kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3194

Damefrisering

FrisørsalonenFinsenshusv. Axel Svendsen Finsensv. 37B E g Gh. 9837 Frisørsalonen Fix v. Gudr. Sørensen Norre ­ brog. 230 INI g Ta. 1399u Frisørsalonen Frances v. Else Hemmingsen Ryesg. 61 [øl g N 7990 Frisørsalonen Gardenia v. A Gringer Jag tv. 131 E g Ta. 3787 Frisørsalonen Holmbo v. Poul Kjærsgaard Sørensen Lyngbyv. 347 A G jentofte g Gjent. 2450 Frisørsalonen Lady v. Lilian Sørensen Geis- lersg. 2 [s] g Su. 1791 Frisørsalonen Ny Rosenborg v.Viggo Ander ­ sen V-Voldg. 8 Eg Palæ662x Frisørsalonen Renee v. Fru Lilian Sørensen Øresundsv. 12 [s] g Am. 4649 Frisørsalonen Vika ved E Engelbrechtsen Bernstorffsv. 67 Hell.g-A-He. 1351 & ★ Ile. 1371 Frisørsalonen Øresund v. Jobs. A Boyesen Øresundsv. 74 [S] g Am. 5531 Gade Helene N-Farimagsg. 69 E g Palæ 2508 GarstMaja Oehlenschlægersg. 8 E g Ev. 3918 Gebuhr E, Howitzv. 71 E g Gh. 3670u Gerbo-Salonen v. Grethe & Gerda Jensen Holbergsg. 9 E g By 5392x Gjerring Vald. Vesterbrog. 82 E gCent.9529 Glacis v. Ragna Friis-Skotte Classensg. 59[ø] g 0 9041 Glam Else Amagerbrog. 186 [S] g Am. 711 Glud Agnes Rosenørns Allé 34 E g N 5625 Godthaab v. Frk. A Hesselhoj Kronprinsesse Sofies V. 1 E g Gh. 9229 Goul Mette Falkoner Allé 66 E g N 7322 Gradman E Priorv. 2 E g Gh. 7901 Grand Salon ved K Vinliolt Vesterbrog. 46 E g ★ Eva 368 Granell Norrebrog. 177 E g Tg. 6836x Grantzau Viggo Kong. Nyt. 21 IS g Palæ 5044 Greta-Salonen v. Grethe Lassen Husumv.93 Brh. g Bella 2727 Grimstad Rigmor Westermann Ilessensg. 55 [s] g Am. 3431 GrotkjærMary V-Voldg.4 E g By 7211 Grouleff Erik Enghavev. 64 E g V 4007 Grøn Rita Mcdelbyv. 3 Rødovre Valby g Rødovre 824 Gundelach Alida Korsørg. 44 IS) g 0 2483 Gartner Henny Soborg Hovedg. 29 Soborg g Søb. 2293 Haagensen Alb. Dronningensg. 16 E g Am. 9407 Hagelberg H Godthaabsv. 31 E g Gh. 4455 HalbergC Frederiksgaards Allé 8 A E g Go. 7636 Hall Andrea & Gudrun Larsen Tagensv. 112 E g Tg. 4250 Hansen A Vangedev. 133 Gjentofte g Gjent. 1073 Hansen Anna Wagner Nørreb"og. 122 E g N90 Hansen Asta Colbjørnsensg.ll E g Eva2853 Hansen Astrid Egegaardsv. 1 Lyngby g Hj. 197 Hansen Betty Amagerbrog. 297 [S] gSu.1614 Hansen Carl Bergman Smalleg. 39 E g Gh. 5615y Hansen Dorthe Kjær Ø-Farimagsg. 20 |ø] g 0 9392 Hansen Ella Gothersg. 43 E g Pa. 7825 Hansen Ella Norrebrog. 223 E g Tg. 1919 Hansen Ellen Westend 35 E g Eva 1552 Hansen Elly & Halfdan Østerg. 1 E g Palæ 3024 Hansen Eva Borgerg. 32 E g Palæ 6867x Hansen Frida Husumg. 7 E g Tg. 5083 Hansea G, Herman Triers PI. 7 E g N 8980 Hansen Gerda Ungarnsg. 64 A E gAm.8363 Hansen Gerda Vesterbrog. 139 E gEval639 Hansen Gertrud Brohusg. 1 E g N 3961u Hansen Grethe Backcrsv. 118 [S] gAm. 5974v Hansen Grethe Roskildev.320 Rødovre Valby g Ro. 1182 Hansen Grethe Vigerslev Allé 26 Valby g Vb.2902 Hansen Gwen Strandv. 110 Hell, g He. 2038

Drewes A Englandsv. 8 [S] g Am. 6814 Due Emma Lindegaardsv. 39 Charlottl. g Or. 2132 : Due IK Agerbov. 1 Lyngby g Ly. 2669 Dyssegaards Frisørsalon v. J BerildDysse- gaardsv. 34 Hell, g Gjent. 1804 Edwards Bella Strandv. 114 Hell, g Hell. 2079 von Eggers Gertrud Odenseg. 15(0] gØb.5727 Eisfeldt E Bredg. 22 E g Palæ 6448u Ekko Damefrisørsalon v. Valborg Sørensen G odsban eg. 1 E g Eva 2098 Ekko Frisørsalon v. Else Mortensen Bagge- sensg. 33 E g N 6172 Elboth Ove S-Boulevard 68 E g Eva 1906 Elegance Damefrisørsalon v. E Schjodt Kongev. 37A Holte g Ho. 1113 Elegant Salonen v. G J Olsen st. Kon- gensg. 42 E g Palæ 3603 Elite v. Bernh. Nicolajsen Aaboulevard 64 E g N 237x Elite Salonen v.Margr.Clausen ValbyLangg. 136 Valby g Vb. 1932 Elo ved A Hjorth Frederiksbergg. 36 E g By772x Eltorp Erna Vesterbrog. 108 E g V 3044 Enghaven v. Bertha Hansen Istedg. 91 E g V 4181 Engstrøm Ivar Kompagnistr. 25 Eg Pa.7781 Engstrøm Wilh. Guldbergsg. 45 E g N 8679 Eri v. Jonna Nielsen Godsbaneg. 10 E g Ev. 1045 Erichsen H C Enghavev. 31 E g Eva 1291 Erichsen Jenny & Esther Drejer Falkoner Allé 19 E g Gh. 4164 Eriksen E & A Olsen Willeraoesg. 2 [ølgØb. 8837 Ernst Paula Falkoner Allé 108 E g N 3290 Eva Salonen v.HugoLarssonLyngbyHovedg. 9A Lyngby g Lyngby 775 Evelyn Damefrisørsalon v. Sonja M Forland Frederikssundsv. 301 Brh. gBellal686 Evers E Køhmagerg. 16 E g Pa. 1723 Ewers Sigrid Helgolandsg. 12 E g Ev. 2360 Evers Søstr. Blaagaardsg. 26 E g N 1163x Fair ved Anne Ellegaard Norrebrog. 31 E gN228x Falck-Jørgensen Oda Norrebrog. 226 E g Tg. 3125 Feinstein A GI. Torv 10,12 E g By 3416 Fomina v. E Therkelsen Holmbladsg.14 [S] g Am. 4418 Femina Damefrisørsalon v. Frk. S Ellegaard Kompagnistr. 2 E g Palæ 2672 Finkelstein IdaThorsg. 125 E g Tg. 3730 Flemming & Neergaard PedersenRyesg. 5E g No. 553y Flindt L Korsg. 32 E g N 8190 FlygerK Humlebækg. 1 E g Ta. 2355 Flyger Lise Bernstorffsv. 142 Hell, g Hell. 4485 Fogh C Raadhusvænget 2 Kastrup gKastrup 640 Fournais E Gyldenløvesc. 4 E g Palæ 4491 la France v. E Svendsen Howitzv. 55 E g Fa. 1561 Franci ved Ketty Grønvold Borups Allé 129 E g Gh. 7943 Frandsen E Ny Carlsberg V. 89 E g Eva 235S Frdbg. Permanent-Salon v. Else Juul Jensen N-Fasanv. 3 E g Gh. 6924 Frdbg. Svømmehals Frisørsalon v. Viggo Pe ­ tersen Helgesv. 29 E g Gh. 8260 Frederiksen Jonna Bobakken 18 Vanl. gDa. 3842 Frederiksen Mary Gothersg. lf8E gBy7236 Frisørsalonen Ambra v. Edith Andersen P D Løvs Allé 1 E g Ta. 7914 Frisørsalonen Coty v. Fiu Karen Nielsen Amager Landev. 3 A Kastrup g Am. 6115 Frisørsalonen Daisy v. ELe Bach Oehlensch- lægersg. 30 E g Ev. 2301 Frisørsalonen Danasplads 10 ved Edith Han ­ sen & Lilli Haugsted Nevland DanasPl. 10 E g Ev.2160 Frisørsalonen Ekko ved D& PMilbrat Frede ­ rikssundsv. 122D Brh. g Bella 1344 Frisørsalonen Else v. Edith Olsen Øverodv. 11 Holte g Ho. 1378

København (Fortsættelse): Damefrisørsalonen Gorma v. Elsa Nielsen Howitzv. 29 E g Gh. 264x Damefrisørsalonen Hedelund v.Kn.Hedelund Madsen, C F Richs V. 90 El ® ’ ^ 1, 2170 Damefrisørsalonen Hollywood ved A Dahl Foged Axelt. 8 E g By 8505 Damefrisørsalonen Hostrups Have v. Fru H H Nielsen Roligheds v. 8 E g N 9150 Damefrisørsalonen Ki-Ki v. K Milling Erich- sen Istedg. 13 E g V 7275 Damefrisørsalonen Kæret v. V Christensen Skoleholderv. 50 I nv I g Be. 3808 Damefrisør-Salonen Lido v.Fru M Jacobsen Købmagerg. 28 E g By. 7134 Damefrisørsalonen Linda v. Frk. Agathe Ol ­ sen Rakelsv. G Hell. g Hell. 2614 Damefrisørsalonen Marstal v.EdithChristen ­ sen Marstalsg. 6 [øl g Øb. 9901 Damefrisørsalonen Mascot v. Fru Betty An ­ dersen Jensen, Gothersg.24 Kl gPalæ 6226 Damefrisørsalonen Mir v. Frk. Lyra Jensen Hjørringg. 3 i g 0 3802x Damefrisørsalonen la mode v. Frk. Rita Lar ­ sen Æblev. 36 A E g Fa. 254 Damefrisørsalonen Mona v. Frk. Henny Ras ­ mussen Klosterrisv. 1 [ø] g Ryv. 5210 Dame frisørsalonen Pasadena v. Alma Hall Fiolstr. 25 E g Pa. 4109 Damefrisørsalonen Perma v. Fru Ulla Niel ­ sen Fredensv. 39 Charlottl. g Ordr. 3534 Damefrisørsalonen de Place v. E J Thrane Capriv. 2 [S] g Am. 8774 Damefrisørsalonen Ria v. Ilse Larsen Norre ­ brog. 163 Bl g Tg. 6272 Damefrisørsaloncn Rimo v. Rita Mortensen N-Fasanv. 18 00 $ Fa. 982x Damefrisørsalonen Rodos v. Katharina Kristensen Kastrupv. 108 [s] g A m 8875 Damefrisørsalonen Salome v. Fru S Michel- sen Højdev. 11 [S] g Am. 3477 Damefrisørsalonen Smart v.Fru Betty Røj- kjær Frederiksborgv. 50C 153 g Tg. 6263 Darpefrisorsalonen Stella v. Fru M Rasmus ­ sen Mozartsv. 3 E g Va. 5683 Damefrisørsalonen Tagensbo vedElseFriberg Tagensv. 171 ED J) Tg. 6660 Damefrisørsalonen Ungarn v. Gerda Hansen Moldaug. 12 [S] g A m. 8363 Damefrisørsalonen Wave v.Frk. O Johansen Grækenlandsv. 13 IS1 g Am. 5343 Damefrisørsalonen Viben v.E.JLemche-Han- sen Frederikssundsv. 29 IW]g Tg. 1418 Damefrisørsalonen Viben v. Sigrid Larsen Østerbrog 156 [øl gi 0 9082 Damefrisorsalonen Villaen v. Agnes Chri ­ stensen Vibev. 18 [NVlg Tg. 6608y Damefrisørsalonen Vips v. Eskil Nielsen Grundtvigsv. 44 E g Ev. 864 Damefrisørsalonen Vi-to v. Gurli Andersen Dybbølsg.54 E g V 9784 Damefrisørsalonen Vivi v.Ethel Sinding Jør ­ gensen S-Fasanv. 46 Valby g Vb. 5010 Dame- & Herrefrisørsalon Sanitaire. A Chri ­ stensen Frederiksborgg. 35 Kl gi By 935x Dame- og Herrefrisørsalonen Trianglen ved Chr. Olsen Tri: ngien 2 El g Øb. 1606y Damernes Frisørsalon v. Brynhild Andersen Norrebrog. 108 (NI JQ N 6407 Damgaard Jutta Bremensg. 73 [S] g Su. 833 Dana v. Th. Munch Nielsen Middelgrundsv. 35 [S] g Am. 1929y Danielsen Carl Halmt. 46 E g V 7736 Danielsen E Aalokkev. 31 E g Fa. 1315 Danim Lilja Kongov. 2 (S) g Su. 2220 Dannemand M Norrebrog. 57 El g N 9157 Dan vold Alfr. GI. Kongev. 87 El g V 8060 Dethlefsen Karen Smalleg. 54 E g Gh. 6290 Dichmann Olga Koldingg. 9 SS g 0 7962 Dixor Damefrisørsalon v. Ruth Fischer Ny- gaardsv. 19 S] g Ryv. 1957y Dixor v. Fru E Hald Peter Bangs V. 64 E g Gh. 4507 Djurup Oda Kirschner Rolighedsv.22 E g N 1822y Doreng Ilsa Haxthausen Poppclg. 16 E g No. 2024 x la Dorin v. Karen Hansen Rebekkav. 59 Hell, g Hell. 1324

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker