kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3237

Elektromekaniske Værksteder

Fag-Regisler for Danmark Ve j I e : Hess ’ C M Fabrikker, Akts, fl 1268

Transmotor vedHeistrup&YlwingFinsensv.Rande • 10 [F] fll C. 5234 & 14108 ~ Triumph Mekaniske Værksted ved A Han ­ sen & M Larsen Vesterbrog. 128 E) fl! V 9931 Automattryk og Trappeautomater. Aabenraa: Buss Brødr. fl 70 Sønderjydsk Elektro, Jensen & Hansen fl!475 Aalborg: Ander sen V olmer Vesteraag. 13 fl 766 Kjær&HermannSankelmarksg. 17 fll 3672 Kristiansen G F Dalgasg. 23 fll 4205 Specialværksted ■ for Omvikling og Reparation af Elektromotorer, Transformatorer. Elevatorer. Stort Laqer af nye og brugte Motorer. Nordjydsk Elektro ved AMJensen Strandv. 31 fll 4508 Pedersen Thomas Jfr. Ane G. 23 1 3950, 3951 & 4049 Se u. Elektromotorer og Værktøjsmask. Schæbel Ole Brandstrupg. 12 1 4042 Aarhus: “ Andersen & Hansen Grønneg. 54 fll 6426 -Bilde V Fredensg. 9 1 2139 : Tema ved Paul Bade Fiskerg. 89,91 fll 7788 (2 Lin.) Jensen Charles Spanien 9 1 8825 Kandborg C S Marstrandsg. 7 fll 3790 Kandborg K J Marstrandsg. 7 1 8566 Larsen H C, Otto Ruds G.98 fll 4448 Sundwall Carl N-Allé 81,83 fl 3118 ’ Thumand Carl E Graven 18, 20 fl 8080 (2 Lin.) Bybjærg pr. Holbæ k; j ensen La ur. fll Ouro 60 K s bj e rg: Esbjerg Elektro-Mekaniske Værksted. Henry Krogh Nielsen Ny- gaardsv. 33 fll 2331 Farum: \stubOtfofl.200 Fredericia: Andersen N H Vendersg. 40 fll 222 Fredericia Elektromotor Reparation, W Damgaard Larsen Jyllandsg. 23 fll 340 Glostrup: . Hansen E H fll 715 Grejsdal: Edsberg H B fll 64 Haderslev: Egholm Biødr. Jomfrustien > 24 A fll 343 Helsingør: Hansen W Krag St eng. 5 fll 445 H erning: Midtjydsk Elektromotor Repa ­ ration ved William E E Simonsen fll 641 Hillerød ; Hillerød Auto-Eléktro ved Einar Larsen fll 891 Holbæk: Jensen Niels Algade 65 fll 553 Hol stebro: Ketelsen A fl 778 H ofsen s: Elektro-Mekano ved R Sørensen Hospitalsg. 21 fll 2192 Kolding: Hoppe & ChristensenGraabrodreg. 15fll406 Korsø r: Knudsen Alex fll 697 Kragha've pr. Taastrup: p r i Dn er H fl) T 417 Nykøbing F.t J ør gensen C A Nobelstr. 5 fl 1049x N ielsen & Rønne, Chr. Winthers V. 12 fll 999 N æstved: Næstved Maskin-Elektroværk- sted, Poul Johansen fl 340 Sydsjællands Elektroværksted, Ove Chri ­ stensen fll 1306 Vernø ’ s Elektroværksted fll 727 Odense: Åkerman Axel Østerg. 46 fll 472 & 6472 Fyns Elektro vedH Lund Albanig.l5fl7293 Jørgensen VKochsg. 3 fll 4301 Jørgensen Villy Nansensg. 26 fll 8435 Lange Jørgensen, Akts. Fjordsg. 9 fll 8500 (2 Lin.)

Andersen & Wilms Ny Mar- kedsg'. 12 fll 1728 Jørgensen A Fabrikstr. 10 fll 2586 Sindahl E Norreg. 4 fll 2132 Ro s kil de: Auto-Elektro ved E Biilow Ringstedg. 2 fll 39 Dynamotor ved Chr. Jensen Rosenhavestr. 1 4 931 Jensen Christian Kirkesti-. 2 fll 2035 Silkeborg: je nscn Hans Thagaard fl 1304 Slagelse: Bosin Svend S-Stationsv. 7 fll 748 Erichsen William Set. Mikkels G.5 fll 183 Slagelse Ankerbevikling ved N P Byvang Kalundborgv. 11 fll 153 Slagelse Auto-Elektro ved Sofus Hansen S-Stationsv. 27 fll 105 Svendborg: Frandsen Victor Wille- moesv. 5 fll 1036 Weichel H P & Søn Kattesundet 10 fl 1173 Sønderborg : Egholm Brødr. fll 567 & 568 Jacobsen Helmut fll 940 Tøl løs e: Zobbe Frederik fll 156 * * ar d e: Varde elektromekaniske.Værksted, Chr. Lambertsen fll 241 Vej en: Vejen elektromekaniske Værksted ved H Ehlers fll 137 Vejle : Mortensen Olaf Volmersg.lfll 1468 Vejle Elektromotor Reparation, R M Han ­ sen Enghavev. 2 fll 974 Vejle ny Elektromotorreparation v.Petersen & Jensen Grejsdalsv. 4 fll 2531 Viborg: Rasmussen B Kruse st. Set. Hans G. 8 fl808 Vordingborg: SommerK Hoppensach fll 650 Vorup pr. Randers: Randers Elektro, Aa Hollerup fll R 1086

y-

ELEKTRISKE KOMFURER OG STEGEOVNE for storkøkkener . ELEKTRISK KIRKEOPVARMNING

Elektromekaniske Værksteder. Electrical Machinery Workshops — Usines de ma ­ chines électriques — Elektro-Mechanische Werke København: Andersen E Schou & Co. Tagensv. 97 El fl Tg. 4515 Auto- Strom ved A Christensen Hambrosg. 17 El fll Palæ 1932 Bech& Larsen Thorsg. 121 El fll Tg. 7332 Berg CA Fiederikssundsv. 129 I Brh. fll Bella 2112 Bjerregaard-Larsen Sv. Ryesg. 23 El fll Cent 11492 Elektrokraft ved Bilgrav&Holm Christensen Ny CarlsbergV.80 El fll V 8455 Elektromekanisk Værksted Astron ved Em. Herløv Mølleg. 15 El fll N 1617y Elektromotor v. F Christensen. Johan Jensen Hein & Co. Biilowsv. 34 El flCent. 10648& 11448 Elektromotor-Værksted K. W. O. ved Carl Werge Olsen N-Fasanv. 204 El fll Tg. 4358 Elektro-Tekno ved P Wallin & N Nielsen Aurikelv. 14 Valby fll Va. 3275 Generator, Elektromekanisk Etabi., Akts., Borups Allé 126,128 El fl *C. 9692 Reparationer! Hansen H C Helgesv. 21 E! fl Go. 4051 Hansen Paul F, Niels .luels G. 8 KlflCent.5360 Hoesch P J Vævet g. 6 A El fl No. 5244 Hohner S H Frederiksstadsg. 13 El fl V 9853 Rep.afelektr. Motorer og Apparater. Knudsen&NielsenKingosg. 9 CØ Jp Fra 4728 Larsen Kai Eigil Finsensv.14 [F] fll Gh. 6836 Lossmann A & Co. Falkoner Allé 94 |F] N 7050 Lys Fix ved Lindén-Hansen & Walseth Dr. Priemes V. 1013 fl Ve. 6745v Mathiasen H Frdbg. Allé 76 GO fll Eva 1929 Meko v. E Møller Svanemosegaardsv. 8 IB fll N 335y Mulvad Marius, Akts., Blegdamsv. 38E1 fl C. 1108,14813 & 987 Møller Svend T Bakkegaards Allé 5 IB fll V9709 Nielsen Cai Astrupv. 17 Brh. fll Bella 1624 Nordisk Elektro-Metal v. S A Jacobsen, So ­ borg Hovedg. 118 Søborg fll Søb. 574 Nordisk Elektromotor Service, Akts., Classensg. 11E løj fll C. 11098 & 11402 Olsen Aug. S, N-Frihavnsg. 17 føl fll 0 7334 Olsson Adolf elektrotekn. Fabrik Julius Bioms G. 25 EJ fll Tg. 6883 - Hep. a/ Relæer og elekt. Apparater. Ott Helge Rantzausg. 57 El fll N 6165 Otzen P & Thorstenson ’ s Eftf., P Otzen Haderslevg. 26 El fl C. 3011 Pedersen Rikard Bartholinsg. 13 IS fl By Philip E-Korsg. 29 C E) fll N 6370 Saturn (ved A S Olsen) N-Frihavnsg. 17 E) fl 0 7334 Sinus ved Sten Nørballe Frederiksv. ’ 42 [E fll Fa. 991 Stegler H.Mølle Allé 3 Valby fll Vb. 5205

Elektromotorer. Electric Motors — Moteurs électriques — Elektro ­ motoren

Artikler til Elektromotorer se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Motorer).

København: Agir Elektromaskin Etabi. Finlandsg. 9 g] fll Am. 8485 AGIR Fabr. af Ventilatorer, Omformere, Slibe-, Symaskine-, Smaa-Motorer alle Arter Afd. f. Reparationer Andersen Osv. & B Lundgren Ydunsg. 8 O 11 Ta. 1110 Asea, Elektricitets Akts., Bredg. 45 fll C.9396 &9399Statsfll51 Telegramadr.„ASEA ‘ l

Dynamoer. Elektromotorer! _____ Transformatorer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker