kraks vejviser 1940 handelskalender

Elektro-Svejsuing

VII — 3239

Fag-Register for Danmark

Odense: Dansk Elektro-Svejsning, J Mærsk-Møller, Akts. Havneg. v. Værftet £ 5701

Gudmundsen M & Søn, Femte Juni PI. 15 El £ Gh. 4115 Hansen Einar Bjelkes Allé 9 [N] £ Tg. 4523 HørbyHenryBrolæggerstr.llE£Palæ3173y Kbhvns Skefabrik, Akts., Kvintus Allé 5 CÉJ £ Am. 191 & Ara. 1570 London Silver House ved Christel Holm Ny Østerg. 7 E £ C. 11829 Madsen & T Baagøe ’ s Eftf., Georg Lendaa Blegdamsv. 32 A Kl £ Cent. 334 Madsen V & V Horn st. Kongensg. 81 E £ Palæ 1110 Metalvarefabr. „National" ved Aug. Bauer Venusv. 12 Søborg £ Søb. 2152 Bolig Venusv. 11 Søborg £ Søb. 2544 Nielsen L C Øresund sv. 145 [S] £ Am. 8369 Prip ’ s Axel Skefabrik, Akts., Augustag. 25 [S] tø-£ Am. 3947& Am. 5503 AXEL PRIPS 331ZEEII3En3EHH AUGUSTAGADE 25 Thost Walther, A N Hansens Allé 7 Hell. £ Hell. 136 Wad V Buddingev. 86 Lyngby £ Lyngby 1821 Fredericia: COHR ’ s CARL M SØLVVAREFA BRIKKER, Akts. £ 1200(3 Lin.) Telegramadr. „Sølvcolir “ . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Randers : Hejl & Co., Akts.Sølvvarefabrfk Nyvangsv. £ 372 TLF. AM. 3947 L AM. 5503 føest mottefatc CtnlasgÆrl. MASSEFABRIKATION AF SKEER-KNIVE-GAFLER BESTIKARTIKLER. éVlBÅpi VARE FABRIK

Cent. 11272

Larsen Knud Adelg. 1

Ankerlak og Glimmer. Ludvigsen M V st. Kongensg.72E £^Cent. 8154 - Glimmer, Ebonit, Galolith etc. Riis E James Nybrov. 205 Lyngby £ Lyngby 1085 Vejle: Elektro-Isola £ 1791 - Fabrikation a/Mi- canit samt Bakelit Bør og -Plader.

ELEKTRO-SVEJSNING KEDELSVEJSNINGER SKIBSREPARATIONER MASKINGODSSVEJSNINGER ELEKTRODER 60DKENDT AF BRITISH LLOYD OG BUREAU VERITAS. TRANSPORTABLE SVEJSEANLÆG MED EGEN STRØM KOMMER OVERALT I DANMARK DANSK ELEKTRO-SVEJSNIN6 J. MÆRSK - MØLLER A KTS. ODENSE TELEFON 5701 ING.J. MÆRSK-MØLLER PRIVAT TLF. 13 83 REGNSKABSCHEF. AAGE PETERSEN PRIVAT TLF. H-O58 VÆRKFØRER NIELSEN PRIVAT T l F. 3328. v. HAVNEGADE VED VÆRFTET

Elektromotorforsikring.

København: Dansk Elektromotor-Service ved Gyring- Nielsen Kong Georgs V. 5 El £ C. 14737 Dansk Grundejer Abonnement, Akts., Godthaabsv. 28 El £ ★ Cent. 3220 Kongeriget Danmarks Elektromotorabonne ­ ment, Akts.; Niels Ebbesens V. 19 M £ Cent. 9305 Rabon Akts., Dansk Selskab for Radioabon ­ nement, Havneg. 51 IK 1 £ ★ C. 15535

Slagelse: Nordisk Elektromotorforsikring Herrestr. 16 £ 783

Elektropletvarer. Electro Plate Goods — Art. en plaqné d'argent — Plattierte Waren Artikler for Elektropletvarefabrikker se i Slutningon af dotto Eag. København: COHR ’ s CARL M SØLVVAREFA- BRIKKER, Akts.,Lovstr. 6 Kl £*Cent. 2922 - Telegramadr. „Sølvcohr. Dansk Forsølvnings Anstalt SoIbjergv.24(vedHowitzv.)lE ^ ★ Cent.943 Dansk Forsølvnings Anstalt DANA ^ ,ektro P* et “ ^ a * ,r ' k V '" ” "7 Grundlagt 1880. — -/ SolbjergveJ 24 (v. Howitzv.) Tlf. * Cent. 943 ” Telegramadr. „DFA “ Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Dansk Ske Fabrik, Willy Vollmers Ny Carls ­ berg V. 36 E £ Eva 3214 Fridericia ’ s Holger Eftf. st. Kongensg. 69 Kl £ Cent. 151 & 11451 Specialitet : Kuvertar tikler. Gloria Metalvarefabr. ved R Schultz st. Kon* gensg. 81 Kl £ Cent. 15827 M etalvarefabrik C7/W7/fV£ (R. SCHULTZ)- ST. KONGENSGADE 81 “ TLF. CENT.15827. ELEKTROPLETVARER, broncevarer RUSTFRI STAALVARER. FORSØLVNING, FORGYLDNING T oiletgarniturer ETC. FORSØLVEDE OG BRONCE

Odense nye Elektrosvejsning, H Chr. Ras ­ mussen Nørrebro 43 £ 6307

fabrikker.

København: Bie F L, Akts., Valdemarsg.l4|V] £^C.6518 Sølvbade, Kemikalier, Pudsematerialer. Galvano Teknik NyAdelg.8,10 E1£C.14549& By 5556 Postkonto 2849 - Bepræsentant f.: Langbein-Pfarihauser- Werke, Leipzig. Wedum A J Kronprinsesseg. 26 Kl £ C.5095

Elektro-Svejsnlng, Apparater og Artikler til. København : Dan-Jensen B Amicisv. 1 M £ Eva 4884 Punkt- og Sømsvej semaskiner. Dansk Trykluft Kompagni, Akts., Bern- storffsg. 21 00 £ C. 1993 „Original Messer “ Svejseaggregater og Elektroder. E S A B, Akts., Trekronerg. 92 Valby £ ★ C. 12292

Elektro-Svejsning. (se tillige Autogénsvejsning).

København: Juul W Raadmandsg. 9 El £ Tg. 926 Nielsen H & Søn Aldersrog. 37E)£^C.5814 Ambulant Diesel Elektr. Maskine. Thorborg C G, Akts., Rustfri Staalmontage Aurikelv. 8 Valby £ ★ C. 7506 (5 Ledn.) Udlejning : Diesel Aggregater. Esbjerg: Elektrogén, Møller & Nielsen Storing. 48 £ 2577 Spec, vanskelige Svejse-Arbejder. Esbjerg Skibsbyggeri, N Raun-Byberg Havnen £ 253, Privat £ 1238 Hoffmann Carl B £ 296 & 2496 Transportable Svejseanlæg med egen Strøm. Kommer overalt i Danmark. H i 1 1 o rø d . Hviid Erik & Henriksen £ 733 i

AKTIESELSKABET

ELEKTRODER OG SVEJSEMASKINER u/ SVEJSESKOLE OG SERVICEAFDELING

JVllANDSAFD. AARHUS MEJLOADE 50 •T.4611

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker