kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3143

Bygmestre

Fag-Register for Danmark

Haderslev: Fuchs Fr . Storeg. 12 $ 1063 Jensen Hans Erslevv.25 $ 418 Jessen J Aarøsundv. 53 $ 749 Hellevad: Danielsen Fr. $ 12 Hjord kæ r: Jacobsen Jacob $ 34 Hoptrup: Sandholdt A $ 17 ti 0 j er: Clausen Christian $ 67 Jegeruppr.Vojen s: Andersen Math. $ V 87 y J 0 j sin g : Hattesen A $ 2229 Jels: BekChr. $ 16 K etti ng Als: Clausen Jacob $ Augustenborg 85 Hansen Jørgen $ Augustenborg 123y Kirkeby pr. Hoptrup: Sandholdt Ebbe $ H 29 Kliplev: Damm Heinrich $ 35 Johansen Christian $ 13 Klovtoft pr. Hellevad: Henningsen H C $ H 64 v Koru o pr. Rabsted: Damgaard Peter # R 4465 Kværs pr. Tørsbøl: Holm P H $ K 11 Langetved pr. Skodborg J.: Fuglsang Niels $ S 94 v Løgumgaarde pr. Løgumkloster: Hansen Andr. $ Løgumkloster 139 y Lorenzen Jørgen $ Løgumkloster 125y Løgumkloster : JensenDitlevE $ 178 Løjt Kirkeby: Degn Hans $ 8 Lent pr. Hadersl ev : Beukel Carl Chr. $ H 590 v Møgeltønder: ,] ensen N P Neder Jerstal pr. Over Jerstal: Sandholt Nis P $ Bevtoft32v Notmarkskov pr. Fynshav: Seyboth Heinr. $ F 5 Over Aastrup pr. Haderslev: Grodt Chr. $ H 568 v Padborg ; Pedersen Jacob $ 248 Raaliede pr. Hviding St.: Juul Søren $ H 36x Rabsted: Lorenzen Peter $ 4405 Rangstrup pr. Agerskov: Andersen Conrad $ R 17 Rends pr. Store Jyndevad: Holm Siberin $ SJ 4369 Rinkenæs: Tuchsen J Rød di ng: Birkedal Jørgen $95 — Nielsen J Chr. Røde Kro: Aalling Hans — Adolfsen S, Rise $ R K42 — Petersen Christian L $ 82 — Petersen Johan $43 — Schnoor Otto$48 Rør k æ r pr. Jej sing: Matzen Hein ­ rich $ Tønder 401y Simmersted: Petersen Chr. $ 23 Skod borg J,: Jacobsen Hans $ 47 Sko risbøl Mark pr. Br oager: Petersen Lorenz $ B 98 Sp andet pr. Arnum: Fog Christian $ S 6 Lintrup: Jensen Mads $ 23 Lysabild pr. Skovby Als: Gloy Joh. $ L4 Stepning: Thygesen Peter $46 Stevning p r. Svenstrup Als: Knudsen Hans $ Sv 76u Store Nustrup: yjissen Hans $ 29 Styding pr. Ham melev: Sandholt Kresten $ H 26 Søl sted pr. Visby: Nomanni Peter $ Bredebro 53 v Sønderborg : Beck Peter $ 796 - Chri ­ st ansen Th. $ 281 — Ehricht Otto $ 295 — Hansen Jørgen $346 — KruseHeinrich$529 — NaeveHeinr.$284 — Rendel E $ 958 Sonder Vilstrup: Lorenzen Jens $ 1 Schmidt Andr. $ 46 — Schmidt Nis $ 16

Petersen C Bentzonsv. 6 CØ $ Fa. 1005 Rasmussen H O Vægtfabrik Stubmøllev. 35 ffl $ C. 4146 Se Ann. u. Vægte. Stileo v. Einar Andersen Jagtv. 85 (Hl $Cent. 4249 Inventar og Vinduesudstyr. Thomsen A Borups Allé 136 [N] $ Tg. 4214 Wallin E Raadmandsg. 24 O $ Ta. 5710 Aalborg: Stentoft & Pedersen Algade 53 $ 1302&2086 Specialitet: Glasdiske og -Montre. Aarhus: Andersen A Dannebrogsg. 18 $ 2812 Dansk Montrefabrik & Butiksmontering ved Johs. Christensen Nørreport 2,4 $ 4058 Groespetersen N $ 110 & 567 Hein & Damsgaard SkanderborgLandev.12, Kongsvang $ K 84 Hofman C & Co. S-Allé 35.37 $1707 & 1727 Zouri Kobbersprosser for Butikker med indbygget Facade. Inventar-Lageret ved CRix N-Allé92$2414 Butiks-ogKontor-Inventar eget Vabrikat. Johansen Th. Vesterport 7 Jyllands Inventarlager ved J P Petersen Østbanet. 8 $ 8048 Nordisk Montre- & Inventarfabrik ved S Sørensen Rosenkrantzg. 19 $ 8350 Petersen Charles G Mejlg. 72 $ 4570 Poulsen & Andersen Nørreport 27 $ 5834 Haarby: Haarby Maskinsnedkeri, C M Madsen $ 173 & 179 ______________________________ HAARBY MASKINSNEDKERI ved C. M. MADSEN Spec.: Byggeentreprise og Butiksmontering Tit. Haarby 173 & 179 „C.M. “ - Glasdisken tru nd erup s t . — — — — — — — Postadr.: HAARBY Koldi n g: Carlslund P Nikola jstr. 1 $ 2031 Alt i Butiksinventar. ©dense: Odense Inventarfabrik ved H Chr. Berthel- Oest Alfred & Sønner Brodreg. 20 $ 1528 Rasch Haiald & Co. Vestergrave 12 $ 607 Moderne Butiksinventar og Facader. Roski Ide : Roskilde Skilte- & Butiksmon ­ tering ved M Guhle Københavnsv. $ 1010 v «jle : Petersen Jørgen & Co. Jernbaneg. 18 $ 131 £1631 ▼ejle Glasmon trefabrik v.Fredberg Nielsen Kabbeltoft 7 $ 841 Alt Metalarbejde udføres paa eget Værksted i Messing, forniklet, bruneret og forcliromet Udførelse. sen Pogestr. 8 $ 1756 Specialitet Glasdiske. Stærmose M H Vindeg. 41 $ 1059 Randers*

Byggryn. Barley Groats — Gruaux d'orge — Geretengrutze København: Matt hiessen H oIgerStrandg.21-25E $ ★ Cent. 12245 - Telegramadr. „Fodermatthies* . Aalborg: AALBORG NY DAMPMØLLE, Akts. Poul Paghs G. $ 16 (2 Lin.) , Stats $ 7 Telegramadr. „Dampmøllen*. Se under Dampmøller. Odense: Dampmøllen Victoria, Akts. $ 1135 & 1307, Stats $ 6 — Telegramadr. „ Victoria' 1 '. Byggryn af dansk Byg. Ros kilde: Strandmollon, C A Lassen & Søn $ 48 Spec.: „Sana 11 -Byggryn af fineste Byg. Svenstrup J.: Svauemøllen, Interessentsk. $ 104 (se tillige: (Murermestre og Murere; Tømrer ­ mestre og Tømrere). Aabenraa: Dethlefsen C $ 292 — Drews Poul $517 — Holst & Kruse $ 678 — Jen ­ sen ’ s Brødr. Byggeforretning $ 369A733 — Poulsen Peder Chr $ 417 — Schultz F $ 512 — Viereck Peter $ 180 Aalkær pr Gabøl: Skott Anders $ Store Nustrup 60v A arøsun d: Dahl Hannibal $ øsby 78y Abild pr. Tønder: Olesen Oluf $T411y Agerskov: Lauenborg Chr. $ 20 Toft Kr. $ 49 Bedsted Le . Nielsen Chr. $ 25 B evtof t: Sandholdt Mogens $25 Skovlund Hermann $ 8 Bjerndrup pr. Tinglev: Hoeck Fr. $ T4086 Bovrup: Schmidt Søren $ Varnæs lOOx Bramdrup Mark pr. Haderslev: Christiansen Chr. $ Simmersted 48v Branderup J.: Horsbøl Frederik $ 4 Bredebro: Jacobsen Ed. $ 10 Moller Martin Chr. $ 7 Broager: Hansen Georg $ 124 Broballe pr Nordborg: Alslev pr. Hjordkær: Clausen Hans Chr. $ H28 A vnbøl: Knudsen Carl $ 44 Bygmestre i Sønderjylland.

Schlichting H $ Mjels 9 Brobøl pr. Avnbøl: Skov Andreas $ B lans 6 B røns: Olesen Kristian $ 16

Bylderup Bov : Johannsen Peter $ 2044 Døstrup Sønderjyll.: Enemark IH $ 8 Nielsen Søren $ 10 Egernsund: Hansen Cl. $ Broager 99 Møller P & Søn $ 17

Felste d: Hansen Peter $ 72x Felsted Skov pr. Felsted: Thomsen '1 homas $ F 70u FI ovt pr. 0 s by : HedegaardE ke Madsen $ 0 64 Graasten: Erichsen Lorenz $ 49 Grajnj Teilmann H $ 18 Gud erup : Knudsen Christian $ 27 Viereck Johann $ 24

Bygge- og Boligforeninger. 8 e Afd. V Real-Register foran i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker