kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 316fi

Fag-Regisler for Danmark

C ent ral varm ekedler Kerteminde: KERTEMINDE JERNSTØBERI, ved H B & Svend Heineke fl 30 & 40 Ringe: Ringe Maskinfabrik & Jernstøberi ved P Herbårg $ 6 & 306 (Egen Central) Kedler-Centralvarmekomfurer.

Nestlé Nordisk Aktieselskab Roskildev. 43 Valby

Expedition . . Fabrikskontor Direktion

MCent. 6307 4016 4016

Centrifuger. Fabr. og Imp.

Cream Separators & Hydro Extractors, Mfrs. & Imp. — Centrifuges, fabr. & imp. — Zentrifugen, Fabr. & Imp København: DANSK ALFA-LAVAL, Akts., Mølleg. 26 El j) ★ Cent. 7429 (5 Lin.) Stats f) 72 Mathiasen Georg E Øresundsg. 12 (ø] f ★ Cent. 9043 Simplex Vester g. 3 Kl $ C. 9295 Elektriske Tørrecentrifuger til Husholdningsbrug. SpietrelhauerW Svejagerv. 9 Hell. | Hell. 6368: Repræsentant for C G Haubold AfG., Chemnitz. Titan, Akts., Tagensv. 86 El ★ Cent. 6131 „Volund", Akts., Øresundsv. 147 É1 f ★ C. 5522

Chokolade. Chocolate — Chocolat — Schokolade (se tillige Konfekturer). 1. Chokoladefabrikker. 2. Chokoladevarofabrikker. 3. Chokolade, Agenturer & en gros. (Artikler og Maskiner til Chokolade ­ fabrikation). 1. Chokoladefabrikker.

Søeborg ’ s A Fabriker, Herluf Rubow Jagtv. 95-99 El f ★ Cent. 2358 A. SØEBORG Crémant Chokolade Tom ’ s Fabrikker, Akts., Prags Boulevard47, 49 f ★ Cent. 956

København: BERG ’ s ANTHON CHOKOLADE-, KONFEKT-&MARCIPAN-FABRIK, Akts.; Teglværksg. 31 El & ★ Cent. 2095 Cloétta Brødr., Akts., Hørsholmsg.20 El $ Cent. 7120 & 9083 Freja ved Olaf Folkenberg & Aage Klinke, Holger Danskes V. 102 El f C. 8762 & Gh. 116

Chaufrørskoler. (se Automobilkøreskoler).

Checkbeskyttere.

København: Agio v. F Harsig Agertoften 20 Gien to fte ffi Ge.3199 Bireka, Akts., st. Kongensg. 75C Kl ® ★ C. 5588 Roneo, Akts., st. Kongensg. 72 Kl ® C.8790 & 8791

FABRIKKER AMAGER PRAGS BOULEVARDH-7,^9S TLF. CENTRAL 956 (5 LEDNJ POSTGIRO-KONTO 206^

Galle & Jessen, Akts., Lyngbyv. 8 [g] D ★ Cent. 8185 Telegramadr. „Gallejessen “ .

Jensen F & Søn, Akts., st. Kongensg. 20 Kl $ Cent. 4823 & Palæ 2348 J ensen & Møl ler, Akts., Dronningensg. 73,75 & 77 Kl f ★ Cent. 1731 & 10731 JENSEN^MØLLERS

Chokolade-, Drops-, Dragée-, Konfekt-og Karamelfabrikker. '

MØNTSORTER

FIRMANAVN 1OO% SIKKERHED

AMERIKANSK FABR. RONEO ST. KONGENSG. 72 TLP.CENTRAL 8790 Systema & Checker Comp. Vognmagerg. 9 E fC. 13317 & 5318 CHECKER Dansk Check- & Bilagsbeskytter med hærdede Bronzetyper og automa ­ tisk Farvebaandsskiftning. >S

A a rhus: Chokoladefabriken Elvirasminde, Akts, ffi 313, 314 & 1094, Stats f 69

DRONNINGENSG.73,75,-77 TLF.-*-CENT. 1731 &1O731 . TELEGRAMADR^.BICHOKO*

CHOKOLADER KIKS OG BISCUITS

Jessen ’ s Heinrich Chokoladefabrik, Akts., Lyngbyv. 2483 $ ★ Cent.5643

Fabrik for Checkbeskyttere

AARHUS TLF. 313,3)^,109^ STATST LF. 69

Mitchellsg. 3 SI Tlf. Palæ 4853.

Kehlet Christian F, Akts ., Hørsh^lmsg. 20 El f) Cent.l 850 & 9156

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker