kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3175

Fag-Register for Danmark

Cigarer, Artikler for Cigarhandlere

Utterslev Torv Cigarforr. v. B K Staahl Utterslev Torv 18 I nv I g Be.3895 x Wagner Aage, Søborg Hovedg. 67 Søborg g Søb. 76 , Wahlstrøm H Jagtv. 155 D IS $ Tg. 156 3 Valego, Akts., Prinsesseg. 61 E Valentin Kristian Vodroffsv. 21 E g Ve. , 3521 3 WalldénAH Højstrupv. 193 Brh. g Bella 1468 Vamdrup V Jagtv. 68 El JO No. 5949 WamsahlKnud Sortedamsg. 13 El gNo.4052 Wandall P Torveg. 51 E g Am. 8993 Vandr up G A Nørrebrog. 70 E g N 472x Wardil L Classensg. 38 løl g 0 6404 Wassmann G Valby Langg. 48 Valby g Vb. 1530 Vedbækhus Cigar-, Bog- & Papirhdl. ved P Nielsen & Th. Merløe Stationsv. 21 Vedbæk g Vedbæk 232 Wedsted Chr. Sallingv. 46 El g Damsø 3113 WEEKE & KJÆR, Akts., Cigar- & To- baksfabr. Henrik Steffens V. 8 E g Cent. 4145 Hovedoplag ogUds. Amagert. 29 E g Cent. 5251 & 6263 Weisbjerg A Birkeg 20 El g N 5053 Weische E Halmt. 24 E g Eva 1767 Wendell H N-Farimagsg. 17 E g Pa. 4160 Wenneberg S V-Teglg. E g Ev. 5321 Wenning E Bellahøjv. 127 El 5) Gh. 8023 Ververs A G Hillerødg. 21 A El g Tg. 688 Wcstrup AAndersen, Ole NielsensV. 19 Elg Ry. 5143 Westrup J Rolighedsv. 11 E g N 1151 y WiingaardV Vigerslev Allé 168 Valby g Vb. 2585 Wildor C W Turesensg. 35 SS g By 7047 Willenbrack F Raadhuspl. 75 E g By 6835 Willumsen K Holsteinsg. 42 løl g 0 3105y Willumsen L Badstuestr. 2 E g By 3133 Windeballe Alfred N-Fasanv. 214 EJ g Tg. 1936 Wingaard Harry Adelg. 92 SS g Palæ 2175 y Winkel Chr. St. Thomas Allé 4 E g V 2788x Winkler A Ægirsg. 10 El g Tg 758 W ittrup L Poulsen Aaboulevard 6 El ® N1009 Vognstoft Anna M Lyngbyv. 30 (øj g Ryv. 2010 Wolffrom C Slotsg. 14 I® g N 4303v Voltzmann Chr. Vesterbrog. 94 E gV1411x Vorm O L Jægersborg Allé 8 Charlottl. g Ordr.644 Vraakjær Chr. A Bavnehøj Allé 3 E g Eva 1509 Wulff Aage st.Kongensg.122 Kl g Palæ 887v Wulff Carla Hobrog. 13 løl g Øb. 2109y Wulff Gunnar, Søborg Hovedg. 24 Søborg g Søb. 2312 Wulff Laura, Edv. Griegs G. 6 El g Ryv.707 Wulff P A,IS Udsalg AxelborgVésterbrog.4A E g Cent. 7269 „ VPJacobsen N-Voldg.90 Kl gCent. 9599 „ M Nyrup ’ s & Co. ’ s Eftf. Vimmelskaftet 49 E g Cent. 337 „ Østerbrog. 106 El g 0 6927 Wørle K Silkeg. 13 E gi Palæ 6107x Zander E, Peder Hvitfeldts Str. 10 E gPalæ 7243 Øberg E Klerkeg. 18 E g Palæ 1833 Øhrberg S Jægersborg Allé 5 Charlottl. gi ] fil Or. 2250 Østerbros Cigar- AVinhdl. v. I Th. Jensen Willemoesg. 54 El g 0 8556 ØsterbrosTobaksmagasin ved Lilly Hermans- son N-Frihavnsg. 6 El g 0 6072 Østmark Kristine Absalonsg. 13 E g Ve. 8681 Østrup L Godthaabsv. 8A El g Gh. 348x En Fortegnelse over ca. 1050 Cigarhandlere i Provinsen tilsendes Vejviserens Kebere, naar en af de paa Side 2190 i J. Bind anbragte Kuponer og frankeret Svar ­ konvolut, indsendes til Vejviserens Kontor Nytorv 17 København [K] „ st. Kongensg. 1 E g Palæ 2153 „ Købmagerg. 49 SS gi Cent. 6840 „ Nørrebrog. 14 fil g N 7992

Sorensen A Aagade 108 El g N 981x Sorensen A J Kingosg. 2 E g V 6641y Sørensen Andreas N-Fasanv. 1 El gGh.451x Sørensen Anna Dybensg. 1 IS $ By (>665 Sørensen Axel Læssøesg.15 INI g N 3761y Sørensen B S Griffenfeldtsg.31 El ®No.9215 Sørensen C Lyngby Hovedg. 14 Lyngby g Lyngby 1051 Sørensen C A Holbergsg. 28 B KI g By. 4206 Sørensen Chr. Fiolstr 9 [Kl g By 1760u Sørensen C V Sax og. 73 0 g Ve. 5522y Sørensen E Aarbusg. 105 løl g 0 2044 Sørensen H Dannebrogsg. 5'2 E g V 5286x Sørensen H A Toldbodv. 30 E g Palæ 2905 Sørensen Henry A Søborg Hovedg. 171 Sø ­ borg g Sø. 1991 Sørensen H Riis Kongevejen 4 Dragør g Dragør 146 Sorensen K Sølvg. 102 E g Palæ 4224 Sørensen KTornsangerv. 1 I n V g Tg. 3432y Sørensen Kai st. Kongensg. 90 E g Palæ 3313 Sørensen Ma>en Italiensv. 12 1S1 gAm.9484x Sørensen N P Tingv. 17 [g] g Am. 4215 Sørensen N P C Studiestr. 23 E g By 7107 Sørensen O Jagtv. 177 [ø] g Ryv. 472 Sørensen Poul Gyldenløve g. 13E g Palæ3770 Sørensen S F Sundevedsg. 27 E g V 8708 Sørensen S T Viktoriag. 3 E g Eva 1105 Sørensi n V L Kr. Roseng. 9 E g Palæ 869 Sørvin Carl Kirkegaardsv. 56 1S1 ®Am. 6056 SøtorpMildner Amagerbrog. 155 EJ g Am. 3550 Tantholt Sophus Howitzv. 62 [F] gGh,1921y Teislev Leo Kildevældsg. 59 [øl g Ryv. 668x Tendal Vermund Rothesg. 6 ES jl 0 6454 Terminus v. Peter B Nielsen Bernstorffsg.4 E Cent. 8671 Teudt V Kronprinsesse Sofies V.3 E gGh. 4159 Thaysen Jes Classensg. 53 [ø] g 0 5447 Th irstrup M Asminderødg. 3 I® g Ta. 4047 Thomassen E, JensMuncks G. 3 [ø] g Tr. 600 Thomassen Svend Fredericiag. 71 E g Palæ 2811 Thomsen A M Læssøesg. 20 ED g N 7259 Thomsen Carl Gjentofteg. 70Gjentofte g Gj^nt. 665 Thomsen Chr. GI. Mønt 39 E 1 By 5434y Thomsen H de Fine Vesterbrog. 4 E 1 Cent 3649 Thomsen Hans Guldborgv. 15 S3 1 Gh. 770y Thomsen J L Nansensg. 26 E 1 By 7911 Thomsen L P Estlandsg. 10 E g V 9110x Thomsen Th. Toldbodv. 18 E g Palæ 362 - 1 Thonven-Terkelseu Chr. Blegdamsv. 20 El 1 IN 9112 * Thorbye Hans Pilestr. 12 E 1 By. 2211x Thorsby M Nansensg. 9 E 1 By 3409 ■> Thorvaldsson O Tordenskjoldsg. 13 E 1 By 6092 Thrane H st. Strandstr. 9 E 1 Palæ 1546x Thvilum Olga S-Boulevard 119 E g V 8438 Tobaksboden v. Kristine Smith Dannebrogsg. 46 E IV 8126 Tobaks Eksperten v H Dam Christensen Vesterbrog 20 E $ C. 8 1 36 Tobaksforr. Richmond v. E Solberg Hansen V-Farimagsg. 37 E g Palæ 2341 1 Tobakshuset Blaagaard v. HI Pedersen 2 Blaagaardsg. 41 El g N 7290 Tobaksæsken v. E Liljeberg Finsensv. 18 E £ g Gh. 9385 ( Toftdahl Peter Heinesg. 5 El g Tg. 5177 Traberg Svend Aage Studiestr. 69 E g Palæ ( 5527x Tribler H Elmeg.2 A El JN 2100 ( Trier Vald. Rentemesterv 82 iNVlg Tg. 6062 Træden O Ordrupv. 57 Charlottl. g Or. 2189 ( Tullin v. Sv Mohr GI. Kongev. 43E g V4403 Tunica v. M Rasmussen Beinstorffsv. 154 ( Hell, g Hell. 2599 Tveden Willy Lavendelstr. 10 E g By 6846 Tønnesen J Vigerslevv. 134 Valby g Va. j 4886 t Ullits A Nygaardsv. 22 El g Ryv. 345 k Ulriøhsen Rud. Landskronag. 72 El $ Ry. 5151

Artikler for Cigarhandlere.

København: EIlegaardN C st.Kannikestr.18EgPalæ 2459 & Palæ 2457 - Piber, Cigarrør, Automat ­ hylstre. Hydrovex v. H Bjorn-Henriksen Thomas Laubs G. 10 løl g Ry. 4113 Mutator, Akts., Badstuestr. 11 E g By 1003 & Palæ 3631 Mutator, Akts. Badstuestræde II - Tit By 1003 4, Palæ 3631 Eneforhandling af n Kaschie (( Cigartænder. 2. Cigarfabrikker, Agenturerog Import. (se tillige Tobakker og Cigarer). København: Andersen Anna Nansensg. 37 E g Palæ 3413 Andersen H E M & Co. Castbergsv. 17 • Valby g Vb. 1991 Bertelsen s Petry Cigarfabrik Kastrupv. 124 (BJ gAm.5504 Bloch H L Amager Boulevard 124 [s] g Am. 9837 Braun Brødr., Akts.,Prinsesseg.60E g ★ Cent. 1689 & 11689 - Postgiro Konto Nr. 385. Carlsen C Helmi Strandboulevarden 145 El g05702&07454 Christensen Thor Rolfsv. 13 E g Gh. 8707 Clemmensen N B, Akts . Tobaks'abr. Strandlodsv. 85 [g] g C. 7520 & 10685 Dannin A V-Voldg.86 E g C. 3180 Dansk-Hollandsk Cigarfabrik, Otto Nielsen Vesterbrog. 56 E g Cent. 3765 Frederiksen Jenny & Co. Vodroffsv. 12 E g Ev. 4121 Gjørup Thomas Amagerbrog. 201 [S] g Su. 1164 Gress C S picas Allé 34 Kastrup g Kastrup 121 Handelsakts. Holger Poulsen Larsbjørnsstr. 24 E g C. 14227 Hansen AC V Ravnsb.Tværg. 6 Hl gN6469 Hansen C W Lykkesh. Allé 36 E g V 2349 Henriksen H Nyeaardsv. 6 El g Ryv. 802 Hermansson David Hauser PI. 14 E g C. 15275 HirschsprungA M & Sønner Torden ­ skjoldsg. 9E g ★ C. 1505 Se iøvrigt Person-Register. Hoffmann Einar Amalieg. 39 E g C. 12835 Holmen Laurits & Co. Bredg. 65 A E g Palæ 4459y Iburg ’ s M Cigarfabrik, Akts., Blegdamsv. 4 El g N 5556 Iversen O M Larsbjørnsstr. 15 E gPalæ3523 Jacobsen Holger Højdevangs Alle 35 (Bl g Am. 7225 Jantzen Holst & Co. Byglandsg. 1 [S] g Su. 173 Jensen E, Peder Hvitfeldts Str. 11 E g Cent 1840 & 12841 E. JENSEN grundlagt PEDER HVITFELDTS STR. 11® » TLF. CENT. 1840* 12841. CIGARER OG RØGTOBAKKER. Kolrengen G Slotsg. 25 I® g i\o. 7576 Larsen J Blaaregn Allé 5 Kastrup g Ka. 1074 Larsen W 0 Amagert. 9 E g Cent. 4418 & 5625 Larsen ’ s W 0 Cigarfabrik, Akts., Lyngbyv. 170 løl g C. 1115 Lemvig Cigar- & Tobaksfabr., Carl C Ander ­ son ’ s Eftf. ved A Andreasen (Filial) Tønderg. 12 E g Eva 2669 Lichtinger Aage. Akts., Jagtv. 163 El g ★ Cent. 5921 &5272

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker