kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Riisgaard ’ s Vilh. Eftf., E Pedersen Nørre- brog. 50 (Ni $ C. 4149 Søe-Jensen&Co. Godthaabsv. 6 [F] $ C. 3216 Dørlukkeren „Zefyr*. Vermehren Henrik Kultorvet 15 E ffl Palæ

Eddike

Bahncke W '& Co. ’ s Fabriker Akts., Jagtv. 113 & 115 S) $ ★ Cent. 9646 Kathrinebjerg Eddike. Danske Eddikebryggerier, De, ved C Lange Holger Danskes V. 104,106 00 $ ★ Gh. 473, Gh. 450x & Gh. 2522 Se foregaaende Spalte. Fabrikken Vino ved Erik Lanng Skoleg. 2 B Valby >1 Va. 5390 Forenede Eddikebryggerier,De, ved Carl Pe ­ tersen Strandg. 12 Kl $ Cent. 1702 & 1738 Spec: Griineberg Eddike. Jensen J P Liflandsg. 15 É $ Am. 157 Kbhvns Eddikebryggeri ved Axel Nielsen Vermundsg. 13,15 løl $ Tg. 7636 Nissens Fabrikker, Akts., Steng. 36, 38 Kl $ Cent. 2461 Stico ved Paul Nørgaard Kløvermarksv. 32 D [g] $ C. 10561 A abenraa: Aabenraa Eddikefabrik ved Hans Hage Stehr $ 60 Aalborg: < Aalborg Eddikefabrik, Sherry-Eddikebryg- geriet ved MK Kejser Jyllandsg.7 $3437 Kragelund ’ s M Fabrikker $2300, Stats ffl 52 Krone-Eddike. Aarhus: Aarhus Eddikebryggeri & Sennepsfabriker ved H P Finsen Mejlg. 59 $ 8670 Svendborg Eddikefabriker ’ s Hovedoplag ved Harald W Schrøn, Adolf Meyers V. 6 $ 6 & 1492 Esbjerg: Esbjerg Eddikebryggeri, Akts. Norgesg. 57 $ 221 Fredericia: Fredericia Eddikebryggeri,} Akts. Vendersg. 3 $ 239 Svendborg Eddikefabriker ’ s Hovedoplag ved Peter Bie $161 Helsingør: NordsjællandsEddikebryggeri, S Steen- buch-Jensen Fiolg. 22$ 652 Herning : Jydsk Eddike Central ved So ­ phus R Jørgensen $ 27 w Klintebjerg pr. Otterup: Klintehjærg Fabrikker ved Oluf Andersen $08 Nyborg: Nyborg Eddikebryggeri, J C Christensen $315 Odense: ^ODENSE EDDIKEBRYGGERI ved Brødr. Andersen $ 931 (2 Lin.) & 161 Brano-Sylte-Edaike. Ran ders : Jydske Eddikebryggerier, De, Slyngborgg. 21 $ 48 & 146 Spec. Slots Eddike. Randers Eddikebryggeri ved W T & O Tho- strup Storeg. 13 $ 258 Kloster Eddike, Aromatisk Taffel- og Sylte- Eddike. Svend borg: Svendborg Eddikefabriker $ 22 & 618 wgM ’ I s U IDBORG ORLEANS AGER-EDDIKE

LAGER EDDlfcfe

Dørplader. (se tillige : Gravører ; Skilte).

København: Amager Dorp ladefabrik v. H Lindberg Stok- rosev. 103 $ Am. 985 Amager Gravør Anstalt, Ulrik Birchs Allé 7 [S] $ Am. 3464 - Relief Dørplader. Hanson John R Ny Østerg. 3 K ffi ★ C. 354, ★ C. 8593 & ★ C. 8594 Kbhvns Skiltefabrik Knabrostr.9 [Kl $ ★ C.693 En gros & en detail. Mattat CPKlosterstr.10 $Cent.4286&By3434 Metal-, Porcelæn- & Emaille-Dørplader. Neergaard H Th. Pilestr. 52 A Kl $ By 2080 Nye Danske Stempelfabrik ved Johs. Birk ­ mose Kronprinsensg. 10 Kl fCent. 9557& By 6883

Ebonit. Ebonite — Ébonito — Ebonit (se tillige Gummivarer).

De danske __„ b . eddikebryggerier g® C. L ange wo®

København :

Ahrens Otto N-Frihavnsg.13 El $ ★ C 3673 Repr. for: New-York Hamburger Gummi- Waaren Compagnie. LudvigsenM Vst.Kongensg.72E $^C.8154 Nordiske Kabel- og Traadfabriker,Akts., København E $ ★ Cent. 8825 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. SCHIØNNING & ARVÉ, Akts., Heimdalsg. 45 El JO ★ Cent. 1022 Ebonit for tekniske Formaal. Akkumulatorkasser etc. etc.

GARANTI-fåWjH

MÆRKE

A ftappet paa fabriken g ^ °? LER et af V steins T aboratorium fTI Gæringseddike. Ved Vffif ’ oel Bek>L W Bord-som Sylteeddike. Ved An*** e ' KbrW j ° pn,af ' enennlw^eA«* 1 fiu™ onwn,rfr ' ’ Eddikesyre. .. Sted ‘ P^PPes og helst opbevare« pH et swn un< l fr Kontrol aftappespaa *

Economisere.

København : Hassenkamm KarlReventlowsg. 10J1C13808 KROGER 1, Akts., Christiansg. 22 Kl $ ★ C. 4726 Green oa Foster Economisere.

FULDKOMMEN SIKKER! DE DANSKE i EDDIKEBRYGGERIER C.LANGE HOLGER DANSKES VEJ 104,106 KØBENHAVN F. TLF.*G0DTH.473,450x Z.2522 TELEGRAMADR:EDDIKE :

Eddike. Fabr., Imp. & en gros. Vinegar — Vinaigres — Essig

Københ avn: Arnhof ’ s Edvard Eftf. kgl. Hof-Eddikebryg- geri Sølvg. 30 OS $ Cent. 853 & 6025 Rosenborg Eddike.

INTET SALG ................ ) TIL BRUGSFORENINGER

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker