kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3159

Fag-Register for Danmark Bolvig-P (Borup Teglværk), Akts., Nørre Voldgade 23 E $ ★ Cent. 11700 Havefliser, Fortovsfliser, Rør, Brønde m. m. Cementstøberiet Alliance, A Skov Frederiks- sundsv. 133 Herlev £) Yrsa 275 Christensen Brødr. Charles & Frede Roskil- dev. 359 Rødovre Valby jj) Rø. 1223 Christensen L P, Klokkematrerv.|w]^Ta.295 Christoffersen ’ s V Gibs- & Cementstøberi Finsensv. 84 El $ C. 3039 & 13508 V Christoffersen ’ s Gibs- & Cementstøberi Alle Slags Facadestøbninger i kunstig Sandsten og Granit udføres. Finsensvej 84 København F. Tlf. C. 3039 & 13508 Dansk Gibsindustri-Compagni, Akts., Mariendalsv. 23 El $ Cent. 5585 Fugmann Albert & Søn Finsensv. 47 El ®llrC.8699 Pladsen Kettev. jp Hvidovre 27 Trappetrin, Kloakbrønde, Aftræksrør. Sømfaste Skillerumsplader, Facadear ­ bejde i kunstig Sandsten og Granit. Gladsaxe Flisestøberi v. Kai Christensen Gladsaxe Møllev. 26 Søborg $ Søb. 1549 Hansen E Vallentin Englandsv. 45 [g] f Su. 145 Hansen P Betonstøberi Slotsherrensv.125 Vanl. D ★ Da. 2056 Hansen Peter Bruno Juul, Peter Bangs V. 157 El II Da. 3274 Hellerup Cementstøberi ved Entreprenør Axel Hansen Gammelmosev. 40 Gjentofte I ★ Ge. 3801 Hovedstadens Cementstøberi, K Hindhede Rosenørns Allé 18 El $ ★ C. 909 Islevbro Cementstøberi v.Ib HaraldSimonsen Islevbrov. 15 Islev Brh. fl Islebro 120 Jensen Emanuel & H Schumacher, Murer- & Entreprenør Forr., Akts., (Entrepr. Johs. Schrøder, Murerm. L Schumacher) Godt- haabsv. 142 El (Indgang fra Vagtelvej) 1 ★ C. 968 Jensen Theodor & Poul Olsen Sydkærsv. 2 Hvidovre Valby JjJ Hvidovre624 Johnsen H Englandsv. 199 [S] $ Su. 2126 Kastrup Cementstøberi, Aug. Lapain Nord- marksv.28 Kastrup 1 Kastrup 213 Kbhvns Cementstøberi & Flisefabrik, Akts. Svanemosegaardsv. 2A E J) No. 6717 Lamberg-Petersen ’ s Eftf., Peter Ove Chri ­ stensen Glentev. 69 |NV1 j) Tg. 230 Lyngby Cementstøberi ved CM Nielsen Gyl- dendalsv. 6 Lyngby fl Lyngby 330 Nielsen Sv. & Johs. Olsen Rødovrev. 251, 253 Rødovre Vanl. fl Rødovre 596 Nørrebros Cementstøberi ved K G Andersson Tranev. 6 [ nv | j) Tg. 750, Tg. 3572 & Dam ­ sø 700 Petri E&AHaugsted Lindevej 10 f) C.4692 Søborg Stuk- & Cementvarefabr. v. A Poulsen Søborg Hoved g. 175 Søborg Jj Søb. 2444 Vangede & Taarnby Cementvarefabr., Akts., Vangedev. 224 Søborg $ Søb. 491 Aaderup pr. Næstved: Aaderup Cement ­ vare- & Rorvævfabrik jj,i N 476 Aakirkeby: Aakirkeby Cementstøberi ved Albert Andersen £> 65 Appenæs p r. Næs tved: Christens en Hans & Søn j) Nyland 20 Ballerup: BallerupCementvarefabrik ved Fritz Petersen Jg) 163 Bl æ singe pr. Hav r e b j æ r g : Chri ­ stensen B]$ H 39 x Broskov pr. Tappernøje: Broskov Ce- mentvarefabrik, C Jensen |} Præstø 254x

(Sjælland med Jløn, Samsø og Bornholm) Cementvarei*

Busemarke pr. Borre: Hansen Morten D Bu 2491

Knudsker pr. Rønne: Pedersen Charles fR429u Korsør : Korsør Cementvarefabrik ved Haraid Fischer 1 1 Kulerup pr. Øste rv ang : Kulerup Ce ­ mentvarefabrik, G Lassen I Rejnemark34 Køge: Køge Cementstøberi, O F Steenberg ® 532 Steenberg O F I 532 Køng pr. Lundby: Hansen Oskar j} Ko ­ stræde 50 Lille Vær løse p r. Værløse: Hansen Viggo fl L V 99 Lundby: LundbyCementvarefabrik, H Petersen 1 119 Lynæs pr. Hundested: Cementvarefa ­ briken Lynæs, Holger Hansen J) H 101 Halsnæs Cementvarefabrik $ H 65 Løserup pr, Holbæk: NielsenN P ® Udby 106 Mad slunde pr. Frederikslund: Petersen Karl Laur. f) Næsbyskov 62 Mogenstrup pr. T ølløs e: Andersen Hans P I S - Jernløse 28 u Neksø: Neksø Cementstøberi ved C Lindahl 1 124 Nyborre pr. Borre: Østmøens Cement ­ varefabrikker, Akts. Jl B 2027 Nyru p: Nyrup Cementvarefabrik ved Mari ­ nus Christensen j) 21 Næstved: Nielsen Lars 869 Næstved Cement- og Moniervarefabrik, Akts. D 14 & 538 Nørre Nisum pr. Lemvig: Ottosen Otto fl Gudum 23 O rtved: Ortved CementstøberiJ[lLangesø6 Pedersborg pr. Sore : Pedersborg Ce­ mentvarefabrik, Fr. Johansen £1 S 348 Ravnsbjærg pr. Holme Olstrup: Andersen Ernst I Toksværd lu Ringsted: RingstedCementvarefabrik & •Tømmerhandel, Akts, f 468 Rislev pr. Næstved: Andersen Chr. IR 1 Kjædegaard KJ $ R 45 Roskilde: Dansk Flisefabrik Viking, K Ingvorsen Københavnsv. 110 $1189 Roskilde Cementvarefabrik, Regnar Jørgen ­ sen Københavnsv. 17 j) 324 Rødvig Stevn s: Rødvig Cementvarefabrik 57 Rønne: Larsen A $ 347 Larsen Ludv. jj) 580x Thor Cementstøberi f) 181 Samsø: Christiansen J Chr., Ballen pr. Kolby D Tranebjærg 381 Samsø Cementvarefabrik, S P Sørensen, Taftebjærg pr. Tranebjærg ft Tr. 250 Skellebjærg: Andreasen Alb. f 23 Skovly pr. Præst ø: BaarseCementstens- fabrik, Anna Hansen Baarse 5 Skuldelev pr. Krogstr up: Horns HerredsCementvarefabrik ved JDam fS6 Skæl skør: Meding Carl, Akts, f 8 Telegramadr. „Meding*. Grundlagtl855. Fabrik for Cement-Tagsten, Rør, Fliser. Filial i Sandved I 122. Slagelse: Slagelse Cementstøberi og Tag ­ stensfabrik ved M Jørgensen & Søn Kalundborgv. 24 £1 288 Trælasthandelen Silvan, Akts, $ 1757 Smidstrup pr. Skælskør: Sørensen Anton jj Sk 361 Sortn Nielsen KK, Frederiksberg ® S 250 Nielsen Poul, Frederiksberg f S 173 Sorø Cementvare- & Terrazzo-Industri Svend Johansen f 665

D amme pr. Askeby: p r æstebjergCe- mentvarefabrik, Jens K Hansen J)D 57 F akse: Cementvarefabrikken „Fakse 11 Ma ­ rius Petersen I 72 Fakse Ladeplads: Hylleholt Cement- varefabrik ved Frederik Hansen, Hylleholt u F L158 Farum: Dobel C G f 245 Hansen Ejner 198 Fredensborg: Jengen Chr. f) 193 F rederikssund : Frederikssund Cement ­ støberi ved Chr. Hansen jfl 212 &272 — Fre ­ derikssund Cementvarefabrik, Indeh. C An ­ dreasen & H Holten Lange 1 124 Frederiksværk: Frederiksværk Ce ­ mentvarefabrik, Carl Hansen fl 306 & 26 Ganløse pr. Maaløv: Cementvarefabriken Dana, Akts, $ Ganløse 19 og Bagsværd 112 ___________________ Cementvarefabriken „DANA “ % Lager: Bagsværd & Søborg Tlf. Bagsværd 112 og Søborg 491 Anerkendt af København, Gjentofte og mange andre Kommuner, som berettiget til at levere Betonrør. Stort Lager af Spidsbundsrør, circulære Rør, Brønde, Kegler og Ringe, Fortovsfliser m. m. Gilleleje: Cementvarefabriken Gilleleje v. Herman Hansen f 35 Glostru p: Glostrup ny Cementstøberi ved Theilgaard & Thomsen $ 155 — Nielsen H f 79 Glumsø: JensenH Vilh. I 31 Græsted: Græsted Cementstøberi, Oluf Nielsen ’ s Enke $ 89 Gudhj em: Jensen Anton $ 102 Haarlev: Haarlev Cementstøberi, Hans Olsen ® 60 Hasl e: Hasle Cementstøberi fl 1 Prima røde Cementfalstagsten samt Cementrør og Fliser. Haslev: Haslev CementvarefabrikI 224 Helsingør: Blønd A Kongev. 36 fl 927 Cementvarefabrikken HelsingørvedALille- balle Steng. 2 $ 1087 Hillerød : Hillerød Cementstøberi ved Henry Kabell D 197 & 502 Larsen L $ 1126 Himlingøje pr. Vallø: Haågensen Peter ffi Haarlev 26y Holbæk: Hotaco, Holbæk Cementvarefabrikker, Akts. ® 1213(4 Lin.), Københavns-Kontoret £1 ★ Cent. 6913 II or nb æk: Hornbæk Cementstøberi I 24 Hundsemyre pr. Neksø: Caspersen Joh. I N lix Hejby S.: Højby Cementvarefabrik f 31 Jyderup : jyd eru p Cementvarefabrikog Maskinsnedkeri ved Will. R Jensen ® 79 & 179 Kalundborg : CementvarefabrikenHeste ­ have ved Chr. Schrøder J1 360 — Kalund ­ borg Cementvarefabrik ved V Sørensen & N Th. Christiansen j) 320 & 77 Kalvehave Sko v pr. Stensved: Jensen Frederik £l Stensby 61 Kirk e Stillinge Strand pr.Slagelse: Jørgensen L I Kirke Stillinge 48 Klemen sker: Kjøller Ejnar f 155 u Klemensker Cementstøberi, A Skov f 77 Hastrup pr. Præstø: Jensen Ejner j) Baarse 48

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker