kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3185

(Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge) Cykler 1

Kavslunde: Andersen J Busse £ 126 Nørgaard AN jp 122 Kerteminde : Jensen Alfred £ 424 Nielsen Carl Jp 98 Thinesen H P jp 75 K orinth : Kildeborg P jp 85 Kor up F.: Kristiansen Kristian £ Bredbjærg 102 Kosterslev Mark pr. Juller up: Uisen Kristian £ Særslev bl Krogsbølle pr. Otterup: Larsen Thorkild Jp K 32 Kværndru p: Madsen Chr. £48 Kædeby: Hansen Jens £ Humble 142 Jensen H C £ Humble 102 Kølstrup: Nielsen Peter £ Rynkeby 43 Lakkendrup pr. Oure: Christensen Chr. $ Vejstrup 43 Langeskov: Langeskov Cyklefabrik, Th. J ensen £ 19 Leby pr. Ærøskøbing: Klausen K AI £ Søby 91 Lejbølle: Christoffersen Rs. £ Tranekær 34 Nielsen H Saxtorph £ Tranekær 116 Lindebjærg pr. Veflinge: J acobsen L £ V 9 Lindelse: j ens en P £ Hennetved 46 Lohal8: Biil Rudolf Jp 35 Longelse: Christensen Einar £ 49 Hanseu C £ 87 Lundby pr. Svendborg: Lundby Cyklelager, Alarius Krogh jp Landet 51 Lunde F.: Clausen Chr. £ 83 Maare pr. Ørbæk: Nielsen Ebbe Jp Ferritslev 79 Marslev ; Christensen Peter £ 29 Marstal: Boye Karl & Co., Cyklefabrikken Start Nørremarks Cykleforretning, HHansenjp223 Alesinge: Alesinge Cykleforretning,Holger L Nielsen £ Dalby 84 Mid delfart: Jensen Johs. Carlmann Nordtyns Cyklefabrik, Brødrene N & Kr. Petersen jp 5 & 505 Olsen A £ 170 Thorgaard Niels £ 567 Naarup: Rasmussen Jørgen Jp Verninge32 N ordenbro . Madsen J £ Tryggelev 95 Nyborg: Cyklebørsen, Aage Hansen ^794 Jensen F V Hellesen Jp 819 . • Jensen Johannes £ 604 Kruse J & Bech £ 144 & 381 Nyborg Cykle- og Radiolager ved H L Chri ­ stiansen £ 606 Nyborg Cykle- og Sportsforretning, Got- torp & Schrøder-Hansen £ 44 & 8F4 Victory -Import ved A J Berthelsen & W E Nielsen £187 NæBby F.: Madsen P £ Odense 6685 Nørre Broby; Hansen Ras. P £ Brobyværk 86 Nørre Søby: Ellegaard Frederik £ 55 Od ense: Andersen O Middelfartv. 132 £ 5746 Andersen Th. S-Boulevard 132 jp 4919 Beck Gunnar Skibhusv. 93 £ 4653 Beengaard-Knudsen ’ s F Cycle- & Barne ­ vogn s forretning Sønderg. 13 £ 592, Bendix P M Faaborgv. 18 Postadr. Fruens Bøge £ Dalum 76 Birch F C Nørrebro 7 A £ 2903 Christensen Castus Albanig. 26 £ 1338 Christiansen M S Rugaardsv. 63 $ 5106 Corvinius Henry Dalumv.l 6Postadr.Fru ens Bøge jp Dalum 230 Cycle-Børsen ved RKr.PedersenKongensg. Cyklefoiretningen Stanford, AI K G ud ­ mundsen Kongens g. 37 £3383 II 50

Assens: Dyrhauge-Jensen R £256 Jacobsen Alfr. £ 238 Petersen Steffen £ 386 Thomsen Vilh. £ 365 Avnslev pr. Hjulby: Larsen Marius £ Skalkendrup 156 B ariose pr. Assens: Lund W £ Salbrovad 56 B e 11 i n ge: Bellinge Cykle- & Radioforret ­ ning, Alarius Larsen jp 61 Jørgensen Karlo Hedam jp 210 Birknm pr. H øj by F.: Rasmussen J M £ Davinde 102 B j er r eby pr. Svendborg: Nielsen Harald AI £ B44 Blommens lyst pr. Holmstrup: Christensen N £ B 104 Bo gense: Jørgensen Johannes jp 234 Kiærskou Jobs. Th. jp 183 Petersen Brødr. N & Kr., Akts, £ 34 & 64 Bovense pr. Ullerslev: Klausen Hans £ Skalkendrup 40 Bredbjærg pr. Langesø: Moller Christian £ B 106 Brenderup F.: Madsen N C jp 159 Nielsen C F £ 86 Dalby: Petersen A V jp 136 Dunkær: Rasmussen B jp Store Rise 23 Ebberup: Petersen Kr. Fr. £ 16 Ege bjærg Hede pr. Stenstrup: Eskør pr. Ejb y: Sørensen S L£ Husby75 Etterup pr. Aarup: Ettern p Cyklefor ­ retning, J C Nielsen £ Aa 76 F aaborg: Cyklebørsen ved V Treu jp 64 Importøren ved AI Boye Hansen £ 400 Nielsen Edvard Jp 153 Petersen N P jp 470 Fjellerup: Andersen A & Co. Jp ' 'ys- linge61 Fj elsted pr. Harndrup: Hansen ’ s N Enke £ Fjellerup 10 Flem løse: Knudsen J £ Glamsbjærg 167 Frøbjærg pr. Rørmosehus: Nielsen J C g} Ørsted 93 F r ørup : Nikolajsen Gerhard £ 122 Gelsted: AndersenChr. £ 77 Petersen Rs. Jp 43 b islev : Asmussen J H jp 31 Rasmussen Vald. jp 19 lamsbjærg: Ellemann H C Jp 84 Jensen Viggo £ 130 Johansen Ejvind £ 258 Gudbjærg pr. Gndme: GudbjærgCykle ­ forretning, MJensen £ Hesselager 105 Gndme: Andersen Axel jp Hesselager 92 Haarby : Pedersen Chr. S jp 34 Harndrup: Hansen R £ Fjellerup 89 Herrested pr. Ørbæk: Hansen L C jl Fqrritslev 24 1 1 i n d e v a d pr. G a in b y : Højlund Hans & H 75 Hjads trup pr. Kappendrup: Jensen Johs. £ Uggerslev 191 Jørgensen N P £ Uggerslev 130 ’ Hudevad pr. Aar slev: Petersen Carl £ Davinde 61 H umble: Hansen Hans Egemose £ 52 hansen Svend JP 114 Larsen V jp 45 Hund strup pr, Vester Skerninge: Madsen Hans jp VS 297 Husby pr. Ejby: j ens en O D f H 52 Højby F.: Sander Chr. Jp 97 H øj ru p : Madsen Johs. £1174 Kappendru p: Andersen AI F jp Davindelb Norregaaru Niels Jp S 141 Ejby: Jensen Albert £ 8 Pedersen Frands £ 97

Ølstykke : Hagested Holger jp 36 Østerlars: Jorgensen J A Jp 51 Øster-Al arie: Bidstrup Jens |)44 Uisen Albert jp 140 Lolland-Faister. Ba ndho lm: Bauch Carl Johan jp 26u Bj ernæs pr. Rødb y: Bj - ørk y ald> g) Hyldtofte 54y Dannemar e: Larsen Laurits $ 41y Errindle v: Hansen Johs. f 34 Eskilstrup: Jorgensen Rudolf £ 50 Fuglse pr. Holeby: Andersen William £F 56x G-edesby pr. Gedser: Nielsen Frands £ Gedesby 7y Halsted pr. Avnede: Mogensen V £ Nordlunde 22u Horslunde : Blands H £ 14 Ørvad Kjeld £ 75 Klange pr. Tillitse: Andreasen P S £ T 19 x Kraghave pr. Nykøbing F.: Christensen Carl £ N 851 Købclev: Buck N J £ 40 Maj bølle pr. Guldborg L.: JeppesenNP £ G54v Maribo: Hansen Lauritz £ 188 Justesen Heinrich £ 49x Petersen Chr. E £ 368 Rasmussen A V $ 289 Rasmussen Stomman £ 88 y Nakskov : Christoffersen A Taarsv. 28 <1 286 Hansen A A Ø-Boulevard 6 £ 147 Larsen Alogens Østerg. £ 480 Aløller Carl Alidlerkampsv. 12 £ 922 Nielsen Georg Jernbaneg. 1 £ 646 Nykøbing F. : Carlsen Alartinius Nyg. 12 £ 1306 Hansen A Gaabensev. 33 £ 1072 Hansen Jens Grønttorvet 1 £130 Olsen Sofus Brogade £ 423 Torvets Cykleforretning ved Carl VHansen Asylstr. 7 $ 95 Ørting Hans W Kirkepi. £ 674 Nysted: Henriksen Chr. £ 1148 Næsby pr. Munkeby: Petersen Marius £ N 2 Nørre Alslev: LindegaardFr. £ 88 Orehoved: Sigvardt R £ 47 N 0 d b y : Hansen Julius £ 1128 Wester berg Aage £1083 Sakskøbing: Cykle-Importen, P Chri ­ stoffersen £ 4388 Søllested: j en sen A B jp 22 Tillitse: Petersen Mar. jp 26v Utterslev pr. Kastager: MeinckeTh. £ K 14 Vesterby pr. Fejø: Olsen P£ Fejø V esterby 136u Øster Toreby pr. Nykøbing F.: Mad ­ sen P jp N 1261 Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge. Aarslev: Andersen J M £ 3 Aarup: Pedersen Johs., Taarnborg£Aa10l Aborg pr. Assens: Sandberg Henrik £ As 407 II 50 Frederiksen P £ 4129 Jørgensen H L £ 4308 Sandby pr. Harpelunde: Andreasen N £ S 51x Nielsen N J jp S 61 x Slem minge pr. Sakskøbing: Hansen iSofus £S1 32 x

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker