kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-llegister for Danmark

Bøjler

VII — 3152

Nibe: Jørgensen ’ s A Trævarefabrik;, Akts. (Nibe Bøjlefabrik) $ 52 - Bøjler. Næstved: Trævarefabrikken Dan ved C Jensen (Næst ­ ved Træbælefabrik) $ 778 Trævarefabrikken Dan ved C Jensenl Næstved - Tlf. 778 Bøjler i alle Facons. ’ ’ Odense: Odense Læste- & Bøjlefabrik v. Harald Madsen Kong Georgs V. 27$ 3263 Viborg: Riegels ’ Chr. Trævarefabriker, Akts. $ 84

Møller N Olaf Frederiksborgg.26 SB $C 9002 Schou Lars Fredh. Kan. 2 K $ Pa. 7577 Schonberg ’ s Papirvarefabrik, Akts., Vesterbrog. 29 E $ ★ Cent. 7210, 7212 &.V7212

Artikler for Børnehaver. København : Lillelund D Hauser PI. 7 IB $ By. 5849u Frobet- Udsalg. Neerskov Alfred E Andemosev. IBI nv I ffi Sø. 1545 - Montering af Børnehaver.

Børnehjem, se Afd. V Real-Register foran i dette Bind. En samlet Oversigt findes i Emnelisten paa gule Blade foran i dette Bind.

Tøj bøjler i alle Faconer med og uden Firmanavn.

Børnekonfektion. Juvenile Tailors & Outfitters — Confection pour enfant« — Kinderkonfektion 1. bornokonfektionsforretninger. 2. Børnekonfektion en gros. 1. Børnekonfektionsforretninger. København: Aasæne Bøi nekonfektionsforr. v. H Hansøa Frdbg. Allé 2 E $ V 7470 Andersen Thora Østerbrog. 78 E $ 0 3078 Baby-Magasinet Dorthe. Leo Nonnegaard Borups Allé 152 K) $ Tg. 4f 57x Blomholdt V Vesterbrog. 47 E $ V 8448 Borello Axel Blaagaardsg 9 El $ N 69!>t Børnekonfektionsforr. Aladdin v. A Veit Vesterbrog. 45 E $ Ve. 275 i Børne- & Lingerimag. Charme ved Nielsen & | Hendel Valby Langg.75BValby $Vb.29O6 Børnemagasinet Ulla v. Fru A Andersen Ro- j lighedsv. 5 E $ N 5137 Børnenes Beklædnings-Salon ved Inger Con- radsen Østerbrog. 56 B El $ 0 2014v Christensen C K Nørrebrog.102 Hl $ N2395y Drengetøj-Fabriken Danmark ved IS Mortk Nørrebrog. 10 IS $ N 8356 Elite Drengekoi ’ fektion v. Fru V Jensen Or- drupv. 65 Charlottl. $ Ordr. 722 Frederiksen Andrea An k erstj erneBagsværd v. 1 Lyngby $ Lyngby 75 Hansen H G Amagcrbrog. 87 [s] $ Am. 9612 Hansen ’ s N O Efterfølgere Valby Langg. 38 Valby $ Vb. 2447x Hansen ’ s Wilhelm Eftf., J Mathiasen & Co. Vesterbrog. 106B E $ V 155y Herlem Knud Amauerbrog. 53 É $Am.85O4 Hiort ’ s Magasin, Fru, Akts., Bredg. 25 IB $ Cent. 9868 Jacobsen Marie Aarhusg. 86 El $0 1477u Jørgensen M st.Kongensg.85 IB $ Pala ‘ 4434 Kaufmann ’ s E Eltf. Frederiksborgg. 19 IB $ Cent. 6279 Knudsen D A Østerbrog. 39 [g] $ 0 2630 Kopp Julius Amagertorv 21 IB $ ★ C. 7316

(se tillige Pap).

København: Columbusemballage, Akts., Holmbladsg. 126 S1$G. 2908 & 13325

Ifuig. ~ Colwnnrabiis. emmbaillllaige Dansk Pose-Industri, Akts., Høstv. 1 A Lyngby $ ★ Lyngby 1601 (4 Lin.) Bølgepap-Bmballage. Københavns ny Bølgepapfabrik, Akts., Han- noverg .8 iaj $ Am. 4770

København : Rahr Chr. C & Co.,Kampmannsg.4E $ ACent. 7181 - Telegramadr. „Crahr “ Bølge-,Pande- og Pulckelplader.

Børnehaver. Artikler tor Bernehavor se i Slutningen af dette Fag.

TELEFON

f7}¥~ AMAGER G77O HANNOVERGADE 8 (s) / ftpbet af faret'flyttestil faaeasaej 735 El fif * Cent. Ml

København: Berntsen Karen Andebakkesti 6 E $ Gh. 2636 Folkebørnehaver (Hedevig Bagger ’ s Børne ­ have) Frederiksborgv. 156BI nv I Hillcrødg. 78 Kl Tibirkeg. 19 Kl Hjorteg. 3 El Sici- liensg.13 IB) Enghavev. 236 IVGodthaabsv. 341 Vanl. Tomsgaardsv. 75 E9 Vinkelager 40 Vanl. Islands Brygges Børnehave, Anna Poulsen Gunløgsg. 65[S] Lund-Jensen Ingeborg BakkegaardsAllé6E $ V9155x Michaelsen Inge Bredg. 38 SS Indmeldelser pr. Telefon Palæ 857. Montessori-Børnehave v. R JohnsenLykkesh. Allé 3A E $ Eva 615 Mølsted Hedvig Strandlinien 43 Dragør $ Dragør 268 Olrik ’ s I Børnehave Østbaneg. 151 E j $ Øb. 9491y Rønne Ebba Fredensv. 1A Charlottl. $ Or. 4530y Sundby Privatbørnehave v. E Klixbiill Gey ­ sers Allé 2 [S] $ Am. 6927

— .«•*. — ALT I BØLGEPAP ­

f

EM BALL AGE.

d&Eeepap m. m.

PATENT ­

Krag ’ s billige Varehus v. Karl F Krag Nørrebrog. 211 Kl $Tg. 2865y Krasnik M Nørrebrog. 156 [N] $ Ta. 6270 Fabriksudsalg Fora for Drenge- og Pigetøj. Kølling Karl Amagerbrog.73 IS) $ Am.519y Larsen Ellen GI. Kongev. 168 E $ V 8469 Magasin Nora Drenge- & Pigekonfektion ved Max Krasnik Nørrebrog. 156 INI $Tg.627O

SLANGEBØLGEN med 50 % OÆ&tra-frrreeaaa uden Efs^or/vefel5e. forlang Srøver^g Sirtser: Till _________________________________________

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker