kraks vejviser 1940 handelskalender

Cadmiering

Fag-Register for Danmark

Kbhvns Galvaniserings-Anstalt, Marius Peter ­ sen Teglholmsg. KJ ff Cent. 7944 & 12354

2. Børstevarer en gros.

Rander s: VallentinChr. Mølleg. 7ffl661 Ribe: Laursen Sigurd ff 379 S kern: Korsholm Knud ff 283 Slagelse : Pedersen Milton Østerbro 31 ff 1576 Sønderbor g: Petersen P A ff 729 Ulfborg: Noe N P ff 44 Vejle: Frandsen E Torveg. 10 ff 416 Viborg: Gertz ALH Set. Laurentii V. 10 ff 104

København: Andersen Louis Einer, Akts., Amalie Skrams Allé 18 Valby ff Va. 2405 Hjorth C C Krusemynteg. 8 E ff Palæ 4975 Larsen Charles, Herluf Trolles G. 1 E ff By 229u Aaki rk e by : Hesthaven Chr. ff 201 Graasten: Graasten Handelskompagni, Carstensen & Christiansen ff 119 Haderslev: Hansen Asmus Sønderbro 13 £1131 & 132 Slagelse: Andersen Jens Peder Gylden- løvesg. 4 ff 1173 Strue r: p O g chr. ff 200 Raavarer for Børstenbindere. Brush Makers ’ Materials — Matiéres premiéres pour los brossiers — Burstenhindereien, Rohstoffe København: Åuning-Hansen Fr., Jakob Dannefærds V. 2 El ff N 5653 Broges S V Eftf. Herluf Trolles G. 26 E ff C. 1415 ___________________________ S.V. BROGES EFTF. Herluf Trolles G. 26 - Tlf. Cent. 1415 Import og Eksport af Svinebørster, Haar, Fibre, Piassava etc. Lager af Børstetræer og alle andre I Artikler til Børstefabrikation. Nielsen Carl J, Akts., Niels Juels G. 9 & 11 E ff Cent. 3711 - Import og Eksport af Raavarer for Børstenbindere. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. SALICATH ’ s EXPRESS Co., Akts., Hdlsafd. Tagensv. 66 El ff C. 446 & 16546 Samson M I Gothersg. 158 E ff Pa. 1440 Clausen Hans, Herman Triers P1.6 (3 ff Cent. 13226 Bøssemagere. Gun- Æ Rifle Makers — Armuriors — Buchsonmacher (se tillige Vaaben). København: Bahnsen Ferd. S, Dansk Vaabenlager, st. Kongensg. 40 E ff Palæ 36 ly Vaaben repareres og udlejes. Grønberg HNE, Ø-Voldg. Livg. Kas. E ff By 170y Jensen Ove Kompagnistr. 16 E ff By 4769 Jensen P G & Søn Købmagerg. 59 E $ By 2859 PetersenS Jægersborg Allé 150 Gjentofte ff Gjent. 1202 Tesch C O Løngangstr. 21 E $ By 3586 Aarhus: Sørensen Harritz Banegaardsg. 34 ff 7196 O dense: Nyborg Harald Vesterg. 65 ff 1249 (2 Lin.) 1ste Kl. Reparationsværksted. Glo strup: NordiskBørste-Tilretteri,Akts.

KJØBENHAVNS GALVANISERINGS-ANSTALT CENTRAL 7944

cådm T éring mød r

Nichro Forchromningsanst. ved Hilmark & Winther Vesterbrog.60Bff C.11367&11254 Specialafdeling : Teknisk Haardchrom. <

Cacao. Cocoa — Cacaos — Kakao Cacaopulver.

København: Cloétta Brødr, Akts., Hørsholmsg. 20 Hl ff Cent. 7120 & 9083 Ehlers Arthur Nybrog. 12 E ff C. 15937 & 15938 Iversen &Larsen, Akts.,Fiolstr.36ff ^01885 Kehlet Christian F, Akts., Hørsholmsg. 20 Hl ff Cent. 1850 & 9156 Lauritsen J & Co., Akts., Raadhusstr. 5 E ff C. 1382 & 11382 NORDISK KAFFE KOMPAGNI,Akts., Frihavnen Gitterv. IH ff ★ Cent. 8325 Telegramadr. ,,Kaffekomp “ . Schrøder Alfr. C Nybrog. 26 E ff Cent. 8385 & Palæ 7010 SKANDINAVISK KAFFE & KAKAO KOMPANI, Akts., Frihavnen [ø] ff ★ Cent. 9825 Telegramadr. „Salak “ StauC&Co.Kronprinsesseg. 14E ff ★ C.332, 6032 & 13732 - Hovedopl. forCadburys Brothers. Søeborg ’ s A Fabriker Jagtv. 95-99 Hl ff ★ Cent. 2358 Tørsleff Valdemar & Co. Kronprinsesseg. 36 E ff ★ Cent. 15242 Warburg Carsten, Kronprinsesseg. 8 E ff Cent. 7274 Aarhus: Chokoladefabriken Elvirasminde, Akts. ff 313,314 & 1094, Stats ff 69

Caféer og Restauranter. Refreshment Rooms — Cafés-limonadiers et cafés- brasseries — Kaffeehåuser Artikler for Caféer og Restauranter se i Slutningen af dette Fag (se tillige : Alkoholfri Restaurationer ; Forlystelsesetablissementer; Hoteller; Mid ­ dagskøkkener; Mælkeri er; Restauratører; Vinstuer & Bar'er). Københ avn: Amager Automaten, Amagerbrog. 19 Isl ff Su. 2181 & Su. 2180 Ambassadeur Etablissement, A/S.,Raad- huspl. 57 13 ff *C. 4050 & 7662 AMBASSADEUR

RESTAURANT VIKING BORDBESTILLING

TLF.* CENT. 4050 & 7662 RAADHUSPLADS 57 (PALACE HOTEL)

d ’ Angleterre Kong. Nyt. 34 E ff ★ Cent. 95 Atlanten Frihavnen Gitterv. |0| $ Cent. 8368 Automatcaféen v. Alfr. Jensen Amagerbrog. 62 [s] ff Am. 6221 Automatcafeen Nord v. H Jørgensen Nørre- brog. 43 INI ff N 4429 Auto-Maten Istedg. 134 EJ ff Ev. 1249 & Ev. 2219 Automat-Restauranten Vesterbrog. 2 B [3 ff Cent. 1164 _ _ Bayern Kompagnistr. 21 E ff Pa. <200 Bellabøi Restaurant og Selskabslokaler Bellaliøjv. 40Brh. ff Bella 3030, BeIla3029, Bella3028& Bella 3027 Bellevue Strandhotel Strandv. 338 Klpbg. ff ★ Or. 2500 „ n Bernina Vimmelskaftet47EffCent.62O & 6485 Blaa Ged, Den Mitchellsg. 12 13 ff C. 14893 Botanique N-Voldg. 29 E ff C.9616&By8948 Brandholm Kro Roskildev. 374 Rødovre Val ­ by ff Rødovre 60 & Rødovre 669 • Brasilko Østerg. 36,38 E ff ★ C. 886 Broholm Frdbg. Allé 44 (3 ffCent.9072&8772 Bræddehytten Vesterbrog. 9A Kl ff ★ C.1827 Brønnum Tordenskjoldsg. 1 E ff C. 365 & 9688 Buriis,N-Voldg. 17 E ff Cent. 958

Cadmiering.

København : Galvanisk Industri Foca, Akts., Synder - gaardsg. 11 (3 ff ★ C. 8449 Kbhvns Cadmierings Anstalt, (J. Chr. Jensen ’ s Galvaniserings-Etabl.) Holmbladsg. 39 [s] ff ★ Cent. 13718 Største Anlæg for Elektrisk Cadmiering Sprøjte-Cadmiering af Nlasseartikler saavelsom større Arbejder uanset Dimensionerne. Hovedkontor: Amagerg. 6 Kbhvn. K. Tlf. Cent. 1718 Fabrik og Ekspedition: Holmbladsg. 39 Kbhvn. S. Tlf. *Cent. 13718 Hurtig Ekspedition. Forlang Tilbod.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker