kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3221

Fag-Register for Danmark

Ejendomsmæglere og Ejendomshandlere 1

Larsen Kai G Gammeltorv 18 E $ C. 1805 Lemvigh-AIulIer Victor Stenosg. 3 E $ Ve. 5099 Lenshøj P J Hansen CJassensg. 47 [ø] $ 0 1350y Lorentzen Ludv. Reventlowsg. 18 E $ Cent. 9400 Lund Axel A V Egholmv. 39 Vanl. $ Dam ­ sø 1535 Lund Chr. Kongev.55 Lyngby $ Lyngby 327 Lønholm A P Gjentofteg. 95 Gjentofte ® Gjent. 134 . Mar Johs. Engdraget 5 Valby $ Vb. 4312 Messeter IIH V-Voldg. 1.17 E $ C. 10708, 9669 & Palæ 4680 Micheelsen Johs.Svejgaardsv.14 Hell.$Hell. MirnerK GHollænderdybet2 [Si $ Su.2006 Mortensen C E Ryesg. 107 [g] $ 0 7858 Møgelvang J AI Th. Woltersg. 14 [s] $ Am. 1613v Mørk Holger Anemonev. 49 Gjentofte ffi Gjent. 1079 Nielsen A H C st. Kongensg. 67 K JD-A-Palæ 3701 Nielsen H Linnésg. 18 E $ ★ Ry 7248 Nielsen Harry Toftegaards Allé 12 Valby $ Va. 5451 Nielsen Johs. G Studiestr. 69 E $ Pa. 378 Nielsen Kristian Englandsv. 12B [S] $ Am. 4739 Nielsen Louis Madelaire Hanebred 27 Vanl. $ Da. 4468 Nielsen Magnus Gyldenløvesg. 1 E $ Palæ 7571 Nielsen Peter V-Voldg. 83 E $ C. 5488 Nielsen Povl Øverodv. 17 Holte $ Holte 337 Ejendommenes Kontor Colbjørnsensg. 20 $ C. 3637 ___________________________ POVL NIELSEN (M. af K. E.) Øverødvej17 HOLTE Tlf. Holte 337 Køb og Salg afVillaor og Grunde i Holte, Søllerød og Virum ANVISNING af Kommunens Grunde. Nielsen Vilh. Vodroffsv. 11 E $ C. 13467 Eva 1800 Nørgaard FrithiofBiilowsv.50BE $0.10075 Olsen Chr. Gammelmosev. 269 Lyngby $ Bagsværd 11 Olsen Fr. Vendersg. 14 E $ Palæ 6730 & Palæ 6731' - Olsen Senius Firma IG Balleby Frederiks- borgg. 27 E $ C. 10630 & 10632 Overgaard Emil Fuglegaardsvænget 49 Gjentofte $ Gjent. 2535 Overgaard Johs. Strandg. 4B E $ Am. 9966 Palm Oluf E Worsaaesv. 3 E $ No. 5727 & No. 5977 Parby S Falkoner Allé 55 [Fj $ Fa. 1363 Pedersen Eduard Ordrup Jagtv. 81 Charlottl. $ Ordr. 957 Pedersen Ole Ordrup Jagtv. 81 Charlottl. $ Or. 957 Petersen Aa. Vimmelskaftet41 E $ Pa.5215 Petersen M E Jellingeg.l [o] $ 0 2638 Petersen S Agerlin Brydes Allé 11 É $ Am. 9972 Philipsen Kn. Kultorvet 4 E $ -k Pa. 6617 Philipsen Micha V-Voldg. 83 E $ C. 5488 Piper H Dalgas Boulevard 123 | f ] $ Go. 7544 Pors Søren V-Boulevard 7 E $ C. 3660, 5496 & Pa. 7628 Rasmussen Chr. Matthæusg. 18 E $ V 8587, V 8747 & V 7587 Rasmussen Helge Kragsberg Allég. 27 EJ $ Fa. 1456 Rasmussen HEV Strandv. 6F El $ Ry v. 1192 Rasmussen Kai Grøndals Parkv.6A El $Gh. 2060 Rtitzou Hans Amagert. 31 E $ By 3213 Rørdam Helge Jul. Steenstrups Allé 11 E $ N 2828 I

Saltorp Bjørn Dalgas Boulevard 59 00 $ ★ C. 1209 & 1140 Sigvaldason S K Borups Allé 180 | nv ] $ Tg. 2833 Stiedl & Son Vesterbrog. 9B E $ ★ 0.15661 & 9055 Søby Otto Pedersen Værnedamsv. 9 E $ V 3879 Thomasen A V Venusv.28 Søborg $ Søb. 554 Thomsen C Falk Bagerstr. 2 E $ V4897 Tranemose P L Duev. 108 |F] Trebbien Henning Værnedamsv. 10 E $ * Ve. 3212 Westergaard Peter AIynstersv.3E$C.1523O & Ev. 395 Aabenraa: Hansen Oscar $ 196 Aabyhøj: Nielsen Søren $ 370 Aalborg: Josephsen Viktor Gravensg. 10 $ 566 Lund A Boulevarden 24 $ 841 & 6931 Madsen M Th. Vendelbog. 16 $ 171 Nielsen A Danmarksg. 26 $ 4224 Nielsen S Algade 7 $ 5534 Petersen K B Brandstru pg. 1 $ 2460 Pors Sofus Bispensg. 14 $ 2088 Poulsen Einar Hadsundv. 26 $ 384 Wisboig Al Boulevarden 11 $ 3359 Aarhus: Aarhus Ejendomsmæglerkontor, O Thorup Borgg. 3 $ 5312 Christensen Morten Banegaaidsg. 38 $4902 Elgaard S RGuldsmedg. 24, 26 $ 3448 Grovers Kontor, H Grovers S-Allé 39$1005 Hansen H. Chr. Wærums G. 19 $ 1728 Hansen H P Braarup Skolebakken5 $ 8484 Hansen Marius Frederiksg. 74 $ 6038 Iversen H Banega ardspi. 18 $ 6487 Jensen Johan Fr. AI Langelandsg. 4 $ 5873 Jespersen Jesper Jørgen Borgporten 18 $ 3150 & 3154 Knudsen Johs. Banegaardsg. 45 $ 5573 Rasmussen Einar Nørreg. 53 $ 2151 Sauer P ln?v. Skolebakken 7 $ 6717 Skriver V S Set. Pauls G. 7 A $ 9257 Skriver-Pedersen J Skolebakken 11 $ 6135 Smed Laurits Vesterg. 6 B $ 3453 Sørensen S J Niels EbbesensV.4 $ 3164 Whitt A J Guldsmedg. 33 $ 8419 Withen Palle Amalieg. 1 $ 10610 Aar8 • ’ AarsEjendomskontor, Fr. Simonsen $87 Pedersen N P $ 188 Allin gaabro: Alouritzen Niels A $ 72 As P eru P : Lind P E $ 14 Bjerreby pr. Svendbor g: Sørensen Hans Albert $ B 1 Faabor g: Christensen Chr. Larsen $ 16 Frederikshavn : Laursen Carl Emil $252 Gillele je: Hansen Hans Chr. $ 197 Gravebtrand: Bowman Evald ©Hundige 240 Helsinge: Andersen P $ 181 Helsingør: Helsingør Ejendomsmæglerkontor, C C Snidtker & Sqn Lundeg. 8 C $ 251 Herning: Nørgaard Jens $ 380 Hillerød: Balle F $ 908 Hansen I B $714 Rasmussen P $ 1323 Hj ør ring: Andersen ThomasP Juhl Johannes $ 56 Skallerup Jens Jul. $ 71 H obro: Hobro Ejendomskontor ved Ivar Christian Petersen $ 389 Holbæk: Hansen Peter Algade 12 $ 228 Holm 1 1 $ 654 Holstebro: Holstebro Ejendomskontor, Chr. Andersen Lerager $ 532 Horsens : Sørensen S Sonderg. 37 $ 1527 Hvorslev pr. U 1 s tru p : ^Karlsen A K

Høn g: Johansen Hans Carl $ 158 Juelsminde: Afadsen Aage $ 86 Koldby pr. Hørdum: Christensen Chr. Abild hauge $ K 34 Kolding: Andersen P Laasbyg. 33 $ 1314 Gammelgaard J Set. Jørgens G. 12 $ 1015 Lindgaard Søren Sonderg. 13 B $52 Lemv ig; ø rtg O P $ 292 L i 11 e r ø d: Hedemann Helge $ Allerød 2 Løkken: Kjeldsen Søren $ 116 Næstved : Lund Frede $ 782 Odde r : Dyngby Jens $ 284 Odense: Elvstrøm A, Oluf Bagers G. 9 $ 5286 Hansen W Unsgaardsg. 18B $ 4945 Jensen Vald. Lahnsg. 16 $ 3960 Nielsen NH Klareg. 20 $ 2422 Toftdahl L Gerthasv. 10 $ 4888 Oppe Sundby: Hansen Vald. $ Frederikssund 382 Præstø: SteinmannLF Kander s: Christensen Carl, von Hatten* str. 22 $ 1226 Frisch Peter S Udbyhøjv. 6 $ 2213 Jensen AI M, Søren Møllers G. 6 Knudsen G Jernbaneg. 2$ 1399 Lai Severin K GI. Hobrov. $ 970 Randers Landmandskontor ved M Norup Koch Kirseg. 1 $ 1857 Sejersen N P Danmarksg. 23 $ 2387 Wedersøc Laur. Kirket. 17 $ 164 Ringsted: struwe August $ 193 Silkeborg: Langberg Alartin Frederik, Alderslyst Rosendal Niels $ 139 Ski ye: Bertelsen Jens $ 691 Kristensen Kr. $ 251 Slangeru p: j ensen Jp $ 130 Sneslev: Reding Hans $ Hjælmsø Sorø: p e jersen Carl $ 408 Strø pr. Skævinge: Nielsen Niels P $ Sigers le wester 47 Svendborg; Jørgensen F P Ørkildsg. $ 1583 Tarm: Afadsen AI $ 80 Thisted: Aløller Petrus $ 5 Nielsen Johannes $ 439 Stensgaard-Christensen N $ 239 Tønder: Sønderjyllands Ejendomskontor, Th. Thomsen $ 97 Thorsen J Udbyneder pr. Havndal: NielsenMMik- kelsen $ U 48 EALÉJ i : Agervig M $ 547 V e j 1 e: Dam-Johansen Ejnar, Alølholm $ V520 Johansen A J Volmersg. 4 $ 2258 Viborg: Bach Afartinus Jernbaneg. 17 $ 823 Kistrup J Toldbodg. 5B $ 508 Kjærgaard Niels Sjællandsg. 9 $ 468 Nørgaard A Vendersg. 5 $ 567 Petersen Kai Mikkelsport 2 C $ 116/ Nielsen Chr. $ 356 Povlsen P K $ 788 2. Ejendomshandlere. Andersen C O Frederikssundsv. 148 Brh. $ Bella 370 Andersen E, Klædebo Parkallé 39 EJ $ Ryv. 3916 Ankjær Nielsen V Valdemarsg. 31 E ® V 4699' Balleby Kristen Lombardig. 8 [S] $ Am. 7147 Bodecker A Reventlowsg. 20 E $ V 3732 Bolig-Service v. J Hartmann V-Boulevard 4 E $ C. 3979 Thomsen J Gravene7Å $ 1325 Vordingborg: mer J $ 591

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker