kraks vejviser 1940 handelskalender

Elektrisk Lysinstallatioib (Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm) Christensen C E Ellinorsv. 17 Charlottl. fil Ordr. 5079 (K & N) Christensen C T Brogaardsv.4A Gjentofte fi) Gjent. 670 (N) Christensen N , Søborg Hovedg. 98 Søborg fil Søb. 460 (K&N) Christensen P Vesterbrog. 165E fil V 7526 (K&F&N) Christiansen C P Strandparksv. 6 Hell, fi Hell. 3718 (K&N) Christiansen Sv. J, A D Jørgensens V. 10 E' fil Damso 4543 (K&F&N) Christiansen V Zolas Allé 13 Søborg fil Søb. 229 (K & N) Clemmensen Esper [Kaj Otto Brandt & E Clemmensen] st. Kongensg. 36, 38 E fil ★ C. 15573 & * C. 5055 (K & F & N) Dahl-Jensen H Trianglen 4 [0] fil Cent.12230- & 12299 (K&F&N) Daltung Alfr. Tranegaardsv. 66 Hell.fiJHelL 596 (K&N) Dansk Elektricitets Service ved A Bendsen Limfjordsv. 54 E fil ★ Fa. 1600 (K&F&N) Dansk Elektrisk Kompagni ved Eyvind Fin ­ sen Jagtv. 11 El fi) ★ C. 2170(K & F & N) Dansk ElektromotorLager ved SonnyNielsenl [C Chr. Kaysing] Allég. 8B IF1 ffi C. 6668, 6639 & 5460 (K&F&N) Dansk Lysreklame, Fyr, Akts., [A A Chri ­ stensen] Blegdamsv. 32 El fil C. 7131 (F) Dencker Viggo Grundtvigsv.25EI ffiC.10014 r 11014,10314 & 12314 (K&F&N) Dørge F Aalekistev. 49C Vanl. fflDamso3584 (K&F&N) Elektrisk Bureau, A Thomsen, Præstegaards Allé 2 Brh. fil Bella 312 (K&F&N) Elektromekanik v. Hjalmar Sørensen Rosen ­ ørns Allé 53 El fil N 7016 (K &F) Elektromontoren ved Holger Sorensen Ny ­ havn 9 E fil Palæ 3046 (K) Elektromotor ved F Christensen, Johan Jen- sen-Hein & Co. [J Jensen-IIein] Biilowsv. 34 E fil Cent. 10648 & 11448 (K&F&N) Falck Axel LujaStormg.35Effl ★ Cent.13641 (K & N) Falck E Grønnehøj 25 Vanl. fil Da. 4118x(N) Feldthusen Johs. Højmosev. 20 I nv I ffi Søb. 1010 (K&N) Ferlov & Co. [E Andersson] Østerbrog. 29 [0] ffl Cent. 3310 & 3016 (K & N) Fischer Poul Jacob Jernbane Allé 20 Vanl. fil Da. 4795 (N) Flint Harry Klockersv. 8 Gjentofte ffi Gjent. 1831 (N) Frankild Th. Sigbrits Allé 15 [s] ffi Am. 4125- (K&N) Franks T W Frederiksborgv. 150B I nv I ffiTg. 4404(K&N) Frauen R Jerichausg. 52 El fil V 7584 ' (K&F&N) Frdbg.nylnstallationsforr. v.Holger Schmidt H C Ørsteds V. 42 El ffi ★ N 7800 (K & F&N) Freising E A Hyldegaardsv. 43 Charlottl. ffl Ordr. 4388 (K &N) Frihavnens Skibssmedie & Maskinfabrik ved Hill-Madsen Frihavnen Gitterv.IS) filCent. 5269 & Palæ 4969(K & N) Funch Robert Jagtv. 195 [Q1 fil Ryv. 311 (K&N) Gad Edv. A Holsteinsg. 4 |ø] filCent. 3835 (K&F&N) GivskovC VGl.Kongev. 89 El fil Eva 3619 (K & F) Gjent ofte Elektriker ved Viggo Dencker Bau- negaardsv. 1 Gjentofte fil Ge.726 & Ge.l 726 ( n 5 Gjentofte Installationsforr. ved Uscar Fre ­ deriksen [A Skøtt] Sødalen 5 Gjentofte fil Gjent. 32 (K & N) Gloerfelt-Petersen Georg Frdbg. Allé 28 El . fil Cent 4445 (K&F) Gordon Orla Østerbrog.78 [øl ffl ★ Cent.15300- (K&F&N) Grafmøller A,Lyngby Hovedg. 7 Lyngby ffl Lyngby 679 (K & F & N) Grau Chr. & Carl [Carl Grau] Søgaardsv. 8 Gjentofte fil Gjent. 12& Gjent.1012 (K&F & N)

VII — 3225

Fag-Register for Danmark

Andersen Anker Meinungsg. 22 [N] filN3817v (K) Andersen A P N-Voldg. 27 E fil Cent. 8021 A P ANDERSEN Statsautoriseret Installatør

Elektricitetsværker Købsteder off større Stationsbyer er optagne i Af deling IVi Real-Registret for hver enkelt By, i Kbhvn. i Afd. V under Belysningsvæsen.

Nørre Voldg. 27 Tlf. Cent. 8021 Elektriske Anlæg af enhver Art udføres.

Elektricitetsværksanlæg.

Fredericia: Rasmussen E, Akts. fil 1404 (3 Lin.) Odense: Gustavsen M A Frederiksg. 18 fil 4785

Andersen CBlegdamsv. 2 0 fil C. 14322 (K&F&N) Andersen Chr. Lyngbyv. 30 [ø] fil Ryv. 1905 (K&F&N) Andersen Chr. GI. Køge Landev. 330 Hvid ­ ovre Valby fil Hvidovre 142 (N) Andersen Edv. Vesterbrog. 132 El ffiEv.1781 (K & F & N) Andersen Harry Rødovrev. 223 Rødovre Vanl. fi) Rødovre 196 (N) Andersen H C S-Boulevard 64 El fil V 9870 (K & F & N) Andersen Jean M Adilsv.2 E fil Gh. 84 (K& F&N) Andersen Karl H Søborg Hovedg. 25 Søborg fil Sob. 1 (K&N) Andersen P & Co., Akts., [P Andersen] Aaboulevard 31 El fil Cent. 11769 (K & F &N) Andersson G G Æblev. 13 E ffl Gh. 2455 (K&N) Augustesen G Strandv. 421 Vedbæk fil Ved ­ bæk 356(N) Bagh & Co. [A Bagh] Cæciliav. 30 Valby fil Vb. 3033 (K&F&N) Beierholm A N Bisidderv. 2 I nv ] fil Tg. 129x (K&F&N) Bekkevold Øivind J Frdbg. Allé 64E1 fil V 4438 (K&F) Belysnings-Centralen Adi ved H Nielsen Enghavev. 70 E fil V 3986 (K & N) Benthien & Schramm [ANBenthien] Vester ­ vang 34A Valby fil Vb. 3841 (K & F & N) Berendt Svend V Østerbrog. 144 [0] ffl Cent. 13927& 10354(K&F&N) Filial: Vennemindev. 43 [0] fil Ryv. 1049 Beyer & Jensen [Vald. Jensen] [C Beyer] Frederikkev. 12 Hell, fil Hell. 1819 (K&F &N) Binzer & Co. [Ch. Binzer] Østerbrog.88B [0] fil ★ Cent.9238 (K&F&N) Birkely Aage Kystagerv. 32 Hvidovre Valby fi) Hvidovre 425 (K&F&N) Bjerndrup Kai [K A Bjarløv] Amagert. lEffl Cent. 8585 (K&F&N) Bjørnow C, Peter Fabers G.5E) fflCent.10930 (K&F&N) Bonfils Hugo St. Knuds V. 28 E ffl Eva 3383 (K&F&N) Borgen Henry Viborgg. 67,69 [ø] ffl 0 5503 (K) Borup Leo Toldbodv. 3 E ffl Cent. 10912 (K&F&N) Brix-Pedersen JPNørreg. 45E fflCent.11920 & 14320 (K & F & N) Broch A, Fyensg. 1 ® | N 4198 (K) i43^i e (^°^ s ^ Jan( ^ s ^ ro^a ^• Ryv. Bruun & Hansen [E Bruun] Fælledv.14 OSI fi! Cent. 10388 (K&F&N) Bruun Otto Blytsv. 11 El fil Gh. 1593 (F) Caembell ved E Kruse Christophersen [E Kruse Christophersen (K&N) & Carl Pe ­ dersen (F)J st. K ongensg. 106 E fil Palæ 714, Palæ 1792 & Palæ 1887x Carlsen A Fæster Stationsv.20 Holte filHolte 234 & Holte 370 (N) Charlottl. Installationsforr.v.R Hvid Jægers ­ borg Allé 7 Charlottl. fil Ordr. 2485 (N) Christensen Aage Tagensv. 62 [Kl $ I§T- 3530 (K&F&N) _ _ Christensen A age J Kobmagerg. 9 E fil By 7708 (K&F&N) ]

Elektrisk, Elektriske,

se under Overskrifterne: Elektrisk Lysinstallation Elektriske Artikler Elektriske Belysningsanlæg Elektriske Belysningsartikler Elektriske Døraabnere Elektriske Hegn Elektriske Isolationsmaterialer (Artikler for Installatører)

Elektriske Kontakt-Ure Elektriske Kraftanlæg Elektriske Lysskilte Elektriske Maaleinstrumenter Elektriske Ringeapparater (Artikler til elektriske Ringeanlæg) Elektriske Strygejern Elektriske Uranlæg og Signaluranlæg (Artikler til elektriske Uranlæg og Signal ­ uranlæg) Elektriske Varme- og Kogeapparater Elektro-Svejsning Elektro-Svejsning, Apparater og Artikler til Elektrisk Lysinstallation. Electricians — Installation d ’ éclairago électrique — Elektrische Belouchtungsanlagen For dette Fags vedkommende er Inddelingen : Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm Lolland-Falster Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge Jylland Artikler for Installatører se i Slutningen af dette Fag. Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm. København: Installa tionsfirmaer og Installa- terer, autoriserede i Kbhvn. paa Frdbg. og ved Nordsjællands Elektri cite tss elskab. De efter Installatørerne anførte Bogstaver betegner Autorisationsomraadet, idet K betyder København F — Frederiksberg N -- Nordsjællands Elektricitetsselskab. For Firmaer og Personer, der ikke selv har Auto ­ risation, er Navnot paa Autorisationens Indehaver tilføjet i firkantet Parentes. Aabel H P Strandg. 5 B 0 ffl A m. 5759 (K&N) Activ ved P H Lindvang Kirsteinsg. 4 EJ fil 0 414 (K & F & N) Adamsen CarlVesterbrog. 88 El ffl Cent. 6146 (K&F&N) AEG Dansk Elektricitets Aktieselskab [N Meyer] V-Farimagsg. 41 El fil ★ C. 5000 (K & F & N) Amager Belysnings Central ved H Sørensen Amagerbrog. 154 [S] $ C. 1647 & Am. 357 (K&F&N)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker