kraks vejviser 1940 handelskalender

Centralvarmeanlæg, Apparater og Art. til

Fag-Regisler for Danmark

VII — 3165

Sonesson Willi. & Co., Akts., Nørre Farimagsg. 13 Kl g ★ C. 83C3

Skanderborg: Skanderborg jern-ogZinksoldefabrik,Akts.gl Akts. Skanderborg Jern- og Zinksoldefabrik SKANDERBORG Tlf. 1 — Telegramadr. „Christensen 11 . Perforerede Plader i Zink. Messing, Kobber og Jern til Ovnskærme og Varmeapparater etc. Staal-Skalk vær nsplader. Katalog og Prisliste gratis og franco. Sk ive: Selchaus Aage .Jernforretning, Akts, g 243, 842 & 843 Søn d er I) org: Sønderborg Jernforr., Akts, g 641 & 642 V ordingborg: Vordingborg Jernhandel, Akts, g 155&277 Centralvarmekedler. Furnaces, Central Heating — Chaudléres pour chauffage central — Zentralhelzkessel København: Cérac Kedler og Forsatsfyr Østerg. 16 E g C. 2185 CéRAC KEDLER og ] ' FORSATSFYR ENEFORHANDLER : HANS PEDERSEN & CO. A /s Dansk Stoker & Varmekedel Kompagni, Akts., Bredg 58 E g C. 12179 & 14809 A s Dansk Stoker & Varmekedel Kompagni Bredgade 58 K . Tlf. C. 12179 & 14809 Aarhusafdeling: Ny Banegaardsgade 45, Aarhus Tlf. Aarhus 8516 Autoriseret Goneralrepræsentant for Salget af Smithhiitte Centralstokers og Smithhiitte Centralkedler fra A/S Smith, Mygind & Hiittemeier, København N. Og Allerups Staalpladekedler fral A/S Ailerups nye Maskinfabrik, Odense. Petersen &Wraae, Akts., Heimdalsg. 30,32[N] g *C. 16716 Centralvarmekedler Specialitet: HH KEDLER Reck's Opvarmnings Comp., Akts., Esromg.15 El g ★ C. 7480 ØSTERGADE 16 E TLF. C. 21 S 5 AUTOMATISKE STOKERFYR UDEN MEKANISK SNEGL.

Dansk Stoker & Varmekedel Kompagni, Akts.. Bredg. 58 112 g C. 12179 & 14809

Skjold Kedler og Radiatorer. Vesuv Kul-Stoker, GI. Kongev. 76 13 g C. 11551 Aalborg: Lange & Unmack, Akts, g} 3103 (6 Lin.) Aarhus: Dahl Brødrene, Akts., Jydsk AfdelingGrøn- neg. 56 g) 7000 (7 Lin.), Stats g 28 Kier Brødrer.e,Akts.Mindeg.4g 78,Statsgl2 Vestergaard & Co., Akts. Norreport 28 gi 4371,4372 & 5371 Esbjer g: Esbjerg Jern- & Staalforretning, Akts. Østerg. 4 g 2600 (4 Lin.) H aderslev: Hansen Michael Nørreg. 38 g 415 &416 Herning: Boll Ag 326 Holstebro: Holstebro Jern-ogStaalforr., Akts.gl45 & 25 Horsens: Horsens Jem- & Staalforretning, Akts. Sønderbrog. 31 g 2030,2031 &2032 K øge: Holst Emil g 811 & 832 Maribo: Hatten P & Co., Akts, g 26 & 126 Middel fart: Schwaner A M g 92 Marmorkaminer ( Radiatorombygning). Odder: Odder Jern- & Støbegodsforr., Akts, g 341 &842 Odense : Dansk Varmeteknisk Apparat-Fabrik Vesterg 19 g 5933 Fabrik: Otterup g 235 Dansk Varm teknisk Apparat-Fabrik Kontor: Vesterg. 19 Odenso Tlf. 5933 Fabrik: Otterup Tlf. 235 Secundærluft-Apparater for alle Kedelarter. HolbeckRasm. & Søn, Akts, g 24 & 99 (5L.) Kedler, Radiatorer og Ribberør. Larsen M I & Son Vesterg. 102 g 1315 Alt Marmorarbejde for Centralvarme. Stoker-Kompagniet Astor, Akts. Nederg. 9,11 g 3388 Vesuv Kul Stoker (Automatisk Kul-Stoker Kompagni) Nørrebro 45 g 7097 r

BREDGADE 58 0 Telefon Central

AARHUS AFDELING:" 1* 11 *. NY BANEGAARDSGADE 45 AARHUS • TLF. AARHUS 8516.

AUTORISERET GENERALREPRÆSENTANT for SALGET AF SMITHUTTE CENTRALSTOKERS og SMITHUTTE CENTRALKEDLER fra A /s SMITH, MYGIND l H u TTEMEIER KØBENHAVN N OG ALLERUPS STAALPLADEKEDLER fra A /s ALLERUPS NYE MASKIN ­ FABRIK ODENSE

w.v ■

V.

J

•«r.

Hassenkamm KarlReventlowsg.10 gC. 13808 Kompensatorer og Pumper. Ingeniørfirmaet Constantin Brun, Akts., • Hambrosg. (i E g ★ C. (>532 & 5313 Varmemaalere for Radiatorer og Varmtvandshaner. Nielsen ’ s Valdemar Metalvarefabrik Thora?. 35 ® g ★ Cent. 14196 Stort Lager af Luftskruer i alle Modeller for Radiatorer. Kun en gros. Normalfyring, Akts., Stokeren Norfyr Ved Stranden 2 OKI $ C. 11296 CENTRALVARMESTOKEREN „N O R F Y R “ CENTRAL 11296

KUL - STOKER AUTOMATISK KUL-STOKER KOMPAGNI ■SftpeciaJ.&ah'uJi, fi&i. STOKERE HOVEDKONTOR: NØRREBRO 45 ODENSE TELF. 7097 FILIALKONTOR ‘ . GL.KONGEVEJ 76 KØBENHAVN TELF. C. 11551

Randers: Boldsen ’ sChr.Eftf., Akts, g 18,19,219 & 220 R i be: Ribe Jernstøberi, Akts, g J261 &262 Se under Radiatorer. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Rahlff Frederik V-Boulevard 42 E g ★ C. 11819

Faget fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker