kraks vejviser 1940 handelskalender

Dyrlæger

VII- 3213

Fag-Register for Danmark

Christensen M Roar Aabjergv. 42 Vanl. jp Dam sø 1852 Corneliussen B Amager Landev. 2 Kastrup JP Am. 168x Erichsen Asbjørn0-Farimagsg.73|ø]®08648 Friis Hj. Østerled 22 [ø] JO Ryv. 1065 Friis St., A L Drewsens V.4I21 jpCent. 10985 Følger E, St. Thomas Allé 12 E $ V 8443 Gøtzchc N O Hyldcgaardsv. 37 Charlottl. $ Or. 3938 Hall Ove Maglemosev. 44 Charlottl. jp Hell. 420 Hansen Anker Støvringv. 5 Vanl. ffl Damsø 3235 Hansen H JP Godthaabsv. 114 El $ Fa.1455 Hansen P Livoni Grønnehøj 31 Vanl. JP Damsø 3432 Hansen Sander Stenderupg. 3E jp Ve. 1033v Herløv-Miiller Ludv. C Kongedybet 5 [S] jpAm. 1974v Holm Henning Engelsborgv. 38 Lyngby jp Lyngby 687 Isaksen Th., Kong Georgs V. 18 IB Jp Gh. 7661 Jacobsen Lorentz J Taarbæk Strandv. 69 Klpbg. ® Bvu. 38 J acobsen N P Rustenborgv. 10 Lyngby jp Lyngby 26 Jensen Alb. Amagerbrog. 7 Is] Jp Am. 3678 Jensen H Stockflethsv. 36 [E Jp Gh. 4626 Jørgensen Jørgen, N Jespersens V. 6 IE Jp Go. 7886 Jørgensen Poul Vilvordev. 2 Charlottl. Jp Ordr. 707 Keilgaard S, Niels Ebbesens V. 25 El ®Cent. 10713 Knap A E Smalleg. 36 E [E Jp Gh.2329 Larsen Esper Østerg. 16 OS J) Cent. 1275 Larsen H G. Strandv. 365 V edbæk ® Ved ­ bæk 71 Larsen Vald. Kildeskovsv. 31 Gjentofte jp Gjent. 1519 Larson Werner Laybournsv. 5 Vanl. jp Damsø 3533 Madsen H A Jægersborg Allé 17 Charlottl. Jp Ordr. 781 Meyer O G Vesterbrog. 65 E $ Cent. 2921 Moltzen-Nielsen Halfdan N-Søgade 17 Kl ® Palæ 515 Mortensen B A Gothersg. 151 K) jp C. 13425 Muller Kaj Godthaabsv. 135 [E Jp Gh. 9732 Nielsen HP Nørrebrog. 53 A IE ® Cent.5161 Nielsen Marius Rosendalsg.llø] ® Cent. 8550 Nielsen Oluf V-Voldg. 110 E Jp Cent. 612 Olsen A Bang Tesdorpfsv. 67 |E JP Gh. 2518 Olsen Harald Roskildev. 355 Rødovre Valby Jp Rødovre 300 Olsen Poul Svinget 12 [S] ® C. 1770 & Am. 3541x Olsen Willi. Baunegaardsv. 14 Gjentofte ® Gjent. 246 Pedersen Aage Holmev. 11 Holte jp Fr. 6932 Pedersen Herluf, Torkel Badens V. 4 Hell. f Hell. 2961 Pedersen Marius, Fortunv. 70 Charlottl. jp Ordr. 2080 Petersen P Jessen Bagsværd Hovedg. 222 Bagsværd ffi Bagsværd 1 Plum N Hvidkildev. 125 E $ Cent. 14119 Reitb Wilh. Strandv. 80 Hell, f Hell. 3435 RolstedNA Blidahpark 15 Charlottl. jp Hell. 5654v Seit Borge Glahns Allé 43 El S Fa. 304 Sjolte J P Nyvej 10 B E JP Ev. 3072 Skov Ejvind Amager Landev. llOKastrupjp Ka 1 Skovbjerg B Duev. 65 E jp Go. 1294u Strømberg Carl Brønshøjv. 50 Brh. f Bella 1750 Sørensen R Sol vænget 14 Lyngby jp Ly. 1863 Thomsen Axel Drosselv. 17 El Jp Gh. 9460 Thostrup Georg C Normasv. 27 Valby ® Vb.433 Veterinær-£Landbohøjskoles ambulatoriske Klinik, Den kgl. Bulowsv.l3E ® Cent.875 Wodskou Ludvig, Carit Etlars V. 13 E® V4560 &

Årti kier til Duplikatorer.

Horsens; Schack-Nielsen A jp 1711 Fabrikation af fineste Silkestencils, Duplikator farve og Korrekturlak.

Dukkevogne. (sø tillige Barnevogne).

København : Knudsen ’ s P M Eftf., Heegaard £ Nathan Frdbg. Allé 15 E JP *0. 3546 Dukkevogne, Løbehjul, Cykler. Skandinavisk Barnevognsfabrik, M Itkin Landemærket 9 Kl JP C. 13881 £ 16881 Vedel-Nielsen Aage Vingaardstr. 17jpC.9425 Fabrikation af Dukkevogne - Fineste Modeller i primaUd førelse - Bill.Priser. Vejen: Brønd Simon £ Co., Akts. ® 135 Duplikatorer. Duplicators — Duplicateurs — Vervielfåltigungs- apparate (se tillige Mangfoldiggørelsesapparater). København : Dapag, Akts., st Kongensg. 75CKJ jp*Cent. 5588 Ditto st. Kongensg. 72 Kl JP Cent.8790£8791 Alle Størrelser - Ingen Stencil. Ingen Sværte. Aim. Papir kan anvendes. ELLAMS (Heinrich Roepstorff) Købma- gerg. 60 Kl JP Cent. 7085,11722 & 12999 Fischer Alfred & Co. ’ s Eftf. Jernbaneg. 6 E JP *0.7319, 7337 £7273 „Rotaprint." „Ormig." Gatzwiller E Nyelandsv. 49 IB jp Gh. 5467y Tegnemaskinen „Ideal ” . Gestetner (Lillelund) Bredg. 45Kf *0.2898 £3434

Duplikering.

København: Aaberts Bureau Bredg. 65 Kl jp By 8674 Perfekt Maskinskr. & Duplikering . Addax v. Harry Høyer Bellmans PI. 30 El JP Ry 2212 Birch Kai Raadhuspl. 45 E JP Palæ 6945 Bureau Cosmopolite v. A Crone Vimmel- skaftet 41 Kl JP Palæ 5031 Se Annoncen u. Maskinafskrivnings ­ bureauer. Danakopi v. Wilfred Lassen Herluf Trolles G. 7 Kl Jp Pa. 2563 Duplikeringsanstalten GI. Strand 44 Kl JpBy 6596 Duplikeringsbur. Aabo Rantzausg. 56 K] jp N 3850y Fjeldsøe ’ s Ferd. Duplikerings Anstalt Kob- magerg. 26 Kl jp *C. 15520 Maskinskrivning og Duplikering Specialitet : Arbejde for Sagførere. FÆNGSELSHJÆLPENS „KONTOR ­ ASSISTANCE« Ny Kongensg. 9 E » C. 5700 Se u. Maskinafskrivningsbur. Gestetner (Lillelund) Bredg. 45 Kl ® * C. 2898 £3434 Gunnløgsson ’ s Bureau Nørreg.4Kljp By 6440 Nordisk Duplikeringsanstalt v. Knud ABles- sow V-Boulevard 4 Jp E By. 5875v Thomassen Gunnar St. Hans T.3K1 JpN1308

FØRENDE VERDEN OVER.

Dykkerartikler.

København: Nordisk Gummi og Guttapercha Co., Akts., LindgreensAllésForl.l7|S]jp*C.11603£906 Repr. for Siebe Gorman <& Co., London.

Multigraph (Frederik Larsen) Bredg. 6 Kl® ★ Cent. 6261, 9091 & 6281 Multilit h (Frederik Larsen) Bredg. 6 E jp ★ Cent. 6261,9091 & 6281 Roneo, Akts., st. Kongensg. 72 Kl ® Cent. 8790 & 8791

-s

ffjSrøjaE

Dynamoer. Electric Dynamos — Dynamos — Dynamos (se tillige Elektromotorer).

Odense: Dansk Akkumulator- £ Elektro-Motor-Fa ­ brik, Akts, jp 1423 (4 Lin.) Thrige Thomas.B jp 273 (7 Lin.), Stats jp 2 (2 Lin.) Telegramadr. „Thrige*.

Det førende Mærke L ----- -J Zeuthen £ Aagaard, Akts., Toldbodv. 6A Kl JP * C. 3795 £ 10095 _________________ 7EUTHEN c. AAGAARD TOLDBOD VEJ é.AKc^J TELEFON:

Dyrlæger. Veterinary Surgeons — Vétérinaires — Tierirzte Artikler for Dyrlæger se i Slutningen af dotte Fag Køb enhavn: Andersen O F Højdevangs Allé 16 [s] jp Am. 2359 Andersen Sven Rønnebærv. 57 Holte Jp Holte 1553 , Andersen Th. Egernsv. 4 El Jp Go. 6612 Astrup Axel Strandv. 140 Hell. jp Hell. 2772 Bonfils Aage Platanv. 16 E jp V 3730

Orruf. LI alle Qfa.

danske stencils . FARVER, PAPIR OG CARBON.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker