kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3218

Dyrlæger

Tommerup: Hørfabriken i Tommerup, Akts, f 72 & 130 TOHMERUP

Ulbølle: Skov K J f Vester Skerninge 3 Uldum : Jespersen J J f 43 Uii'borg: JensenPf 5 Ullerslev: Mathiessen C C $ 13 Ulsted : Schmidt J F $ 32 UIstrup: Jeppesen A Zeider-Pallesen G $ 70 Vamdrup: piskerMJ f 190 Vandel: Petersen Olaf $ 26 Varde: Coff N f 167 Ve gg e r: Hansen H V f 51 Ve jen: Mogensen E f) 122 Vej le : Jespersen N Sonderg. 2 |l 623 Krogh M G Jellingev. 37 f 2110 Larsen N H Dæmningen 5 jj) 137 Rosendahl H E Strandg. 3 j} 2346 Veksø: Henriksen H f) Søsum 57 Rasmussen St. f Søsum 16 Vemb: Swan O J) 61 Vemmelev pr. Forlev: Grønnegaard-Petersen K fl V 78 Vesløs: GadeKf 8 V ester Hassing: Eriksen J f 4 Eriksen K 1 4 Vester Nebel: FrandsenM Jacobsen Chr. Toldbodg. 1' A 11385 Knudsen A 1. Set. Peder Str. 2 A 1408 Petersen N C P Boyesg. 71157 Trautner J Viby S.: Kristensen Anton 1 25 Nielsen E T 1135 Videbæk: AndersenN K| 6 Raunsbjerg Nil Vig St.: Qusen P C 1 7 Vildbjærg: prfmdahl S H 119 V il s : Jensen H 1 6 Lopdrup J H 1 40 Vinderup: Ejskjær J J 1 20 Vinding pr. Vejle: Pedersen P N Viddinge pr. Roskilde: Krog Erik 1 V indingesogn 66 Vipperød: JensenHC 1107 Viskinge pr. Svebølle: Sørensen O 1 V 12 Vissenbjærg pr. Bred: Gørtz Peter 1 Skalbjærg 141 Vivild: Pedersen Tage Bjørn 1 55 Vojens : Christensen A Nørgaard Futtrup A H 116 Voldum pr. Randers: Møller S A 1 V2 Vordingborg: Lund H C 1 69 Paludan Nielsen O E 1 303 Petersen AVI 419 , Vraa: Jensen A J 1 60 Pedersen P 1138 Vraa pr. Kors vang: Voss H 1 Lejrskov 100 Vrønding: p O ulsenAM120 Væggerløse: RyssingRJ 1 39 Ydby: Eberhard C 1 9 Ødsted pr. V ej le: Ravn Bertel Peter 1 0 31 Øksendrup Davidsen Allan 1 Frørup 66 Høj G D 35 Pouls H J V Vester Skerninge: Pedersen S 1 129 Vester Sottrup : Lyngborg G T jj) 10 Vestervi g: Jensen Marius Johan f 18 Viborg: BrøndumH 1. Set. Mikkels G.2 A 1621 Gadega^rd A Villav. 511288

Ørbæk: Rasch-Nielsen F 1 6 Ørsted: KroghPR 1 3 Ørting: Jørgensen J C 1 4 Ørum pr. Ørum Sønderlyng: Skriver H J jl 0 40 Ørum Djurs: Ørbæk-Andersen V f 17 Østbirk: GlavindE f 45 Hansen K 15 Øster Bregninge pr. Ærøskøbing: Knudsen KM| Vindeballe 46 Østerby pr. Feje: Vinding Jens f Fejø Østerby 62 Øster Hvidbjærg pr. Redsted Mors Holst P H 1 0 H 7 Øster Jølby pr. Erslev: Jørgensen M Kjeldbjerg J $ 0 J 1 Østerlars: Carstensen IC $ 25 Øster-Marie: Stender Jørgen $ 15 Øster Starup pr. Gravens: , Nielsen Niels $ Aagaard 23

Snails- Sa&rife L

DÆKKETØJ HAANDKLÆDER LÆRREDER ruf jdazviK

HØRVARER INDREG. VAREMÆRKE

KUN DIREKTE SALG TIL PRIVATE.

Døraabnere, Elektriske, (se Elektriske Døraabnere).

Dørgreb. Door Handles — Boutons et poignées de porte — Tiirgriffe København: Hansen & Lyngbye ’ s Dørgreb & Metalvare ­ fabrik Øresundsv. 130 tHI D C. 9098 Jørgensen W &Søn Gl.Møntl9KI $Cent.4134 Dørgreb,Skrankestativer ogButikslaase . Nielsen & Jespersen. Bakelitc-Presseværk Rentemesterv. 14 Kvi j) Tg.6000 Nordisk Bakelite Industri Tuborg Havn $ Hell. 5634 Osto-Fabriken Bakelitevarefabrik Svane- møllev. 126 Hell. $ Hell. 3775 Bakelite & Horn Dørgreb. Riisgaard ’ s Vilh. Eftf., E Pedersen Nørre- brog. 50 Kl ® G. 4149 Søe-Jensen &Co.Godthaabsv.6[F] jJC.3216- Brønderslev. Poulsen K $ 174 Fr ed ericia: VOSS ’ s ERNST FABRIK, Akts. D 1100(3 Lin.), Stats $ 18 Odense: Odense Dørgrebsfabrik, Johs. Hansen Nyborg Landevej 37 j) 3247 Dørlukkere. Door Springs — Ferme-portes — Turschliessér København: Adelgades Reparationsværksted Brolægger- str. 11 Kl j) By 4522 Paasætning og Reparationer. Argo, Dørlukker-Værkstedet, FrodeRasmus- sen Købmagerg ’ - 26 Kl $ Palæ 4355 Dørlukker-Værkstedet Argo ved Frode Ras ­ mussen Købmagerg. 26 Kl jj) Palæ 4355 Hanson John R Ny Østerg. 3 Kl $ ★ C. 354,. ★ C. 8593 & ★ C.8594 Originale Yale Dørlukkere. Jensen Axel Kapelv. 55 El $ C. 3529 Jørgensen W &Søn Gl.Montl9Kl ®Cent.4134 Langebæk VH, N-Søgade 35 Kl fCent.12428 & 11708 .1 DICTATOR DØRLUKKER DANSK PATENT LYDLØS DØRLUKNING Norholm & Lemming St. Peders Str. 41 Kl By 1048 & By 3559 - Grundlagt 1862 Nyhed: Usynlig hydraulisk Gulv-Dørlukker.

Øster Tørslev: Dreijer J C B f 5 Øster Ulslev: Larsen Otto f 33 Øster Vraa: R a hbek V f 4

Artikler for Dyrlæ ger.

København: Dalgaard-Mikkelsen N S-Boulevard 77 lYJ f Ve. 7764 Mortensen Carl Fr., Veterinærmedicinsk Bog- og Instrumenthandel, Akts.,Biilowsv. 3 E D Ve. 9720 - Privat $ Ev. 512. Simonsen & Weel ’ s Handelsselskab A/S Købmagerg. 20 Kl $ ★ C- 832 Dyrlægeiv s t rumenter.

Dækketøj. (se tillige Hvidevarer).

København: Engeiberg CarlFrederiksborgg.l7ogN-Voldg. 17 Kl f ★ Cent. 7817

k&b del hos

saa kdber De bedsf NØRREPORT Hirslund N, Akts., Købmagerg. 52 Kl $ C. 5293 & By. 3593 - Kun en gros. Piper Otto Raadhuspl. 14 BO ★ Cent. 1616 Schou Emil Ny Østerg. 3 Kl $ Cent. 8035 Spec: Brude- Udstyr. x

Øig° d: JessenT C 1 2 Kristensen O Møller 112 Skovbjerg E 1 2 Ølstykk e: Sørensen A 1 24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker