kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Drivremme

VII — 3212

Dansk Remmefabrik, Akts., Admiralg. 15 E g C. 5838 & 5979 Halberstadt ’ s Gustav Eftf., Axel S Stangen- berg,Akts.,Fredh. Kan. 4Eg C.1004&4306 Se under Stangenberg Axel S A/S. Halmoe H Di onn. Tværg. 3 Kl g By 6762 & By 4326 Hendriksen Asger VesterportEgCent.13937 Jørni O & Co. st. Kongensg. 75 KJ g C. 3868 Nordisk Gummi og Guttapercha Co., Akts., Lindgreens Allé ’ s Forl..l7 [S] g ★ Cent. 11603 & 906 _________________________ Nordisk Gummi og Guttapercha Co., Akts., LindgreensAllé ’ s Fo rl . 17 [SjTIf Cent. 1 1 6 03&9 06 T ransportbaand Suprema Gummiremme Durabel Kamelhaarsremme Texrope Kileremme. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. North British Rubber Co., The, Akts., st. Kongensg. 110 Eg ★ Cent. 12529 Gummiremme & Transportbaand. Puck H C Reventlowsg. 10 E gCent.8711, 8734, 8739 & 6439 Rahr Chr. C & Co. Kampmannsg. 4 E g ★ C. 7181 lelegramadr. „Crahr u . Roulunds Fabriker, Akts., Afdelingskont. for Kbhvn. Stampesg.6 Eg Cent. 2686 Telegramadr. „Roulundsfabrik* . Sekjær&Co., A/S Østbaneg. 79 El g C. 8072 Stangenberg AxelSA/S,GustavHalberstadt ’ s Eftf. Fredh. Kan. 4 E g C. 1004 & 4306 Dicks originale Balataremme. Wallin J A, St. Knuds V. 22 E g C. 5468 Aarhus: Harritz I P Hallssti 29 g 3634 Haderslev: Mikkelsen Michael g 840 II or sens: Pioug Robert Løvenornsg. g 1916 M aribo: Hatten P & Co., Akts, g 26 & 126 Odense: Andersen Lauritz & Co. Nørreg. 32 g 128, 5843 & 5844 BURCH ARTH V & SØN Vesterg.68 g 966 &4392 Skive: Pedersen Søren g 38 Vejle: Petersen N Fr. Sønderg. 18 g 2207 & 2208 Vejle Importforr. v. A Gram Jeppeseng932

Drivremme. Belting — Courroies pour transmissions — Treibriemen 1. Drivremmefabrikker. 2. Drivremmeimportører og -forhandlere. 1. Drivremmefabrikker.

Drænror.

København : FREDERIKSHOLMS TEGL- OG KALKVÆRKER, Akts., Vesterbrog. 12 Eg ★ Cent. 282 Hedehusene: Hedehus-Teglværket, Akts, g 2

København: Berg & Friis Larsbjørnsstr. 5 Kl gCent.1045 & 12385 Dansk Continu & Drivremmefabrik Vester- brog. 93 & 95 13 g C. 1869,536 &5861 Dansk Galoche- & Gummifabrik, Akts., Farverg. 2,4 E g ★ C. 11845 Danske Gummidrivremme og Transportbaand. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Dominion Belting Co.,The ogHans Winthers Garverier, Akts., Blegdamsv. 4 Kl g ★ Cent. 9610 & 9620 Godtfredsen R Overg. o. V. 34 E g C. 1688 Kbhvns Drivremmefabrik, Akts.,V esterbrog. 102 S g) Cent. 2848 & Eva 905 Mortensen ’ s Aage Eftf. Tagensv. 97 Kl g Cent. 5642 Peiter-Hansen L Kvæsthusg. 5 E g C. 12650 Telegramadr. „8tirual “ Postkonto 2128. Steffen sen F & C Vesterbrog.68E gCent.4 168 Aalborg: Aalborg Drivremmefabrik ved iN J Nielsen, Jfr. Ane G. 9 gi 1676 Aarhus: Aarhus Drivremmefabrik ved C A Mei- neche Mejlg. 89 g 1788 Ny jydsk Drivremmefabrik ved Holger Ellesøe Jægergaardsg. 140 g 1315 Holbæk: Holbæk Drivremmefabrik ved G Lassen Algade 36 g 169 & 836 Millinge: j ense n Knud g Faaborg 577 Odense: ROULUNDS FABRIKER, Akts, g 55 (2 Lin.) Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. København: Andersen Lauritz & Co.,Cort Adelers G.10K1 g Cent. 1501 & 6435 „Superflex “ Gummi-Remme. Britgoods, Akts., Ny Toldbodg. 8 Kl g ★ Cent. 1036 Telegramadr. „Britgoods" Drivremme Transportbaand Elevatorbaand. Continental-Caoutchouc-Comp., Akts. „Kron ­ borg" V andkunsten 12 E g ★ Cent. 6568 Telegramadr. „Continentalpneu “ 2. D r i v r emmeimportører og -forhandlere.

Duehandlere. (se Fuglehandlere).

Dukker. Doils — Poupées — Puppen 1. Dukkeudsalg. 2. Dukker en gros. 1. Dukkeudsalg.

København: Dukkemagasinet Nora v. Anna Høgh Norre- brog. 100 IH g N 7198 le Grand Gerda Blegdamsv. 114 El g 0 6393 Hansen Astrid st. Kongensg. 44 E g Palæ 1490y Nørrebros Dukkemagasin ved Mary Deleuran Norrebrog. 42 INI g N 268 u Pariserdukkemagasinet, Akts., Østerg. 22 E g Cent. 3119 Scniøtte Johanne GI. Kongev. 172 E g V 440y Kolding: Dukkemagasinet, Anna Gaard- liøje Tønderv. 1 g 1292 København : Hammershøj Christine Valdemarsg. 10 E g C. 13107 & 13177 - Alt i Dukker. Pedersen Lenbach Gunløgsg. 62 (S] g Am. 3233y Petersen Aage Badstuestr. 20 E g Cent.6423 Bepr. for H Josef Leven-Sonneberg. RheiniscJie Gummi-und Celluloidwaren- Fabrik. Samson ’ s Hartvig Eftf., Niels Hemmingsens G. 32 E g Cent. 3610 & By 4571 Grundlagt 1870. Skandinavisk Dukkefabrik ved H H Bøtker Sprogøv. 1 [El g G h. 6707 Ziirsen Hans,SteenBlichersV.22[EgC.13O44 Nyborg: Dansk Dukke-Industri ved H C Lund g868 Dukker og Dukketøj. Sv endborg : Svendborg Dukkefabrik, CFPedersen, Caroline Amalie V. 11 gl886 2. Dukker en gros.

Droger. Drugs — Drogues — Drogen (se tillige Kemikalier).

København^ Benzon Alfred, Akts., Halmt. 29Eg^C.194 Nordisk Droge- AKemikalieforr., Akts., Ragnag. 9 El g ★ Cent. 398

DRIVREMME.

Dukketeatre.

TRANSPORTBAAND, TEKNISKE GUMMIVARER

Københa vn : Larsen ’ s Carl Boghdl., Vilh. Olsen st. Regneg. 2 E g C. 3753 Specialitet : Danske Dukketeatre. Katalog sendes gratis paa Forlangende-

Druesirup.

København : Fabrikken Fiducia, Akts., Lyng'byv. 24 El g ★ C. 5643 (5 Lin.)

ETC.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker