kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Lassen Kay Løngangstr. 23 Kl f Palæ 2453 Lind Hansen Kultorvet 14 Kl f Cent. 6288 kl ND HANSEN Leverandør af Clichéer og Billedmateriale (II de mest betydende Daø- og Ugeblade I KJøbenhavn og Provinsen.

Code-Bøger

Aarh us : Buchtrups Reproduktionsanstalt, Akts. Jyl ­ lands Clichéfabrikf 911 Aalb org: AALBORG CLICHÉFABRIK Dan- marksg. 14,16 f 1565

Code-Bøger.

København: GAD G E C Boghdl. Vimmelskaftet 82 (S f Central 558,758 & 12295 De mest anvendte Udgaver haves paa Lager.

Middelboe ’ s Bernh. Reproduktionsanstalt St. Peders Str. 34,36 Kl f Cent. 5797

Cognac. (se tillige Vine).

København: WengelH J & Co. Bredg.24 f C.6007&15079

Noderne Cliché Reklame Silkeg. 13K1 ff)Palæ 2757 NIELSEN ROMANUS & SØN Østerg. 3 Kl f By 2876 Bp. Fredensborgg. 3 (KJ f Ta. 57 NORDISK ANNONCEBUREAU. Akts., Kobmagerg. 38 Kl f C. 593 & 594 Albinus Larsen. Originale Clichéer udføres. Nordisk Reproduktions-Anstalt Klareboderne 3 Kl f ★ Cent. 775 NORDISK REPRODUKTIONS-ANSTALT Ji K lareboderne 3 o T elef . 775. J Wk Udfører alle Ætsninger i Zink. Mes- /n I s ' n 9 °9 /'/ Bogtryk Persson ’ s Cliché-Anstalt Bredg. 25E IKI $ Cent. 15026 Petersen ’ s Egmont H Reproduktionsanstalt Gutenberghus Vognmagerg. Klf ★ C.1102 Peyrath Robert W Gothersg. 101 Kl f Cent. 14700 Politikens Reproduktions-Anstalt Raadhuspl. 37 (Bf *0.8511

Cokes. (se Koks o grinders).

Compound Lard. (se Fedt en gros).

Cotlllonsartikler. (se Kotillonsartikler).

Kolding: Jyllands Clichéfabrik Mazantig. 10 f 208 Odense : Dannes ioe ’ s ReproduktionsanstaltVesterg. 17 f 1081 privat f 3119 Odense Klichefabrik(Fsns Tidende A/S) Fisketorvet 12 f 130 Hammerschmidt ’ s Clicheanstalt, S-Allé 20 (Hj. af R.vesg.) £ 831,814 & 813 KLICHEER BEDST OG HURTIGST L acuuiøL? POSTBOX 131 - TELEdJJ.asy* A A R H U S A-HAMMERSCHMIDT

Cremepulver.

POLITIKEN

D. FRIIS A / s VEJLE Tlf. 112 & 113 - Stats Tir. 2 CREMEPULVER til Bageribrug, Isfabrikation og • Husholdning.

CENTRAL 8511

Presse-Illustrations-Bureau, Akts., Kobma ­ gerg. 3 Kl f Cent 8085 & 5317 Clichéer i Massefabrikation. Provinspressens Cliché Bureau ved H An ­ dersen & Co. Farverg. 2 Kl f C. 5774 & 16763 _______________________________ Alle Arter Clichéer Massefabrikation Presse Fotos. Rommerdahl C & Hansen, Akts. Dietrich & Fabers Eftf. Nytorv 11 & 13KI f Cent.12862 & 12865 Skandinavisk Reproduktionsanstalt ved Mo ­ gensen & Malmstrøm Nikolaj PI. 25 OS f C. 4708 & Pa. 2496 æutein&Koch Farverg. 8 Kl f * Cent. 4740 Tekniske Clichéer. ^Vendt & Jensen, Illustrationskomp., Farverg. 10 Kl f C.7482 & 15782 - Udf. en ­ hver Art Cliché, Fotografi og Tegning.

Viby J.: Post-Pedersen Aage f 295

Crown Corks.

Køben havn : BRINCH & SPEHR Vesterbrog. 123 IB f C. 9704& 11704 Celludan, Akts.,Holmbladsg. Ill (U f *C. 14817 DAMP - KORKVAREFABRIKEN DAN MARK,Akts., Nitivej 6 (El f Cent. 2850, Direktøren f Cent. 3308 Telegramadr. „Prop u Danske Crown Corks. Faget fortsættes næst« Side.

Artikler for Clic héfab rikanter . København: Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14 3 f ★ C. 6518 - Samtlige Maskiner og Artikler. Zink-, Kobber- og Messingplader. Stereotypimetal. Kemikalier. Metaller. Rauh Georg Silkeg. 13 Kl f * Cent. 16575

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker