kraks vejviser 1940 handelskalender

Elektriske Lysskilte

Fag-Register for Danmark

VII — 3236

København (Fortsættelse): Kemp & Lauritzen V-Voldg. 9 13 g) ★ C 936

Elektriske Strygejern.

Elektriske Varme- og Kogeapparater. Electric Heating & Boiling Apparatus — Appareil« élec- triques de chauffage et cuiBine — Elektrische Hei- zungs- und Koch Apparate. København: Buch Hans & Co. Havneg.53 Kl $ ★ C. 3724

NEONANLÆG

København: Christiansen Lauritz St. Peders Str. 34,36 K! $ ★ Cent 8466 Prytz Holger Raadhusstr. 11 Eg Cent. 13223 Generalagentur for .„Grossag* .

Kbhvns Skiltefabrik, Rob.Arentzen Knabro- str. 9 KJ g) ★ Cent. 693 Mirovista, Akts., Vesterbros - . 148 E $ Eva 1444 Schleiss Christiansen K Vesterbrog. 94 EJ $ Eva 2093 Skiltefabr. Lego ved Edith Kaslofsky,Henrik Ibsens V. 37,39 El gi C. 13700 Wacum Glas ved Hedegaard Jensen Bent- zonsv. 8 El g) C. 5908 Wodskou S P, Akts., Valdemarsg. 16 E ® ★ Cent. 9434 Akts. S. P. WODSKOU Valdemarsgade 16 Ældste danske Fabrik for Neonror. Aarhus: Jysk Neon, Akts. Mejlg. 35 g 340 Neon Fabrik Filial af A/S S P Wodskou Kbhvn. Staalby RJ, Frederiks Allé 75 $1473 & 1474 København: Deif (Dansk Elektro Instrument Fabrik), Akts., Sorgenfrig. 4-8 KJ gi ★ Cent. 13015 Fra April Flyttedag 1940 Thorsg. 45-47. Mikkelsen Helweg & Co. Aarhusg. 88 |ø] g) Cent. 5309 & 13696 Prahn V Teglgaardstr. 4 E | C. 8580 Radiometer, Aagaard Nielsen & Schroder BernhardBangsAllé 23 |F] $ ★ C. 12319 & 5273 SIEMENS ELEKTRICITETS AKTIE ­ SELSKAB Svagstrømsafd. Blegdamsv. 124 [ø] $ ★ C. 8448 Elektriske Ringeapparater. Electric Belle — Sonneries électriques — Elektrische Glocken Københa vn: ANDERSEN A P N-Voldg. 27 IB g)C 8021 Hansen F Gottlieb, Akts., NyØsterg. 11 Ki $ ★ C. 1493 Henrichsen ’ s elektriske Fabrik ved C Hen- richsen,N-Farimagsg. 19 IH $ Cent.748 Abonnementstilsyn. Ingen Ekstraop ­ krævning for Batterifornyelser. Jensen S V Amager Boulevard 125 [S] g Am. 4864 Lyngbye ’ s Aug. Eftf. ved V Grage Tegl ­ gaardstr. 4 Kl gi Cent. 467 Olsen Chr., Fred. d. 7. G. 13 K) g) Cent. 3025 Riisgaard ’ s Vilh. Eftf., Install. E Pedersen Norrebrog. 50 Kl $ C. 4149 Wolf Fritz Reykjaviksg. 2 [S]gi Am. 3911 Elektriske Maaleinstrumenter.

ENGELSKE VARMELEGEMER

Elektriske Svejseapparater.

(se: Elektro-Sveisnintr, Apparater og Artikler til).

Elthermo ved Ove Nielsen Ny Østerg. 23 OS $ ★ 0. 9921&9302 Flint & Bøgebjerg, Akts., N-Farimagsg.l7Kl ffl ★ C. 16855 &14766 - Flint Elektro Radiatorer. Havemann ’ s Aage Eftf. Nikolaj PI. 34 E $ ★ Cent. 8597 /■" ' ' .......................... AAGE HAVEMANN ’ S EFTF.

Elektriske Uranlæg og Signaluranlæg. Københ avn ; Alling C K (forh. Frants Alling Company) Puggaardsg. 4-6-8 E g ★ C. 3071 & 3430 Elektriske Signal- & Uranlæg. Leverandør til Stat og Kommuner. Arp Viggo N-Frihavnsg. 22 EO $Cent.8879& 0 803 ______________________________ VIGGO ARP N-Frihavnsg. 22 Kbhvn. 0. Tlf. Cent. 8879 & 0 803 Telegramadr. Uhrarp Signalure for Skoler, Fabriker etc. Bertram-Larsen F LykkesholmsAllé 8 E $ V99U Dahl ’ s Alvild Eftf. ved Axel Mathiesen, Nygade 6 E gi C. 12733 & By. 1906y Dansk Normal-Tid, Akts., Vesterg. 10 A E ® Cent. 2150 Elektriske Svagstrømsure og Synkronure Dansk Signal-Industri, A/S., Raadmandsg.13 I® $ *0.14605 Janus Etablissement for Kvalitetsure Frede- riksbergg. 21 Kl $ C. 4721 Elektriske Ure og Uranlæg Kontrolure — Vægterure. Kemp & Lauritzen V-Voldg. 9 E $ ★ C. 936 Siemens Elektricitets-Aktieselskab Svag- strømsafd. Blegdamsv. 124 |Q] $ ★ C. 8448 § SAMENS Elektriske Uranlæg - Taarnure Signalure - Synkronure med direkte Tilslutning til Vekselstrømsnet. SIGNALURE - UR AN LÆG TEKNISKE URE.

KØBENHAVN TLF. ★ CENTRAL 8597.. AARHUS TLF. 7300 HADERSLEV TLF. 1150 ODENSE TLF.62OI AALBORG TLF. 5501 HOLSTEBRO TLF. 895 NYKØBING F. TLF.81O

elektriske

V^RME*OG KOGE APPARATER

kl

Jørgensen Jørgen Fredericiag. 15 Kl $ Cent. 13475 Prytz Holger Raadhusstr. 11 Kl $ C. 13223 Generalagentur for: „Grossag*. VESTA, SPECIALFABRIK FOR ELEKTR. VARMEAPPARATER & VARMELEGEMER, Akts., Hillerødg. 33 El $ ★ Cent. 9648 & 5899 Telegramadr. „ Vestajem “ . Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

Artikler til elektriske Ringeanlæg. Køben havn: Jensen C J Valkendorfsg. 32 El ffi ★ Cent 11267 & ★ Cent. 14967 4

Thorsen H, Akts. Elmeg. 6A Kl $ N 5079

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker