kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Bilekspeditioner

VII — 3140

Madsen Brødr. A, J, P & R Borgerg. 51 Kl U Pa. 7639 Madsen Einar, Herluf Trolles G. 8 Kl U By 46,67 & By 4697 Motortranspoiten Borup v. Otto Hansen N-Fasanv. 247 El ® Ta. 7384 Nielsen Carlo Islandsg. 34 [S] $1 Su. 780 Nielsen Poul Classensg. 8 [ø] Øb. 3939 Nørrebros Budcentral v. Fr. Ganderup St. Hans G. 26 El $ N 6823 Nørrebros Budekspres v. Kr. Petersen Paa Blegdammen 7 El I No. 1135 Nørrebros By Transport v. J Jarlnæs Nørre- brog. 34 El U No. 8285 Olsen Aa. N-Voldg 96 Kl $ Pa. 6310'x Olsen Frederik Gl.Kongev.6A Elf] Cent.3313 Olsen Kai Nøjsomhedsv. 11 ® ® 0 6344 & 0 6713 Pedersen Johs. Kronborgg. 7 El $ Tg. 5699 & Tg. 6242 Pedersen Kurt Reinholdt Frederiksborgv. 21 [joy] u Ta. 2282 Petersen E Holmbladsg. 12 [S] |J Am. 8035 Rasch Sv. Provstev. 9 I nv I $ Ta. 6321 Reel Budkontor v. WChrktiansen Frede- riciag. 90 Kl ® Pala' 3999 Ringbudene v. E Rasmussen Niels Ebbesens V.14E) $ Ev. 2662 Salhøj ’ s Efti. v. H Jensen Olfert Fischers G. 11 Kl U Pa.2767 St Jørgens Budcential v. C Andersen Tietgensg. 71 El ® Ve. 8015 Schmidt Sigvald Bangertsg. 4 El®No. 4457 Speditions- & Transportfirmaet Abdon ved William Hansen N-Frihavnsg. 83® J) 0 6979 & 0 4241 Strandvejens Budcentral v. S J Jensen Strandv. 141 Hell. ® Hell. 2448 Sydhavns Budcential v. J Skotte Poulsen Enghavev. 199 El I Ev. 5222 Sørensen Charles, Olfert Fischersg. 53 Kl ® Palæ 5427 Tempo-Bude v. Sv. Olsen Valby Langg. 52 Valby fl Vb. 4707 Transportforr. Carlsborg v. Rasm. Hammel Viktoriag. 30 E j $ Ve. 3899 TransportkompagnietFrem v. Hans Ascanius Livjægerg. 30 løl ft Øb. 1860 Vagnkilde Erik Birkeg. 8 El jj No. 601 Valby Budeentral v. E Nielsen Mølle Allé 16 Valby U Va. 127 Vesterbros billigste Budcentral v. A Larsen Istedg. 117 El U Eva 3631 & Eva 3731 Vester-Ekspressen v. Th. Thaning Vester- brog. 137 El f Ve. 9999 & Ve. 3603 Øbro Budcentral v. Fru Rosa Cederholm Randersg. 34 ® $ 0 7738

Bang A C kgl. Hof-Buntmager Østerg. 27 KI f ★ Cent. 1726 IIIIIIIIMIHIIIIIIIIIIItltlllllllllllllltlliniUlllllltllllltllltlllllltlllllllllMttlMINtll. i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHUKiniHiHiiiih tiiiiHiiiiiitiitf iiitiiiiimiiiittMntnfi

København (Fortsættelse): Centrum Graabrødret. 19 Kl f C. 9047 & By 8422

Christensen F Mølleg. 21 A El fl No. 8553 Christiansen Olaf Baadmandsg. 17 [Ni ® Tg. 7657 Chrsthvns Budcentral v. C Weilbach Holm Prins'sseg. 10 Kl ® Am. 5157 Comer Transportkomp. v. Poul Møller IE ' Oh ’ sens G. 13 ® JD Øb. 5958 & Øb. 8836 Cort Adeler v. O E Stampe Cort Adelers G. 7 Kl ® Pa. 3436 Cortsen Chr. Meinungsg. 10 IH] $ No. 753 Ekkocentralen v.Carl Jensen N-Søgade 15C Kl ® By. 6355 Elite Korpset v. U Larsen Heinesg.il El f ★ Ta. 140 Fasan Bude v. S Jensen Howitzv. 12 [Fj $ Gh. 5578 Frdbg. Budcrntral v. Svend Meyer Ho- spitalsv. 8 [El JO Gh. 8448 Frdbg. Transportkomp. v. Axel Nielsen Lan- gelandsv. 47B El $ Fa. 1273 Frelsens Hær Saxog.8 13 j.1 -AV 852 Garly Arne Mønter g. 7 Kl $ C. 14445 &2996 G&tzwiller A J Toftebakkev. 2 Valby f) Vb. 4039 Godthaab Budcentral v. Th. Thorngaard Godthaabsv. 10 A [El D Gh. 164y H&abet Budet spres v. K Zimmermann Jen ­ sen Gravervænget 1 I nv I ® Ta. 2327u Hansen C Lund Hørsholmsg. 1 El ®Ta.3825 flansen S Birkehøj Hyskenstr. 14 Kl U Pa. 5925y Hartig Holger Jægersborgg.57El |]Tg.2490v Hellerup Budcentral v. Holger Jacobsen Henningsens Allé 2B Hell, fl Hell. 1676 Hellerup Budekspres v.'Johs. Larsen Strand v. 104 Hell. Il He. 6613 Hjaltelin Hj almar Kaalundsg. 6 El ® Ev.1668 Hovedstadens Badekspres v. H Baltzersen Brigadev. 56 [S] Su. 480 Hurtig-Ekspressen ved C Nielsen Bagerstr. 10 El ® Cent. 11940 Husum Budcentral v. Martin Jacobsen Islev- husv. 40 Brh. ® Bella 1985 Jacobsen Carl, Peder Skrams G. 16A Kl ® Palæ 4539 Jacobsen Willy Skoleg. 15A ValbyfVa. 2906 Jensen Julius, Fred. d.7. G. 8AE) ® N 5645 Jensen Poul A Lainum Mølle Alle 14 Valby U Va. 1858x Johansen F Lyngby Hovedg. 47 Lyngby $ Ly. 2047 Johansen Thorvald Teglgaardstr. 11 Kl & By 4928 Kurer-Korpset v. Wilh. Jørgensen Forhaab- ningsh. Allé 11 El f! ★ Eva 498 Kvik Budcentral v. Gunnar Bigum Ryesg.48 ® $ No. 8326 Kbhvns Bud- & Bil-Central v. AR Garly Mønterg. 7 Kl f C. 8801 Kbhvns Oykle-Post Raadhusstr. 6 Kl ® ★ Cent. 8282 Kbhvns Motortransport v. Ernst W Sørensen Aarhusg. 82 ® I Øb. 6485 Larsen Aage L Folkvarsv. 26 El ® Fa.l744x Larsen Anker Alexandrav. 16 B lNVlglTa.7646 Ledskov G Nøjsomhedsv. 5 ® ® Øb. 2220v Lindbergh ’ s Transport Co. v. Arthur Chri ­ stensen st. Kongensg. 61 B Kl $ C. 14039 Lygte- Nerrebroexpressen v. V Lund Nørre- brog. 232 El ® Tg. 4922 Lynbudene v. Chr. Hasmussen Lavendelstr. 11 E U Palæ 2705 Lyngbyvejens Budcentral v. K Rosenberg Jørgensen Lyngbyv. 30 ® ® Ryv. 4929

Ji.e&flNG

GRUNDLAGT 1816

>726

TELEGRAMADR. ! „PELSBAN G ". POSTKONTO 29265

Bech Chr. Værnedamsv. 15 El ® V 9913 Boilesen M Læderstr.5 K U By 5604 Bredstrup Kai Skinderg. 36 Kl ® Palæ 3826 Christensen Eivind Nørrebiog. 92 B El U 7 N 7279 Christensen I Birger, Levinsky ’ s Eftf. Østerg. 38 Kl U ★ C. 15575

LEVINSKY 5 EFT.

Telefonnummer CentraH5.575

38 Østergade København K.

Bugserselskaber. Tug Owner« — Remorqu*ge — Bugsiergeschåfte København : Forenede Bugserselskaber, De, Toldbodg.7B Kl U Cent. 291 & 13101 Aalborg: AalborgBueserselskab ved Ja ­ cob Nielsen & Co., Maren Turis G. 12 j) 1265.2856, 5086 & 4265

Christensen P Amagerbrog. 56 [S] $ Am.702 Christensen Robert Krystalg. 3 Kl ® By840lj Christiansen B Frederiksborgg. 33 Kl f) By 4077 Christiansen Chr. Nytorv 13 Kl U By 601 Danaa A Vesterbrog.23 El U Eva 1791 LE DOUS P Østerg. 11 KJ® Cent. 4728 Grundlagt 1830. Eggert F E Griflenfeldtsg.50 El U N 7942 Erichsen Erik Frederikssundsv. 16 [ nv ] $ Tg. 4429 x Espensen E Strandv. 18 ® jp Ry. 110 Feltsing Ina Værnedamsv. 14 ElI® V 9875 Forsberg Arvid Blaagaardsg. 37 IH ®N3869 Frdbg. Pels ved Willy Simonsen & Holger Schiffhauer Howitzv. 43 E ® Fa. 955 Frendrup Flemming Blaagaardsg. 3 El ® N 8179 Froberg FA Østerbrog. 87 ® 0 7245 Gliickstadt A Blegdamsv. 128 ® ® Øb. 8772 Gluckstadt B E Alhambrav.22 El ® V7233 Halse Fr.Valkendorfsg. 3 Kl $ By 3003 Hammer Thor Vesterbrog. 37 El ® V4490 Hansen Alexius Blaagaardsg.29 (NI ® N6511 Hansen Bruno Vesterbrog. 136E1 ® V 8575

Buntmagere. Furriers — Pelletiers — Kurschner Buntmagere (en gros) se i Slutningen af dette Fag.

København: Ahner A st. Kongensg. 10 Kl U Palæ 1107y Allin Karla Strandboulevarden 67 ® f 0 689 Andersen CT Blegdamsv. 40 El $ N 7376 Andersen H S Mønterg. 8 Kl ® By 1608x ArtvigSven, Ø-Farimagsg. 93^® j[]0 5415

I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker