kraks vejviser 1940 handelskalender

Elektriske Artikler

Fag-Register for Danmark

VII — 3233

Nielsen Holger J Studiestr. 14 f ★ Cent.5238 Værktøj, Skruer og Søm. Bardun ­ strammere, Kilebolte, Isolatorbøjler. NordenPorcelainfabriken,A/S., ValbyLangg. 95 Valby $ ★ C.11440, ★ C. 12235 & 3400

Christiansen Lauritz St. Peders Str. 34,36 E D ★ C. 8466 Dansk Afbrydei Fabr. v. Helge M Dessau, H C Ørsteds V. 50 A El f No. 5398 Dansk Elektrisk Varmelegemefabrik, MLau- ritzen Svanholmsv. 12A El f) V 6832y Dansk Elektrokul IndustriKlingseyv. 6 Vanl. $ ★ Dam sø 3132 - KLotorkul. Dansk elektroteknisk Fabrik Specialfabrik for Sikringsmateriel ved Brix-Pedersen Nørreg. 45 Kl $ C. 14320 & By 4608 Dansk Fabrik for elektrisk Sikringsmateriel, Akts., Købmagerg. 13 K) $ By 7313 Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, Akts., Frihavnen [øl fl ★ C. 10045 Lokal 17

Havemann ’ s Aage Eftf., Nikolaj PI. 34 E f ★ Cent. 8597 AAGE HAVEMANNS EFTF.

KØBENHAVN TLF. ★ C ENTR AL 8597. AARHUS TLF. 7300

AALBORG TLF.55O1 HOLSTEBRO TLF. 895 NYKØBING F. TLF.810

HADERSLEV TLF. 1150 ODENSE TLF.G2OI

Skandinavisk Elektro-Import St. Thomas Allé 3 E) $ Eva 1405 Nørre Aaby : Fabriken Jylland, Sigurd Leerholm 188 1 ransportvogne for Elektromotorer. O dense: Odense Jernvaretabrik, Akts. Set. Jørgens G. 91 $ 4235

DANSK INDUSTRI SYNDIKAT, COMPAGNIE MADSEN, A /s FRIHAVNEN [g] TLF.* CENT. 10045

HELLESENS TØRELEMENTER. sikringer STÆRKSTRØMS MATERIALER. SVAGSTRØMS ARTIKLER. AUT. TELEFONANLÆG. VESTA VARME-OG KOGEAPPARATER. MODERNE BELYSNING. FACADEBELYSNING. Heliowatt Kontakt Ure. Harry Gjetting Farverg. 17 Kl $ C. 8237 & 8914 Hellesen ’ s Enke & V Ludvigsen, Akts., Aldersrog. 6 (S) ★ Cent. 2553 Hellesen ’ s Enke & V Ludvigsen Akts. Aldersrog. 6 [ø] Tlf. ★ Cent. 2553 Verdens ældste og bedste TØR-ELEMENT HENZE BRØDR. Bragesg. 8 El JJ ★ C. 3045,3002 & 6264 - Isolatorbøjler,Isola ­ tortappe, Træk stæn g er m. m. Herløv Frode & Co. Studiestr. 5 E | Cent. 9369 Se under Art. for Radiofabr. Holm C J Pilestr. 39 Kl f ★ Cent. 7881 Hartmann & Braun Maaleinstrumenter . Jenser C J Valkendorfsg. 32 Kl$* Cent. 11267 & ★ Cent. 14967 KNUDSEN LAUR. MEK. ETABL., Akts..; Haraldsg. 53 [0] ffi ★ C. 1002 Koreska Rud. Ørnev. 69 [NV] $ ★ C. 16940 Fabrikation af Kiplampeled. Kramolin ved P Kramer Mikkelsen Rosenv. Allé 8 [øl f Øb. 6016 & Øb. 6316 Larsen Thorkild Frederiksbergg. 6 Kl ® Palæ 2298 Lindberg Knud Mariendalsv. 24 El f Go. 4617 & Go. 4623 Lucas Felix, Akts., Studiestr. 31 K ®^Cent 11409 & 14650 å TI 53

SIRENER SIGNALANLÆG APPARATER m m .

Welløv Niels Strømmen 12 $ 1410 Randers:

Edison-Sikring-Centralen, Akts.,N orreg.45Kl D C. 11263 Electronova, Akts., Nørrcbrog. 35,37 Hl flCent. 10134 &N 5294 Elektrisk Handelskompagni & Ejendomssel ­ skab, Akts., Godthaabsv. 92 [F1JI1 Gh.5198y Elektriske Staalrørsfabrik, Den, Akts., Mid- delfartg. 15 [øl $ Ryv. 2525 Staalrør til elektriske Installationer. Elektrocentralenv. UKihlgast Fredericiag.13 Kl f Pa. 7926 Privat: Rebekkav. 1 $ Hell. 2492y Elva v. E Varnekær Værnedamsv. 7 El fl C. 13090 & Ve. 8901 Ericksson O, Akts., Jagtv. 145 Kl ® C. 12713 & Tg. 7205 FabrikKen Thermo ved Hjalmar Larsen Howitzv. 15 El $ Gh. 3521 Falch & Søager Skinderg. 43 Kl $ ★ By 3454 Repr. f. Venditor Kunststoff-Verkaufsgesellschaft m.b.H., Troisdorf, teknisk Vulkanflber i Plader, Stænger Æ Rer. Ferlov Th. & Svend Berendt Østerbrog. 54C 1211 0 6643 Fabrik for Columbus Tryk. . Fjeldhoff Helge Mariendalsv. HEJ) Fa.561x Friis-Mikkelsen E Howitzv. 5 El 3) ★ C. 13006- Isolationsmateriale.Magnettraad. Følsgaard H, Gl.Kongev.13A El $ ★ C. 16530 ØLSGAARD GL. KONGEVEJ 13 A 0 TLF.^ CENTRAL 16S3O © ALT I ELEKTRISKE INSTALLATIONS* MATERIALER GalsgaardAageVAdmiralg.22KJ^Cent.lO726 Gliickstadt Carl Forchhammersv.5 $ C. 13448 Isolérmasse, Kabelfyldemasse, Muffecompound. Dansk Fabrikat. Hansen Anton Metalvarefabr. Frm. Kork- skærerv. 2 I nv I $ Tg.304&Tg.5418 Spec: Fittings. Hansen F Gottlieb, Akts., Det elektriske Hjørne Ny Østerg. 11 KJ U ★ C. 1493 Hansen Poul O, H C Ørsteds V. 54 El ffi C. 9113 & 15046 Hansen Sv., Carit Etlars V. 12 El f C. 11760 Internationale Galalith-Gesellschaft, Hoff & Co., Harburg. Galalith i Plader, Stæn- ger Ror.

Elektriske Artikler. Electrical Articlos — Articles pour l ’ électricité — Elektrische Bedarfsartikel (se tillige Elektrisk Lysinstallation, Artikler for Installatører). København: AEG Dansk Elektricitets Aktieselskab V-Farimagsg. 41 El $ ★ Cent. 5000 lelegramadr. „Gea". AEG AhrensOtto N-Frihavnsg.l3[ø]$^Cent.3673 Ammentorp Carl, Akts.,1. Strandstr. 14 El $ Cent. 13253 C. J?. Ægs & ( 7ræly.s approberet med dsotationsfatning. Jfuntalite -Hys. Ammentorp-Schmidt Th. Ryesg. GO [0] ® ★ C. 3603 Andrup P L Dalgas Boulevard 123 Dø D Gh. 6897 & Gh. 9768 Asca-Lys ved E Struve-Christensen st. Reg ­ neg. 5 Kl jl C. 13967 Axt P & Co. Studiestr. 39 Kl $*Cent.3741 Ledningstraad og Kabler. Baastrup Jobs. Ingerslev Kong Georgs V. 42 [E f ★ Gh. 9680 Belysnings-Centralen Adi ved H Nielsen Enghavev. 70 El fl V 3986 Bentsen Gustav & Co. Vimmelskaftet 42 B Kl HBy2777y Bjerre s V elektromekaniske Industri Toftegaards Allé 10 Valby $ Va. 4799 Christ en sen A age 1. Strand str. 14 EJ jp ★ Cent. 9298 II 53

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker