kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Kemisk teknisk Laboratorium Ratex v. C Andersen Stockflethsv. 7 E| Cent. 10102 Kbhvns Desinfektionskompagni ved Tagen & Co. Vesterbrog. 139 E f C. 8894 & V 4925 Udrydder Rotter, Mus, Kakerlakker, Væggetøj, Myrer, Møl, Snegle etc. under Garanti. Godkendt af Sundhedsstyrelsen for Cyandosinfektion. NB. Betalingen erlægges først, naar Resultatet har vist sig. Kbhvns Skadedyr-Service v. Johs. Pedersen Arnestedet 15 Vanl. f} Da. 5181 Kbhvns Uddampnings- <& Desinfektionsanst. ved ViggoStrandmose Absalonsg. 31 E $ C. 6138 Arit.Cyangasdesinfektor. Alt desinficeres — ligemeget hvad. Udrydning af Mølog Væggedyr. Lindberg E Birgitsv. 7 Bagsværd f Bagsværd 19 Nordisk Desinfektionsanst. v. Th. Neye Mariendalsv. 44 E i Go. 7405 NørrebrosDesinfektions-&Udrydnings-Kom- pagni ved F L Rasmussen Vølundsg. 32 El f Tg. 172y Olesen K N, Fred. d. 7. G. 15 El f No. 3586 Parex v. Johs. Weeke Islands Brygge 19 [S] $ Am. 853 Petersen Niels P, Rasmus Rasks V. 2 Valby Vb. 3142v Sevang Carlo, Niels Juels G. 13 E i Pa.6691 Skjold Desinfektion v.Th.Liinenskjold Land- fogedv. 4 I nv I D Tg. 5888 Sundbyernes Desinfektionsanst. v. Vald. Sorensen Mellemforts Allé 2 [S] j? Am. 5854x Telefonhygiejnen ved L Grongaard, Hans Egedes G 23 El j? N 6323 Termitco, Aktieselskab til Bekæmpelse af Skadedyr, V-Voldg. 14 E f C. 9306 TERMITCO Aktieselskab til Bekæmpelse af Skadedyr Zimmer mannSv.Ingerslevsg.lO8E$Eva2826 Desinfektion. Udryddelse af Skadedyr. Aalborg: j enS en A P Vesterbro 63 f 5971 Aarhus : Binderup Christian Stadion Allé 31 Af 4577 Fredericia: Hjorth Chr. Dronningensg. 9 i 1228 Odense: Jensen Sigfred Guldbergsv. 19 $ 4285 Jørgensen' J Th. Lindev.23 Postadr. Fruens Bøge jl Dalum 188 Roskilde: Dansk Desinfektionskompagni ved L Lind Strandengen f 1556 Slagelse: Hansen Jul. Bredeg. 12 ® 1018

VII — 3208

Dekstrin

Dekstrin.

Dentister. (se Tandteknikere).

København: Oariske Fabriker, De, ved Brødr. S &BLund Langebrog. 6 É $ C. 11307 & Am. 5103 Fiona, Akts., Skinderg. 27 E ® Cent. 4946 & 10946 Stelling A Kbhvn-Valby $ -k Cent. 621

Desinfektion. Disinfection — Désinfection — Desinfektion und Desinfektionsmittel (se tillige Afd. V Real-Register).' København: Aabacol v. C Rasmussen Westend23 E j}Ev. 1104 A C Autoriseret Cyandesinfektion Vesterbrog. 139 E $ C. 8894 Udryddelse af alle Skadedyr i Bygninger og Skibe med Cyangas. Møbler behandles i Gaskammer for Møl, Væggetøj o. I. ______ Alfa Desinfektion, Akts., Vesterbrog. 139 E f) C. 8894 & V 4925 - Udryddelse af Ska ­ dedyr med Gas pad, 6 Timer. Amager kemiske Gasdesinfektion ved C Han ­ sen Glommensg.19 [S] $ Am. 3754 Arnizonv. P M Warming, Niels Ebbesens V. 23 E J) Ev. 2060 Bartels Th. Istedg. 42 A E f Ve. 1967 v Brønshøj og Vanløse Udrydningskompagni v. P Rasmussen Frederikssundsv. 162 Brh. fl Bella 297 Byens Desinfektions-Anstalt v. Chr. Nielsen Nørrebrog. 72 El $ N 8751 Cyan-Desinfektion ved H A Zachariassen Jyllandsv. 16 E f Gh. 7819 Dansk Desinfektionsanstalt ved L P Madsen Omøg. 3 |0] fl Ry. 1253 Dansk Skadedyr-Service ved Carlo Sevang, Niels Juels G. 13 E ® Pa 6691 Desinfektionshuset v. Harald Nielsen Dybbolsg. 24 E j? V 8156 Desinfektionskompagniet Danlex v. Marcus Thomsen Kompagnistr. 29 E f) Palæ 6151 Desinfektionskomp. Danmark v.Ove Leiberg Enghave PI. 5 E $ V 128y Ejendommens Desinfektionsanst. v. E E Pe ­ dersen Dybbølsg.28 E ® Eva 59y Frdbg. & N ørrebro ’ s Desinfektionsanst. v. Alb. E Rasmussen N-Fasanv. 148 E f Gh. 3290 Frdbg. Skadedyr & Desinfektions-Service ved M Staremose Solsortv.81 E j)Gh 8061 Giftgasdesinfektionsanstalten Aaxylved M Holm Colbjørnsensg. 17 E $ Cent. 5314 Grundejernes Desinfektionsanstalt, A/S Herluf Trolles G. 9 E JQ C. 8675 & 8685 Grundejernes Desinfektionsanstalt % Herluf Trolles Gade 9 Væggetøj, Kakerlakker, Møl, Myrer, Mus, Rotter. Møbler i Gaskammer. Cent. 8675 & 8685 Hansen Aksel J Asylg. 15 E $ Palæ 5864 Hansen Gunnar Birkeg. 10 IH) $ No. 5254 Hovedstadens Desinfektionskont. v. Johs. Sørensen Nyhavn 55 E J) Palæ 4613 Husejer-Kompagniet, Interessentsk. Studie- str. 49 E ® C. 12332 Husejernes Desinfektions Anstalt v. C See- rup Pedersen Murerg. 2 INI i C 9668 Jacobsen Kriiger Reventlowsg. 32 E i Eva 3343 Jakobsen E Kryger Tietgensg. 62 E i V 16v Jørgensen Thorvald Dannebrogs^. 17 E $ Ve. 5519y

Dekupører. (se tillige Billedskærere).

København: Jensen C M Gyde Toldbodg. 14 Kl $ Palæ 1157y Alle Arter Indl. og gennembrudt Arbejde. Raffnsøe S Ryesg. 3 ® $ N 8619x Ringe : Fabrikken „Intarsia* ved UffeBek j) 118 Dekupørarbejde, Aarer <& Borter. Finersamm ensætninger. Svejf arbejde. Delikatessehandlere. Italian Warehouses — Marchands de comestibles — Delikates8warenhandlungen København: Asia st. Kongensg. 14 E f C. 8370 Italienske Forr., Den, G V enturi Badstuestr. 4 KJ & By 2766y Spec.: Makaroni, Vine, Olivenolie etc. Knudstrup ’ s Chr. Eftf. Amagert. 1 D C. 5656 - Kaffe-, The- & Delikatessehandel. LarsenRobert Vimmelskaftet47 Kl$Cent.5779 Mouvielle F Østerg.59 E ® ★ Cent.12940 & 1942 Filialer Østerbrog. 62 El $ 0 2390 og Strandv. 177 Hell. $ Hell. 1431. Dentaldepoter. Dentists ’ Material — Fournitures pour dentistes — Dental-Depots København: Christiansen Alf. Svanemosegaardsv. 2 E f N 7012 DANSK DENTAL DEPOT ved Bagger & Wium Storing. 8E jl Cent. 7907,14646 & 15368 Dental Aktieselskabet Nyrop V-Farimagsg. 37 E $ ★ ,C. 1853 Se under Artikler for Tandlæger. Elektro Dental Depot, O Biankensteiner Badstuestr. 13 E $ ★ C. 13148 Gram Karlo H Trommesalen 5 E $ ★ Cent 4761 Nielsen Fr. Købmagerg. 11 E U Cent. 2735 & By 4007 Paulsen A Franckesv. 1 E | N 1574 Simonsen & Weel ’ s Eftf., Købmagerg. 20 E f ★ Cent. 832 Skandinavisk Dental Laboratorium v. Kurt Nægele Liflandsg. 28 [S] j) Am. 4738 STEFFENSEN ’ s POUL DENTAL DEPOT Østerg.61 E & ★ C.11938(4Lin.) Aarhus: jy d s k Dental Laboratorium, Carl Danielsen Bruunsg. 38 $ 10413

Desinfektionsmidler.

København: Dansk Lozon Central, Akts., Toftev. 22 . Holte i Ho. 905 Fabriken Effektiv ved J Hcdegaard Allersg. 10 El J(l Ta. 4161 Pedersen Herman Lundsg. 7 [ø] $ 0 8183 Detmolin, ugiftigt, tisk adeligt, effektivt. Zachariassen H A Jyllandsv. 16 E H Gh.7819

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker