kraks vejviser 1940 handelskalender

Damekonfektion 1

Fag-Register for Danmark

VII — 3199

Ullerichs Knud Falkoner Allé 39 [F] f Cent. 7861 WadilKay Vesterbrog. 20 E f->rCent.l060f) Westerby ’ s L Eltf.vedSKiilerich HansenVe- sterbrog.12, 14 E f C. 8116

Lassen Albert Købmagerg. 50 Kl fl C. 4093 Lyhne Erik Dronn. Tværg. 4 E | By 4293 Madsen AI C Baggesensg. 18 EJ fl N 97x Magasin Celli v. E Arnby Nørrebrog. 18BElf!N314 Magasin Wienna ved Axel Andersen Nerre ­ brog. 190 1N1 f Tg. 60 x Maison Leja ved R Knudsen Frederiksbergg. 17 Alezz. EflBy 8634

2. Fabrikker.

Kobenbav n : Ehlers P A Bjelkes Allé 18 El f Ta. 3420x Goldstein J &Son Kong. Nyt. 80S fiArC. 1438 Telegramadr. „Furgoldstein “ . Gill tier Alfred Baldersg. 55 El fl Ta 4112 MELCHIOR LUDVIG Gothersg. 49 KI f) ★ C. 2081 & Priv. f 2804 - Grundl. 1839. Petersen Herluf Lyngbyv. 170 Kl fl Ryv.3909 ROHDE HENRYAldersrog.8|01f*Cent. 4051 A-^-Cent. 5690 - Straa- og Filthatte. Skandinavisk Straa- & Filthattefabr. ved J Saietz Kobmagerg. 48 iKl fl Cent. 5618 København: Adelson Carl st. Regneg. 26 K f Pa. 1343 Levinsky M & Co. Østerg. 38 É fl ★ C.3686 &25B6 Melchior Ludvig Gothersg. 49 Kl f ★ Cent. 2081 & Priv. f 2804 Schermeister Joakim & Co. Lager, Kontor og Fabrik Thomas Laubs G. 13 Kl fl C.11013, 11213 & 14913 - Télegradr. „Damehat a . Severin IP Løngangstr. 21 Kl fl Cent.14381 & Palæ 5281 Zillmer Louis Frederikssundsv. 175 Brh. fl Bella 3273 Damekonfektion. Ladies' Outfitters — Confection pour dames — Damen-Konfektion 1. Damekonfektionsforretninger. 2. Damekonfektion en gros. (Artikler for Damekonfektion) 1, Damekonfektionsforretn i n g e r. København: Andersen A & Co. Vendersg. 20 Kl f By7035 Bendix M Frederiksbergg. 2 Kl fl C. 2399 Bloch ’ s L R Eftf. Elmeg 18 El fj C. 14894 Borgmann A & Co. Nørrebrog. 51 El f N 224 Brandt Ernst Nikolaj PI. 9 Kl f) C. 4488 Brønby v. Fiu TKnudstrup Frederikssundsv. 157 Brh. fl Bella 3223 Borre, Lorenzen & Co. Østerg. 13 KJ ® C. 1475 & 7675 Celinder & Co. Frederiksborgg. 24KlfjC.7335 Central-Lageret v M Rasmussen N-Voldg. 52 Kl fl Pa. 4787 Chic Model ved Christine Petersen Holm- bladsg. 36 EJ f Su. 1036 Christensen N Lyngby Hovedg. 9 Lyngby f Lyngby 1538 Felkov Th. Vesterbrog. 56 E f Cent. 14214 Franck Tove Nørrebrog. 42 El fl N 8003 Frederiksen Poul Frederiksborgg. 10 Kl fl By. 8565 Gandorf Alex Nørrebrog. 34 ED ®C. 5083 HansenThorkildVesterbrog. 24 E f) ★ Cent. 2448 3. Damehatte en gros.

faison. fe ji

Wexa ved Ragnhild Jensen Nørrebrog.l22El UN 207 Visbak Hans Falkoner Allé 52 El fl C. 1887 Aalborg: Brøndum Th. Norreg. 29 f 4449 Gram-Hansen H Bispensg. 10 fi2006 Kjær Harald Bispensg. 3 fl 155 Kjær Martin Vesterbro 56 f 1455 Lind P & Andersen ’ s Konfektionsforret ­ ning, Aalborg, Akts. Bispensg. 12 f) 2870 Modehjørnet, Akts. Kay Johannessen Bis ­ pensg. 4 fl 134 & 3405 Petersen Georg Slotsg. 2 fl 5633 Pii Rasmus Bispensg. 6 fl 2050 * Sørensen Brødr., Varehuset B. S., Akts. Vesterbro 70 f) 6188 Aarhus: Dietz-Olsen Kaj Banegaardspl. 4 fl 2911 Konfektions Messen, K Jensen Østerg. 14 f 706 Lyhne Senderg. 66,68 f) 4705,4706 & 6668 Bagnkop: BagnkopKjolelager,Anine Nies fl 53 Brønd er slev : Kjolelageret. B Bach fl 145 Esbj erg: Larsen Axel Kongensg. 84 fl 2047 Frederikshavn: p.N. ved Poul Nielsen® 595 Holstebr o: (JadesMagasin,InnaKolding fl 782 Horsens: Ingvordsen K Møller Sønderg. 38 fl 2274 Koldi ng: Magasin Special ved Axel Han ­ sen Jembaneg. 4 fl 485 Odense: Colberg ’ s H A Eftf., Rosendal Larsen Ve- sterg. 35 f 731 & 7731 Daugaard Chr. Kongensg. 17 f 2912 Hansen Marie S Fisketorvet 2 fl 5536 Hoffmann C M Kongensg.29 fl 3335 Jensen Anders Vesterg. 2 fl 3696 Jensen Ingeborg Vesterg. 17 f 963 Lauritzen & Ross ved Th.Thygesen Overg.l f) 3112 (2 Lin.) La Robe, Aage Hansen Vesterg. 47 fl ‘ 1077 Tind ’ s Magasin, A Tind Sørensen Kon ­ gensg. 59 f 6142 Randers: Magasin Randers vedAK Jensen l. Voldg. 5 fl 3464 Svendbor g; Larsen Poul H Mellerg. 9 fl 592

Salon for Kjoler. Udenlandske Modeller. Maison Stella Petersen & Co. Bredg. 10 IE f} Pa. 7686 & Pa. 3530 Mariehønen ved Fru Fabrikant Olga VKDit- levsen st.Kongensg. 69 IE fl Palæ 913 Mathiesen Svend Nørrebrog. 232 El fl Ta. 2488 & Ta. 7988 MODE-PALÆET, A/S., fh. Brødr. S & P Petersen Østerbrog.62 [øl fl C. 5253,2630 &*C. 10430 Modeæsken v. A Haagensen Ny Østerg. 7 Kl f Palæ 2132 Munck A Istedg. 87 E fl V 7283 Møller ’ s Peder Eftf. Vesterport Ef!*C. 1748 & 11468 Nielsen H Lauge jun. Rosengaarden 7 Kl fl Palæ 1910 Nielsen Knud & Co. Falkoner Allé 44, 46 (El fl Cent. 3364 & 15364 Postkonto 1449 - Ratebetaling. Nielsen Magnus Vesterbrog. 40 Ef C .11860 Olsen Jac., A/S., Amagert. 19 Kl f ★ C. 4958 med Omstill, til alle Aid. Telegramadr. B Confektionolsen “ .

PELS ­ VÆRK

KJOLCR og KOnFCKTIOn

Petersen Chr. Norrebrog. 20 El fl C. 6160 Probst & Hendriksen Frederiksborgg. 28 KI f *C. 6037 Rasipussen Anna Østerbrog. 27 El fl 01O37y Staal L C Gøhlmann Værnedamsv. 20 E fl V 7680 &

Hardenorn E Falkoner Allé 53 El fl Gh. 39 nertzsprung Al arie Kapelv. 46 Bl fl N 4272y Holmstrup Erik Nørrebrog.l75El fl Tg.1606 I Thomsen N P Dannebrogsg. 1E ® C 2364 & ^ ... ------ . . — - --------- -non I 15g64 Dame- og .Herreskrædderi. Thomsen P (Thomsen ’ s Magasiner), Hoved ­ kontor og Lager st. Kongensg. 55 KJ fl ★ C. 8626 & 7816 _________ I Thomsen ’ s Magasiner I Nikolaj PI. 13 K. TIL Cent. 3878 & C. 3808 Østerbrog. 41 0. Tlf. ★ Cent. 5412 . Christianshavn« Torv 6 K. Tlf. Cent. 9964 & 11964 Sorensen Sven Nerrebrog. 200 El fl Tg.1853 Textiliana ved Niels Rokkjær Strandv. 191 1 Hell, fl Hell. 4330 Hvitby W Vesterbrog. 73A E fl Ev. 1280 Jensen E Vesterbrog. 36 E fl C. 8637 K. A. K. Konfektions Atelier ved P Otsen Gadeberg N-Frihavnsg._21 O fl 0 6869 Klenke M, Lyngby Hovedg. 46 Lyngby fl Lyngby 167 Knudsen Helga Østerbrog. 80 El fl 0 1455 KonfektionshusetNørrebrog. 112, Nørrebrog. 110,112 IN) ★ C. 8366 Konfektionshuset Regina v.Fru BeithaThau- low Valby Langg. 38 Valby fl Vb. 167 Konfektionsmag. Victoria ved Leiser Zipi- kow Istedg. 38 E f! V 5058x Fra l l2 1940 ændres C. 11964 til C. 7864 Slotsgade 3 N. Tlf. Cent. 5436 4. 10936 Herre-, Dame- & Børnekonfektion paa Ratebetaling-

2. Damekonfektion en gros. (se tillige Herrekonfektion en gros).

København : Antun, Akts., Gammelmosev. 179 Lyngby JjBa. 61 Brandt. & Salling Vimmelskaftet32 Kl f C. 14740 Brinkbo F, Holger Danskes V. 87 (E $ Go. 8178 Bunde H Bredg. 25C KJ fCent. 6309 Beegh Martin Vesterbrog. 5 B E fl Ve. 7724 Christensen ’ s Ch. Winther Eftf. Vesterbrog. 12,14 E fl C. 4232 - Kjoler en gros. Christensen Rikard Halls Allé 5 E f V3833 Cipikoff Hovedvagtsg. 8 g) f Pa. 5107

Konfektions- & Pelsvarelageret Stop v. Carl F Behrend & A Nordholm Frederiksborgg. 12 E fl C.3116&Pa.6 Lady ved Aage Petersen Strandv. 86 Hell, fl Hell. 1086 & Hell. 3086 I

Tilskærernes Akts., Raadhuspl. 75 EB f ★ C. 15545

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker