kraks vejviser 1940 handelskalender

Vil — 3209

Fag-Register for Danmark

Dieselmotorer

BURMEISTER & WAIN ’ S MASKIN- OG SKIBSBYGGERI,Akts., Strandg. 4E $C.3225 - Telegradr. „Burmeisters". Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. BUR-WAIN AUTODIESEL, Akts. Burmeister & Wain ’ s Maskin- og Skibs ­ byggeri Afd. Wilders Plads Strandg. El $ ★ C. 8806 & *C. 6072 Krupp Fried., A/G. GermaniawerftKiel Toldbodv. 28 Kl $ Cent. 10036 Kompressorløse Krupp-Dieselmotorer for stationære Anlæg. Stor Virkningsgrad Langebæk V H N-Søgade 35 K ffi C.' 12428 & 11708 un DIESELMOTORER MaschinenfabrikAugsburg-Nurnberg(MAN) Salgskontor Chr. d.9. G. 5 K $ Cent. 3664 & 13964 - Telegramadr. „Hanielman* . Nordisk Dieselauto, Akts., Dronn. Tværg, 4E3 $*C.6515 - Hovedforhandler for Danmark for Bur-Wain Autodieselmotorer. Svendsen Herman, Akts., V-Voldg. 14 EJ $ C. 11462 & 11490 aCW DIESELMOTORER MOrø 4-TAKT STATIONÆRE — MARINE Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. TUXHAM, Akts., Trekronerg. 122 Valby $ ★ Cent. 8816 - Se under Motorer. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Aarhus: Frichs,Akts. $ 3030 og Kbhvn. $Cent.5749 Frederikshavn: Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. $,1000 (2 Lin.) Post- & Telegramadr.:AIpha. DIESEL & SEMI-DIESEL FREDE RIKSHAVNS _L E - LEF .°u± JERNSTØBERI & MASKINFABRIK 8lSe tillige Eksport-Vejviser^ sidstJ dette . Bind. Holeby: HOLEBY DIESELMOTOR FABRIK, Akts. $ 26 & 36 Hors en s: Kramper Rud. & Co., Akts. $ 427 Faget fortsættes næste ' Driftssikkerhed Pladsbesparelse. Danmark ved Ing. A. THIERRY _____ „ __________ Kobenhavn, Toldbodvej 28, Tit. C. 10036 Repræsenteret i ALPHA iiiHiuismiiWiis

Løsning: Vejle og Omegns Andels-Svine ­ slagteris Destruktionsanstalt $ 15 Maabjærg pr. Holstebro: Sønderborg J $ H 33 Musse pr. Herritslev: Jorgensen ’ s Jens Enke $ M 10 Nyke r: Bornholms Kødfoderfabrik $ 79 Nykøbing S.: Odsherreds Destruktions ­ anstalt, Akts., Nygaard $ Nykøbing S. 82 Næstved: Nielsen Viggo, 1. Næstved $292 &552 Nørre Rind pr. Skals: Jacobsen O $ N R 27 Odder: Sorensen Jacob $ 52 Odense: Lettebæk Fabriker, Tyge Hirsch, Postadr. Fruens Bøge $ Bellinge 73 & 146 Ort ved: Kødfoderfabriken Sjælland, A. m. b. A. $ Langesø 33 Rindom pr. Ringkøbing: Jensen Johs. $ Øster Kippinge 50 Roslev: PestruktionsanstaltenTroldstrom Bernh. Jensen $ 88 Rygaarde pr. Vivild: Frederiksen Fr. $ Nørager 19 Sakskøbin gA ndelsselskabetTrfo $4038 Sk anderborg: Andelssvineslagteriets Destruktionsanstalt $ 332 Skibingepr. Præstø: SkibingeDestruktionsanstalt, C Holm$P 50 Svendborg: Svendb orgDestruktionsanstalt $ 1574 Særslev pr. Jullerup: Særslev Destruktionsanstalt, animalsk Fodermelsfabr., Akts. $ S 37 Sæsing: DestruktionsanstaltenVendsyssel, Karl Sorensen $ 17 Rasmussen H G $ 40 Søllested: stigsen Otto $ 73 SønderH ostrup pr. Felsted: Ebsen W f f a,rm: Bollerup Jensen J $ 31 Tullebølle: p ry d a p $ 35 Utterslevpr. Horslunde: Jørgensen Axel $ H 74 Vadum: Andels Svineslagteriet for Aal ­ borg Amt. ^ ar( * c: Jensen Jeppe, Skovgaard $348 Viborg: Viborg Destruktionsanstalt, M Ehlert Gravene 9,11 $ 668 Vildsund Vest: Vildsund Kødfoder ­ fabrik $ Vestvildsund 1 V ormark pr. Hesselager: Nielsen N P $ H 83 Øster Jølby pr. Erslev: Andersen M J $ 0-J 33 Artikler for Destrukti onsanstalter. Odense: NielsenP C & Kemp $ 95 (5 Lin.) Jensen J Chr. $ Ringk. 228 Riserup pr. Nørre Alslev:

Desinfektionsovne.

København: Mathiasen Georg E Øresundsg. 12 [0] $ ★ Cent. 9043 „Vølund “ , Akts., Øresundsv. 147 [s] $ A C. 5522

Destruktionsanstalter. Refuse Destruction Plant — Établissements å destruction de déchets — Abdeckereien Artikler for Destruktionsanstalter so i Slutningen af dette Fag.

København: A magersDestruktionsanstalt ved MChris ten ­ sen Vestermarksv. 58 [S] $ Am. 1740 Fabrikken Grand Danois og Kødfoderfabrik- ken, Akts., Lindgreens Allé [S] $ Cent. 10881, 12571 & 8030 Kbhvns Benmelsfabrik, Taarnby, Akts., Taarnby $ Kastrup 302 Kbhvns Hesteslagteres Andels-Olie-»^Fedt ­ smelteri St. Jørgens Allé 10 EJ $ Ev. 3832 Kbhvns Kommunes Destruktionsanstalt, ved Sydkrogen [V] $By 7650 se Side 2654 Afd. V Real-Register Assens Destruktionsanstalt, Th. Broe $137 Damsholte pr. Stege: j ust jHansen Dronninglund: NielsenN C $ 10 Esbjerg: ChristensenCA,Boldesager$E41 Essenbæk pr. Randers: Kodfoderfabri- ken Kron jyden, A. m. b. A. $ Assentolt 58 F jerritsle v: Fjerritslev Andels Svineslagteri $ 131 Forlev: Hansen Martin $ Vemmelev 6 G i v e : Give & Omegns Kødbenmelsfabrik, Akts. $66 Grenaa : Brønnum Carl Peter $ 187 Hadsten : Hadsten og Omegns Andels- Svineslagteri $ 91 & 191 Hammel : Hammel og Omegns Andels-Svi ­ neslagteri $ 55 & 97 Hammelev: Haderslev Amts aut.Destrpk- tionsanstalt, Fr. Becker $ 32 Havnda l: HavndalDestruktionsanstalt,Fr. Pedersen $ 95 He rn ing: Herning Destruktionsanstalt og Afkogeri, M Harke Jessen $167 Hinnum pr. Løvlund: Afkogeriet Hin- num, Jeppe Jensen $ Grindsted 129 Hobro : Blaakildo Mølles Fabrikker, Akts.$ll&495 Hole b y: Mortensen J $ 88 Hurup: Thisted Andels-Svineslagteri & Sydthy Andels-Svineslagteri $ 171 Karise : ØstsjællandsDestruktionsanstalt Lorenz Jensen $ 51 Kolding: Hansen Johs. Læssøeg. $ 337 Korin th: Dittmann S $ 15 Kraghave pr. N y købing F.: Destruk ­ tionsanstalten Kraghave, Sv. Stigaard- Jensen $N 270 Lejbjærg pr. Aalborg: AalborgDestruk- tionsanstalt ved Th.Thomsen $ Aa 875 Lemvig: Andersen S J $ 216 Lunderskov: Mathiesen Jonas $ 40 •Lynge: Nordsjællands Destruktionsanstalt ved M Juul $ 67 Løgstør: Løgstør Andels-Svineslagteri $ 9 & 177 Almtoft pr. Kellerup: Andersen Harald $ K 30 As sen s :

Dieselmotorer. Diesel Engines — Moteurs i Diesel — Dieselmotoren (se tillige Motorer). København: A. B. C. Hansen Comp. Industribygningen Vesterbrog. 1 M $ -A-C. 6806

&3

DIESELAGGREGATER. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker