kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3191

Cykl er JI

Petersen Aage Nicolaj st. Kongensg. 75 E ® C. 13071 Enes dl g for Danmark af Schønebeck Stel og „Mundus “ Frihjulsnav. Petersen Hans Tølløsev. 34,38 Brh. f) Bella 478 Cykler og Symaskiner. Plougmann E, Akts., H C Ørsteds V. 50 A E f ★ C. 9351 Rasmussen M Tagensv. 59 ®) 1 Tg. 22 Cykler og Cykledele en gros. Rasmussen P Nørrebrog. 212 QSJ $ Ta. 1712 & Ta. 6185 Rasmussen Poul & Co. Brolæggerstr. 11 E £i C. 3793 & 10723 Eneforhandlere for Convincible Cykler. RudgeCycle Co. ved O Bendixen & Ch. Røn ­ nebæk Frihavnen Manufakturhuset [0] Cent. 3650 Rønnebæk Ch. Frihavnen Manufaktur ­ huset El $ Cent. 3650 Saxonia, Akts., Admiralg. 15 E D C. 5838 & 5979 - Eneforhandling af Opel. Sjørslev Th. Bakkegaards Allé 16 [v] ® Eva 4891 Sørensen Frits Vesterg. 7 E $ ★ Cent. 2545 Cykler og Cykledele en gros. Tørsleff II Chr. & Co. Frihavnen Damp- færgev. 27 El 11 C. 8390 Fischer Claudi Nytorv 11 1319 (2 Lin.) Kristensen L K Danmarksg. 53 11910 Odgaard N, N-Trandersv. 57, Vejgaard 1 Aa 4148 Pedersen & Wilhelmsen Vesterbro 30 ® 2141 &3841 Preisler Eg Boulevarden 23 ® 639 Skytte Brodr. Jensen, Steen Blichers G. 3 12151 Sørensen Holger Danmarksg. 14, 16 jl 5739 Sørensen V Kjellerupsg. 8 £1 3757 Aalestrup: Cykle- og Ringfabriken Jyden, A/S 1100 &101 Aabenraa: Taarnby, N Andersen 1278 Cykler og Cykledele en gros. Aalborg: Cu/de, -&q SU/ujfabiHkjzn. JYDEN A /s •CYKLER SYMASKINER • • GUMMI • DELE • EN GROS • Aarhus: Nielsen S ADynkarken 35,37 1 8868 Peschardt John N-Allé 6111290 Petersen-Danhøj N C Klosterport 21 3750 & 3751 Weiling & Søndergaard, Akts. Frederiksg. 75, 77 1 4456 & 4455 Brabrand: Aarhus Cyklelager ved J P Bojsen 1143 Ostergaard ’ s M Eftf. ved Alfred Jensen 1 166 Esbj er g: Boj sen Brødrene Englandsg. 9 1 251&1415 Tranberg Lindberg Kongensg. 36 £1 228 (2 Lin.) 11 ad er sl ev: j?eidenbansl B Vesterg. 2 1 534 Lydiksen Emil Bueg. 9 £1 685 Has lev: Johannessen N 1 24 (2 Lin.) Fabrikation af „Sleipner^-Cyklen. Herning : Christensen Peter 1 74 Hjør r i ng :

Horsens: Mikkelsen J Chr. Aaboulevardenl2 992 & 1010 Nielsen ’ s Hede Fabriker, Akts. Fabrikv. f 750, 751, 752 & 772 Cykler, Cykledele eLc.en gros, Cyklesadler Cyklelasker ^)fede ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' FABRIKVEJ • HORSENS TLF. 750,751,752 Sv 772 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Kalundborg ; Kalundborg Cyklefabrik f 65,105 & 70 Kolding: Gimbel ’ s Georg Jernforretning, Akts. Rendebanen 10 $ 2002 (4 Lin.) Kolding Cykle Lager, Th. Knudsen Dalbyg. f 380 & 680 Middelf art: Jacobsen Holger f 161 Støvring A C $ 398 N eksø: Sonne-Hansen E 31 & lly Nykøbing F.: Ostergaard ’ s Th. Eftf., V Hansen 143&743 O dense: Bang N C, Akts. Frue Kirkcstr. 14 1 210 (2 Lin.) Excelsior ved L S Petersen Kongensg. 48 1 5791 Fyens Cykle-Depot ved Hans Rasmussen Vesterg.71£l 606 (2 Lin.) Fyns Luftringefabrik, Th. Nissen Albanig. 24,26 1 925 (2 Lin.) FYNS LUFTRINGEFABRIK A /s TLF. 925 11111111111111111 C 2 LIN. ) Hyldekjær Peter, Akts. Vesterg. 80 1 3387 Jensen Hans Vesterg. 681 903 & 1895 Lehrmann Berg O verg. 14 £1 8114 (2 Lin.) Nielsen N C Nørrebro 72 1 5433 Petersen A C Nørrebro 13 1 2682 Rasmussen Fred. Slotsg. 21 1 545 (3 Lin.) Rosenlund N P Vindeg. 48 1 287 (3 Lin.) Smith & Co., Akts. Nørreg. 75 £1 1446 (5 Lin.), Stats £l 61 ---------------------------------------- --------- S mith aCo% NØRREGADE 75 ODENSE TLF. 1 AU 6 (SUN.) STATSTLF. 61 TELEGRA A\ADR.:„SMITHCO ” CYKLEFABRIK iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiunni — -V — — ------- — — — Randers: Christiansen H F Vesterg. 12 ® 3333 (4 Lin.) Nellemann Vilh., Akts., Cykler en gros £1 1730 (6 Lin.) Schou & Co. Vesterg. 52 £) 666 (2 Lin.) TH. N/SSEN ALBANIG.24- ODENSE

Silkeborg: Silkeborg Cyklelager ved N P Madsen $ 88 Sk an d e rborg: Østjydsk Cyklelager ved B Suryaninofff 367 Sk e rn: Skern Cyklelager, L Christiansen 11176 ’ Slagelse: Piil & Brokholm S-Stationsv. 4111901 Slagelse Cyklelager ved E Jørgensen Løveg. 101 76 Svendborg: Andersen Chr. Banegaarden 1146 & 825 V ar d e : Knudsen ’ s Jens Cyklelager, Akts.

Jensen Marvig P Vesterg. 8 £1 2422 Nielsen A Sønderdahl Vesterg. 24 1 52 &53

Artikler for Cyklefabrikker. København: Haug II C Jenag. 24 [S] f * C. 8076 i „ u to Haug's Cykle-Fod.

Cyklereparation. ■ (se Cykler 1).

Cykleringe. (se Cyklegummi).

Cyklesadler.

Horsens: Nielsens Ilede Fabriker, Akts. Fabrikv. 11750, 751,752 & 772 Fabrik for Cyklesadler. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

Cyklestativer.

Kob énhav 1 Fiedler V. A kts., H C Ørsteds V. 30 [V] f C. 2790 & Ve. 4320 JacobsfenBrodr Rentemesterv.39[Ny)$Ta 2/39 BROR. JACOBSEN Leverandør til Stat og Kommune Forlang Tilbud Taga 2739 Johansen G Ryesg. 3 E 1 N 1600 Moderne Cykle-Stativer.Forlang Tilbud. Aarhus: Jæger MHMejlg. 48 f 863 & 7192 Cyk lest at iver til Gade- og Fabriksbrug Anerkendt af Myndighederne.

Jensen Andreas & Son 1 407 Holstebro: Birke N P 1 17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker