kraks vejviser 1940 handelskalender

Dyrlæger

Fag-Register for Danmark

VII — 3214

Birkerød; Steiner V £476 Teglmann J H g 233 Birsted: DahlK £ 5 Bisserup pr. Rude: Nielsen E R g R 1 Bj erringbro: j enS en J J g 49

Aabenraa: Birkmose S 0 £ 159 Hansen H E Sj elle Schmidt Andreas £ 490 Tofft O J £ 312 Aabybro: Diirr S J E £ 15 Gudiksen S £ 47 Aaby høj : AndersenH Sorring K Nielsen £ 142 Aagaard: ^Nielsen Arne £ 7 Aakirkeby: BohnHg 1 Aalborg:

Dunk ær: Jensen R P g Store Rise 4 Durup: Frederiksen J C H g 30 Dyb vad; Birk L g 5 Dysted pr Holme 01 s trup: Eriksen C G Schmid g Everdrup 94 Ebbern P : Jacobsen C KF g 44 Ebeltoft: Schmidt Albert £ 99 Egtved: Kejser J £ 16 Ej by: Madsen H AI £ 109 Esbjer g: Andersen S Almind Skoleg. 80 g 2167 — Arvedsen F LStormg. 74 £ 620 Beier H J Enghavev. 19, Boldesager g E 2175 Hansen L C A Skoleg. 19 g 161 Henningsen C, Jerne £ E 344 Krogsgaard A R Exnersg. 2 £ 1219 Larsen Karl Nørreg. 110 A g 2723 Eskilstrup: j en sen E Viggo £ 3 Sommer Ottar g 33 Es P e: Venge L M g Vantinge 50 Faaborg . Bjerregaard N AI S g 545 Harbou J V Johansen A g 67 Porse O g 51 Rasmussen J g 365 Faaborg pr. Varde: Muller J g F 7 Eaarup: Hansen H C g 7 Fakse: Jensen Harald £ 77 thor S traten F £ 61 Fakse L a d e p lads: Aladsen II £ 139 Bars ø: Sonne a g 64 Farum: Hansen V £ 167 Meyer F G g 54 Fejø: Rasmussen Arne £ Fejø VesterbyllO E j s t r u p li o 1 m : Skjøtt Carl g 58 Flavenskjold: Qien Joh. R g 8 Fredensborg: Ludvig B F g 7 Fredericia: Bech J Baj Jyllandsg. 21 g 609 Nielsen N P Frederikshavn: Jensen P Eskesen g 925 Larsen H M g 137 Westergaard Gunnar g 557 Frederikssund: Andersen A P g 50 Freuchen L g 38 Petersen W W g 179 Frederiksværk: oisen C g 158 F røstr up : Jensen E Borup g 7 Fuglebjærg: PedersenK A K £ 110 Gadbjærg: Michaelsen J £ 51 Oalte n: Sørensen S P £ 80 Gammelby pr. Stovby: Jensen J P Alariager £ S 85 Gedsted ; Søndergaard Kr. g 11 Gerlev J-; Bondesen A J L g 10 Gern : ChristensenP Nygaard £ 1 Christensen-Ellerup C g 2 G e r r i 1 d ; Ruggaard Søren £ 46 Gesten: Thomsen N H £ 11 Gevninge pr. Roskilde: Elm T * — Ostergaard A A g Lindenborg 7 Gilleleje: Ellehauge Andr. g 73 Indslev J C Jensen g 33v Gimlinge pr. Flakkebjærg: Jensen H K Gunner £ F 5 Felsted: Winther HA Cg 2 Ferritslev pr. Ullerslev: Nielsen S Skovgaard g F 11 Fjelrad: Fundrup J g 7 Fjelsted pr. Harndrup: Hansen Bent g Fjellerup 72 Fjelstrup : p rO m Arne g 12 F jennesleV ; Andersen Jens £ 43 Fjerritslev: Katholm E £ 32 Vest Vilh. Alunk g 19

Jørgensen Rasmus £ 136 Poulsen N Stockholm £ 11 Vinkel-Jensen II P g 44 Bjærgby pr. Hjørring : Christensen J Tb. £ B 14

Bjæverskov: Thorsen S O g 6 Boeslunde: ThuesenH g 15 Bogense: Jørgensen J C g 80 Richardt E £ 321 Bording: Petersen J £29 Borris: Rasmussen A C £ 52 Borum pr. Mundelstrup: Rasmussen A P g B 9 Borup: Larsen L U g 126 Bov pr. Padborg: Dahlkild A P £ P 321 Bramminge: Krogh M g 157 Skjøttgaard A J g 96 Westermann O g 21 Brande: Jensen Tage Møller g 8 Skjerris JPJg 155 Brandelev: Hansen A P g Næstelsø 2 Brandstrup pr. Ryde: Mølholm A £ Vejleby 14 Bredbjerg pr. Langesø: Rasmussen Otto g B 86 Bredebro: Bentin J P g 5 Bredsten pr. Vejle: Andersen A AI Jacoby £ 5 Breg-ninge pr. Ærøskøbing: Rasmussen P Brenderup F,: j en sen J B H £ 29 Broager: Høilund-CarlsenD £2 Brobyværk: Rasmussen A g 21 Brodal: Ejskjær Aage g Lem 46 Brov st: Winding K £ 54 Bryrup: Krogh JS £ 47 Brædstrup: Andersen M g 11 Jensen H g 150 • Rasmussen H £ 23 Brændeløkke pr. Gelsted: Hansen L £ Husby 36 Brønderslev: Laursen M R g 2 Møller A R g 131 Therkildsen H Vestergaard £ 217 Brøndum pr. Løgstør: Bohmann Hans g B 10 Brørup : Ladefoged Erik g 88 Larsen S Juul g 200 Bylderup Bov: Andresen A g 2023 Knudsen J M A Byrum: Pedersen Jobs. Stats g 45 Bække: KjærsgaardL P g 91 Bælum : Skadberg E S £ 21 Bønned pr. Torrig: j en sen J M £ B 5 Børkop: Andersen AT g 4 Frishøj-Jørgensen O g 12 Bøvlingbjærg: Olesen Al K g Bøvling 44 Christiansfeld: Hansen J jun. £ 21 Dalby: Petersen J Nødskov g 106 Dalby Borup pr. H aslev : Nielsen J A Raahauge £ Ulse 9 Dalmose: Patursson Sverri g 21 Dannemare: Kjærulf P g 3 Dianalund: Sørensen J E g 11 Drastrup pr. Volk Mølle: Langermann A AI £ Assentoft 46 Dronninglund: Bertelsen C C £ 15 Dræ by: HadrupSAI g 11 Duebjærggaard pr. Sorø: ' Kjær G G B £ Nyrup 68

Bertelsen C C Annebergv. 39 g 3351 Jensen E A Vingaardsg. 34 g) 5008 Myrup S O Vesterbro 32 £ 2061 Nielsen Anton, Anders Borks V. 2 g} 2879 Nyborg C T Danmarksg. 25 £ 158 Pejstrup P G Nørreg. 13 g 208 Torpet V Prinscnsg. 34 g 4754 Aalestrup: Søndergaard J C L g 12 Aarhus: Christensen A P H Graven 8£500 Hansen Jens Søren, P P ØrumsG. 40 £110424 Jakobsen Th. Tordenskjoldsg. 33 £1687 Jessen J C Tange Stadion Allé 64 g 4329 JørgensenU Fredensg. 18 g 3457 Kjær Aug. Rolfsg. 20, Kongsvang g K 70 Koch Svend O Set. Pauls Kirkepi. 9 g 3621 Krogh N Schack Klintegaarden46F £110178 Nielsen D FK Musæumsg. 2 £ 2478 Nielsen N S Dalgas Avenue 17 £ 6729 Nissen T G E S-Ringg. 4 g) 8407 Plessing J, Chr. Wærums G. 12 £ 7512 Scheel-Thomsen A V-Allé 6 g 6363 Thomsen Hans Marselis Boulevard 21 g) 6414 Werdelin Christian, P P ØrumsG. 40 £ 7330 Vestergaard A P Stadion Allé gi 5278 ■ A- a r s: Larsen J A £ 170 Larsen K Løwig g 5 Aarslev: J ørgeil sen J g 21 Aarup: Pedersen H M g 66 Aarøsund: Thomsen J N g Øsby 20 Abildøre pr. Braade: Pedersen Carl £ Egebjærg 97 Agerskov: Lund Chr. £2 Agersted: Madsen Philip Hoffmann £ 9 Ajt pr. Torsø: Rasmussen Helge g T 4 Algestrup pr. Tureby. Nørrelund J M H g T 10 Algestrup pr. Tølløse: Brinth JRg)T21 Allested: Sorénsen Viggo g 50 Allingaabro: Melchiors A £ 21 Andrup pr. Esbjerg : Hansen Svend g A2 Ansager: Lund A M £ 13 Thomsen S Rask £ 24 Ans By: Pedersen S Lassen £ A 44 Arden; Kirketerp Nielsen G £ 19 Askeby: Christensen O H £ Damsholte 26 Asnæs: Buttenschøn Ove g 15 Assens: Rabøl j j g 152 Rabøl K J £ 303 Avlum: Andersen A L g 11 Baaring pr. Asperup: Andersen O H g A 68 Bakkegaard pr. Nørre Alslev: Birch IR g Øster Kippinge 10 Birch P E g Øster Kippinge 10 Ballerup: Andersen Vald. g 38 Balling: PetersenH P Kjeld g 18 Bal lu m: Olsen Hans P g 46y Bandholm: Henningsen J£44y Illum-Jørgensen S C g .76 Barløse pr. Assens: Larsen E W £ Salbrovad 35 Bedsted: Andersen A g 14 Beldringe: Andersen S J V g Lunde 95 Belhnge: Broholm H J T £ 50 Bindslev: Buus p $ 35 Birkelse: Poulsen Knud g 77

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker