kraks vejviser 1940 handelskalender

Vil — 3241 Heimbiirger Fritz Kobmagerg. 63, 65 K $ C. 7730,10730, Palæ 448 & By 3462 FRITZ HEIMBURGER KØBMAGERGADE 63, 65 E EXPORT Telegramadr. „Sølvheimbiirger “ Værksted for Emblemer, Medailler, Plaketter. Danske og udenlandske Ordener. MICHELS EN A Kgl. Hof- og Ordens- Juvelér Bredg. 11 S $ ★ C. 229 Mørch M W&Søn ’ sEft.PSkramsG.3$By214y Neergaard H Th. Pilestr. 52 A 0 $ By 2080 Nordisk Emblemhdl. ved Svend Aage Rosen ­ berg C F Richs V. 126 E Thomsen August Toldbodv. 14 IS $ Palæ2477 Aarh us : Nielsen s Carl Son, Ole Rømers G. 67 $5814 Emblemer og Medailler i Guld, Sølv og Emaille.

Fag-Register for Danmark System Griplock ved Bent Walter Halls Allé 2 E $ C. 4103 Triolit, Aug. Petersen Gothersg. 28 E Ml Pa. 7622 Bakeliteemballage fabrik. Aabyh oj: Jensen Jens Emballagefabrik og Bodkeri, Akts. Friclisv. Aabyhøj $ Aarhus 797 Aarhus: Aarhus Emballagefabrik, Akts. Kathrine- bjergv. $ 4556 AKTIESELSKABET AARHUS ElMBALLAfiEFABRIK KATHRINEBJERGV. TLF. 4556 AARHUS TLF. 4556 FINÉREMBALLAGE Arden Emballagefabrik, P Iversen Arden: H orsens: Horsens Trælasthandel, Akts. $ 115,116 & 117, Stats $15 P indstrup: pindstrup Mosebrug, Savværk &Emballage fabrik, Johs. F la Cour $ 13 & 18 Randers: Lydiksen R, Skansen Bøsbrov. $ 1180 S vendborg: Sydfyns Emballage fabrik ved Karl Jørgensen Tvedv. $453 Sæby : Stampen Emballagefabrik, Nielsen & Rejen $46 Se under Pakkassefabrikker. Vejle: Bundgaard Andersen ’ s EftL.VejlePapvare- Fabrik$1912(2Lin.)-Seu.Æ'sÆe/a6rtH-er. Vest er Hæsinge: Birkelund Otto $ Bro ­ byværk 101 Vi by J .: yjby Emballagefabrik, RChristen sen $ 220 Artikler f o r - E ni b a 11 a g e f a b r i k k e r. København; Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14 M $-*-0.6518 Maskiner, Lim, Heftetraad, stort Lager. Cyklop Emballering ved S A Svendsen Nyhavn 14 S $0.14922 Arden: Bold Skovs Savværk $ 31 & 32 Fabrik for Emballagetræ.

Engageringskontorer Dansk Ingeniørforenings Arbejdsforsikrings Engagerings- og Oplysningsbureau. Inge ­ niørhuset V-Farimagsg. 29 [v] $ 'kC. 3397 AnviserMedl.af Danskingeniørforening og andre Teknikere til ledige Stillinger. Dansk Musiker-Forbund Vendersg. 25 DS $ ★ Cent. 13245 Danske Teknikeres Arbejdsløshedskasses Engageringskontor Vesterport 461 ® $ C. 6114 Kontortid daglig Kl. 10-12 og 14-18 Lørdag Kl. 12-15. Engageringskontoret for Handel og Industri Foreningen. Børsen IH Indgang fra Christi - ansgade $ ★ C. 2247 & 2220

Emulsionspapir og Emulsionspladefabrikker (se Fotografiske Artikler).

Børsen, København K. Afdi. for Pladsanvisning ★ Central 2247 Ungdomsafdeling Central 2220 Ekspedition og Pladsanvisning Daglig Kl. 10 — 14 Mandag og Fredag tillige Kl. 18-19 Konsulenter i Retshjælp Sundhed Velfærd. træffes efter Aftale med Kontoret. Medlemsbladet: PRINCIPAL OG MEDHJÆLPER Redaktion og Annoncer Kl. 10-14 Central 16547 Adresse: Børsen, København K. Aarskontingent for Principaler Kr. 10,00 (Mini ­ mum) og for Funktionærer Kr. 4,00. Indskud Kr. 1,00. Teknisk Landsforbund Vesterport461 E$C. 6114 Kontortid daglig Kl. 10-12 og 14-18, Lørdag Kl. 12-15. Entreprenører. Contractors — Entrepreneurs — Bau - und Erd- arbeiten-Obernehmer Artikler for Entreprenører se i Slutningon af dette Fag. Entreprenørforeningen V-Farimagsg . 31 El $ ★ C.9858. Jydsk Afdeling Dannebrogsg. 22 Aarhus $ 5019 (M E) betyder Medlem af Entreprenør ­ foreningen. København: Ahrenkilde E V Amagerbrog.73(B]$Am.5977 (ME) Allékvarterets Entreprenørlorr. v.SKoefoed- Jensen & V A Hansen GI. Kongev. 80 E I $*C. 13374 Andersen II C & H Brammer Blomster ­ vænget 7 Lyngby $ Ly. 2472 (ME) Andersen Henry Kastrup Havn Kastrup $ Ka. 1008 Artois, Akts., Teglgaardstr. 12 IH $ C. 5926 Bach Chr. Mellemvangen 46 Brh. $ Bella 661 * Bach M Haraldsg. 80 [ø]$ Ryv. 1662y (M E)

Engageringskontorer. Employment Bureaus — Bureaux d ’ engagement — Stellenvørmittlung (se tillige Oversigten Arbejdsanvisning i Emnelisten paa gule Blade foran i dette Bind) København: Arbejdsmændenes ArbejdsanvisningSuhmsg. 4 IS $ Cent. 14994 Se under „Arbejdsanvisning". Brochorst ’ s Jac. Bureau, .Jutta Jerndorfi Vendersg. 24 IS $ Cent. 12257 Centralarbejdsanvisningskontoret, Raadhnspl. 55 IV) $ C. 15609 r — — —

Handels- og Kontorpersonale Raadhuspladsen 55

Aaben Kl. 9 — 16, Onsdag tillige Kl. 18 — 20.

Afgiftsfri Indtegning og Anvisning af alt Personale til Kontorer og Forretninger

Emblemer og Medailler. (se tillige Gravører).

København: Amager Dørpladefabrik v. H Lindberg Stok- rosev. 1 [S] $ Aro. 985 Emaille og udskaarne Emblemer. Axelholm, Akts., Peder Hvitfeldts Str. 9 IKl $ ★ Cent. 9167 Lager & Special-Emblemer i Karton. Beran C Søllerødg. 21 O $ Tg. 5641 DRAGSTED ’ « E SØLVVAREFABRIK Holbergsg. 20 E $ Cent. 7104

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker