kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Dieselmotorer Kalundborg: Motorfabriken Bukh, Akts. $ 505 & 506

VII- 3210

• Drejere. Turners — Tourneurs en bois — Drechsler (se tillige Kunstdrejere).

Dragéfabrikker. (se tillige Konfekturer).

København: Galle & Jessen, Akts., Lyngby v. 8 [ø] f ★ Cent. 8185 Kbhvns Dragée-Bonbons Fabrik, Akts.,Ny ­ havn 31 Kl $ Cent. 1703 Lehnert B Borups Allé 150 [3 $ Tg. 3089 Fabrik for finere Dragé. Østrup- Jeppesen ’ s Chokolade & DragééFa- brik, Akts., Solvg. 38 LS $ Cent. 4993& 14993 Vejle: Sørensen Holger Nørreg. 16 $ 1499 & 1500 København: Dampskibs-Dragerforeningen Kvæsthus ­ broen OS $ By 69 Dragerforeningen paa Kbhvns Hoved- & Godsbanegaard Vesterbrog. Kbhvns Hovedbanegaard 13 $ Cent. 2162 & 11439 « Hovedbanegaardens Dragerforening TLF. 2162 & 114-39 Røjsezodstranspor! m. m. til og fra Hovedbanegaarden, bør i de Rejsendes Interesse udføres af Ofovedbanegaapdens dragere. Frihavnens & Toldbodens Dragerkomp. Frihavnen [øl $ Cent. 9336, Toldboden f Cent. 9338 Østbanegaardens Drager- & Læsseforening Østbanegaarden [øl $ Cent. 3915 Dragere.

København: Andersen L M Holsteinsg. 1 @ j) 0 4339y Andersson Johan Bjelkes Allé 4iN] $ Tg. 4530 Andreasen Th. Oehlenschlægersg. 36 13 j}V 2058x Borchorst & Lindhard Hauser PI. 16 E f C. 8272 Fabrik Islébrov. 47 $ Islebro 47

Rundstokke Kosteskafter Værktøjsskafter

Teltstokke Gymnastikstave Bærepinde Bøjler m. m.

Forlang Tilbud. BORCHORST & LINDHARD Fabrik: IslebroveJ 47 • Tit. Islebro 47 Kontor: Hauser Plads 16 - Tlf. C. 8272 Christensen Chr. st. Kongensg. 73 KJ $ Palæ 1171y Christensen M Nyelandsv. 24 El $ Go. 1587y Dansk Trædrejeri ved Cronwald Jensen Frederikssundsv. 100 [NV] $ Tg. 63 Erichsen E Strynøg. 1.3 [øl $ Ryv. 586x Frdbn.Trædrejeri v. Jobs. Nielsen N-Fasanv. 1 El JD Gh.4945 Grim E Tagensv. 97(3 $ Tg. 4859 Hansen P & AHjorth Ade!g.90E|)Palæl77y Henriksen C V Dybbølsg. 17 3 Holst Axel Væverg. 6 A INI $ No. 9214x Jansen M J, Jens Eyberts 1 ’ 1.1 Dragør Jensen Georg Westend 9 [3 $ V 6922 •Jensen Holger & Knud, St. Peders Str. 10 C DØ $ By 1580v Kolding I M Raadmandsg. 17 [N] Kriiger Brødr. Lykkesh. Allé 190 $ V 4507 Drejerarb. til Møbler og Stole. Righoldigt Lager af tørre Materialer, sp. Egetræ. Spec.: Slynget Drej er arbejde. Kbhvns Trædrejeri, P A Parsfelt Steng. 5 INI $ N 180 Alt til Faget henhørende. Larsen L Ravnsborgg. 20 C (3 $ N 2016x Larsen Ludv. Th. Eskildsg.22 13 $ V 7309 Lehmann E R Vigerslevv. 292 Valby . Lundsteen Helge Strandg. 25112 JlAm.7023y Mikkelsen H P Husumg. 14 13 $i Ta. 6068 Mikkelsen P E N-Fasanv. 269 INI $ Tg. 2263 Monsen Al Adelg. 29 OK) $ Palæ 2357 Mortensen Otto Lund SelmaLagerløfs Allé 2 Søborg $ Sø. 3260 Mårtens Jørgen Olufsv. 40 [0] $ 0 3133x Mårtens Svend Blegdamsv. 12ti (ø) $ 0 954 Nack Fritz, Abel Cathrines G. 3A (3 $ V 2557x Nielsen A,Frem 35 A Lyngby $ Lyngby 335 Nielsen Anthon ’ s Eftf. v. Børge Andersen Fiolstr. 12,14 OS $ Pa. 1684 Paaskc Holger Gasværksv. 8 13 D Ev.4382 Pedersen Georg st. Kongensg. 17 [Kl $ Palæ 462u Pedersen Peder Norrebrog. 8 INI $ N 722 v Petersen F N Adelg. 29 OS $ Palæ 492y Petersen G &H MikkelsenRaadmandsg.39[N! f Tg. 3214 Petersen Gustav Gasværksv. 8 O jp Eva 279 Petersen Oskar Raadmandsg. 24(H) Tg- 459 Picker Eduard Borgerg.98 Kl $ Palæ 1831 Poulsen H Fyensg. 3 INI $ N 396y Søndorbro ’ s Trædrejeri v. C S Gobel Eng- landsv. 2 [S] jj) Am. 1182x Sorensen A E Englandsv. 2 [S] |) Am. 3996y Spec.: Lamper, Skruer og Masseartikler. Sørensen Georg Ryesg. 41 [SI $ N 3041 Tagemose C J Ungarnsg. 37 fsl Aalborg: Aalborg ny Trædrejeri, A M Åndersen Algade 8 $ 538 Aalborg Trædrejeri, H Petersen Algade 22 $ 1840 Nielsen Michael & Co. Kattesundet21 $359

IMOTORFABRIKEN BUKH KALUNDBORG TLF 505 u 506 INGENIØRKONTOR: KONG.NYTORV 8 KBHVN.K. TLF. CENT. 51^-, (LOKAL 71) | &. CENT. 12895 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Randers: Randers Motorfabrik, Akts. Tjærebyv.$850

Dragtposer.

Diner transportable, (se: Selskabsanretninger i Hjemmet).

København: Kbhvns Papirlager Nyhavn 42 Kl $ Cent. 13929 & 13955 „ALTIDFIN" DRAGTPOSEN

Dispachører.

Københav n: Hvidt L N Højbro PI. 21 E f Cent. 4493 & 14398 Skovgaard-Petersen Kay St. Annæ PI. 28 B $ Cent. 8330 & 15206 Skovgaard-Petersen Kjeld St. Annæ PI. 28 OS f C. 8330 & 15206 Stage Sven Holbergsg. 3 IK1 $ C. 6773 Tybjerg Niels Højbro PI. 21 IS $ Cent. 4493 & 14398

Drejebænke. Lathes — Tours — Drehbånke (se tillige Maskiner).

København: Herstad C A, Akts., Gutenberghus Vogn- magerg. 7 Kl $ ★ C. 12986& C. 12972 Nielsen Alfred V Blegdamsv. 60 [ø] $ ★ C. - 1043 Telegramadr. „Fair play “ Alle Arter af Værktøjsmaskiner. Se tilliqe Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Schuchardt & Schiitte, Dansk Akts., Nørreg. 7 DS $ ★ Cent. 7531 (3 Lin.) Aabyhøj: Danish Machine Company 7 ved J E Rasmus ­ sen $ Aarhus 1623 Danmarks eneste Sped alfabrik for Værktøjsmaskiner.

Dissousgas. (se Acetyléndissous).

Diætetiske Præparater.

København : Wander, Dr. A, Akts., Frederikssundsv. 378 Brh. £ * Yr. 314 Ovomaltine. Maltekstrakt. Alucol.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker