kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3163

Fag-Register for Danmark

Centralvarmeanlæ;

Petersen & Olsen, Dansk Ror- & Fittings ­ fabrik, Akts., Kandestøberv. 1A | nv ) g Tg. 2588 & Tg. 5466 Fabr. N H Petersen Bolig Lyngvigv. 6 g Damso 849 Ing. Cand. polyt. H Olsen Bolig Schaffer- gaardsv. 7 g Gjent. 324 Konsul Ing. Cand. polyt. P O Jensen Rysensteensg. 14 g C. 15563 Centralvarme og Varmtvandsforsyning Reparationer af enhver Art udføres. Poulsen Mark & Rønne Frdbg. Allé 37 fvl g C. 8533 _____________________________ MARK POULSEN & RØNNE Indeh. C E Rønne & K A Westergaard, Frdbg. Allé 37, København lYl Telefon Central 8533. Udfører Centralvarme-, Varmt ­ vandsforsynings- & Sanitetsanlæg.

Thomsen K & Co. Studiestr. 35 Eg C. 6223 C entral ^ 6223 J J 6223 Varmeanlæg K.Thomsen &Co. Tilbud gratis. Thorbrogger H & Co. Nørreg. 43 E g C.5108 Opvarmnings- og Ventilationsanlæg projekteres og udføres. „Vølund “ , Akts., Øresundsv. 147 [S] g ★ C. 5522 „Velund" Staalkedler Varmeanlæg al enhver Art. Aalborg: Aalborg Rørteknik, Christian ­ sen & Jacobsen Holbergsg. 22 g 6656 Christensen N P Vingaardsg. 15 g 4873 Lindholm P & Ryø g 2227 & 2207 Poulsen & Thorup Kastetv. 41 g 6440 Aarhu s: Aarhus Installationsforretning v. H K. Hansen & Sønner, Høegh Guldbergs G. 51 g 3225 Bruun & Sørensen, A/S g 4364,4362 & 4363 Aabenra a: Muller August g 347

Bonnesen & Danstrup Frederiksborgg. 54 E gi Cent. 733.3323 & Palæ 2288 Bonnesen & Danstrup Frederiksborggade 54 E Telefoner Cent. 733, 3323 & Palæ 2288 Varme- og Ventilationsanlæg. Centralvarmekedler. Brisson Fred. Emil Pipers V. 4 Lyngby g Ly. 1307 Dansk Centralvarme Service, W Jørgensen Elmeg. 12 K) gi Cent. 12382 & N 8166 Drost & Rye Petersen Heimdalsg. 6 [N] g *O. 7370 FISCHER & RAVN Brobergsg. 2, 4 E g Cent. 7988 HANSEN BRØDR. K & V Indeh. Fritz J ensen Dortheav. 59 | nv | gi Tg. 6200 Hansen Fred., St. Hans G.2 [N] g N 6393 & N 7153 - Raadg. Ingeniør. HarboeKr. Noe Steenwinkelsv.4 |V1 g C.4352 Hess ’ C M Fabrikker, Akts., Bredg. 20 E g C. 7720 • HESS • Centralvarme Ventilation Sanitære Anlæg Holm Oluf Vesterfælledv. 6 El g V 8327 Jensen Brodr. Gustav & Georg Barsehoj 1 Hell, g Ge. 2426 Johansen C S Soborghus Allé 31 Søborg g Sø. 3278 Johansen J F & Co. St. Annæ G. 57 E g Am. 9356 J F Johansen & Co. Ingeniørforretning St. Annæ G. 57 E Tlf. Am. 9356 forhen Vestorbrog. 27 Centralvarmeanlæg. Brændselsbesparende. Moderne Systemer. Reparationer billigst. Jørgensen Emil & Co. st. Kongensg. 81 E g Palæ 3036 * Emil Jørgensen & Co. st. Kongensgade 81 - Tlf. Palæ 3036 Projektering og Udførelse af Centralvarme- og Badeanlæg. Centralvarme og sanitære Anlæg. Liebrecht A Elbag. 22A [s] g Su. 474y Centralvarme- og sanitære Anlæg. Lous Svend Aage Islevbrov. 13 Islev Brh. gi Is. 150 Ludvigsen & Hermann Nørrebrog. 39 (Hl g Cent. 602 & 2302 Møller Th. C Norgesg. 25 [S] gi Su. 435 Olsen Chr. & Meilgaard Mortensen Vodroffs Tværg. 6 [V] g C. 3778,15337 & Ve. 8912 Letersen André Godthaabsv. 336 LE gi Damsø 3768 Keller A (Raadgivende Ingeniør) V-Sogade 4 (VJ g Palæ 7105 Lewinsky J Vesterbrog.23 EJ g V 9768

Reek ’ s Opvarmnings Comp., Akts., Esromg. 15 SI g ★ C. 7480

Riedel C F & Lindegaard Kingosg. 11 [v] g ★ Cent. 2648 & Ryø Brødr. Kastelsv. 20 [g] g C. 8029 Rønne & Westergaard se : Mark Poulsen & Rønne Scheuer Edg. T Godthaabsv. 268 (E g^ Gh. 8040 Montør H Chr. Aaby Hansen,Horsekildev. 40 Valby g Vb. 3677x

^BRUUN^ SØRENSEN Vs Kgl. Hofleverandør INGEN.IØPKONTOR AARHUS .

TLE 4364-4362^4363 GRUNDLAGT 1893 KØBENHAVN NIELS EBBESENS VEJ20 TLF. CENT. 503 6

SCHÆBEL OLUF & FERD. Firma ­ erne. Finsensv.34(EgC.2938,3311&12951 Storm Hansen & Co. Indehavere E C Hansen & K L Rolrweder Glentev. 51 I nv I g C. 13640 & 13807 STORM HÅNSEMS.C? GLENTEVEJ 51 TLF. CENT. 13 640 £.13007 POSTKONTO 24727 VARME-SANITET- RØRARBEJDE -ISOLERINGJ Strømann G Jægersborg Allé 11 Charlottl. g Ordr. 305, Ordr. 1492 & Ordr. 5599 Opvarmning sanl.oa sanit.Installatwnei . Sørensen S Kolbech Jyllandsv. 9 El g Fa. 1089 Taae-erup & Kristiansen ’ s Eftf.,F Ringling Fælledv. Pass. 4 IH) g N 8433

KEDEL- OG MASKINANLÆ.G. Høj-og Lav dyk ­ ledninger. FJERNVARME STØVFILTRE r TØRRESTUER M.M. Jensen Stanley, Viborgv. 21 g 5793 Jydsk Varme Service, T Kjeldsen N-Allé 61

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker