kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3158

Cement

Helsingør Stiirup C&Co. ’ s Eftf., Akts., $ 49 & 95 li ør ring: NielsenOhr. H jun., Akts. $ 177, 477 & 777 ’ Jy derup : Jyderup Tømmerhandel, Akts, $ 150 Kalundborg : KALUNDBORG HANDELSKOM ­ PAGNI, Akts. $28 Kerteminde: Muus Elias B, Akts. $ 3 med flere Linier Telegramadr. „Muus u . Kol ding: Hansen IA, Akts. $ 118 & 408 Nørresundby : Dansk Andelscementfabrik $ 1003 & 1920, Stats $ 25 Dansk Cement Central, A/S., Nørresundby Kontor, Brogaarden $ 6304 & 6305 Se under København. Odense: Andersen Knud Nørrebro 87 $ 146 & 5500 Fyenske Trælastkompagni. Det, Akts., C T & P Jensen's og Willi. R Maegaard ’ s Træ ­ lastforretninger $ 2222 (4Lin.) Telegramadr. „Træko*. Petersen Carsten & Co. $ 2215, Stats $ 53 Skanderborg: Skanderborg Cement-Import ® 4 & 15 Slagelse: Trælasthandelen Silvan, Akts. $ 1757 Thisted: Poulsen P O, Akts. $ 115 & 181 Vejle£ Andersen ’ s Johan Trælastforr., Akts. $ 72 &872 Vejle Trælast- og Kulkompagni, Akts. Havneg. 22 $ 68 &69, Statsf 13

IDANSK

Cement Cement — Ciment portland — Zement Anlæg af Cementfabrikker se i Slutningen af dotte Fag.

CEMENT

CENTRAL DANSKE CEMENTFABRIKKERS SAL6SFIRMA Forhandlere i alle Byer

København: Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus “ , V-Fariniagsg.41 IS $ tilKont.-A-Cent.8500 D til Cementlager Kalvebod Brygge Cent. 10277 BoasWilliam,Akts.,NyT'oldbodg.l5$^C 236 Bolvig P (Borup Teglværk), Akts., Nørre Voldgade 23 E f ★ Cent. 11700 Forhdl. for Dansk Cement Central. Cementfabrikkernes tekn. Oplysningskont. V-Farimagsg. 27 IS Cent. 4685 Cementkompagniet af 13 August 1936, A/S. V-Boulevard 40 IS ^ ★ C. 10585

PORTLAND-CEMENT

Cementkompagniet af JU" 5,

A /s

V-Boulevard 40 V. Tlf. * C. 10585 Lager: Tuborg Havn Tlf. Hell. 522 — : Gasværkshavnen Tlf. By 6882

Hovedforhandler for:

RAPID-CEMENT .RAPID"

Dansk Andels Cementfabrik _________ Nørresundby. _________ Christiani & Nielsen „Ørstedhus “ , V-Fari ­ magsg. 41 13 $ ★ Cent. 1233 (M. Ing. F.) (M. E.) CHRISTIANI & NIELSEN „ØRSTEDHUS 11 V-FARIMAGSGADE 1 0 TLF. * CENT.1233

Anlæg af Cementfabrikker. Cement Works Engineers — Construction de fabriqnes de ciment — Zementfabrikenbau

København: SM1DTH F L & Co., A/S., Vesterg. 33 Kl ^'kCent.6Q98Telegramadr.„Folasmidth u

NORMAL STYRKE EFTER 2^4 TIMER. MULIGGØR STØBNING I FROSTVEJR. Cimbria, Akts., V-Farimagsg. 31 IS $ ★ C. 5696 Dansk Cement Central, A/S., V-Farimagsg. 31 E D ★ C. 5696 Stats $ 695 & 696 Se næste Spalte. Se tillige Eksport-Vej vis er sidst i dette Bind. Evers & Co. Fredh. Kan. 6 Kl $^Cent,10470 Faxe Kalkbrud, Akts., Fredh.Kan. 16 Kl $ ★ Cent. 9123 Lemvigh-Miiller & Munck, Akts., Vesterg. 16 K $ ★ Cent. 525 Stats $ 125 Dansk Portland Cement. Hvid og farvet Cement. Prior Axel, Akts., Bredg. 33 Kl $ ★ Cent. 23 &5877 Aaben raa: Cimbria Tømmerhandel, Akts. $ 2006&2007 Aalborg: T alborg portland - cement - FABRIK, AKTS, f 2173, Stats f 10 Telegramadr. „Cementf ab “ . Bendtzen Brødrene, (Aalborg Trælasthan ­ del), Akts, $ 30 (3 Lin.), Stats $ 13 Assens: Plums Handels-Aktieselskab $ 1 — 16 V Oggesen Jens Nørreg. 23 $

HVID CEMENT

Cementrør.

Odense: Fruens Bøge CementvarefabriL, JK Jakob ­ sen Fruens Bøge Kontor $ Dalum 110, priv.157 - Cementrør, Mufferør, Monier- rør efter Ingeniørforeningens Normer.

FARVET CEMENT

Cementvarer. Cement Goods — Articles en ciment — Zementwaren For dette Fags vedkommende er Inddelingen : Sjælland med Møn, Samse og Bornholm Lolland-Falster Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge Jylland Artikler for Cementvarefabrikation

se i Slutningen af dette Eag. (se tillige Betonstøberier). Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm.

VESTER FARIMAGSGADE 31 KØBENHAVN V. Tlf. C. 5696 (3 Lin.) Statstlf. 695 & 696 Telegr.-Adr. „CEMENTCENTRAL"

Køben havn ; Andersen Aug. Cypernsv. 25 (Si $ Am. 5036 Andersen W & Co. Fælledv.7 (Hl $Cent. 5870 Cement-, Granit- og Sandstensstøbning. Bagsværd Koksplade- & Cementvarefabr. v. Anton Carlsen Hjortevænget 54 Søborg $ Bagsværd 39

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker