kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3190

Cykler 1 (Jylland)

Bruun ’ s Holger Cykle- & Automobilfabrik Norrebrog. 39 INI fl C. 4177 Bryrup & Christensen Reventlowsg. 10 E fl ★ Cent. 13990 Bækhøj A S Kompagnistr. 20 Kl f By 7002 & Cent. 6184 Christensen Einar Tietgensg.7213 f)Eval298 & Eva 1163 Cykler og Cykledele en gros. CHRISTENSEN PAUL, Akts., NyKon- gensg. 11 Kl f ★ C. 3290 & 3590 Alt Cykle-og Motortilbehør samt Radio-Apparater og -Dele. Christoffersen K LI Brandes Allé 5 E ffi No. 3103 Cyklefabr. Aladdin ved L Petersen Amager- brog. 91 [s] f Am. 679 & Am. 676 Cyklestelfabrikken Concordia ved Nielsen- Rymose Korsg. 29 C Hl f Cent. 7538 & N 5839 Dansk Klejnsmedie & Cyklefabr. Thor ved E Broch St. Hans T. 30 El f) N 3821 Elva Værnedamsv. 7 E fC.13090 & V8901 Frandsen & Henriksen Kjeldsgaardsv. 44 Valby f Vb. 2171 Gregersen Philbertz V-Boulevard 4 E f Palæ 3426 Repræsentant for udenlandske Fabrikker samt ORIA-LAASEN Hansen C R Ved Stadsgraven 5 [S] f 1 Am. 6822 Hansen Erik & Co. Holbergsg. 12 Kl f ★ Cent.12680 & By 57 Hansen Freddy Amagerbrog. 78(8) fl ★ Am. 9585 & Am. 5725 H j orthGeorg FrihavnenIndiav.|ø]flCent.5818 Horneman Birger st. Mølle V. 44 [s] flC.7441 Jensen Robert & Co., Akts., st. Kongensg. 77 E f) ★ C. 7875 & 6680 Roy OG D REAM POUL JØRGENSEN & Co. Nansensgade 61 Kbhvn. K. Tlf. ★ Cent. 14707 (4 Ledninger) Cykler, Radio og Gummi en gros. Ketner Axel, N-Voldg. 9 Kl f Cent. 4195 Lagerekspedition fl Cent. 6819 Eneforhandling for København af originale B b S b A b Kiærbye Erik J, Peder Skrams G. 11 Kl f By 7587 Krag Otto, N-Farimagsg. 15 Kl f Cent. 7787 Larsen Axel Aabjergv.27Vanl.fl Damsø4200 Larsen C Ring Ringstedg. 8 (øi f Tr. 120 Mollers Patent, Akts., Meldahlsg. 3 E ® Palæ 3906 Nellem ann Vilh. & Otto Drewsen, Akts., Løngangstr. 25 Kl f ★ Cent. 9846 & 4527 Nielsen H Westend A/S,Westend3Ef C.8674 I Persson R H Puggaardsg. 5 E f By. 8233 Jørgensen Poul &, Co.Nansensg.61K)f ★ Cent. 14707 (4 Ledn.) Motorcykler. Forlang Katalog. GRUNDLAGT 1903.

Øster Højs t: Hansen Heinrich fl 23 Øster Snede pr. Løsning: Sørensen S Kr. fl 0 S 38 Øster Tørslev: Jensen Jens f 77 Østervr aa : CyklefabrikkenNordjyden, N J ensen f 32

V e ji e: Andersen Niels Nørrebrog. 37 ® 2361 Christensen Børge Vardev. 1 B fl 219 Christensen Knud Skyttehusg. 14 f) 1979 Hjort C Pedersen Vedelsg. 46 f) 979 Jensen Rasmus, Grejsdalen fl Grejsdal 3 Jydsk Cykle- & Motor Central, Sigurd Svindt Havneg. 21 fl 2549 Jørgensen J Sønderg. 25 fl 119 Mølgaard Frandsen Vesterg. 30 f 704 Nielsen Alfred Fredericiag. 12 f) 614 Nielsen Henry Vcsterbrog. 1 f 2664 Nielsen Sv. Ørskov Gormsg. 17 fl 1509 Pasop Cykle- & Radioforretning, Th. Kjær Sørensen Sønderbrog. 6 fl 2622 Schmidt J Buch, Orla Lehmanns G.2 f 695 Skouenborg N S Vesterg. 4 f 632 Sønderbros Cykleforretning ved CBirkmose Bernhardsen Koldingv. 1 f 1665 Sørensen C Holst Vardev. 42 fl 2003 Vejle Cykle Central ved Jacob Jeppesen Gormsg. 6 fl 506 Vejle Cykle-Depot ved HRasmussenDæm- ningen 32 f 201 Vejle Cyklelager ved Hans Nielsen Vis- . singsg.4fl 2273 Vejrum pr. Vejrumbro: Villumsen Chr. fl Vejrumbro 15' Vejsmark pr, Jebjærg ; Kristoffersen Kristen fl Grinderslev-Breum 45 Vester Hassing: Jensen L fl 3 Vester Nebel: Holm P fl 13 Vester Veiling pr. Randers: Christensen A fl Åalum 1 Veste rø Havn pr. Frederikshavn: Olsen Ingemann Stats fl V H 43 vibo r g : Bach L Gravene 33 G feer Henry fl 177 Horlyck P f 125 Standard, E Bjerregaard Jensen f} 161 V idebæk : ClausenChr. fl 27 V i d s t r u p : Vidstrup Cyklelager, Johs. Larsen f 30 Vildbjærg; MikkelsenChr. Schultz IS f 79 Hansen A Set. Hans G. 13 fl 419 Horn Herman Gravene 17 f 393 Thomsen P Gravene 3 f 1013 Viby J .: Andreasen C f 34 Vindblæs: Jensen Jens C f 50 Vinderslev pr. Kellerup: Jensen Hans fl V 26 Vinderup: Jensen Chr. f 24 Maarbjerg Th. f 87 Nielsen Laurits f) 2 Vindum pr. Bjerringbro: Rasmussen Gerløv fl B 5y Visborg: Nielsen EI f 25 Vittrup: Nielsen Holger fl 22 Viof : Andersen Peter fl Alminde54a Vonge: Assenholt Chr. f) 111 Vonsild: SørensenN K f 37 Vrensted: Mikkelsen Gilbert f 61 Ødsted pr. Ve j le: Bendtzen J fl 0 49 Ørst ed: Andersen M fl 37 Jensen Emanuel f 55 Ørtoft pr. Sæby: Nielsen Ejnar Peter ft 0 20 Ørum pr. Davgaard: Sorensen M f Hostrup 18, Øs by: Nielsen N Hf 8] østbirk: Ølholm Otto f 31 Øster Alling pr. Avning: j H edegaard K. f 0 A 48 HornbechS f ØA 7 Nielsen Ole fl Alminde 125 Vivild: BlnmensaatL fl 69 Vojens: Clausen L f 67 J ensen J Th. f) 1

2. Cyklefabrikker.

København: Bergmann & Huttemeyer, Akts., Niels Juels G. 13 Kl f C. 3057 Bruun ’ s Holger Cykle- & Automobilfabrik Nørrebrog.39 INI fl C. 4177 Cyklefabr. Codan, Akts., Flintholm Allé 4,6 EJ f C. 9897 Dansk Folkecykle Kompagni ved Jakobsen & Stevns Mitchellsg. 2113 f C. 14465 & 14476 Hamlet, Københavns Cyklefabrik (Simonsen & Nielsen A /S) Fredh. Kan. 4 Kl f ★ Cent. 3789 Den danske Cykle. Hansen ’ s H P Cyklefabr. Akts. Linde Allé 53 Vanl. fl ★ Damsø 2398 Kbhvns Cyklestel-Fabrik, Akts., Vesterbrog. 5 B E f C. 9405 & 9409 SIMONSEN & NIELSEN, Akts., Fredh. Kan. 4 Kl f ★ Cent.3789 Omst.tilalle Afd. Transportcykleiabr.Triplex v.FKlink Larsen Kultorvet 13 Kl f ★ Palæ 3425 Aalborg: Cyklefabrikken Transit ved MR Mortensen Østerbro 10 fl 3630 Horsens: Nielsen ’ s Hede Fabriker, Akts. Fabrikv. f 750, 751, 752 & 772 Nørre Aaby : Dansk Cykleværk „Grand “ , Akts, f 88 & 98 DAHSK CYKLEVÆRK TLF. 88 AktS. TLF. 98 NØRRE AABY STEL • FÆLGE - SKÆRME KÆDESKÆ.RME -OLIEBADSKASSER DANMARKS STØRSTE og ÆLDSTE SPECIALFABRIK. » - . ___ ■ - - Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Odense: Rasmussen Fred. Slotsg. 21 f 545 (3 Lin.) SMITH & CO., Akts. Nørreg. 75 fl 1446 (5 Lin.), Stats f 61 Vejen: Cyklefabriken C. K. V. ved'JørgenAndersen f 262 Transportcykler.

3. Cykler en gros.

København: Aagaard S O Veras Allé 24 Vanl. f Damsø 220 Anthonsen H Lyngbyv. 21 [øl fl Ryv. 4021 Arentoft & Rasmussen, Julius Thomsens G. 14 E D Cent. 4981 Bentsen Gustav & Co. Vimmelskaftet 42 B E f By 2777y . Bjerregaard EinerBlegdamsv.78A [øl f N51 16 Cykler og Cykledele en gros.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker