kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3142

Buntmagere (en gros)

Buntmagere (en gros).

Gjerløv C V, Jakob Dannefærds V. 17 [3 D C. 5298 & 13698 Butiksudstyr Spec. Kødhæng af rustfrit Staal. HALLING-ANDERSEN, Akts., Tingv. 21 (S) D *C 14003 Hansen ’ s C B Etabi. st. Kongensg. 29 E f C. 386,11386 & 11585 Hansen Oscar Istedg. 89 13 J) V5714 Hansen Viggo Læderstr. 26 E D By 7361 Henriksen J P V-Boulevard 10 E D By 4892 Hlilsen Børge Knabrostr. 28 ED Palæ 3559 & Palæ 5306 rg £-HULS€N

København: Dansk Pels Import, Akts., Å magert. 25 E ■ D * C. 15414 GOLDSTEIN J & SØN Kong.Nyt. 8 E £ ★ Cent. 1438 Telegramadr. „Furgoldstein 1 * Største Lager af alle Sorter Skind og Pelsvarer. Juba, Akts., Vesterbrog. 44 [3 D ★ Eva 1008 Levinsky M & Co. Østerg.38 E D ★ C. 3686 &25b6

Butiksinventar. Shop Fitters — Mobilier de magasin — Laden- Einrichtungen (se tillige Vinduesudstyr). København: A A. B. A. F. ved Holger Jensen Krystalg. 10 E D Palæ 4706

A-A-B-AF KRYSTALGADE 1O BUTIKSMONTERING GRATIS TILBUD BILLIGE PRISER PALÆ 4706

K NABRO STRÆDE 28 PALÆ 3559 PALÆ 5306 TELEGRAMADR.:,, HULSENDEKORA " POSTKONTO 27259

Nathan Leo Kobmagerg. 9 E D Cent. 8861 & 8433 RASMUSSEN VIKTOR Skinderg. 31 E DC. 6815 SØNDERBYS CHR. G Eftf., Akts., st. Kirkestr. 1 E D Cent.2582 & 10739 Opkøb af alle Sorter Vildtskind. Odense: Offenhauser H Holsedore 16 D 2246 Pelsvarer og Materialer en gros. Offenhåuser ’ s H Sønner D 913 & 2668

Aabak K Oehlenschlægersg. 17 E ffl Eva 1845 Abbo Reklame Vingaardstr.l3E £iPalæ5228 Spar Mellemhandler Avancen. Alt i Facade-, Butiks- og Vinduesmontering Opstilling over hele Landet - og saa særdeles gode Betalingsvilkaar. A. B. C. Skilte- & Butiksinventar v. S Aa Walbom Backejsv. 61 (§] JP Am. 7278 Absalon Butiks-Vindues-Montering&Skilte- fabrik, G Forsberg Pernillev.9[Ny] $ Tg. 6233 Andersen Th. St.Gjertruds Str. 5 E D By 3071 Butiksinventar. Brugt. Nyt. Asa Metalvarer ved K Buchardt Larsen Dronn. Olgas V. 17 El j) Gh. 4710 Butiksmontøren ved Ford. Hindsgaul Hoved- kontor og Fabrik Rentemesterv. 62 I nv I D^Cent.5898, Salgs-og Udstillingslokaler Læderstr. 7 & 9 E D ★ Cent. 6562 Butikssnedkeren ved Ove Bruun Plumsv. 2 [ nv | D Tg. 4821 Calp ved Carl Pedersen Murerg. 1 El D No. 2330 CHRISTENSEN ALLAN & Co. Vimmelskaftét43 E D ★ Cent. 500 Fabrik Øresundsv. 126 ® ★ Cent. 500. Christophersen E, Nikolaj PT. 25 E D C. 7228 Dansk Staalmøbelfabrik, Niels E Lassen Ryesg. 3 Kl D ★ Cent. 10425 Staalkonfektionsstativer. Danziger H Rosenv. Allé 6 i U 0 8673 B utiksmontering. Forretningsmontøren ved Axel Hansen Borups Allé 136 ffi Tg. 1117 & Tg. 6080 Axel Hansen f Hell. 799. AXEL UANSEN FORRETNINGSMONTØREN

Buster.

Køb enhavn : Atelier Hjarne Studiestr. 31 E D By 5727 Bustefabrik, Model, Schaufensterkunst. Atelier Voksanit v. Eduard Jensen Aale- kistev. 246 Vanl. D Da. 465 Borchsenius A Vingaardstr. 18 E D Palæ 5131 Dansk Voks- & Papmachékunst (C Johansen) Rentemesterv. 64 [ n 3 j) C. 10504 & Tg.6199 D avopa - D. V.P.- Buster. Forenede Bustefabr. v.PJarmerst.Kongensg. 108 El D Palæ 1435 Gebauer Aage & Co., Akts., Nørrebrog. 18 B El 8174 Hfilsen Børge Knabrostr. 28 E D Palæ 3559 & Palæ 5306 Kolanski G jun. Ny Kongensg. 9 E $ Palæ 6245 Nordisk Kunstfigurfabrik, Giovanni Fini Meinungsg. 17 B IH j)N 5075 Næstve d: Næstved Bustefabrik, Julius Bahnsen $ 859 Odense: Løvstrøm Axel N V Aalokkeg. 17 D 9696

Høyer Orla Værnedamsv. 20 ffl D C. 11215 Inventarf: brikken. Karl Hansen Guldbergsg. 21 E) DNo. 2170x Inventarlageret, Svend Aage Jensen Kna ­ brostr. 26 E D Cent. 2307 Jensen Laurids & Co. ’ s Fabrik, Akts., Peter Ipseæs Allé 20 I nv I D ★ C. 2410 (5 Ledn.) FACADER INVENTAR MARKISER Kjellsson B F, Akts., Tagensv. 97 Kl D C- 8949 & Tg. 3553 Kbhvns Bustefabrik, ved P Jarmer st. Kon ­ gensg 108 E D Palæ 1435 Kbhvns Butiksmontering ved Rob. Arentzen Knabostr. 9 E D ★ C. 693 Kbhvns Montrefabr. v. C Hee Angelg. 13 [3 D V 9697v Mejdahl & Co. Kødbyen Høkerboderne 12 03 D C. 6229 & Eva 1673 Petersen ’ s A Eftf. v. Ch. Dahl Vesterbrog. 89A E D V83S4

Butiksfapader. (se Forretningsfacader).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker