kraks vejviser 1940 handelskalender

l ? ag-Register for Danmark

VII — 3242

Entreprenører

Christensen Niels Landsev. 17 Holte ® Ho 1084 Christensen Ove, Akts., Vesterport EJ ® C. 16887 (ME) CHRISTIANI&NIELSEN „Ørstedbus 11 , V-Farimagsg. 41 E® ArCent.1233 (M. Ing. F.) (ME) Se under Jernbetonkonstruktioner. Christiansen H Sydkærsv. 74 Hvidovre Valby j) Hvidovre 475 Christiansen Niels Frederikssundsv. 66 I nv I D Tg. 496 Christoffersen V Finsensv. 84 [F] C. 3039 & 13508 (ME) Clifford H Lindev. 14 st. Magleby 'x? D Magle 66 Cornelius Chr.Edvard Rosbæksv.17 |0] $Ryv. 75 (ME) Brolægning-, Beton-, Vej- og Jordarbejder. DANAL1TH, A/S., Gyldenlovesg. 3 E $ ★ C. 6747 (ME) Dansk Asfaltfabrik. Akts., Ø-Teglg. E jp C. 16848 (ME) Dansk Gihsindustri-Compagni, Akts., Mari- cndalsv. 23 E C. 5585 (ME) DANSK SANDPUMPERKOMPAGNI, Akts., Dagmarhus E | AC. 7247 Dansk Teknisk Kompagni v. Arne Therchil- sen Parkv. 68 Holte $} Fr. 6573 Danske Betonfabrikker,De. Akts.,Rosenorns AllélS El DCent. 909 (ME) E. F. Ingeniør- & Entreprenørvirksomhed, Akts., Ilardenbergv. 7 Valby Va. 1865 Elzelingen & Co., A/S., Børnholmsg. 3 El $ C. 8526 (ME) Entreprenørforr. Persolit,Akts., Vesterport® D C. 53 Entreprenørforr. Tahfa, Akts. Lundtofteg. 97 Kl D Tg. 4509 Eriksen A Højvangen 74 Soborg ® Sø. 2076 Eriksson Axel Amager Boulevard 120 [8] jp Am. 7833 (ME) Falck ’ s Redningskorps Entreprenørafd. Tietgensg. 69 E $ Cent. 1808 Falk Frithjof, Carl Møllers Allé 35 Soborg f Sob. 1737 Fliedner Soph. Sigerstedg. V 5889x Frederiksen & Frankild, C F Richs V. 52 OS $ Gh. 4609 (ME) Frederiksen S C Ordrup Jagtv. 6 Charlottl. D Ordr. 1289y Fugmann Albert & Søn Finsensv.47Ef A-C. 8699 (ME) ______________________ Albert Fugmann & Søn Finsensv. 47 - Tlf. A Cent. 8699 Jord-, Beton-, Kloak- og Jernbetonarbejder. Pæieramning. Færdige Cementvarer. Fæster & Rasmussen Stubbevangen 19 Brh. f Bella 674 Galsgaard A Rosenorns Allé 18 E |)No.7363 (ME) Se Annoncen under Aalborg. Glatrup Carl J Bagsværdsv. 137 Lyngby ® Ly. 262 (ME) Gommesen H, Malthe Bruuns V. 2 E $ Gh. 3445y Groth S Aksel Søborg Hovedg. 139A Søborg f So. 3322 Gudnitz Axel J, A F Beyers V. 23 E $ Gh. 7786 Guldmann Hans Puggaardsg. 6 E $ Cent. 4101 & 4301 (ME)

Hansen Anker Marielystv. 4B E ® Damsø 649 (M E) Hansen Axel Gammelmosev. 40 Gjentofte f ★ Ge. 3801 (ME) Hansen*Carl I & Søn Omøgade 13 [ø] ffi Ryv. 2379 (ME) Hansen Chr. Frederikssundsv. 129 Brh. f Bella 129 (ME) Hansen E Løvetandsv. 53 Brh. |1 Be. 1731 Hansen Freidorf Gammelmosev. 207 Lyngby $ Bagsværd 446 (ME) Hansen H C Valby Langg. 197 Valby $ Va. 5142 Hansen J E Aalholmsv. 1 Valby ® Vb. 141 HansenJohs. Bolbrov. 49 Rungsted Kyst $ Ru. 185 Hansen K E Wildersg. 57 Kl Jp Am. 7402 Hansen P Slotsherrensv. 125 Vanl. $ ★ Da. 2056 (ME) Hansen Peter Tagensv. 173 I nv I gi Tg. 6607 Hansen Vilh. Nordbyv. 28 Vanl. $ Da. 2829 Harboe Kr. Noe Steenwinkelsv. 4 E f Cent. 4352 (M E) Hartvigson P F V Trondhjemsg. 13 El ® Øb. 3264 (ME) Hauer Kaj Sondermarksv. 7 Valby $ C. 6313 (ME) KAJ HAUER Ingeniør, cand. polyt. Tlf. C. 6313 Hindhede K Rosenørns Allé 18 E ® ArCent. 909 (ME) Hjelmholm C Vejlands Allé 105EDA.rn.1885 Hjorth Ivar Kongelundsv. 148 E ® Kastrup 1048 Hoffmann H & Sønner ChrstholmsParallelv. 7 Klpbg. f Ordr. 5073 (M E) Holm & Co. Allég. 22 E $ Cent. 1512 (M E) Høgfeldt & Sønner Ordrupv. 112B Charlottl. D Ordr. 683 & Ordr. 3146 HØJGAARD & SCHULTZ A/S, Evaldsg. 9 Kl $ A-C. 7242 (M E) Jernbeton & Betonstøberi. Høst P W Norgesmindev. 2 Hell, gi Hell. 2198 (ME) Jacobsen H J Lyngby Hovedg. 9 A Lyngby D Ly. 2303 (ME) Jarlstrup J P Halmt. 2 E $ Ev. 792 (ME) Jensen A G Dronn. Olgas V. 10 E ® Cent. 1304 (ME) Jensen Carl Vesterport E g Pa. 6552 (ME) Jensen Carl Joh. Mimersg. 88 Kl $ Ta. 7729 Jensen C G-Bernstorffsv.2 Hell. Jg)A- Hel 1.2500 (M E) Se under Jernbetonkonstruktioner. Jensen Chr. V N-Fasanv. 248 Kl g Tg. 58 Jensen Einer Hoffmeversv.3 ED -AC. 11953 (ME) Jensen Emanuel & H Schumacher, Murer- & Entreprenør Forr., Akts., (Entrepr. Johs. Schrøder, Murerm. L Schumacher) Godt- haabsv. 142 E (Indgang fra Vagtelvej) $ ★ C. 968 (ME) Jensen Erik V Kloverprisv.3 Hvidovre Valby D Hvidovre 288 Jensen Jens, Carl Møllers Allé 22 Soborg ® Søb. 1594 Jensen J P Nikolaj PI. 11 Kl g By 5896 Jensen ’ s J P Enke & B J Jensep, Peter Bangs V. 109 E g Damsø 52 & Bella 3204 Brolægningsarbejde udføres. Jensen Kn. O Bakkegaards Allé 3 E ® Eva 3331 Jensen Rasmus & Sønner, V-Voldg. 17 E DA-Cent. 11558 (ME) Jensen Robert Strandboulevarden 132 |ø} D Ryv. 5490 Fundering Jernbeton Vandbygning.

København (Fortsættelse) : Bay & Vinding JægersborgAlIé 104 Charlottl. A- Ordr. 4696 (ME)

B ay &V nding

B eton s ^ jarbejder

BAY&VINDING INGENIØRE R & ENTREPRENØRER JÆGERSBORG ALLÉ 1O4<±k TLF.* ORDR .4696

Berntsen ’ s A Eftf. ved CarlNielsenFyensg. 6 Kl f Cent. 2356 Betonjernskompagniet, Akts., Vasbyg. E ® Ev. 5171 (ME) BETONJERMSKOMPfiGMIET Færdigbukket Betonjern. BIRD Howitzv. 43 E f C. 2887 (ME) Jord-, Beton-, Kloak- og Vejarbejder samt Betonfliser. Bitsch C Roskildev. 31 Valby $ Vb. 4731 Bolvig P (Borup Teglværk), Akts. N-Voldg. 23 K $ * C. 11700 (ME) Brandt Hans Islands Brygge 26 [s] J) Cent. 5606 & 5647 Spec. : Losning og Lastning. Brandt J Høeghsmindeparken 2 Hell. ^Hell. 1463 (M E) Brinch Jens Skoubog. 2 Kl D Pa. 3373 (M E) Bruun S Hummeltoftev. 44 Lyngby $ Lyngby 2260 (ME) Brøchner-Larsen A Nørre Allé 17 A [Ni $ No. 7756x(ME) Bune Albert Hillerødg. 63 Kl $ Ta. 7369u Bura, Akts., Bagsværdv. 86 Lyngby j) • Lyngby 1952 Bøgely E O Kløverprisv. 8 Hvidovre Valbv D Hv. 505 Christensen C A Azaleav. 7 Valby ® Vb 5109 (M E) Christensen Chr. E Maltevangenl2Gjentofte j) Ordr. 4473 (ME) Christensen C V Højstrupv. 11 Vanl. $ Damsø 231 Christensen Eigil Stenløser. 81 Brh. ® Be. 1294 Christensen H Steen Nyhavn 18 Kl ® A- Cent. 4614 (ME) Christensen J C Stenløsev. 85 Brh. ® Bella 137

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker