kraks vejviser 1940 handelskalender

Dekatører

Fag-Register for Danmark

VII — 3207 Bruhn Dora Nokkerosev. 6 |NY1 f Søb. 111 Burgdorff Olga Hallinsg. 4 EU f 0 4202 Bøgevang Mary FalkonerAllé 90 El JP N 4367v Bøtner Rita, Holger Danskes V 27 B El U Gh.3877y Carlsen Carl GV, V-Voldg. 12 El f Palæ 20 Christensen Elisabeth Østbaneg. 11 EU f 0 1508u Christiansen Chr. Nyhavn 6 E f By 368u Christiansen Chr. Torfav. 9 [S] J1 Am. 4636 Dam Inger Joliannev. 20 Charlottl. $ Ordr. 1736 Eltorp Poul Rosenørns Allé 2 El f N 7501 Feldmann W, H C Ørsteds V 40 IS f V7068 Flindt Elly Stockholmsg. 37 [ø] f Øb. 4404 Frandsen Max Ølandsg. 1A [S] f Am. 703 Garp T Hellebækg. 1 INI J) Tg. 906 Gottlieb J C& Anna Margr. Drosselv. 78 El f Gh. 6606 Gottliebsen Johanne Borups Allé 114 El f Tg. 4278 Gregaard Mette Engblommev. 4 Evl $ Søb. 16t)9 Gundmann Per,V-Voldg. 17 El f Palæ 6555 Gundmann Viggo Morlenesv. 34 Holte JP Ho. 1601 Hammel Emma, Toftegaards Allé 44 Valby f Vb. 1357 Hansen Henny Amagerbrog. 29B [s] f Am. 1416 Hindsberg L Thaulow Jensløvs Tværv. 10 Charlottl. $ Ordr. 2194u Huld Paul Granhøjen 21 Hell. JP Gjent. 2222 Jacobsen Axel GI. Kongev. 76 El f Ev. 2435 Jensen Gerda Skinderg. 43 Ikl f Palæ 4118 Jentzsch Inge & Litte Thaulow Gudrunsv. 1 Charlottl. f Or.2613 Jusiong Inga Forchhammersv 6E)f No.8827y Jørgensen Thekla, Julius Bioms G. 1 IN] ® Tg. 1387y Kjerulf EbbaHaveselskabetsv. IB El ® V 5556y Kbhvns Danseinstitut v. Marie Christiansen Rudolph Berghs G. 51 EU j, C. 3877 . Lange E Kjeldsgaardsv. 24 Valby jp Vb. 2724v Larsen Aa. Frederikssundsv. 14 A |NV1 ffl Tg. 7209 Larsen Harry Odenseg.9|øl f 0 880v Lasson Tom Stefansg. 34 [N] jp Tg. 6922 Liisberg Oda Nø rebrog. 148 El JP Tg. 2828 Lindhard Katja FredeiiksSundsv. 9 J I nv I Lous & Pedersen ’ s Danseinstitut HC Ørsteds V.46 El f No. 6102 Marboe Grete Strandparksv. 11 Hell. fil Hell. 2064x Merrild KarlTordenskjoldsg. 29E $ By 3499 Merrild M Tordenskjoldsg. 29 Kl f By 3499 Mobeck Emil KildebakkegaardsAllé 2 Søborg f Søb. 2926 Mohr Ella Gudrunsv. 30 Charlottl. f Ordr. 397 Mollerup A Solvænget 10 EU f Ryv. 3588 Møller Jenny Frederiksg. 21 Kl f Palæ 1241 Møller Max Frederikssundsv. 175 Brh. J) Bella 2247 Nielsen Bergliot St.Peders V. 4 Hell.® Hell- . 5532y Nielsen Preben Raadhuspl. 16E1 f Palæ2303 & Palæ 2301 Nielsen Ruth Strøm Østerbrog. 41 [ø] ffi 0 8093 Parner Ingeborg, II C Ørsteds V. 25 El SI Ev.3522 • Pedersen Enoch Viggo st. Kongensg. 31 E f Pa. 170 Pedersen F Amagerbrog. 62 O JO Su. 222 Pellum R E Suomisv. 2 El JO Cent. 13024 Petersen Elly Willemoesg. 18 83 f g 2209 Petersen Hagbard Bjørnsonsv. 56 \ alby J,l Vb.355x ,, x -.o ren m Praém Inger & Edward Møntei g. 1^ EX Prahm'i°DuntzfeltsAné 21 Hell. f Hell. 5275 Rudø Holger Rosenv. Allé 3 |0] $ 0 4325 Rung Eva Gothersg. 29 E f By 444

Dampstøderier. (se tillige Krydderier).

Dekatører. Cloth Spongers — Décatissuurs — Tuchbereitør (se tillige Farveiier). København: Klamer ’ s J H Eftf. v. H Salomon, GI. Mønt 31 Kl D By 3163 Meyer Emil Hovedvagtsg. 4 E f Cent. 3218 & 5808 Fabrik: Agersøg. 31,33 E) JP ★ C. 14016. Sander Hannibal, Akts., Emdrupv. [ nv | f ★ Cent. 605 (5 Ledn.) Grundlagt 1812.

København: Bohns H Eftf. Torveg. 36 E f C. 1639 Dirach K Østbaneg. 137 EU f Cent. 15944 A arhus: Østjydsk Krydderistøderi, M Franck Randersv. 104 f 5692 ØSTJYDSK KRYDDERISTØDERI M Franck Aarhus Grundlagt 1909 NYESTE MASKINER Hurtig Ekspedition. Alt til Stødning modtages. Specielt Stødning af VANILLESUKKER.

Dekorationsartikler.

København: Hiilsen Børge Knabrostr. 28 E | Palæ 3559 & Palæ 5306 Odense: Papirhuset ved Chr. Nielsen jun. Overg. 58 f 7820

I

Dekorationsskoler.

Damptromler. Steam Rollers — Rouleaux compresseurs — Dampf- w alzen (se tillige Motortromler). K øbenhavn: Bird Ingeniør & Entreprenør Howitzv. 43 El f C. 2887 Rasmussen Niels & H Schiøtz Mynstersv. lf El $ C. 5230 & 8080

København: Danmarks Dekoratør Skole st. Kongensg. 31 E f Palæ 2534 Vindues Dekoratørernes Fagskole Vesterbrog. 69 El f Eva 3677 & Eva 3611

Dekoratører. (se tillige: Sadelmagere og Tapetserere; Tapetserere og Dekoratører). København : Buntzen Willy Koclisv. 7 El f V 6781y Carlsen & Debois Ny Østerg. 7 EfBy7603 Tæppe- og Gardinarbejder udføres. Caspersen Kaj Studiestr. 13B 32 f Pa. 2557 Christensen H Sjællandsg. 27 IJD J) NT 1911 Hansen H E Mariendalsv. 56 [0 jp Fa. 1797 Johannessen Holger & Co. Pilestr.43,45E f Cent. 4334 Larsen & Gording, Akts.,Holbergsg.l8 Kl ffi By 5110 Lerby A Vigerslev Allé 36 Valby fVb.3358 Lund-Jensen Carl, Niels Ebbesens V. 24 El J? Eva 457 Mathiesen L, P Bangs V. 74 El JP Gh. 2962 Smagfuld Montering af Boliger. Mo^ly A, Chr. Richardts V. 4 Elf N 8729 Nielsen C V Lyneborgg. 8 IS) Jp Am. 1959 Nordhede Einar Silkeg. 7 E X Palæ 4425 Poulsen Johan FGI. Kongev.76ElJ[lCent.7522 Rasmussen Knud Aarhusg. 41 EO Jp 0 743 Rygaard II Storegaardsv. 3 Brh. jp Bella3081 Aal borg: Werner Svend Algade 17 f 4336 Aarhus : Ottefcn Smedegaard Mejlg. 78 B f 7997 Petersen Soren Frederiks Alle 50 f 3427 Fredericia: Weiland Andrea Gothersg. 1 f 734 Odense : Han en Gunner Moltkesv. 4 f 8301 Nielsen Aage Vesterg. 92 f 6410 Odense Dekorationsiorretning ved Marius Hansen Grønneg. 13,15 jp 879 Randers: Ankerstjerne Krista GI. Sta- tionsv. 4 f 2112 Christensen M PNordg. 29 f 565 Risskov: Petersen Johs. f 9123 Vej lej Hansen Martin Nøtreg. 11 f 108 Hansen Carl Fiskerg. 9 JP 5697 Larsen H F Sonderg. 24 f 2014

Dampturbiner. Steam Turbines — Turbines å vapour — Dampfturbinen

København: Atlas, Akts., Baldersg. 3 El $ ★ C. 4864 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Larsen & Selding (ved K B Larsen) Aabou- levard 48 El C. 6650 & N 8693 Lavals Dampturbiner. Nordisk Brown Boveri, Akts., Vesterbrog. 11A EJ Åi C. 6210 & 9810 Parsons C A & Co..Ltd., Newcastle-on-Tyne, repræsenteret v. Ingeniør A Lu ja Falck Storing. 35 EJ f 'kC. 13641 København: Adlers Lissy Slagelseg - . 14 O f 0 5801 Andersen & Jensen ’ s DanseskoleAlhambrav. 7 El f Cent. 4430 & Eva 3575 Andersen Kai en Kjær Smalleg. 25 LØ Jp øh. 7540 Andersen Vera Amagerfælled v. 3 [S] f Am. 1166 Andréa Valborg, H C Lumbyes G. 11 [øl Jp Ryv. 1118 Aslund Alma Vimmelskaftet36 El $ By3863 Bache Bertha Kobmagerg.54 E f By 2238x Beck Hans Hostrups Have 46 El £) N 1430 Berrier Esther Grumstrupsv. 5 Hell. f Gjent. 2088 Bilsted Sara-Marie Ahlmanns Allé 6 Hell, ffi Hell. 923 Bjarnov J E Smalleg. 10,12 E f Fa. 80 Danseundervisning.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker