kraks vejviser 1940 handelskalender

Centralvarmeanlæg Aarhus (Fortsættelse) :

VII — 3164

Fag-Register for Danmark

Stilling: Petersen Ingv. C $ 70 Sve ndborg: Møller AT Set. Jørgens V. 1 >. $1608 Schmidt H & Sønner Belvedere 1 $ 1166 Sønderborg: Jacobsen Peter $ 845

Andersen R & Sønner Ingeniør- & Maskin- forr. „Grand “ $ 36,196 & 17 Odense: Gustavsen Af A Frederiksg. 18 $ 4785 Knudsen K T, Varme- og Sanitetsinstallati ­ onsforretning, Akts. Slotsg.21 $1065 & 6095 I< ’ T-KNUDSEN akts . INGENIØR TORKIL KNUDSEN CAN D. PO LYT. SLOTSGADE 21 ODENSE TELEFON 1065 & 6095 CENTRALVARME iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii GAS- VAND- OG iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini SANITETSANLÆG Linde Chr., Varme- & Sanitets-FirmaetSct* Gertruds Str.3 $2080 - Centralvarmeanl. udføres og projekteres overalt paa Fyen. Meyer Axel & Co., Odense, Akts. Ingenior- & Maskinforretning Slotsg.16$ 4277A4278 Peitzsch Olaf Ø-Stationsv. 34 $ 3206 Rasmussen A T , Akts. Kongensg. 30 8 3375, 1537 & 3188 Rohde K A Vindeg. 53$ 7950 KARO+J D£ INGENIØR CAND. POLYT., M. ING. F. Thyme N F Vindeg. 20 $ 4985 Randers : Greve C Brødreg. 1 $ 1071 .Jensen H Sigseaard Nørrebroer. 14 $ 3620 Jespersen Carl Hadsundv. 30 B $ 3521 Johannesen N Danmarksg. 14 $ 3129 Jysl< Centralvarme Kompagni ved Knud L Andersen &E Afadsen Dytmærsken 5 $ 3132 Randers Centralvarmeforretning ved H Pe ­ dersen & R S Baarsøe Borgerg. 8 $ 2377 Ribe: Knudsen A, Damhuse $ R 404 Ri n g e : Endrup Th. $ 156 Ringkø bing: Møller Morten $ 275 Wedderkopp Ludvig $ 32 Ringsted: j en sen A Lindeskov. $ 731 — Knudsen K J P $ 608 Silkeborg: Johansen K B $ 350 Klindt B $ 1130 & 1131 Skern : Gade-Hansen H Chr. $ 169 Høgsberg I C $ 296 Sl agelse: Slagelse CentralvarmeComp.-& Araskinværksted.Dam Hanseix& Lindberg Gækkelundsv. 14 $ 1025 VARMEVÆRKER SANITÆRE ANLÆG BADE.

Olesen Bernh. A & Sønner V-Allé 7 $ 2802 & 2803 _____________________________ Bernh. A Olesen & Sønner Telefon 2802 <& 2803 V-Allé 7 — Aarhus Centralvarme- og Ventilationsanlæg samt Damp- og Fjernvarme. Petersen AageMarsh-andsg. 7 $ 8309 Petersen Anton F N-Allé 75 $ 6367 Børlæggernes cooperative Forretning, Kir- kegaardsv. 10 $ 7210 •A- aru P : Bentzen Carl $ 15 Brabrand: Sørensen Hugo $ 198 Bramminge: Jensen C P - Sanitets anlæg. Es bjerg: Mortensen Ludvig & Co. v. L V M Morten ­ sen & M A Jensen Nygaardsv. 3 $ 948 Espergærde : Ekstrand Alfr. H $ 209 Frederikshavn: J ense n Ove $ 29 Giv° : Jensen Kristen $ 63 Graasten: Pedersen E $ 255 Grindsted: Andersen A $ 41 Lysholdt L P $ 61 Haderslev: Straarup M Bavn Gaaskærg. 62 $ 226 Hadsten : Hadsten Centralvarmeforret- ning ved Carl Jensen $ 14 Mortensen Henry $ 92 Haslev : Davidsen C $ 532 Helsingør: Tvede A, Akts., I L Tvedes V. 1,3 g) 21 ~A/S A TVEDE Grundlagt 1850 HELSINGØR TELEFON 21 Herning: Christensen H 1 $ 392 Knudsen Jobs. $ 78 Pedersen Viggo $ 385 Hillerød: Centralvarme Service Oo. ved Svend Petersen $ 1191 Christensen C & Co., Akts. $ 46 Se Ann. u. Oliefyringsanlæg . Hjørring: .Jørgensen Al Østerg. 14 $ 320 Holstebro: Bendix Erik $ 175 Horsens: Andersen F Wedel Smedeg. 60 81621 Nielsen ’ s Chr. Eftf., Akts. $ 100 & 80 Nissen P B & Son Nørreg. 26 $ 263 Petersen's L C Eftf., V Johnsen Kattesund 12 $ 698 Højslev: Christiansen Poul $ 9 Kolding: “ Brandorff ’ s J O Eftf., Akts. $ 81 & 82 Brems Jakob Bendebanen 14 $ 131 Jensen & Larsen Klosterg. 27 $ 107 Petersen P Dreyersv. 3 $ 1662 Sørensen ’ s N Chr. Isoleringsforretning $ CENTRALVARME-, VAND-, GAS- og SANITETSANLÆG

Tønd er: Petersen H P $ 497 V ejen: Jakobsen Einer $ 90

Vejbej Kirk N C Ribe Landev. 91 $ 1319 Pedersen Th. & Søn Grønneg. 39 $ 960 Vestervig: Nørgaard Th. Lund $ 35 Viborg: Hylleberg N Egev. 2 $ 1316 Kalhave Niels 1. Set. Hans G. 15 $ 592 & 593

Philipsen A & Co. $ 532 & 1064 Videbæk: Sand Alartin $ 86 01g° d: Hansen Martin $ 142

Apparater og Artikler til Central- var meanlæg. København: Aastrup & Sørig Roskildev. 73 Valby $ ★ Vb. 1046 Se Annoncen under App. og Art. til Varme- og Ventilationsanlæg. AndersenChr. & NJensen,Akts.,Titang.lE)$ Tg. 4246 & Tg. 4298 - Se Annoncen u. Apparater og Art. t. Varme- og Ventila ­ tionsanlæg. Argus Maskinfabrik Vesterbrog. 27 IV] $ V. 9780 & C. 9490 Salgsleder: Arp Hansen $ Ge. 3825

ARGUS Stokere og Kedler.

Bucli Hans & Co. Havneg. 53 K 1 $ ★ C. 3724 JOHNWRIGHF GASRADIATORER VANDVARMERE SOMMERKEDLER Cérac Kedler og Forsatsfyr Østerg. 16 E 8 C. 2185 - Eneforhandler Akts. Hans Pe ­ dersen <& Co. Østerg. 16 E $ C. 2185 Se under Centralvarmekedler. Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog. 113 $ ★ Cent. 6585

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker