kraks vejviser 1940 handelskalender

Bygningsbestag

Fag-Register for Danmark

VII — 3149

Nielsen Peder, Akts., Pedershaab $ B9 Brønderslev:

Svendborg: Knudsens Hans Jern- og Staalforretning NHavnev.. I! 43, 333 & 968, Stats 114 Krøyer ’ s H J Enke Mollerg. 24$1027&1827 Grundlagt 1767 - Insulite.

Roskilde: LedreborgTommerhandel.Akts.il 57&1977 Velo-Dan, Akts. Herseg. 26 $ 747 Rodding : Rødding Tømmerhandel, Chr. I Ravn | j 49 RødeKro: Callesen Chr. $ 24 Rønne: Bidstrup Chr.. Indeh. M Th. Bidstrup $141 Bidstrup ’ s H P Bygningsforretning $125 Sakskøbing: Hansen P $ 4042 & 42°7 Trælast, Cement, Kalk, Tagpap, Mursten og Tagsten samt Bygningsstøbegods etc Silkeborg: Dansk Dørindustri ved Viggo Clr istensen & Theodor F Jegsen $ 570 Nielsen H Reimar ( A Høyers Trælasthan ­ del) $ 90,91,92 & 93 - Se Ann. u. Trælast og Tømmer. Sillerup pr. Fjelstrup: Ahrndt II $ F 97y Skagen: Skagen Kul- & Trælastforretning, Akts., Stats $ 277&112 - Telegramadr. „ Trækul*. S kan d erb org: Christensen N&Co. ’ s Trælasthdl., Akts. $ 1 Sker n: Bank ’ s Hans Eftf., Akts. $ 5 Skive: Uhristen9en ’ sJensTræla«thandel,Akts.$151 Nielsen Aagaard $ 388 & 862 Skivehus Asfalt* og Tagpapfabrik $ 944 (2 Lin.) SKIVEHUS ASFALT-OGI TAGPAPFABRIK TLF. 9 W2 LIN.) § KIVE TLF - <2 LIN.) FREMSTILLER ALLE MODERNE ASFALT ­ ISOLERINGSMATERIALER. Skive Tømmerhandel, Akts. $ 33 & 34 Skovshøjrup pr. Brenderup F.: Thomsen C M $ B 4 & 35 Skælskør: Meding Carl, Akts. 1 8 _______________ Akts. CARL MEDING SKÆLSKOR Tlf. 8 Savværket Tlf. 43 .. Telegramadr. „Meding “ . Skærbæk: Holm ’ s H Tømmerhandel $ 7 Slagelse: Grønvold & Schou $ 136 & 176 Hillers Brødr. Løveg. 9,11 $ 1605 (4 Lin.) Trælasthandelen Silvan, Akts. $.1757 Stege: ’ Bille P H $ 4564 Møens Tømmerhandel, Akts. $ 4006 Stege Trælasthandel, Akts. $ 4038 Struer: Bendix Tømmerhandel $ 1 & 332 Stubbekøbing: Wulff P W $ 1005 & 1006 Svaneke: Christensen Fridolf $ 17 Forretningen grundlagt 1855. Filial i Sandved Tlf. 132 Bygningsartikler. Trælast. Maskinsnedkeri og Savværk. Cementvarefabrik.

%Peder Nielsen PEDERSHAAB BRØNDERSLEV TLF.9 - POSTK0HTO -9445. TELEGR.ADR. PEDERSHAAB

Sønderborg: Brok & Co., Akts. $ 176 & 177 Petersen Heinr. $ 3

Mursten - Tagsten - Rør - Brosten. Sonderborg Jernforr., Akts. $ 641 & 642 Sønderborg Trælasthandel, Akts. $ 959 & 960

Tavlov: Mai Jobs, $ 45

Vejen: Vejen Trælasthandel, Akts. $ 47 Vellagret Snedkertræ og Gulvbrædder. Dansk Tømmer af Gran og Eg samt La ­ ger af alle By gningsartikler. Vejle: Andersen ’ s Johan Trælastforretning, Akts. $ 72 & 872 Christensen Christian Vesterg. 15 $ 2095 ( 2 Linier) CHRISTIAN CHRISTENSEN VESTERGADE 45. VEJLE TLF. 2095. TLF. 2.095.

FABRIK FOR

BYGNING5BE5IAG iiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiniiiitiiiiiiiitniiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimitiiiiiiiiiiiimiiii AF ENHVER ART

&nduicier'G SELETØJSBESLAG,VOGN ­ FJEDRE, UKRUDTSHARVER HAVEMØBLER, KOBINDSLER

GLAS. RØR-KLINKER-ILDF. VARER-GULV-.og VÆGFLISER. ENGERS INDUSTRIFLISER.

Nibe: j.Petersen ’ s JBeslagfabrik, Akts. $ 29

Vejle Importforretning i Bygningsartikler ved Anders Bach Flegborg 4 $ 386 (2Lin.) Vejle Trælast- og Kulkomp^gni, Akts.Hav- neg. 22 $ 68 & 69, Stats $ 13 Alt i Bygningsmaterialer og Trælast. V o j en s: Boj sen ’ s M Enke $ 37 Schøning Jens $ 24 Vordingborg: Vordingborg Tiælasthandel, Akts.$ 23 Se u. Trælast- og Tømmerhandlere.

Bygningsreparationer. (se tillige under de forskellige Haand- værksfag). Blikkenslagerarbe j d e.

København:

Øsby: Damkjær Chr. M $ 3

Nielsen H Chr.&Co. St.HansG.26 A$N»,183

Bælter en gros.

København:. Andersen Axel H Falkoner Allé 122 00 $ N 3180 Aston st. Kongensg. 31 E $ Palæ 6688 Bæltecentralen O. K. ved Olsen & Krag# Vermlandsg. 70 [s] $ Am. 2419y Dansk Bæltefabrik, H Hadsund Skinderg. 29 Kl $ By 7226 Postkonto 29032

Bygningsbeslag. Buildsrs Hardware-Forronerie de b&timent-Baubeschlåge Køben havn: Haug H C Jenag. 24 [S] $ C. 8076 Fabrik for Bygningsbeslag._ Petersen Carl F Indehaver Einar E Petersen Gasværksv. 9 0 f C. 1938 & 1917

'Værktøi.'møbet- og Hygningsbeslag tn gros Gfåovedkonior* og

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker