kraks vejviser 1940 handelskalender

. Fag-Register for Danmark Nielsen H Strandv. 106 Hr 11. J Hell. 1473 Nissen N A Vesterbrog. 140 E $ V6848x Olsen ’ s I P Eftf.v.Otto Petersen Borgerg.108 Kl $ P|læ 308 Petersen A J& Sønner Strandg.25 Kl $Cent. 4575 Petersen Andr. st. Søndervoldstr. 9 KJ ® Am. 6151 Petersen M Kurlandsg. 6 (S) $ Am. 8333 Sjøstrom Cail Gronjordsv. 23 (S) $ Am. 490 Wulff A C Kompagnistr. 32 1K1 $ By 3805 Aabyhøj: Je nsen ’ s Jens Emballagefabrik & Bødkeri, Akts. $ Aarhus 797 Aakirkeby : Svendsen Axel $ 174 Aatbor g : Holm ’ s H J Eftf., E Struve Dan- marksg. 88 $ 1405 Kjeldsen Hartvig Sønderbro $ 4791 Aalestrup: Sørensen C $ 106 Aarhus: Balle ’ s .rørgen Bødkeri- & Røgeri Fiede- riksg. 48 $ 269 Christensen Carl Sandgravv.6 $ 10395 Christensen P M Mejlg. 53 $ 1013 Thomsen Victorin Vesterg. 36 $ 8143 Aar8: Kjeldsen N $ 14 Larsen Vald. $ 193 Allingaabro: Petersen S M $24 Alme pr. Græsted ; Larsen Einar « & 170v Ar den: Arden Bødkerforretning, Henry Kock $ 67 Assens: Rasmussen R V $ 305 Barntskovby pr. Barrit: Piepgrass Ragnald $ Barrit b3 Bjerringbro: Worse S Bjairgsted pr. Jyderup: Petersen Jac. $ J IlOu Bogense: Jensen J N $ 244 Boru m pr. Mund el strup: Thorgersen C $B4 Borup: Nygaard Alfred $ 35 Bovr u p: Brodersen Jørgen $ Varnæs 74u Bramminge: Thomsen Chr. $ 103 . Brande: j ensen M Bregninge pr. Ærøskøbing: Mikkelsen ’ s Al A Enke $ Vindeballe 34 Broballe pr. Nordborg: Chi istensen Christen $ Mjels 1 Bryrup: Frost Chr. $ 54 B ræd s trup: Lorentzen K Brøndbyøster pr. Glostrup: Olsen W $ Avedøre 55y Brønderslev: Johannsen LC $ 390' Brørup : Diederichsen H I Bækma rks bro: Nissen A $ 14 Dyb va d: Jensen P Toft $ 39 Esbjerg: ’ Helby Claus Skoleg. 56 $ 792 Nielsen L C Englandsg. 10 $ 743 Faaborg: HansenH J $ 549 Farsø: j ens en N P $ 27 Ferritslev pr. Ullerslev: Petersen H $ F 125 F j er r its le V ; Christensen W $ 162 Fredericia: JensenP Kongensg. 27 $ 484 Gevnø pr. Store Heddinge: Thomsen Rasm. $ Lyderslev 27 Give: Kilian J $ 60 G lostrup: Christiansen ’ s Uffe Bødkeri, S Christiansen $309 Special fabrikation af Skyllekar samt alt til Kaget henhørende. Glud pr. Horsens: Møller Alfred $G 28 Glumsø; Christensen G $ 148 Grindsted : Kjær S J Frørup: Hansen Emil $116 Gandrup: Poulsen Fr. $ 94

VII — 3150

Bælter en gros København (Fortsættelse): Dansk Selefabrik, Jens Sand Badstuestr. 18 KJ $ ★ Cent. 2042 & 14508

Bærepinde.

København: B< rchorst & Lindhard Hauser PI. 16 Kl $ Cent. 8272 - Fabrik Islebrov. 47$ Tslebro47 Fabrikken Dannebrog ved Herman 1 Møller Buddinge Hovedg. 37,39 Søborg $ Sob.66 Møller N Olaf Frederiksborgg. 26 KJ$C.1453 Pindi, Akts., Smalleg. 45 C IFI C. 2479

Bødkere. Cooper« — Tonneliers — Bottcher (se tillige Kar og Baljer).

HERREBÆLTER

København: Amagers gamle Bodkerforr. Holmbladsg. 85 IS1 $ Am. 1554 Andersen Alfred Roskildev. 266 Rødovre Valby $ Rø. 20 Andersen Viggo Kompagnistr. 7 KJ $By3123 Balle ’ s Jørgen Eftf., Ingolf Lund Nørrebrog. 209 H) $ Cent. 4272 Jørgen Balle ’ s Eftf. Ingolf Lund Nørrebrogade 209 - Tlf Cent. 4272 Telegramadr. ,, Barrels" Køb og Salg af brugte Tander Største Lager I Danmark Bestillinger modtages og Tilbud gives paa al Slags Bødkérarbejde. Frederiksen Jens Peter Ømev. 20 I nv ] ® Tg. 4337 Frederiksen Jul. Vibev. 6 | nv | $ Cent. 2458 Frihavnens Bødkerværksted ved Andreas Jørgensen Frihavnen Langelinieskuret |0] $ Palæ 939y Guntel C & V Nansensg. 57 Kl $ Cent. 7323 Jacobsen A MKløverbladsg. 27 Valby $ Vb. 1796 Jacobsen L, Akts., Gerdasg. 17 Valby $ 1653 */ s L. 1 A C O B S E N Gerdasgade 17 - Valby Tlf.*Cent. 1653 Grundlagt 1836 Telegramadr. „Cooperage**. Jacobsen Sv. Vigerslevv. 284 Valby ® Vb. 5235 Jensen Georg Aabenraa 14 KJ $ By 2148v Skyllekar, Ørebaljer, Kalkbaljer. Jensen ’ s H Sønner Toldbodg.l7KI$ Palæ812x Jørgensen N B Bovsingsg. 90 [N] $ Ta. 4745 Kjær Emanuel Tagensv. 41 [N] $ Tg. 744x Knudsen Ove Nordbaneg. 24 [NI $ Tg. 5435 Kønig C Ribeg. 20 El $ øb. 7375 Kerning Karl Smedeg. 14 IN) $ N 8089 Lange & Møller Frihavnen Gitterv. El ® Palæ 776 Larsen Fr. Istedg. 119 GO $ V 584 Vaskekar, Kalkbaljer og Smørtræer. Madsen A Chr. & Rich. Worsaaesv. 9 [S ®N 3868 Mahnfeldt E Nyhavn 65 Kl $ Cent. 4821 E Mahnfeldt Kontor og Værksted Nyhavn 65 Kl $ Cent. 4821 Fabrik Strandlodsvej 11 IB) $ Am. 717 Telegramadr. „Seria “ . Fabrikation af alle nye Tønder og Kar samt stort Lager af brugt Tøndeemballage. Møllers SønnerSundkrogsg.:.[ø] f.Cent.4620 Nielsen Chr. Sigbrits Allé 13 l§l $ Am. 108

LÆDERBÆLTER SPORTSBÆLTER ELASTISKE BÆLTER SPEJDERBÆLTER

D. K. M., Akts., Rosenv. Allé 15ISI805611& 05612 Dreyer Arvid Brolæggerstr. 11 Kl $ Pa. 2163 Fabriken Soer Aabenraa 15 El $ Palæ 6843

r A BRI KEN ^SxO S/^C ^KØBENHAVN

TLF. PALA 6803

AABENRAA 15

DAMEBÆLTER HAANDVÆ.VEDE HALSTORKLÆDER Fabrikken Utilis ved E Thomsen Hyskenstr. 9 Kl $ Palæ 3578 Larsen Laur. Aakjærs Allé 2 Søborg $ Sø. 3347 Laursen-EbertTh. Nørreg. 36 Kl $ By 7061 L.B., Luksus Bæltefabr. v. Harald Maage Nyhavn 31C Kl $ Palæ 4962 Malmqvist Skjold Badstuestr.13KJflPa.4806 Melson N Hauserg.,34 Kl $ Palæ 4509 Messie B Lyshøjgaardsv. 47 Valby $ Vb. 5039 Nordisk Bæltefabrik v. S Besiakow Ryesg. 3 KJ $ N 604u Nye Bæltefabrik, Den, ved O Chr. Maage Capriv. 4 [S] Off Max Ny Vesterg. 9 Kl $Palæ 5470 Saabye H E Kronprinsensg. 13 Kl $ By. 3833 Skandinavisk Bælte- & Lingerifabrik, Akts., st. Kongensg. 40 G KJ $ Palæ 7001

Frederi cia: p a ig aar( i pj nn Norge sg. 9 $ 908 . 5 b

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker