kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3182 Knudsen H Bangertsg. 8 El j No. 2753y Knudsen O W Englandsv. 34AO j) Am.6293 Knudsen Ove N-Voldg. 6 Kl j? By 122 Rudge- Whitzvorth O K. Eget Fabrikat. Knudsen Rich. Ordrupv. 58 Charlottl. $ Or. 554 KofoedSven Jægersborg Allé 41 Charlottl. jlOrdr. 2872x Komet v. Peter Olsen Enghavev. 209 E ® Ev. 5143 Korshammer Kjeld, St. Peders Str. 51 E jl By 285 ly Krag Otto, N-Farimagsg. 15 OS f} Cent.,7787 Kristensen K H Ægirsg. 35 El jl Tg. 6285 Kristensen Sv. Aage, Thomas Laubs G.lOlø] jl Ryv. 4785y Krøll ’ s Aage Import Vesterbrog.92E j)Cent. 9482 Kurant v. Jørgen S A Nielsen Jagtv. 2 [N] jl N 3894u ' Kynov Poul, Peter Bangs V.18 Ej) Gh.4326 Kbhvns Cyklebørs, W elch Nelson Gothersg. 105 Kl $ C. 717 C-F, Elsivick og Raleigh Cykler. Reparation. Opbevaring. Udlejning. Kbhvns Cykle-Magasin, Ditz & Olsen Stormg. 20 E jl Cent. 3249 Larsen A Nygaardsv. 2 [ø] jl Ry. 642 Larsen Axel Lyngbyv. 60 É3 jl Ryv. 1919 Larsen Chr. Hyldegaardsv. 4 Charlottl. jl Ordr. 635 Larsen Frits E,St.Annæ G.14K1 jAm.5965x Larsen Jobs. Jyllingev. 48 Vanl. j Damsø 3^88 Larsen L Fredh.Havnev. 1 E JD Ev. 4115 Larsen Marius, St. Kjelds PI. 2 (ø] f Ry v. 1464y Larsen R Jomsborgv. 5 Hell, jl Hell. 1582 Larsen Richard Prinsesseg. 19 EJ) Am.4854y Larsen Vald. Landskronag. 43AO f) Ryv. 1697 Larsen Valdemar Tagensv. 54 Hl jTg.5766u Launbol Alb.,Howitzv. 9 E j) Gh. 6232 Lauridsen Holger Borups Allé 124 El j) Tg. 437v Lindvold P Lyngby Hovedg. 35 Lyngby jl Lyngby 282 London Cykleimport, Akts., Lyngbyv. 21 [ø] j Ryv. 4021 Ludvig B Nordmarksv. 35 Kastrup jl Ka ­ strup 80 Lund A V Vingaardstr.13 E jl By 1171 Lund O V GI. Mønt 12 E j) By. 641 Luxkonkurrenten v. N Koue Jensen Baggesensg. 19 Hl j) N 2204 Lykfeldt ’ s Import Jernbane Allé 23 Vanl. j Damsø 602 Lyngbyvejens Cyklelagerv. Ernst Kramer Lyngbyv. 161 B [ø] jlRyv. 2552 Lyngsgaard P Strandboulevarden 106 O j 0 6731 Madsen A Ryesg. 124 ES j) 0 819 Madsen C Lemnosv. 6 O j Am. 1046y MadsenChr.Strandv. 97 Skodsborg® Skodsb. 206 Madsen Ferd.Godthaabsv. 71 E ® Gh. 41 7y Madsen KBendix, Chr. d. 9. G. 5 f By 8133 Madsen KnudH, S-Frihavnsv. 27 El ® Palæ 2491 Mamme K Lyngbyv. 93 [ø] jl Ryv. 969 Meyland-Smith V Classensg. 45 El j) 0 890 Sidevogne og Transporttricykler. Minak v. R Pedersen Amagerbrog. 176 O jl Am. 1341x Mogensen Svend Reersøg. 2 El j) Ryv. 1613 Molbech H, Ø-Farimagsg.29 El jl C. 8726 Morgan AE, Pile Allé 53 E J) V 7467 Morgan T E Jagtv. 118 El j N 818 Mortensen C Dronningensg.43E j) Am.5914v Muller I Brysselg. 1 O jl Am. 633 y Møller William Strandv. 74 Hell. jl Hell. 13 MørchR J Oehlenschlægersg.49E jlV1031x Nelson Robert^Strandv. 137 Hell, jl Hell. 2692y Nepper Alfred, H C Ørsteds V. 1 B $ V 3080 Nielsen A Hedebyg. 30 E j> V 7976 Nielsen A Dyhr,N-Voldg. 66 Kl jl By 2136x

Cykler 1 (Sjælland) København (Fortsættelse): Hellerup Cykle Børs v. Erhard Jacobsen Hellerupv. 3 Hell, fl He. 188 Helstrup C E Frederiksborgv. 31 ® ® Tg. 318y Henriksen A Glasv. 10 I nv | j) Ta. 6826 Holm ’ s Svend Magasin Trommesalen 4 E j) By 6746 hos alfred ved Alfred Andersen Aaboulevard 78 El jN1172x Hovi v. Holger Pedersen Frederikssundsv. 104® j) Tg. 4631 Hytten v. Chr. Hansen Valby Langg. 85 Valby ® Vb. 104 Hørskov H Vigerslev Allé 38 Valby j Vb. 1870 & Vb. 605 Ibsen C R st. Regneg. 2 Kl fl By 2785y Ipsen Poul, Rolighedsv. 13 E jl N 2314 v Jacobsen A Lindegaardsv. 52 Charlottl. jl Ordr. 205 Jacobsen Axel Kapelv. 50 El j) No. 1394x Jacobsen J M Viborgg. 10 [01 j 0 5099 Jacobsen V, Dalgas Boulevard 162 E j Fa. 820 Jakobsen Aage Vigerslev Allé 112 Valby jl Vb.2599 Janensky H Fredericiag. 28 Kl j} Cent. 14533 Jensen A Enghave Pi. 8 E jl Eva 2956 Jensen A F Prinsesseg. 51 E jl Su. 1458x Jensen Albert Amagerfælledv. 21 [S] jl Am. 4523y Jensen A M Strandv. 38 [ø] j) Ry. 333 Jensen Busk, Akts., Vingaardstr. 5 E j By 3649 Jensen C Strandboulevarden 68|gl jl 0 87x Jensen C A Helgesv. 16 E jl Gh. 1509x Jensen Daniel Studiestr. 8 Kl j) By 6344 Jensen Eskild Nansensg. 13 Kl jl Palæl338v Jensen Fredy Cypernsv. 2 O 91 Am. 4453 Jensen H Sigridsv. 1 Hell, jl Hell.3491u Jensen H C Boldhusg. 4 Kl $ By 543x Jen«en H P Valby Langg. 225 Valby jl Vb. 2787 Jensen J F Sagasv. 813 | V 8613 Jensen Martin Norreg. 35A Kl jl By 3817 Jensen N P Korsg. 41 Hl jl N 3133y Jensen N Søgaard Godthaabsv. 22 E jl Go 1483y Jensen E, Bianco Lunos Allé 2B E ® V 9448y Jensen Wilh. P Saxog. 103 E $ V 9534y Jeppesen Chr. Bukkeballev. 2 RungstedKyst ® Ru.28 Johansen G Dronn. Tværg.29 Kl ®Palæl569 Johansen J, Gustav Bangs G. 21 E ® Ev. 5053y JohansenMarius.N-Fasanv.4E | Gh.5314x Johansen O Classensg. 38 G? f 0 418u Johansen S Ved AmagerportlbO j)Am.5921 Johansson F Angustag. 4 O jl Su. 516x Juul N J Rungstedv. 6 Rungsted Kyst § Ru. 115 Jønsson Erik Klerkeg. 13 Kl Jørgensen Aage Kiær Vodroffsv. 39 E jl V 6610v Jørgensen Axel Søborg Hovedg. 85 Søborg ® Søb. 2885 Jørgensen Carl, H C Ørsteds V. 47 E $ N 4733y Jørgensen C L Absalonsg. 35 E j) V 9404y Jørgensen C Tesdorf Jagtv. 22 Hl $N4506 Jørgensen F C Lygten 57 ® j) Tg. 514 Jørgensen Ingemann Ryesg. 77 [0] $ 0 5035 Jørgensen Robert Amagerbrog. 68 A [S] jl Am. 3407 Jørgensen Ruth Bendzv. 4 E^Damsø 2317y Karberg Brødr.Biilowsv. 4 E j Cent. 1556 KetnerAxel,N-Voldg. 9 Kl j Cent. 4195 JB. S. A. Cykler. Ketner C GI. Kongev. 150 E j Eva 3920 Ketner Jacob, GI. Kongev.91AEJDCent.6994 Ketner Louis, Carl BernhardsV.4E]|} Ve. 3944 & Ve. 6800 Kieler H,Holm. Kan.28Kl $ Byl285v Kilden v. N C Jørgensen Hellerupv. 69 Hell. D Hell. 3501 Kjeldsen V Bernstorffsv.115Hell.flHell.3525 Knudsen A Rebekkav. 14 Hell, ffi Hell 558y Knudsen C, N-Voldg. 54 El j) By 2585x

Nielsen Alf E Ryesg. 110 El jl 0 8452y Nielst n Arvid O Italiensv. 6 |g] j Am. 9036 Nielsen Asger L Jyllingev. 13 Vanl. ® Damsø 942 Nielsen Axel Oehlenschlægersg. 45 E j V 6302x Nielsen B Skydsgaard Toldbodv. 30 E D Pa. 7908 Nielsen C A Høstv. 7 Lyngby J) Lyngby 226 Nielsen Carl Næsbyholmv.8 Brh.f Be.4148x Nielsen Chr. Ny Østerg. 26 Kl ® By 3726 Nielsen Edwin Aarhusg. 112 El f 0 2965v Nielsen Erik Heinesg. 2 El jl Tg 4162x Nielsen G L Nytorv 19 Kl j By 1816x Nielsen G Mohr Ulrikkenborgv. 177 Lyngby jl Ly. 1455 Nielsen Helge B Frdbg. Allé 37 E jlV8977 Nielsen I P Lergravsv. 29 (Si ® Am. 5612x Nielsen Jens Frdbg. Allé 70 E jl V 1715x Nielsen Jens Chr. Stenosg. 5 E ® V 8790 Nielsen Juul Holst einsg. 25 El j) 0 9()03 Nielsen L Tornestykket 1 Vanl. jl Da. 2270 Nielsen Max Badst.uestr. 17 Kl j By. 6495 Nielsen Niels Ordrup Jagtv. 93 Charlottl. jl Ordr. 4314 Nielsen N P, N-Farimagsg. 52 Kl f) By5272v Nielsen N P Fredericiag. 4 Kl j) Palæ 3694v Nielsen O, H enrik Ibsens V . 18 E j) V 667x Nielsen P E Godsbaneg. 5 E jl V5248y Nielsen Poul Amagerbrog. 160 [S] jl Am. 4458 Nielsen Robert Ølundsg. 1 A El j Tg. 2572v Nielsen Samuel Bemstoriisv. 121 Hell, jl Hell. 1085 Nielsen S E Ryesg. 4 EJ jl N 8073 Nikato ved S Lejstrup Istedg. 15 E Nærum Motor- ACykleforr. vedCPSvendsen Nærumv. 360 Nærum j) Nærum 186 Nørreholm A Istedg. 3 E® V 2685y Nørreport Cycleforr. Akts. N-Voldg. 21 Kl jl Pa. 1537 Odense & Christensen ’ s Eftf. Fortunv. 2 Charlottl. jl Ordr. 989 & Ordr. 5530 Olsen AageHarboe Stefansg.51 EJ j) Tg. 7472 Olsen Anna Søborg Hovedg. 112 Soborg j) Søb. 407 Olsen A W Østerbrog. 79 El j) C. 3704 & Øb 7137 Olsen Chr. & T Frederikssundsv. 82 ® jl Tg. 6893 Olsen Ejnar Thorsg. 100 El j) Tg. 1975 Olsen H Livjægerg. 25 El jl 0 3219u Olsen Jens, Hauser PI. 9 OS j) By. 2 ; 56 Olsen Niels Læssoeg. 20 El j! No. 791 7y Olsen Olav Frederikssundsv. 181 ABrh. jl Bella 634 Ottosen S Grønneg. 32 E jl By 2162 Palæ Cyklelager v. A Christensen Borgerg. 87 Kl jl Palæ 140x Panduro-Hansen K & P Strandv. 347 Klpbg. jl Ordr. 472 Pedersen Aage Amagerbrog. 93 [g] j) Am. 1154 Pedersen A Brorson Dannebrogsg. 36 E f V1114x Pedersen Borge Vigerslev Allé 382 Hvidovre Valby ji Hv. 774 Pedersen C S-Fasanv. 10 [F1 j) Go. S474v Pedersen H Fiskerg. 5 Hl jl N 2666y Pedersen Johs.EngelbrechtFrederikssundsv. 290 Brh. jlBilla 984 Pedersen Lars st. Kongensg. 61 B Kl j Pa. 4289 Pedersen Martin Gothersg. 29 Kl j) Byl062 Pedersen Preben A Guldbergsg. 7 B Hl j No. 2643y Pedersen S Boje Godthaabsv.36El j Go.6203 Pedersen V P Guldmann Rudersdalsv. 92 Holte jl Holte 1292 Pedersen W Valentin Vesterg. 17 Kl ® Palæ 7266 Pehrsson C Edvard Ullerupg. 4 E Persson K Njalsg. 34 [81 jl Am. 3360 Petersen A & Søn Jægersborg Allé 40 Charlottl. jl Ordr. 943 Petersen Carl Thorshavnsg. 4 0® Am. 3938 Petersen Chr. Turesensg. 3 E jl By 2960 Petersen E Ole Suhrs G. 2 E j By. 1391x

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker