kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Kalkværksgrundene,Akts., Købmagerg.57 IB $ By 4593 Kargit, Akts., V-Farimagsg. 31 E Klerkegade Nr. 2, Akts., Klerkeg. 2 0$ Cent. 3233 Kjøbenhavns Ejendomsselskab, Akts., Børsg. 8 0 $ Cent. 3648 & 2858 Kbhvnske Ejendoms Societet,Det, Akts., Amagert. 19 0 $ Cent. 4452 Lovgaarden I-IV, Akts. Kong. Nyt. 16 0 $ ★ C. 992 Miska, Akts., Gammeltorv 4 0 $ ★ C. 6C02 Njal, Akts., Egilsg. 22 [S] $ Am. 1919, Am. 1980 & Am. 1040 Nye Husejerforening af 1891, Den, Lange- landsv. 34 [Fl $ Go. 2367 Saga, Akts., Egilsg. 22 [S] $ Am. 1919, Am- 1980& Am. 1040 Samvirkende Cementfabrikkers Finans- & Ejendomsselsk., De, Akts., V-Farimagsg. 31 E $ ★ Cent. 5696 Thorlakshus, Akts., Egilsg. 22 G§]$Am.l919, Am. 1980 & Am. 1040 Valgaard, Akts., Trekronerg. 6 Valby Viksøhuse, Akts.,Egilsg. 22 [g] $ Am. 1919, Am. 1980 & Am. 1040 Vicevært Viksovej 2B $ Bella 2501 Vistra, Akts., Puggaardsg. 11 EJ $ ★ By 7717

VII — 3224

Ejendomsmæglere og Ejendomshandlere 2

Vejstrup ; Hansen Peder $ 33 Viborg: Lindgren C J st. Set. Mikkels G. 27 $ 223 Viby S.: Olsen Hans $ 142 V i g S t.: Andreasen Peter $ 117 Nielsen L J Boliold $ 141 Vildbjærg: Bjerre Chr. $ 17 Damtoft P Chr. $ 42 Vinderup: Melchiorsen Chr. $ 72 Vodstrup pr. Nykøbing M.: W< stergaard Povl $ Tødso 23 Vordingborg: Mathiasen H $675 Vraa: Vraa Ejendomskontor, Chr. Jensen $118

EXPORT DIRECTORY DENMARK . EDITED BY KRAK ’ S LEGAT IN COLLABORATION WITH THE MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS*'' ANO WITH THE SUPPORT OP THE MINISTRY FOR COMMERCE tø| Indeholder Adresser paa alle dan ­ ske eksporterende Virksomheder. Export Directory of Denmark udkommer hvert Aar i Januar og sendes gratis^hele Verden over til Importfirmaer, Indkøbs ­ kontorer, Handelskamre, Regeringskon ­ torer, Konsulater etc. samt til en Række Landsmænd i Udlandet, der har vist Interesse for Udbredelse af Kend ­ skab til danske Eksportvarer. Købere af Kraks Vejviser faar Export Directory of Denmark gratis, idet denne i sit fulde Omfang er optaget sidst I Vejviserens Bind II.

Ørbæk : Borger sen B $ 161 Ørsted pr. Rørmosehus: Hansen H J $ 0 71

Ejendomsselskaber. Land & Building Societies — Sociétés fonciéresot immobiliéres — Terrain- und Baugesellschaften (se tillige Bygge- og Boligforeninger i Afd. V Beal-Register foran i dette Bind). København: Amak, Akts., Amagerbrog. 25 [S] $ ★ Cent. 2090 Bergthora, Akts., Egilsg. 22 [S] $ Am. 1919, Am. 1980 & Am. 1040 Beringgaards Jorder og Villaby Strandv. 638 Klpbg. $ Bell. 246 Byggeselskabet Aladdin, Akts., Burmei- stersg. 17 0 $ Su. 651 Byggeselskabet Westend, Akts., Westend 3 El $ C. 8518 Byggeselskabet Westend Vs Grosserer CARL J BRUUN Vesterbrogade 80-82 Værnedamsvej 2 Jernbanegade 4 Kontor: Westend 3, 1. Sal, Tit. Cent. 8518 Chrsthvns Oplagspladser, Akts., Egilsg. 22 (S) $ Am. 1919, Am. 1980 & Am. 1040 Dalskellet, Aktieselskabet, Højbro PI. 15 0 $ C. 9984 Egilshus, Akts., Egilsg. 22[§]$Am.l919,Am. 1980 & Am. 1040 Ejendommen Vestergade 10 og Studiestræde 19, Centrum, Akts., Vesterg. 100$By7067 Ejendomsaktieselskabet D. F. V. Vesterport E $ *C. 1413 Ejendomsaktiesclskabet Leif Egilsg. 22 EJ $ Am. 1919, Am. 1980 & Am. 1040 Ejendomsaktieselskabet Tylvten Ved Ama ­ gerport 5 [S $ Cent. 9566 Ejendoms- og Finansaktieselskabet af 1929 Vesterport M $ ★ Cent. 1413 Ejendomsselskabet af 1907, Akts., st. Kon- gensg. 49 0 $ ★ Cent. 3820 Ejendomsselskabet 1911, Akts., Købmagerg. 57 0 $ By 4593 Ejendomsselskabet Kjøbenhavn, Akts., Vesterbrog. 101 E $ V 185y Ejendomsselskabet Vodroffsplads, Akts., Holm. Kan. 2 0 $ Cent. 10178 Gamle Banegaardsterræn I- XI, Det, Akts., Vesterport E $ ★ Cent. 1413 Gunløg, Akts., Egilsg. 22 [S] $ Am. 1919, Am. 1980 & Am. 1040 Halfdan, Akts., Egilsg. 22 E] $ Am. 1919, Am. 1980 & Am. 1040 Havehuskolonierne, Akts., Vognmandsmar ­ ken Havehuskolonierne Al lÉ $Ryv. 871 Ingolf, Akts., Egilsg. 22 El $ Am. 1919, Am. 1980 & Am. 1040 Jægersborggade, Akts., Jægersborgg. 20 ED $ Tg. 413

Eksportslagterier.

(se: Slagterier; Svineslagterier).

Eksport-Vejvisere.

København: Export Directory of Denmark, udgivetaf Kraks Legat Nytorv 17 0 $ ★ Cent. 308 Se foregaaende Spalte.

EXPORT DIRECTORY DENMARK EDITED BY KRAK ’ S LEGAT IN COLLABORATION WITH THE MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS AND WITH THE SUPPORT OP THE MINISTRY FOR COMMERCE

Ekspresbureauer. (se Kiosker).

Ekstrakter. (se tillige : Kødekstrakt; Suppeekstrakt). København: Vitamon, Akts., Strandv. 54 Hell. $ ★ Cent. 8000

Is distributed free of charge to firms and institutions al) over the world.

Export Directory of Denmark is entirely reprinted In vol. II of KRAK ’ VEJVISER, Directory of merchants, manufacturers and shippers of Denmark and Iceland.

Ekviperingshandlere. (se Herreekvipering).

KRAK 5 VEJVISER Price: both volumes (I & II).. £ 2/0/0/ vol. II ........................... - 1/6/0/

Elektricitetsmaalere. Electricity Meters — Compteurs d ’ électricité — Elektrizitåtsmesser København: Knudsen Laur. Mek.Etabl., Akts.,Haraldsg- 53[ ø ] $ ★ C. 1002 Horsens: ,p o n & Burgdorft Strandprome ­ naden 13 $ 465 Kolding: Dansk Maalerværksted ved J Jørgensen & H Hansen Karolineg. $ 129 Privat $ 1167 Justering og Reparation af alle Arter elektriske Maalere og Instrumenter.

Apply to

KRAKs LEGAT

COPENHAGEN K.

17 NYTORV

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker