kraks vejviser 1940 handelskalender

Driftsorganisation

Fag-Register for Danmark VII — 3211 Ringsted: Ringsted Trædrejeri, W AHan ­ sen $ 832 Rønne: Hansen Thorman $ 304 — Kuhre J P f 447 Sakskøbing: Rykær J, Rorbæk f S 4106 Samso: Gommesen Ole,Nordby $ N 39 Brink-Thomsen H Frederiksg. 18 3883 ChristensenBertel Haraldsg.27, Kongsvang f K 207 Christensen II Berg Graven 18,20 jl 5095 Christensen J A Sjællands^. 82 j) 6257 Conrad Richard Frederiks Allé 140 $ 7594 Silkeborg: Christensen CF f 246 MathiasenFTI B Mejlg.53J)^009 Skaade pr. Højbjærg: Nielsen P C Frederiksg. 23 ® 8468 -=== -------- o ---------------- Staal E, Ivar Hvitfeldts G. 67 $ 5712 Hansen Page $ S 254 A ar s : Skanderborg: Skanderborg Dampdrejeri, N S Nielsen $ 312 Skodsbøl pr. Broager: I Christensen P £1 B 103 Skærbæk: F ranzen p r . g) 87 Slagelse: Slagelse Trædrejeri, R Steudel Marienda^s Allé 2 $ 1302 Strandby pr. Haarby: JensenJP J)H116 Stubbekøbing: Olsen AM J Svendborgs Jacobsen ’ s H J Skibsblokke ­ fabrik Havnen 5 gi 589 l ^ arm : Tarm Trædrejeri, Johannes Madsen Glerup Martin gi 127 Specialitet: Divanben. Aarup : Aarup Maskin-Trædrejeri, Wilh. Bredo gi 123 Allingaabr o: JørgensenN gi 101 Ballerup: BlondingChr. f 328 Balslev pr. Ejby: j ensenCarl g Udby38 Hansen Ejnar M Jyllandsg. 25 gi 319 Kjær-K ærlev S Gammel Havn gi 1607 Lunding Chr. Englandsg. 55 Faaborg: Henriksen Alfred g 368 Gislev: Petersen Evald gi 3 Glostrup: Askmann C A f 115 Grenaa: Jensen Marinus Gudmindrup pr. HøjbyS.: Madsen Kr. g H 84x Bj erringbro: LoyeAug. Brørup: Schmidt N A gi 137 Esbjerg: Vejle: Elbech M J Koldingv. 37 g 521 Helsingør: Høybye Max Gronnehavev. 11 Moller Ejvind Ved Anlæget 10 g 2129 f 1131 Viborg: Hjørring: Jensen Johan P g 966 -------------- Holbæk: Jensen Alf. Mark Smedelundsg, 2 g) 953 Larsen Edv. Smedelundsg. 12 g 791 Riegels ’ Chr. Trævarefabriker, Akts. g 84 Fa^ondrejeri & Masseartikler. Thomsen Arnold Hjultorvgyde g 71 Vordingborg: Løvstrøm Axel g 463 0 lgod: GrummesgaardP Ja nd er u p Vestj.: Christensen Jens g 10 | 0 ster- Marie: jp Sen j A g 152 Kalundborg: Thomassen Aug. g 368 Holsted: Winther A g Holsted By 92 H orsens: Bramming J P N-Torv 13 _______ Aarhus: Aarhus Dampdrejeri ved N P Nielsen Vesterbrog. 13,15 $ 7014 Andersen Poul Fiskerg. 83 $ 3042 Haarby: Knudsen Jens g 151 Haslev: Ahrens Bernh. g 445

Driftsorganisation.

Kobenhavn : Rasmussen Axel Frdbg. Allé 28 [V] ® C. 3030 & 3087 TILRETTELÆGNING AF INDUSTRIEL ORGANISATION • PRODUKTIONS* Stotezua. fteuLs.oe- KONTROL AXEL RASMUSSEN CENTRAL 3030 '

Driftstabsforsikring. Insurance against Loss of profit through Fire — Assurances contre les pertes commerciales —

Tistrup: Elbæk M C Tørring: p au lsen I W Vamdrup: Andsager A — Hansen Igll48 ^ ar< ^ e: Christensen Evald Pedersen C $ 130 Vejlby pr. Risskov: Sørnnqnn POlRQiqi I Baltica,Assurance-Compagniet,Akts.,Bredg. -- --------------- h ----------------- oørensen 1 g) K0461 | 42 * C ent. 4058 lélegramadr. „Baltassu*. Dansk Driftstabsforsikring, Akts., Storing. 20 |V] $ Cent. 15815 FORENEDE ASSURANDØRER,Akts. Kampmannsg. 2[V] gi ★ C. 9578 Betriebsverlust-V ersicherung 1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber. 3. Repræsentanter. 1. Indenlandske Sels kaber. København :

HAAND I HAAND, Forsikringsaktie ­ selskabet, Nygade 4 B $ ★ Cent. 1973 NORDISK BRANDFORSIKRING, Akts., Hovedkontor Grønningen 25 B ffi ★ Cent. 5100

Kellerup : Thomsen M Køge : Nielsen L g 431 Malling: MallingDampdrejeri,Smedegaard Nielsen $ 55 Nakskov: Lerche H P Tileg. g 531x . Nyborg: I

2. Udenlandske Selsk aber.

København: Alliance Assurance Company, Ltd., London: Klee & Schack, Frederiksborgg.26 B g C. 4462 & 14988 Central Insurance Company, Ltd., The,- London: Klee & Schack Frederiksborgg.26 B g Cent. 4462 & 14988 Fenix. Brandforsikrings Aktiebolaget, Stockholm: Klee & Schack, Frederiksborgg. 26 B g C. 4462 & 14988 Fylgla Forsikrings-Aktieselskab Havneg. 51 B g ★ C. 15535 General Accident Fire & Life Assurance Corp. Ltd. : Joh. Frimodt Tordenskjolds". 23 B g ★ Cent. 1706 GU AR DI AN Forsikrings-Akts. ,London : Aug. Borgen Højbro Pl. 5 Kf ★ Cent.2288 London Assurance, The, England, Akts., ved Mogens Bramsen, Frederiksborgg. 26 IH g C. 4462 & 14988 North British & Mercantile Forsikringssel ­ skab, Ltd. England: Julius Heckscher, Akts., Østerg. 35 B g C. 1527,10527 & 2315

Drengekonfektion. jb abr. og en gros.

Krogh Hans g 669 & ®

. . I

( se tillige Børnekonfektion).

Alt Drejearbejde - hurtigt og billigt

Levering til Grossister og Fabrikanter! København: Specialarbejde udføres.

11 HOLTEfTcARL Frederiksborgg. 18 B g ★ Cent. 1388 Stats g 39 A a r h u s : Meyer Christian Rosensg. 14 — 20 ® 9700 (3 Lin.) ________ ___________ Christian Meyer Tit 9700 (3Lin.) AarllUS Tlgr. Ådr. „Vigil “ Fabrik for Drengekonfektion.

Lauritzen Th. gi 428 Nykøbing F .: NykøbingF. Trædrejeri, Poul Nielsen Friseg. 34 g 823 Nykøbing M.: TouborgKr. Nørresundby: JacobsenH Odder: Jensen Rg226 — Jepsen J P g 218 Odense: Hansen Johs. M Vesterbro 60 g 4554 Hansen Jorgen & Søn Set. IIansG.89gl279 Hansen M M Nørrebro 69 g 2461 Nørregades Maskindrejeri, H Jochimsen Nørreg. 54 g 1055 Odense Dampdrejeri ved. J C JensenDron- ningensg. 21 g 1866 Petersen Gustav Henriettev. 13 g 6721 Poulsen P Gronnog. 10,12 g 1569 Rolandsen M Dronningensg. 2 D g 3982 Præst ø: Jacobsen Fr. Twisselmann g 106 Randers: pgi Marius Aarhusv. 9 g 349 Leerhoj J Kirkeg. 11 g 2911 Rasch Harald & Co. Vestergrave 12 g 607 Bibe: Christensen A Binge: Rasmussen H g 122 R i n g k o b i n g : Christensen M I

Salgskontor: Pilestr. 19

_

Kobenhavn K.

Tlf. By 8339

Kolding; Vagner P H, Akts. Haderslevv. 85 g 802 Oden se: Rasmussen Otto Nørreg. 83 g 6551 Ru dkøbing: Hansen Edvard g 432

3. R e p r æ s e n t a n t e r.

København: Borgen Aug.HøjbroP1.5 Bf ★ Cent. 2288 Jessen A & Co. ’ s Eftf. ved V Thomsen v esterport E | C. 959G

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker