kraks vejviser 1940 handelskalender

Bygningsartikler

Fag-Register for Danmark

VII — 3148

Herning: Hansen ’ s Sander Trælasthandel, Akts. $18 Herning Trælasthandel, Akts. $ 14 & 614 Hjørring: “ Lee Møller $ 608 & 628 Teglværkernes Salgskontor $ 1023 & 1024 Søde haandstrøgne Tagsten. Hobro: Hobro Tømmerhandel, Akts. $ 29 & 43 Holbæk: Hota'o, Holbæk Tagpap- & Cementvarefa- brikker, Akts. $ 1213 (+ Lin.) Københavns-Kontoret $ ★ Cent. 6913 Petersen Carl, Akts.,HolbækTømmerhandel $ 20 & 620 Holstebro: Bendix C $ 400 (2 Lin.) Horsens: Horsens Trælasthandel, Akts. $ 115,116 & 117, Stats $ 15 Ironholt Axel Fabrikv. 8 $ 2035 Bygningsartikler en gros og en detail. Hwrnp: Legind Kalkværk, Kridtslemmeri og Gød- ■ingskalkfabrik, Interessentskab $ 71 gyidbjær.g: Thyholms Specialforretning i gningsartikler, A Gade $ 11 Ikast: PriBenborg Fabrikker, A/S $ 4 & 98 Jyderup ; Jyderup Tømmerhandel, Akts. $ 150 Kalundborg: Schiøtt ’ s S Eftf., Akts. $ 38 Lageraf Cement,Jem bj ælker &S tøbeg ods. Kerteminde: Kerteminde Jernstøberi ved HB&Svend Heineke $ 30 & 40 Se under Kakkelovne og Komfurer. Kerteminde Trælasthandel, Akts. $ 398 - Direktør E Schriver $ 334. Muus Elias B, Akts. $3,92 & 178 Knabstrup: Knabstrup Teglværk, Akts. $ 61 & 62 Kolding: BrandortTs J O Eftf., Akts. Jernbaneg. 44 $ 81 & 82 Hansen IA, Akts. Jernbaneg. 52 $ 118 & 408 I. A. HANSEN Kolding Grundlagt 1880« Telef. 118 & 408, Postkonto 40118 Telegrammer: „Stonkalk** Alle Slags Bygningsartikler. - Spec.: Radialsten til Dampskorstene. Møller & Knudsen ’ s Eftf.. Indeh. H Iver ­ sen & Gunnar Kristensen Tønderv.6 $ 307 Korsør: Fischer Harald $ 1 (3 Lin.) Alle Bygningsbeslag & grove Varer. Rasmusen ’ s Th. Trælastforretning $ 13 Kædeby: Nielsen Carl & Søn, Akts. $ Humble 25 Køge: Hansen ’ s F A Eftf., Akts. $ 225 (3 Lin.) Køge Cementstøberi, O F Steenberg $ 532 Lændemark pr. B.ylderup Bov: Petersen Th. C | BB 2007 Maribo: flatten P & Co., Akts. $ 26 & 126 Middelfart: GIMBEL TH. & Co., Akts. $ 27 & 527 H ansen a c jun. $io&n Michelsen ’ s C Enke $ 34&270

Nakskov: Nakskov Trælasthandel Taarsv. 4 $ 57 VESTLOLLANDS FORENEDE TRÆLASTFORRETNINGER, Akts. Tømmerg. 7 $ 75, 261, 296 & 496 Neksø: Munch Joh s., Akts. $ 28 Nibe: Nibe Tømmerhandel, M Staun, Akts. $ 17 Tagpap, Cement, Trælast og Tømmer. Nordbor g: Kolmos Jens $ 57 Nyborg: Nyborg forenede Trælastforret ­ ninger ved P Schmidt & Co. $ 146 & 846 Nykøbing F.: Aarslew-Jensen C,Akts.Gaabensev. 44 $16 Henrichsen Hans & Co., Akts. Brogade 12 $ 45.124 & 290

Dansk Mobelplade- & Finerfabrik, Akts. Ru- gaardsv. $ 5188 & 8288 DANSK MØBELPLADE-06 fraS) FINERFABRIK a / s . ODENSE TLF. 5108 6280 FIONIA MØBELPLADE -DØREN ^r$mc4ervanzjm17 S^.Cen£. 13119 t 15289 Fyenske Trælastkompagni, Det, Akts., C T di P Jensens og Willi. R Maegaard ’ s Trælastforretninger $ 2222 (4 Lin.) - Telegramadr. „Træko u . Gregersen Hans Asylg. 16 $ 3909 HANS GREGERSEN ASYLGADE16 1 ODENSE TLF. 3909 Ck^ruLcr l BYGNINGSARTIKLER HeinNHØsterg. 58, 60 $ 5180 & 5199 Nielsen A Hviid Pantheonsg. 8 $ 3085 Nielsen I M & Co., Akts. Nerreg. 63 $ 4Si (4 Lin.) Odense Nedbrydniugsforretning, Knud een A Olsen Danmarksg. 41 $ 4698 Odense Savmølle, Akts. Rugaardsv. 12 $ 90 (2 Lin.) ________________________ ODENSE SAVMØLLE A/S Rugaardsv. 12 - Tlf. 90 (2 Lin.) ODENSE Glatte Odin Døre Forhandler for København og Sjælland: Stenstrup og Odense Teglværkers Kontorer Stenstrup $19 og OdenseAlbanitorv8$68T Se Ann. u. Teglværker og Teglværkskont. Vejle Støbegods Udsalg $ 1382 & 4382 Over Tandslet: Asmussen H P $ 7880 Padborg: Schmidt Hinrich, Interessentsk. $ 201 Randers: Jydske Trælastimport, ben, Akts. $ 2389 &2390 Pedersen K J Jernbaneg. 4 $ 1312 S.S.DØREN STABIL & STÆRK Randers Aktie-Tømmerhandel $ 44, 45 & 297, Stats $ 12 Ribe: Uanielsen F $ 51 Ribe Jernstøberi, Akts. $ 261 & 262 Ovne, Komfurer og Bygningsstøbegods. Akts. CECIL CUNILD Gammeltorv 10-12 - Tlf. Cent. 3037 Petersen ’ s N Trælastforretning, Akts. Ve ­ st erg. 96 $ 1050 (2 Lin.) ,

LOLLAND-FALSTER STIFTS

>

STØRSTE SPECIALFORRETNING I BYGNINGSARTIKLER;. CEMENTSTØBERIER og STUKKATURVÆRKSTEDER. OVNE, KOMFURER, CENTRALVARMEANLÆG.

AKTS. , --------------------------- HANS HENRICHSEN a CO. NYKJØBING - F. TELEFONER: *»5 k19.4 H* KÆSTEL PRIV. TIR COO TrlegranuKU-. » 9 ram .

Nykøbing M.: Fælles Tømmerlageret, Akts. $ 74 Nykøbing nye Tømmerhandel, Akts. $76 Skarrehage Molerværk, Akts. $ 109 Se u. Isoleringsmateriale. Nykøbing S.: Nykøbing S. Tiælasthandel, Akts. $ 1 N æstved: Birksted H O, Akts. $ 1600 Dana Do en ved G A Christiansen & A E Christiansen $ 522 Næstved Tømmerhandel $ 1478 (3 Lin.) Nørre Aaby: Ibsen R & Sønner, Akts. $ 31 Nørre Hostrup pr. Røde Kro: Jessen lians $ Hellevad 3 Nørresundby: Nørresundby Jern- & Støbegodsforretning ved J E J ensen $ 6012 (4 Lin.) Odense: A ndersen Knud Nørrebro 87 $ 146 & 5500 KNUD ANDERSEN NØRREBRO 87 TLF. 146 & 5500 BYGNINGSARTIKLER Jernbjælker og Monierjern Hovedforhandler for: A /s Hasle Klinker- & Chamottestensfabr. Glass. Ror, Ildf. Nlaterialier og Klinker. samt for A / s Teknisk Korkindustri, Sorø Kolerumsplader og Korkparket. Bathum O J, Ø-Stationsv. 24 $.8272 Brøndsted Kiselgurværk, Akts.Kragsbjerg- vænget3 $ 3417

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker