kraks vejviser 1940 handelskalender

Bndekspeditloner Aavad v. JRasmussen Kratisesv. 9 El f} 0207 A. B. C. Bud E\pressen v. Arvid Larsen Provster. 9 |w| f) Tg. 5919 & Tg. 6340 Absalon Budcentral v. Mogens Rasmussen Studiestr. 10 E fl Palæ 5507 Activ v. J V Bundgaard Westend 6 ® f C. 7851 & Eva 761 Flytteforretning. Ahlefeldtsgades & Grønttorvets Budcentral v. S Petersen Ahlefeldtsg. 20 E f By 8120 Aka-Transport v. S Munk Schønbergsg. 14C E fl C. 7558 Alex Budcentral v. H Elholm Borgerg. 11 E fl Palæ 7098 Alliance Budcentral v. Chr. Olsen Væverg. 10 Kl f Nb816 Altid hurtig v. E Petersen Magstr. 6 A E f By. 7615 Amagertorvs Bude v.GMadsenKompagnistr. 7 E f Pa. 7656 Andels-Transporten v. Carl SømbergKøbma- gerg. 26 E f' C. 14010 Andersen JPOlfert FischersG.6 E f Pa.6468 Andersen Viggo V Vesterbrog. 20 E f) V 5308x « Anton ’ s Budcentral v. A V Antonsen N-Allé 11 El fl N 64>8 Argus Express Co. v. P Krumbak Ny Adelg. 12 E f) By 6747 & By 6749 B. B. B. B. Budcentral v. Henri Kaas-Larsen Aaboulevard 23 M f) C. 12775 & N 3338 Bella Budcentral v. Kaj NielsenVendsysselv. 1 IH f> Fa. 986 Bendix Budcentral v.Ch.MøllerLandskronag. 32 [ø] fl Ry. 5547 Blaagaard Budexpres v. G Christensen Tømrerg. 5 Kl fl N 7400 & N 104 Blitz Budeksped.v. O Eliassen Englandsv. 47 [s] fl Am. 3121 Boel C Nielsen Onsgaardsv.4 Hell. flHe.6660 Boulevardexpressenv. G & E Flittner Gods- banev. 13 ® fl Ve. 3577 Bud-Assistancen v. NannyMadsen Borgerg. 4 E f Palæ 5920 Budcentralen A. A. A., Akts., Raadhusstr. 6 E f ★ Cent. 8282 & 6001 Budcentralen Alto v.HC ChristiansenOdinsg. 8 Kl fi Ta. 7730 Budcentralen Altidklar v. C Weilbach Holm Prinsesscg. 10 E f Am. 6656 Budcentralen Astoria v. A O H Iskov Aa ­ benraa 29 E f Palæ 5476 Budcentralen Bjurn v. M Kjær Nielsen Col- bjømsensg. 16 lv] fl V 7441 Budcentralen Damsø v. AC Pasmussen Jern ­ bane Allé 54 Vabl, fl Damsø 855 Budcentralen Dana v. Axel Jensen Tiørneg. 2 Kl flN 7585 Budcentralen Elba v. A & Mogens Henriksen Grækenlands. 40A KJ fl Am. 8615 Budcentralen Funkis v. Einer M Hansen GI. Jernbanev. 15 Valby fl Va. 4066 Budcentralen Lynet v. Magnus Skov Frede- rikssundsv. 162 Brh. fl Be. 2089 Budcentralen Myren v. Knud Jensen, Fred, d. 7. G. 13 Kl fl N 5227 Budcentralen Rex v. RBergkrantz Vester ­ brog. 56 E) fl Ev. 4644 Budcentralen Sonny v. Max Carstensen H C Ørsteds V. 13 E fl Ev. 4592 Budcentralen Triangel v. K Petersen & R Madsen Blegdamsv. 118 El ® 0 9586 Bud kontoret v. E Clausen Larsbjørnsstr. 9 E fl Palæ 5102 Bud-Transport & Speditionsfirma Achilleus, Harald Petersen St. Annæ P1.18 E fIPalæ 67, Palæ 619 & Palæ 4619 By-Ekspressen, Robert Christophersen Pi- lestr. 48 E f Cent. 3626 & By 7676 Byens Pakketransport & Budcentral v. Niels Cajus Nielsen Tordenskj old sg. 26EfIPalæ 6770 Byens Transport Co. v. Poulie Jensen Lars- bjørnstr. 8 E fl Pa. 4169

Vil — 3139 Øtker A/S, N-Fasanv. 150 El f &Gh. 8153

Fag-Register for Danmark Sak s køb ing : Sørensen M, Rørbæk fS4155 Sigersted pr. Ringsted: Jørgensen N jj S 33 Skærbæ k : Frees A f 108 Slemminge pr. Sakskøbing: Andersen P fl SI 62y Smedeby pr. Padborg: Bred 1 fl Krusaa512 Stil lin g: Nielsen Andreas fl 26 Sølt pr. Kværndrup: Jørgensen Johs. f Gislev 33 Terslov Overdrev pr. Haslev: Christiansen Fr. fl T 23u Tommerup: Carlsen Lauritz f 43 V ar d e: Larsen H f) 429 V e J en: Husted Mads P f} 175 Veksøi: Nielsen Carl fl Søsum 46 Vinderup: Poulsen Chr. f) 100 Vokslev pr.Nib e; Christensen Axel & Sønner f V 50

Øfåei&iiuldi/ng eh. 6-edbt

til Uv'eJtdxuj og ti£ $&>t!

Vorup pr. Randers: Willumsen V fl R2180

ØTKER fys N “ Fasanvej 150 D l TIF.Godthaab 6587-815? Øtker Bageskolen GI.Kongevej 1E ’ C. 9771

Buddingpulver.

København: Blomberg E & Co. Hyltebjerg Allé 42 Vanl. fl -A Damsø 2323 - Tele gr amadr. Ildfluen. Fabrikken St. Helena ved Bernt Marcher Danasv. 6 E fl C. 4543 Københavns Buddingpulverfabrik Kronprinsesseg. 36 E j} C. 499 Maizena-Compagniet, Akts., Holm. Kan. 9 E fl C. 618,2155 & 2143

Odense: Duch Lauritz Ny Vesterg. 1 fl 1324 &2520

#

I

er

TLF. CENT. 618, 2155 &21^3

Budekspeditioner.

København : A. A. A., Akts., Raadhusstr. 6Efl A-Cent. 8282

A. A. A. A /s Budbesørgelse af enhver Arf

A R G O S^udduigpidu-er C O R N A C/iofajtacLe ^Suddpng.- GLOBE Cre/ri^pnilvør- KREMEL V^rrvenTxzlÅspnili/cr TRIUMF ARGO ARGO ARGOMIN ARGO MACO . pulver r e 'VartiL ^.appepMvtver' I S-yltepudver- ZtfuLdr E*. JøtyCL <£zskedrik éxiraki. ARGO LÆSKEDRIKKE

8282 Rers Ledninger HURTIG

BILLIG

Aaba A ’ Alfa Bud- & Biltransport v. Ulkjær Hedlund Linnésg. 33 E fl C. 3355, 11555& 14800 Aabenraa Assistance Afd. v. A O H Iskov Aabenraa 29 E fl Cent. 2121 AabiEkspressv.MVBorgstrømØ-Farimagsg. 79 lø) fl Tr. 113 Aabo Budexpres v. Chr. ThygesenDybensg.6 E fl Palæ 1543 & Palæ 4354 Aaboulevardens Budcentral v. Edvard Sand ­ berg Thorupsg. 22 INI $ C. 11455 Aaboulevardens Motor Transport v. Carl Christensen Hans Egedes G. 12,14 Kl fl No. 6560

Caspersen Kaj Mølleg. 21 KJ fl No.2170y Centralexpressen v. F Aløller Helgolandsg 21 El fl V 7164

Oetker, A/S., se under Øtker

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker