kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Elektro-Sv ej suing-, Apparater og Artikler til

VII -3240

Københavns Maskinforretning, Akts., Malte- gaardsv. 18 Gjentofte g Gjent. 366 Transportable Dieselsvej seanlæg . Lemming Victor E St. Peders Str. 41 Kl g By 1048 & By 3559 - Grundlagt 1862 Svejsemaskinen „LYSBUEN« Dansk Fabrikat. Piper Arne Trommesalen 4 13 g C. 5459 Punkt- og Stuksvejsemaskiner. Transø Trading Co. Vagtelv. 58 [Fl JQ -fcC. 15615 - Punkt-, Søm- og Stuk- Svejsean ­ læg - Svejseelektroder. Aarhus: Esab, Akts., Jyllandsafd. Mejlg. 50 gi 4611 Elektroder og Svejsemaskiner. Svejseskole og Serviceafdeling . Schourup Hans, Akts, g 7500 (6 Lin.) Esab Elektroder og -Svejsemaskiner.

V ej 1 ej Jessen ’ s Hans Maskinbyggeri g 229 & 1259 Bepr. i København: Ingeniør CDØster- bye Magnoliav. 11 Valby g C. 3951 Person-, Gods- og Kornelevatorer. Se under Maskiner 2. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

København (Fortsættelse): Generator Elektromekanisk Etabi., Akts., Borups Allé 126,128 El g ★ C. 9692 & Tg. 593 Elektriske Modstands Svejsemaskiner.

Emailleret Pladejernsgods. Enamelled Hollow-Ware — Tdle de forge émaillé — Emailliorte Platteeisenwaren København: Glud & Marstrands Fabriker, Akts., Up- landsg. 20 [g] g ★ Cent. 1106 Møller ’ sJEEnke&Co.Viborgg.70[ø]gl^Cent. 15350 - Emaillerede Varer en gros.

GiIdsig ’ s H C Eftf. Hammerichsg. 14 ffi g C. 6967

Emailleskilte. (se tillige Skilte).

København: Glud & Marstrands Fabriker, Akts., Uplandsg. 20 [S] g ★ C. 1106

VERDENSKENDTE KVALITETS ELEKTRODER BROWNBOVERI SVEJSEMASKINER

Elektroteknisk Laboratorium.

(se tillige Laboratorier for mek.-tekn. Undersøgelser). M aribo: Elektroteknisk Laboratorium, Arn. Christensen g 95

Aktieselskabet Glud & Marstrands Fabriker I København S. Tlf. ★ Cent. 1106 I Emaillerede Lakerede Skilte. Hanson John R Ny Østerg. 3 E g ★ C. 354 Kbhvn8EmaljeværkAkts.Ravneholm Lyngby g ★ Hjortekær 20 KØBENHAVNS EMALJEVÆRK AKTS. Fabrik for EMALJESKILTE KbhvnsSkiltefabrikKnabrostr.9KI g ★ C:693 Madsen Axel Vesterbrog. 5A [3 jJ}By3771 Mattat C P Klosterstr. 10 f C.4286&By3434 Thejll Johs. Frederiksbergg.23 K) g C. 3547 Emballagefabrikker. Artikler for Emballagefabrikker se i Slutningen af dette Fag. (se tillige: Blikemballagefabrikker; Glas; Jernfade og -Tromler; Kartonnage; Pakkassefabrikker; Papemballage; Tønder; Æskefabrikker). København: Hartmann Emballage Kommanditselskab Kanalv. Lyngby g ★ Lyngby 726 Kbhvns. Einballagefabiik ved H M Brinch- Nielsen Nyhavn 6 Kl g By. 3881 Københavns ny Bølgepapfabrik, Akts., Hannoverg. 8 [S] g Am. 4770 Se Bølgepap. Schonberg ’ s Papirvarefabrik, Akts., Vester- brotr.29 [3 g ★ Cent. 7210, 7212 & V 7212 Se: Bølgepap. SkandinaviskEmballageAkts.Kanalv. Lyng ­ by g ★ Lyngby 726

HirschsprungEKronprinsensg.l3KlgC.12872 Anerkendte Phønix Elektroder. Anerkendte Svejsemaskiner og Tilbehør. Hjort Emil Fabr. & Kont. Flintholm Allé 8 E g Cent. 4656 & 7756

Elementer. (se Tørelementer).

Emil Hjort FLINTHOLM ALLE 8 0 TLF. CENT. 4656 7756

Elevatorer. Elevators — Ascenseurs — Aufziige und Fahrstuhle (se tillige Hejseapparater). København: Fischer & Ravn Brobergsg.2.4 Kl ICent.7988 Fischer & Ravn Brobergsgade 2, 4 IS Tlf. Cent. 7988. Person- og Vareelevatorer af ethvert System. Forlang Tilbud. Thriøe Thomas B Filial, Akts., st. Kon- gensg. 59 IS g *C. 678 (8Lin.)Statsg678

ELEKTRODER t. SVEJSEMASKINER.

ENEFORHANDLING AF PUNKT - SØM - STUK SVEJSEMASKINER AF KONSTRUKTION

ELEVATORER|

Titan, Akts. Tagensv. 86 [SI £1 ★ Cent. 6131

TAYLOR-WINFIELD ■ , --------- Kjellberg Skolen Trekronerg. 92 Valby g ★ C. 12292 Teoretisk og praktisk Undervisning for Ingeniører og Haandværkere.

Aalborg: Pedersen Thomas, Jfr. Ane G. 23 g 3950, 3951 & 4049 Odense: Aagaard E Norreg. 39 g 7074 Thrige Thomas Bg 273 (7 Lin.),Stats g 2 (2 Lin.) - Telegramadr.„Thrige*''.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker