kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Clichéer

København (Fortsættelse): Hammerschmidt's Kliché-Fabrik Fredh. Kan. 4K $ Palæ 3777

Dietrich 8- Faberj EftÉ C.RommerdahlcHanjen Clichéanøalt

ir

TLF. CENT. ★ xJv 354,* C. 8593 & * C. 8594 Clichéer i Gummi & Metal. EJeimburger & Wendt Frederiksborgg. 5 E f By 7750 Hendriksen F Storing. 12 K) Cent. 3623 Alle Arter af Billeder til Bogtryk Jensen & Dencker Nyhavn 3111 [S $ Cent. 14932 (M. R.) HANSON JOHN R Ny Østerg.3 E

C.

C lichéer I S tregætsning A utotypi F ar veætsning S tereotypi P rægeplader F otografering

2-3-4 FARVETRYK STEREOTYPI - GALVANOS- FOTO- LITOGRAFI- RETOUCHE- TEGNING

T egninger og U dkast R etouche

JEI15EIU DEMKER NYHAVN 31 H E) HANS JENSEN ’ S STEREOTYPIANSTALT PAPIRPOSE-GUMMI-CLICHEER lenseu Max V im melskaftet 42 AKIji By 7711 (M.R.) Købennavns Klichéfabrik, Chr. JohanMøller Vimmelskaftet 43 El $ ★ Cent. 8528 CZWSJ Mask ’ n ' KLKHE Retouche > FABRIK ♦

I .Jensen ’ s Hans Stereotypi-Anstalt St. Gjertruds Str. 5 É & By 4425

Nytorv 11-13 København K. Telefoner 12,862 12,865

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker