kraks vejviser 1940 handelskalender

(Jylland) Cykler 1

Fag-Register for Danmark Astrup pr. H jørring: Christensen A g A 7 ÅvI u m: Christensen Chi. g 63 Nørkjær P Chr. Avnin g : Busk M g 11 Hansen Frederik g 77 Baadsbol pr. Ballum: Carlsen Niels g Ballum 5 Banesbo pr. F r ed erikshav n : Andersen Peder Christian StatsgByrum61v Barrit: PetersenP A Barritskovby pr. Barrit: Madsen Th. g Barrit 12 B i n dsle v : Dybro Soren Jf) 72 Larsen Svend g 75 Birkelse: Hansen L Chr. g 59 Bjerregrav: Vejrum NN jj Kovsted 24 Bjerringbro: Andersen Chr. g 56 Nielsen Niels g 141 Bolderslev: Detlefsen J P g 4510 Borbjærg pr. Holstebro:. Vejsgaard Niels g B44 Bording: Christensen Chr. M g 16 Borris: Hansen L g 46 Borum pr. Mundelstrup: BomholtNg B37 B ° ru P •' JaKobsen Erhardt Postadr.Halkær gB25 Jepsen Einar Postadr. Løgstrup g Knudby 3 Brabrand: HansenL g 95 Nielsen F A g 71 Bramminge A ndersens - IngversenCgl36 Jensen C P Nicolaisen A P g 152 Bredebro: Dela Gerhard g 62 Bredsten pr. Vej 1 e : Lauridsen N P g B 10 Breum pr. Jebjærg: KrfstoffersenKri ­ sten g Grinderslev-Breum 45 Broager: DeisnerChr. Lohse Kurt B rædstrup: Andersen Ejnar L J ensen Harald g 2 B rændstrup pr. Gram: Skov Th. g B 15 Brønderslev : Andreasen Axel g 19 Jensen-Aaby Alf. g 30 Johansen Chr. g 335 Pedersen Johs. g 405 Tyllesen Chr. g 141 Brørup: Henriksen Holger g 20 Bylderup Bov: Husted Andr. g 2049 ' Byrum: Jensen J A Stats g 25 Bække: Ditlefsen Adolf g 9 Bøllund pr. Give: NielsenF g G 86y Børglum pr. Vraa : MtfriegaardMads g B 12 Børkop: Hansen Chr. Thune g 18 Bevlingbjærg: Møller Th. g Bøvling 6 Christiansfeld: Schilling A g 135

VII — 3187 Esbjerg: Boldesager Cyklelager, Karl Dahl Nørrebrog. 48 Boldesager g E 2363 Cyklehuset, Carl Nielsen GI. Havn g 2346 Esbjerg Cyklelager ved AC Nielsen Østerg. 26 g 21 4i Gram Alfred Strandbyg. 8 g 1456 Gram P M & Sønner Kongensg. 88 g 442 Handelshuset Chicago ved H Lauridsen Stormg. 12 g 1196 Nielsen Henrik Kongensg. 73 g 566 Nielsen Janus Strandbyg. 20 g 1469 Rasmussen Vald. Nygaardsv. 11 g 483 Solstad M Nygaardsv. 10 g 947 Eskholt pr. Vejle: j enge n Emil g V 2299 Faar up: Schaksen Edv. g 45 Faarvang: Louring P g 22 an ø: Pedersen Søren,Nordby Farre pr. Sporup: Hansen Mads g F 3 Farsø: Stougaard Jens Favsing pr. Struer: j f nS en L g Ølby 23 Feldborg pr. Skive: Kjærgaard Jens g F15 Felsted: Jensen Peter g 16 Petersen Chr. A g 34 Femmøller Strand pr. Ebeltoft: Petersen Viggo g E 186 y Filskov: Frandsen Arndt g 8 Nielsen Jens g 1 Finderup pr. Herborg: Jensen Niels g F 38 Fjelrad : Pedersen A M g 14 Fjelstru p: Thomsen Viktor g 1 Fj erritslev: JensenE & P Jacobsen g 69 Kronborg M g 23 Simonsen A K g 160 Flavenskjold: Jørgensen Ejnar g 26 Thomsen C g 25 Fl emming: Larsen Ejner Chr. g 35 Foldby pr. Hinnerup: Østenfeldt Viggo g F52 Fredericia: Achermann J C J Egutnv. 8 g 1161 Cykleforretningen Torpedo, Clara Christen ­ sen G others". 35 g 607 Fredericia Cykle-Bors ved J Jørgensen Vendersg. 19 g 882 Gram P A Vendersg. 25 g 593 Jørgensen Peter Jyllandsg. 43 g 371 Omega, Brodr. Pasmussen Danmarksg. 56 g 743 Pedersen Jens Prinsesseg. 28 g 190 Petersen V Jyllandsg. 22 g 1033 Rasmussen L Danmarksg. 27 g 549 Schmidt P K Gothersg. 27 g 880 Sørensen Th. Prinsesseg. 31 g 847 Frederiks: Jørgensen Ole g 10 Stordal A g 29 Frederikshavn: Ankerlund C A g 488 Frederikshavns Cykle- & Automobillager, C Rye g 220 Gronbech E g 747 Jensen J M g 703 Pedersen Chr. g 539 WilcheNP g 409 Følle pr. Mørke: Rasmussen Th. g Ugel- bølle 15 Gadbjærg: Nielsen V Reinholdt g 26 Galten: Mogensen Jens g 72 Purup Aage g 77 Gammelstrup pr. Tonning: Mikkelsen Harald g T 7 Larsen Chr. Nørreg. 82 g 1250 Laursen R Nørreg. 44 g 2063 Moustgaard E Jernev. 16 g 2174 Møller Chr. Ny Havn g 1841

Qerrild : Ho lst Henry g 52 Mortensen Helmer g 18 Gesing pr. Skanderborg: Rasmussen Emil g G 23 Gettrup: Hyldahl N Chr. g 31 Q* ve: Give Cykle-, Motor- & Pianohandel ved Jørgen Jensen g 34 Madsen J M Givskud pr. Jellinge: Thomsen Sigurd Giej bjærg: Hansen N P g 29 Glyngøre: R avn MNg 18 Glæsborg : Jensen Laurits g 7 Kristensen A g 28 Godthaab St.: Mortensen Jens g 6 Graasten: Hansen Chr. g 133 Rasmussen R g 31 ^ ram: Gram Cycle- & Motorværksted v. Viggo Pedersen g 31 Steffensen Johannes g 122 Mogensen J g 121 Rasmussen M Skødt g 423 Grindsted: Hansen Stefan g 99 Therkelsen H H Grønning pr. Jebjærg: Nielsen Johs. gG33 Gnderup: Klein H ans g 72 Gudsø pr. Tavlov: AndersenRJ g G 18 Gundersted pr. Halkær: Nielsen Aksel g Borup 12 Gølstrup; Jepsen Chr. g Hundelev 14 Gottrup pr. Fjerritslev: Jensen JK g G 14 Haastrup pr. Fredericia: Kruse N g H 31 Had ersle v: Haderslev Cyklelager ved K Hagedorn Storeg. 12 g 267 Jørgensen Fritz Smedeg. 3 g 278 Keller S Gaaskærg.21 g 486 Haderup pr. Skive: Haderup Cyklefor- retning, Gotfred Mortensen g H 35 Jespersen J g H 34 Hadsten: Hadsten Automobil- & Cyklela ­ ger ved B Egestad g 64 Pedersen P g 61 Hadsund: Jensen Chr. g 144 Ravn J Bang g 47 Hammel: Christensen P g 71 Poulsen S Chr. g 54 Hammershøj: ChristensenMg 19 Hammerum : Sørensen Carl g 36 Han bj ær g: Jensen William g Ø-Hjerm 3 Harboøre: Høj Georg g 20 Harre pr. Roslev: NielsenNP g R 90 y Hasselager: Hasselager Cykle- & Radiofor ­ retning, Thomas Jensen g 161 Hatting: Hansen Olaf g 56 Havndal: j uu i chr. g 90 Hedegaard pr. Ejstrupholm: Mortensen Alfred g H 30 Hedensted: Hansen A J g 50 Hejis: Schmidt P g 19 Helium: Nielsen J P g 27 Herborg ; Andersen Poul Vittrup g 31 Hern in g: Andersen A J Jensen Th. Møller g 580 Michaels en M g 134 Hindborg pr. Hem: Nielsen Niels H g “ Hi 28 Hinnerup : Berthelsen Chr. g 25 Hjerm: SønderbækK g 89 Hjermitslev: Christensen Johs. g Vester Hjermitslev 28 H jerting: LauritzenHartvig g 42 Olesen Ole N g 23 Gravballe: Østerdahl Aksel g 1 Grenaa: Fink-Jensen I g 123 Jacobsen A g 346

«

Demstrup pr. Sjørslev: Christiansen Magnus g D 66 Djeld pr. Vin der up: Christensen C L g Sevel 22 Dollerup pr. Skelhøje: Braun er Jens g S 25

Doverodde pr. Hurup: Sloth P g D 41 Dro nninglund: Pedersen Osvald g 88 Durup: Ravn Kr. N g 66 Døstrup Himmerland : Døstrup Cykle- forretDing, N Andersen gi D 21 Egtved: Lunderskov P A g 70 Sørensen S gi 82 Ej strup pr . Ejstr u pho 1 m : Hansen M Busk gi Ejstrupholm 28 Engbjærg pr.Strande: KallesøeMgS23v Engesvang: Lehde Vilhelm g 45

Gandru p: NielsenN g 21 Gassum pr. Spen trup: "Møller A E g Dyrby 24 Gern : Sørensen F g 50

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker