kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register lor Danmark

VII — 3180

Crowns Corks

København (Fortsættelse): Dansk Crown-Cork Fabrik ved Aage Wey- bye-Lassen Hillerødg. 31 & 33 fil $ Cent. 5480 DA1VSK FABRIK VED AAGE WEYBYE - LASSEN HILLERØDGADE 31-33 0 TELEFON CENTRAL 5480 TELEGRAM-ADR. : „ CORKCROWN." ENEREPRÆSENTANT FOR DANMARK : ANTON PETERSEN & HENIUS ’ s EFTE.H.A.ARNTZ Uraniavej 14 E Telefon Cent.5070 Dansk Pressefabrik, Akts., Carl Jacobsens V. 16 Valby fi-jUrCent. 10050 Telegramadr. „Danpresse “ . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Kjærbølling L G Viborgg. 42 [øl ® Cent.2513 & 0 2555 Lassen ’ s A Maskinfabrik Fredh. Havnev. 20 E $*C. 2871 Messerschmidt C W, Fredh. Havnev. 14 E ® C. 360« & 13036 S pecialitet : DANSKE CROWN CORKS. C. W. MESSERSCHMIDT TLE CENT. 3608 • FRDHOLMS HAVNEV. 140 L ------ — — ........... ... - - Petersen Anton & Henius Eftf., II A Arntz Uraniav.14, 16 E $ ★ C. 5070 Grejsdal: Jydsk Crown-Cork Fabrik ved Vald. Kjær Nielsen $ Vejle 22 JYDSK CROWN-CORK FABRIK VED VALD. KJÆR NIELSEN postadr : GREJSDAL tlf . vejle 22 ^S&egramacfr?,, (ProvwzcorÆ " Mesco CROWN CORKS.

NORDISK CYKLE PNEUMATIK AGENTUR Linde Allé 53 Vanl. $ ★ Da. 5100 Pirelli Gummiringe, Akts., Ny Toldbodg. 27 E $ Cent. 6590 & 13144 SCHIØNNING & ARVÉ, Akts. Heim- dalsg. 45 Kl $ ★ Cent. 1022 Cyklegummi.

Cyklelygter.

København:

Cyklelygte- & Tørelementfabrikken „Nefa lt Akts., Laplandsg. [s] ® Am. 1858 & Am. 1892 Nefa Cyklelygter og -Elementer.

Cykler. Bicycles — Cycles — Fahrråder 1. Udsalg.

Aalestrup: Cykle- og Ringfabriken Jyden, A/S $ 100 &101 JOHN BULL ENGLANDS FINESTE CYKLEGUMM I CYKLE RINGFABRIKEN JYDEN A A GUMMIVAREFABRIKEN JYLLAND, Akts. Aaboulevarden 12 $ 146 Odense: Fyns Luftringefabrik, Th. Nis ­ sen Albanig. 24,26$ 925 (2 Lin.) Skandinavisk Gummi-Compagni,Akts. $237 & 6937 - Telegramadr.: „Grummicom- pagniet u . Smith & Co., Akts. Nørreg. 75 $ 1446 (5 Lin.), Stats $ 61

2. Cyklofabrikker. 3. Cykler en gros. (Artikler for Cyklofabrikker)

1. Udsalg.

For dette Faas vedkommende er Inddelingen Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm Lolland-Falster Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge Jylland Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm. København: Aaboulevardens Cykle- & Radioforr. v. Alfr. Bauch Aaboulevard 40 fil $ N 778 Abel Svend Harald Frederikssundsv. 12 I nv I $ Ta. 2015 Absalonsen J P Lyngbyv.343B Gjentofte $ Gjent. 1002 Aladdin, JNielsen Frdbg.Allé70E$V1715x Albertsen Arne J Polensg. 44 [S] $ Su. 1685 Albrechtsen Chr. Wildersg.36 É $Am.9336x Albrechtsen Otto Lyngbyv. 2 [ø$Ryv.ll60y Aldersro Cyklereparation v. V Raahede Jagtv. 161 [0] $ Ry v. 192 Amager Cykleimport v. C G Jensen Ama- gerbrog. 265 Isl $ Am. 9320y Amager-Torpedo, Akts., Amagerbrog.148 [Bl $ Am. 9429y Andersen A G Valby Langg. 30 A Valby $ Vb. 3533 Andersen Aksel Steng. 11 IH) $ N 6471 Andersen Carl N-Søgade 39 E $ By 3991 Andersen Carl P Ø-Voldg.8 E $ Palæ 998y Andersen F N Vigerslevv. 1 Valby $ Vb. 181x Andersen Frits Vedbækg. 13 fi] $ Ta. 7990 Andersen G Nygaard Sallingv. 20 E) $ Gh. 9274 Andersen J Korsg. 7 El $ N 4451 A ndersen Jens Am agerbrog.200[S] $ Am i 7912 Andersen M Wallentin Rigensg. 14 E $ Palæ 930v Andersen RNygaard Jagtv. 127fi]$Tg.lO27 Andersen Sv. Stefausg. 5 El $ Ta. 7025 Andreasen Har. Blaagaardsg. 59 EJ $ N 8325 Arni Arthur Østerbrog. 146 IS $ Øb. 8433 Atlas, Cykle- & Motorfabrik ved Brødr. Karberg Bulowsv. 4 E $ Cent. 1556 Avton v. Ove A Ziegler Tullinsg. 4 E $ Eva 653 Baggesø O Mørkhøjv. 113 Herlev $ Yr. 332 Bagsværd Cyklebørs v. J H Adriansen Bag ­ sværd Hovedg. 127-137 Bagsværd $ Bag ­ sværd 154 Bamewitz Em. Nørre Allé 9 El $ N 3349y Bartum E & B Nielsen Ø-Farimagsg. 9 [S $ C. 2353 Bauch V S-Fasanv. 95 Valby $ Vb.l302x Baumgarten William Ahlefeldtsg. 24 E $ Byll64y Bech V R Frederikssundsv. 158 Brh. $ Bella 657 la Bella v. D Lundsteen Nørrebrog. 231 K) $ Tg. 728 Bergendorff O Jægersborgg.54fi] $Tg.2106x Bernstorff v. P Brønnum Bernstorffsv. 160 Hell. $ Hell. 2532x Bjerregaard H Vodroffsv. 48 E $ N 823 ^Injna u Fabrikations- <& Beparationsv-

Cyklelak.

(se tillige Lakfernis og Lakker.)

Kolding: Burcharth A D & Søn $ 11 m. Omst. Jern-,Cykle-dcEmaillef arver.

Cyklelakering. (se tillige Lakering).

København: Frdbg. Ovnlakereri v. Johs. HansenFalkoner Allé 94 E $ N 3350y Jacobsen Axel Nørrebrog. 114 fil $ N 2050 Jensen Harald Istedg. 27 [3 $ V 8397 Kbhvns Cycle Lakereri, H Fogelberg & Søn Larsbjørnsstr. 5 E $ Cent. 2171 Ovnlakereriet E O S v. H Fliis Sølvg. 32 E $ C. 12989 Petersen Em. Nørrebrog. 48 fi] $ N 5274 Petersen H Istedg. 27 E $ V 5045x Aalborg: Nordjvdsk Ovnlakering & Staf ­ fed anstalt ved Søren R Sørensen Had- sundv. 5 $ 3099 Aarhus: Aarhus Cykle- & Bliklakererived H Nic. Grouleff Grønneg. 50 $ 703 Avlum: Aulum Ovnlakereri, Chr. Olsen$ 59 Nykøbing F. : Lolland-Falsters Cyklelakerings-Etablis- sementv. Carlo Pantmann Hansen Nygade 30 $56 Odense: Larsen Svend A Krudthusg.13 $ 2742 Randers: Jydsk Ovnlakereri, H Pedersen Østergravel2 $3107 Randers Automobil-& Cykle-Lakereri, S L Sørensen, Dr. Lassens G. $ 5 Ringsted: RingstedCvklelakereri,SSvend- sen $ 103 Vejl e: Madsen P Vedelsg. 65 $ 1215 Sorensen Niels O Tønnesg. 2 $ 92 Vojens: s Clausen L $ 67

Cykleassurance. (se Cykletyveriforsikring).

Cyklegummi. Cycle Tyres — Pneumatiques pour cycles — Fahrradreifen København: CONTINENTAL-CAOUTCHOUC- COMP., Akts., „Kronborg" Vandkun ­ sten 12 E $ -ArCent. 6568 Telegramadr. „Continentalpneu “ . DANSK GALOCHE- & GUMMI ­ FABRIK, Akts., Farverg.2,4E ®-A-Cent. 11845 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker