kraks vejviser 1940 handelskalender

Elektrisk Lysinstallation (Jylland)

VII — 3232

Fag-Register for Danmark

VesterøHavn pr. Frederikshavn: Dahm K Stats f) Vesterø Havn 37 Viborg: Bruun Niels st. Set. Hans G. 7 f 33(f*~ Frantzen Emil Jyllandsg. 7 fl 180 Jensen Carl P Vesterg. 11 fl 1192 Jensen William st.Nikolajg. 32 fl 1174 Mortensen O F Vendersg. 6 fl 430 Pedersen Chr. Bagi Jyllandsg. 4 f 1350 Petersen & Pedersen v. Henry Petersen & O V Pedersen Hjultorvet 5 fl 195 Petersen P V Grønneg. 1 f 962 Philipsen A & Co. Set. Mathias G. 58 f 174& 173 Viby J.: Clausen Johannes f 183 Knudsen Chr. f 266 Videbæk: Jespersen Poul V f 64 Vila: SøgaardP M fl 36 Vinderup: Godsk M fl 167 Priess Alfred f 10 Visb y: Clausen Ludvig Bøi fl 24 Vi p f: Skou Hans fl Alminde 93b Vivild: Nielsen Holger f 21 V oj ens: Nielsen Niels fl 47 Vonge: Vonge elektr. Installationsforret ­ ning f 23 Vonsild: Knudsen f) 53 Vorbasse: Thomsen Ernst fl 50 Vorgod pr. Herning: Jensen M fl V 25 V raa: Engelund Tage f 22 Jensen Vald. f) 14 Lundborg Henry f) 30 Nielsen Charles fl 52 Ydby: PedersenP f 22 Ølby pr. Struer: Theodor Ernst fl 0 47 Øigod: Hansen & Lauridsen fl 150 0 r s t ed: Ørsted Installationsforretning, H Andersen fl 68 Ørting : BrandbygeR f 50 Ørum Djurs: QlsenCarlSf) 30 Usby : Rasmussen H C fl 95 Øs tbirk: Christiansen Gf 71 Øster Hvidbjærg pr. Redsted Mors: Sandal Martin f) 0-H 17 Østerild: Larsen EJ f 12 Øster Jølby pr. Erslev: Heide H B fl 0 J 53 Øster Vraa: ø s ter Vraa Installationsfor ­ retning, Johanne P Larsen fl 16 Artikler for Installatører. Electric Light Contractors ’ Sundries — Articles pour installation d ’ éclairage électrique — Elektrotechnische Bedarfsartikel København: Christensen F M St.Jakobs G.3OflCent.7576 Elektrisk Installationsmateriale. Eskilstunakontoret, Otto Roug Ved Volden 13 OS f Su.1138 E.A.BERGS fabriksab . Fabrikken Ackerton, C J Carlsen ’ Finsensv. 47 IF] f Gh. 2754 Knudsen Laur. Mek.EtabL, Akts., Haraldsg. 53 O fl ★ C. 1002 Mikkelsen Helweg & Co. Aarhusg. 880 f) Cent. 5309 & 13696 Nielsen Ewald & I Linde Allé 38 Vanl. f Damsø 3285 Se Ann. u. Pergamentskærme. ESKILSTUNA Fabriksmark«. |

Ringkøbing: Christensen Aage M J1127 Hansen Aage fl 140 Nielsen Jacob fl 285 Wiese Carl Q 405 Risskov: Jensen Jacob B fl 9055 Olesen V 9356 Rasmussen O R f 9346 R y ; Sigurdsen J fl 3 Ryomgaard: Pedersen O fl 56 Rødding : Christensen H f) 100 Røde Kro: Møller Jørgen f 7 Rødkærsbro: ChristensenChr.Leth fl 28 Rønd e: Strøm R$ 80 Seide pr. Roslev: Salomonsen A H flS 63 Sig: SchouM f) 33 Silkeborg : JørgensenBent. Alderslyst!) S 739 Larsen Levin & Jensen, Silkeborg Elek ­ tromekanik, Akts. f) 646 Schou Viggo fl 1173 Steenholt VB $922 Zeuthen H W, Akts, f 385 Sindal: Christensen C K fl 98 — Thomsen Arne fl 67 Sjørring: Laursen Chr.j) Snedsted 5 Olsen Aagef) 25 Skad s pr. Esbjer g: Hansen Schack f Andrup 40 Skagen: Larsen Carl Vald., Stats f) 187 Skan derborg: Elektrisk Etablissement v. B Sørensen fl 198 — Olsen Øjv. f) 211 — Petersen Peter f) 409 Skern: Bonde M Nielsen fl 82 Mikkelsen & Christiansen fl 80 Skive: Bjerre ’ s Siliam elektrotekniske Forretning JP 326 Brøndum Aage A |) 31 Espersen Harald fl 662 Jacobsen Kasper fl 482 Alle Slags elektriske Lys- ogKraftanlæg Hustelefoner og Ringeanlæg. Knudsen A fl 480 Skodborg J.: Greisen Einar j) 70 JustNieis fl 29 Skovlund pr. Mølby Midtj.: Andersen Karl $ S 2 Skærbæk: AndersenH C f) 81 Skødstrup: Hansen R M fl 78 Skørping: Christensen AHedegaard fl 80 Sommersted : R yne ld Leif fl 45 Spørring pr. Aarhus: Jørgensen Johs. f) S 55 Stilling: Petersen P fl 85 St o holm : Bisgaard Svend Aage fl 42 Petersen Recke, Stats f) 292 Skougaard Oscar Stats f 345 Skalborg : Gerken Karlf 55

Sønderborg: Hansen Eiler fl 669 & 670 Holbeck Heinrich fl 368 Jauernik Wilhelm fl 527 Lausen G A, Elektrisk Installation fl 514 Matthiesen Chr. f) 624 Natorp Georg fl 660 Skaastrup H f 793 Wenzel Willy f 770 Sønder Draaby pr. Nykøbing M.: Jensen Johs. fl S D 21 Søvind: Krogsbæk Vald. fl 65 T aar s: Knudsen A f) 48 r ^ arni: Tarm Installationsforretning'JTh.H Thøgersen f 24 Tarp pr. Guldager: Holm Harald fl G28 Tavlov: Rasmussen E, Akts, fl 52 Tem : Nielsen Jens f) 77 Termestrup pr. Mørke: Jørgensen Henrik f Bendstrup 39 Terpet pr. Sindal: Sejrskild Chr. f) Tversted 29 Thisted: Bjerre-Christensen Bertel fl 248 Busk Søren fl 359 Siwert & Korsfelt fl 664 Toftlund: Eetlefsen Christen f) 160 Tolne: Andersen Sofus fl 19 Torsø: Møller P f 76 Tranb jærg : Jensen Gerhardfl 68 Trustrup: Kjær Th. £) 68 Tvingstrup: Fabricius Vilh. fl 27 Tyboron Havn: Jepsen Sv. f 51 Tyregod: Tyregod Installationsforretning, Ingemann Madsen f 32 Tønder: Eichler W ® 254 - Jensen V Riber fl 311 — Meier Chr. f) 449 — Mose- berg F A fl 393 Tørring: Andersen Chr. J Groth f 139 Andersen & Mathiesen, Akts, fl 143 Ug 1 ev: Hornstrup H fl 1 Uldum : Iversen Marinus fl 99 Ulfborg: StidsholdtChr. f 111 Ulfborg Installationsforr., N Schou fl 9 Ulsted : Kjærup Andr. fl 6 V aarst: FeldtmoseS fl 31 Vamdrup: Gandbøll Kay f 160 Hørlyck P fl 10 Varde: Erich sen C fl 91 Friis H P fl 392 Varnæs: Nielsen Carl fl 68 Vedersø pr. Tim : Bas t Carl C f Stadil 20 Ve J en : Ehlers H f 137 Vejle : Frederiksen Carl Vedelsg. 103 ffi 2134 Hansen Gudmund Havneg. 4 f)299 Harder S E Vesterg. 20 f 925 Jansson ’ s elektriske Etablissement Kirke ­ torvet 18 f 144 Jensen Alfred Vardev. 8 fl 2367 Jensen Viggo Vesterbrog. 7 fl 2231 Kirketerp C E Nørreg. 35 f 715 Larsen Franz-Leo Skyttehusg. 32 f 1900 Madsen MFlegborg2 f 2001 Møller Nicolaisen N A Torveg. 8 fl 476 Nielsen N M Sonderbrog. 9 fl 650 Nielsen S A Flegmade 7 fl 19 Pedersen Hans H Vesterg. 39 f) 450 Petersen J Sønderbrog. 27 fl 1034 Schultz Chr. M, Urebakke f V 2133 Skov Lauritz Grønneg. 39 fl 114 Sørensen Henry, Orla Lehmanns G.lf)1892 Vejrum pr. Vejrumbro: Rasmussen Ingv. fl Vejrumbro 30 Vem b: Schubert A fl 44

Stovby: j an sson C F fl 52 Struer: Bertelsen M fl 191 Hansen Bendix fl 206 Jensen B S f 110 Støvring: Pedersen H fl 68 Villemoes Sven fl 84 Sulsted: Jensen Valdemar fi 30 S unds: Østergaard S E f) 44 Svenstrup J.: AndreasenF fl 21

S æby; Lund ’ s Installationsforretningfll70 Sæby Installationsforretning ved C Aug. Justesen f) 108 Sø nder Bjært p r. Bjært: Christensen & Rasmussen fj S B 73

Vester Sottrup: Moos Hans f) 31 Vestervig: Christiansen Jørgen fl 41

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker