kraks vejviser 1940 handelskalender

Dampskibsekspeditioner

VII —3205

Fag-Register for Danmark

HANSEN C K Amalieg. 35 E $ ★ Cent. 72 Stats $13 efter Kontortid til Kl. 18 $ Cent. 53030 Havaritelefon (Dag & Nat) Cent. 53010- Telegramadr. „Hansen". Hinze F W & H Vesterport 13$ C. 14155 HOLM & WONSILD Amalieg. 36 E $ ★ Cent. 69 Stats $55Telegradr.„Holmsild “ Dampskibs-Aktieselskabet „Myren". Generalagenter for: Johnson-Linien Stockholm, Rederiaktiebolaget Nordstjernan. Passagerforbindelse, 1. Kl. Motorskibe Goteborg - Pacifickysten & Sydamerika. Islands Dampskibsselskab, Akts., Strandg. 25 E $ Cent. 5158 & 11258 JENSEN ALBERT, Akts., Islands Brygge22[s] $^C.12612Stats $ 412-TeZe- ' gramadr. „Jensalb". Jensen Chr., Chr. d. 9.G. 10 E $ Cent. 10682 & 9479 - Telegramadr. „Russjensen “ . MOORE & MC. CORMACK, Akts., Grønningen 1 E $ ★ Cent. 1955 Stats $ 267 - Telegramadr. „Mooremack" . Mouritsen A K D/S Langelands Ekspedition* Nyhavn 44 E $ Cent. 4673 Nederland Royal Mail Line Amagertorv24E $ ★ C. 8048 Nordisk Rute- & Færgefart, Akts., Havneg. udfor Nr. 37 E $ C. 556 Norske Amerikalinje Frederiksbergg. 10 E $ C. 8946 & Palæ 5563 NORSKE AMERIKALINJE FREDERIKSBERGGADE1O • KØBENHAVN K DANMARK-AMERIKA VIA NORGE Oversøisk Passagerbureau, Generalagent J Bruhn Axelt.l E) $ ^C. 14717 &4619 Omst. til samti. Afdig. Telegramadr. „Passagerbureau" . PETERSEN, MØLLER & HOPPE St. Annæ PI. 18 E $ Cent. 14 & ★ Cent. 14495 Stats $ 21 Toldbodkontor $ ★ Cent. 9785 - Telegramadr. „Hoppe". Fragtagen ­ ter for: Hamburg — Amerika Linie, Ham burg — Sudamerikanische Damp- schifffahrts- Gesellschaft. P. & O. Peninsular & Oriental Steam Navi ­ gation Co. Amagert. 24 E $ ★ C. 8048 Rotterdamsche Lloyd Amagertorv 24 E 9 ★ C. 8048 Schiøtt N & Hochbrandt Amalieg. 39 E $ ★ Cent. 16 & 198 Seerup Niels NyToldbodg. 8 E $Cent 12334 Stangebye & Hansen Bornholmsg. 3 E $ C. 1535 &5836 Telegramadr. „Pacao" Agenter for: Fred Olsen Line, North Pacific Service, Oslo. Svenska Amerika Linien Raadhuspl. 57 EJ C. 4158 & 15557

Ringsted: Frandsen J C, Ringsted Dampmølle, Akts. $ 7 Kontor med Omstill, til Privat $ 34 Eksped. Telegramadr.: „Dampmøllen" Roskilde: Strandmøllen, C A Lassen & Søn Koben- havnsv. 24 $ 48 Flormel, Rugmel, Byggryn. Sakskøbing: Sakskøbing Dampmølle ved H P Christiansen $ 4002 Skive: GammelgaardsDampmølle, Akts. $ s 306 Slag else: Slagelse Dampmølle, Akts. N-Stationsv. 12 $ 375 & 120 Slagelse Valsemølle, Akts. N-Stationsv. 20 S 1696 S v e n d b o r g: Svendborg Boghvede- & Havremølle Ø-Havnev. 17 fil 106 & 1460 1 " 1 ........ — \ SVENDBORG BOGHVEDE HAVREMØLLE THEODOR PETERSEN. SVENDBORG TLF. 106 & 1460 ^eJe^ramadv. „ tSojhvede mød ten! {fabrikation. af BOGHVEDEGRYN. AFSKALLEDE ÆRTER. HAVREGRYN.

Dampskibsekspeditioner. (se tillige Damp- og Motorskibsselskaber samt Rederier). København: AMERICAN SCANTIC LINE, Grønningen 1 E f) ★ C. 1955 Passagerafdeling Østerg. 22 Q ★ C11251 Bendix E A & Co. Amalieg. 28 E $ Cent. 4342 & 4544 Berliner-Ruten, Rhin-Ruten Havneg. udfor Nr. 37 E$ C. 556 Bornholm, Dampskibsselskabet paa, af 1866 Ekspedition, Godstransport, Spedition, As ­ surance og Toldklarering vedTh.Herrig Tordenskjoldsg. 34 E D Cent. 1865 & 11865 Telegramadr. „Sexogtreds". BROWN P. JUN. & Co. Amalieg. 49 E j)C. 276,451 & 455 Telegramadr. „Broion". CHRISTENSEN ALFRED Dampskibe kontor Amalieg. 43 E $ ★ Cent. 221 Telegramadr. „Alfred" Goole Steam Shipping. (London Midi. & Scottish Railway.) Christensen Fr. Amalieg. 37 E $ C. 12033 DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELL- SCHAFT „NEPTUN< ‘ -BREMEN Fragtagentur Paul Lehmann Amalieg. 35 E $ ★ C. 8057 Dampskibs-Aktieselskabet „Myren" Ama ­ lieg. 36 E $ ★ Cent. 69 Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 Tordenskjoldsg. 34 E f Cent. 1865& 11865 D ampskibsselskabet PM BCPNIHOLM AF 1666 DÆGLTG DIREKTE POST-OG DAMPSKIBSFART TIL RJØNUTB BORNHOLM (dra Sfåøbenhavn (ud/vrt7ordenskioldsq\ Xl.2322ffta Æønne X7. 2d J * cSe/skabefs Gkspedition, Godstransport, (Spedition, Jtssurance, Sb/dktarering ^ r ' Th . Her rig , Tordenskjoldsg. 34 Cent. 1865 &.11865. „ , ffélégramadr. ,$exogtreds. Dansk Rejsebureau, Akts. Amagert. 24 Kl $ *C. 8018 Stats $ 552 ‘ Billetter udstedes til alle oversøiske Dampskibsruter. Eriksen & Petersen, Akts., Havneg-. 21 Kl J C. 7488 & 10488 Generalagenter for: Det færøske Dampskibsselskab, Akts. Franck&Tobiesen st. Kongensg. 132 E $ ★ C. 55 Fred Olsen Line, North Pacific Service,Oslo. Agenter : Stangebye&HansenBornholmsg. 3E$C.1535&5836-7 ’ e^mt?r.„Pacao “ . Gdynia- Amerika Linien, Centralkontor for Skandinavien Niels Juels G. 10 E Kontortid: 8 1 /g - 17, Lord, til Kl. 13 Ekspedition: $ O. 16461 & 16471 Oplysninger $ 0. 16441 Telegramadr. „Polameryka".

FOSKA er KALK. TILSAT OET LIVSVIGTIGE

FOSKA I GRYN

BIO FOSKA er LIGESOM FOSKA TILSAT KALK OG DESUDEN 8000-12000

INTERNATIONAL A-VITAMINENHEDER PR. KG. ØXENBJERG DAMPMØLLE, Akts. Hil &611, Stats 1)25 Telegramadr. „Øxenbjergmølle". Grundlagt 1879. SvenstrupJ .: Svanemøllen,Interessentsk. $104 Svinninge: Valsemøllen i Svinninge, Akts. $ 88 Sønderborg : Sønderborg Valsemølle, In ­ dehaver Nis Sonnichsen $ 28 Tappernøje: Tappernøje Dampmølle, Akts. $40&80 Thisted: Thisted Dampmølle, Akts. $ 148 & 695 Vejl e: Leerbæk Mølle $ 1893 & 1894 Vejle Dampmølle, A.m.b.A. Havnen $ 27 & 28

Tuxen & Hagemann Amalieg. 28 E $ ★ C. 5735 & 5765 Wagons-Lits/Cook Verdens-Rejsebureau Vesterbrog. 1 El $ ★ Cent. 147 Billetter overalt. Wilson & Co., Akts., Amalieg. 28 E $ Cent.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker