kraks vejviser 1940 handelskalender

t

Ciselerer

VII — 3177

Fag-Register for Danmark

Ciselerer, Chasers — Ciseleurs — Ziseleure

Cigaretter. Fabr. og Imp. Cigarettes — Cigarettes — Zigaretten

C.WOBEL AKTIESELSKAB

København: Ångstrøm Helge Studiestr. 13B E ^Pa.2557 Andersson Nils,Abel Cathrines G.3A(V]][! Ve. 2557v Bernath Max St.PedersStr.10 Kl By 1641y Christiansen A Kultorvet 15 E I Palæ 1922 Erichsen Birgitte Enighedsv.4 Charlottl. $ Ordr. 4057y Jetmar B, N-Søgade 13 Kl D By 8626 Larsen & Dall Zinnsg. 3 £3 D Tr. 692 Lindegaard Victor Viktoriag. 16E |)V6518y Lykkedahl Lily, Carl Bernhards V. 11 E j) V 5950x Møller C Landemærket 23 E $ Palæ 1772y Clichéer. Printing Blocks — Clichés — Kliscnees Artikler for Clichéfabrikanter se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Reproduktionsanstalter). København: Aktuel-Kliché-Service A/S. Farverg. 2 E C. 5774 & 16763

Artikler for Cigaretfabrikker se i Slutningen af dette Fag.

AALBORG

KØBENHAVN

Grundlagt 1787

København: AMERICAN TOBACCO Co., Akts., Sundholmsv. 65 [S] j) ★ Cent. 9892

Oplag: Se: TOBAKKER og CIGARER Raupach & Co. Boulevarden 8 $ 1401 Hadersle v: Lange Johann Lavg. 8 $ 346 Køge: Nielsen Alf. A $ 76 (flere Linier) Ode nse: TornøeW Engelstoftsg. 15 $ 648 Artikler for Cigaretfabrikker. København: Gleiche R Ny Vesterg. 7EjJ C. 3866 PHILIPSEN&Co.Havneg.37Ef*C5500 Trykkeri og Æskefdbrik. Cigarkasser. Cigar Boxes — Boltes å cigares — Zigarrenkiston København: Andersen V R Dortheav. 95 [ nv ] $ Tg. 6308 Glade H F Frederikssundsv. 266 Brh. 31 Bella 787 Grølsted E Pommernsg. 8 [S| £l Am. 583y Jensen Harly Slotsg. 20 Kl 1} N 8523v Kruse F Overg. o. V. 34 E Am. 6452 Petersen Thorvald Strandparksv. 10 & 12 Hell. M ★ Hell. 501 Thorvald Petersen Cigarkassefabrik Kontor & Fabrik Strandparksv. 10 & 12 Hell. Tlf. ★ Hell. 501 - Telegramadr. „Ceder". Prokurist Wllh. Høm,Blidahpark 6 Charlottl. Tlf. Hell. 2791 Prokurist Sigrid Larsen. Apollov. 22 B Tlf. Damso 2462x Poulsen Oscar Frederiksborgv. 12 I nv 1 3) Tg. 4043 Aalborg: Springborgs H P Trævarefabrik, Akts. $ 108 & 3808 - Se Ann. u. Træ- ogFinérh. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

SUNDHOLMSVEJ 65 KØBENHAVN S. TELEFON N? 9892 TELEGRAM ADR ESSE*. „POWHATTAN* POSTGIROKONTO N2323

Augustinus Fabrikker, Chr., Akts., Gul- landsg. 7 [S] ★ C. 622 Bendtner Aage Bredg. 8 Kl | Palæ 1619 Cigaretfabr. D. E. C., A Mischou & Co. Peder Skrams G. 8 E |) Cent. 7035 Cigaretfabr. War wich s ved ADannin V-Vol dg. 86 [3 jp Cent. 3180 Dannin A V-Voldg. 86 El jp Cent. 3180 Grøndahl Th. E Ny Vesterg,13E II -A-C.574, 9574 & By 6574 Hjarne Hermann Toldbodg. 5 E I C. 7219 & By. 6370 KJÆR & SOMMERFELDT Kontor og Lager Gammel Mønt 4 Kl $ ★ Cent. 11305 Larsen Alfred Amager Boulevard 2 [s] ® Cent. 12849 Larsen W ØAmagert.9 EHCent.4418&5625 Meyer Wilh. St. Knuds V. 6 LS $ C. 2016 & Ve. 3686 Mischou A & Co. Cigaretfabr. D.E. C., Peder Skrams G. 8 [Ri $ Cent. 7035 Møller C B & Co., Chr. d. 9. G. 5 Kl $ Cent. 4326 & 5613 ob » møller a co< CHR. D. 9. GADE 5 KØBENHAVN K. telegram adr . „ habanera " Nielsen N C Kontor Am ager t.33 Kl fl-A-C.1033 N.CNIELSEN AMAGERTORV 33 Tlf. k Cent. 1033 (Fri Notering) Telegramadr. „Hjørnerne" Postgiro-Konto Nr.46 Generaldepot i Danmark for Abdulla & Co. Ltd., London De Reszke Cigarettes, London Godfrey Phillips Ltd., London Cavanders Ltd., London Boule d ’ or M Melachrino & Co. Alex. Livanos, Alexandrie. CIGARETTER Obel C W, Akts., Kbhvn. Afdeling Vesterg. 2 Obels G aard E j) ★ C. 7663 Sterling Laurits l.Strandstr.14 [K] j$Cent. 724 Scotchman. Pr. of Egypt. Imperial.

KTUEL

LICME

ERVICE A/S

Alle Arter Clichéer

Cigarrer.

Kobenhavn: Dansk Pap-Cigarrør-Fabrik v. R Stabenfeldt Ny Kongensg. 15 E $ By 1801x Ellegaard N C st.Kannikestr. 18 E M Palæ 2459 Høy Martin Svanemosegaardsv. 2 ® $N3800 Metz Samuel, Kr.BernikowsG.2E $By.l592

F arve rgade -2-

Bærentzen ’ s Brødr. Cliché-& Reproduktions- anst. GI. Mønt 39 Kl $ Cent.9822£By8040 Carlsen ’ s Clichéfabrik Kobmagerg. 3 Elg C. 8085 Clichéanstalten Danica vedNielsen&Madsen Jernbaneg. 6 [S £1 Cent. 14372 & Palæ4822 Cliché-Centralen, Akts., Pilestr.34 Kl jJCent. 15895 Dansk Kliché Fabrik ved Ovesen & Oster ­ gaard Raadhusstr. 4 10 $ Cent. 12557 Dietrich & Faber ’ s Eftf., C Rommerdahl & 12865" Nyt0fV 11 og 13 Cent, 12862 & Se næste Side. Grafisk Compagni ved Svend Simmelkiær Sundholmsv. 67 [S] $ -AC. 777

Cikorie. (se Kaffesurrogater og Kaffetilsætning).

Cinders. (se Koks og Cinders).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker