kraks vejviser 1940 handelskalender

Brænde

VII — 3135

Fag-Register for Danmark

Randers : Clausen J B Nørrebrog. 40gl79 Holk Aksel Ankerhusv. 2, Dronningborg g R3171 Jensen E Frisdal N-Boulevard 22B g 3584 Jørgensen Jørgen Markedsg. 18 g 2517 Jørgensen P Hobrov. 65 g 1428 Larsen Ingemann Storeg.9, Vorup g R 2098 Laursen Carlos Bøsbrov. 21 g 2053 Therkildsen Axel Nørrebrog. 70 g 2184 Silke borg: j ohansen V g 343 Morthensen Oscar g 375 Petersen Jørgen g 278 Skanderborg: Jensen Karl g 550 Nielsen Adolf Georg g 21 Sorø: Sorø Akademis 1. Skovdistrikt g 125 SORØ AKADEMIS 1 ’ SKOVDISTRIKT TLF. SORØ 125

Petersen Anton & Henius Eftf.,HA Arntz Uraniav. 14,16 E g ★ C. 5070 Stats gi 131 Anton Petersen & Henins Eftf. H A Arntz Uraniav. 14,16 Kl Tlf. ★ Cent. 5070 Statstlf. 131 Bryggeriartikler, Slanger og Aftapningsmaskiner m. m. Eneforhandling for : Dansk Crown-Cork Fabrik. Pindstofte ’ s Anders A Maskinfabrik, Akts., Trekronerg. 38 Valby gi -fa Vb. 503 SCHIØNNING & ARVÉ, Akts., Hehndalsg. 45 El g ★ Cent. 1022 Alle Slags Gummivarer for Bryggerier. Smith Jens&Søn Bryggeriingeniører HCØr- steds V. 7 Kl g C. 9176 Smith, Mygind & Hiittemeier, Akts., Nørre- brog. 68 IS) g ★ Cent. 803 SommerHans,Akts.,NyKongensg.21 Eg ★ C 9618 TitusMaskinfabr.Rødovrev.206,208 gi ★ Rød ­ ovre 288 Wales (Stanley A Wales): Nørrebrog. 55 INI gi C. 1297 - Humle, Grits & Flager. Wilhjelm & Sander Hansen, Akts., Uplandsg. 36 H3 g ★ Su. 45 Aarhus: Salling H P & Sønner Vesterg. 56 g 7677 & 7678 H. P.Salling & Sønner Tlf.76774.7678 AARHUS Vestorgade 56 Kobber- og Aluminiumsapparater samt Lagerfade. Grundlagt 1846. Trøjborg Tlf. 137 Spec.: Apparater for Bryggerier. Tanks af Aluminium op af rustfrit Staal. Gr ejsdal : Jydsk Crown-Cork Fabrik ved Vald. Kjær Nielsen g Vejle 22 Specialfabrik for Fremstilling af Crown-Corks. Kolding: Burcharth A D & Søn g 11 m. Omst. Bryggeribeg, Gærkarlak,Emaillef arver. Aarhus W ilson A, Trøjborg g Aa 137 ____________

Brænde. (se tillige Splitved) .

København: Arbejde adler Brændselsforr. Thorsg.53Elg Tg. 1109 & Tg. 5019 Tlf. Tg. 1109? & Tg.5O19 Tørt Optændingsbrænde og Bøgebrænde Reel Vægt Rimelig Pris. fy hjælper arbejdsvilje Hjemløse. ARBEJDERNES FÆLLESORGANI ­ SATIONS BRÆNDSELSFORR., Akts., V-Boulevard 43 Eg^Cent. 6068 Frelsens Hær ’ s Brændselsforr. Tingv. 54 [S] g C.3048 & 6754 Kakkelovnsbrænde OB Optændingsbrænde i gode Kvaliteter. Hansen Peter Drejerv. 4 I nv I g Tg. 1006 HELLERUP KULIMPORT, Akts.. Tuborg Havn Hell, g Hell. 20, Hell. 803 & Hell. 660 Jensen Oluf Frejasg. 3 E] g Tg. 6375 Jørgensen Otto Dortheav. 71 I nv I g Ta. 1520 Kalkbrænderihavnens Brændeoplag v. M H Steffensen Skanderborgg. 8 |ø| g 0 5197 KBHVNS ARBEJDSHJEM Amerikav. 24 Eg Cent. 3821 & 10021 Kbhvns Brændeforsyning ved Godtfred Ras ­ mussen Vibev.6lNVl g ★ Tg'. 1276 Petersen Fritz LangelandsPl.3 É g Oh. 7301 & Oh. 6704 St. Jakobs Blaa Kors, I E Ohlsens G. 11 |ø] g 0 8351 Skovenes Brændehandel, Akts., Kalvebod Brygge E g By 7801 WRIGHT C & Co. N-Farimagsg. 69 IS g ★ Cent. 1145 Se tillige under Splitved. Aabyhøj: Aabyhoj Brændelager ved E V Hoppe ’ s Eftf., P S Friis g Aarhus 4503 A alborg: Pedersen Thomas Danmarksg. 92 g 4159 Aarhu s: Frandsen F P Studsg. 36 g 5262 Brande: Nielsen Sigvald g 169 Fredensborg : O lsenBengt g 297 fr redericia: Hermann A D, Løysemos ’ Eftf. Prinsesseg: 80 g 653 Sand P Bjergeg. 2 g 983 Freerslevpr.Hillerød: Nielsens Tho ­ mas g F 56 C los t rup: ClausenP g 180 Ham mel: Sørensen Jens g 87 Hinneru p : j ensen Chr. Demuth g 54 Horsen s: Andersen Niels Nørrebrog. 40 g 1099 Christensen Ejnar N-Torv 21 g 240 Justesen JensJensenAaboulevarden3g2259 Kol ding: “ Christensen Mads Venneg. 4 g 1957 Nyborg : Brændeforretningen Frem ved Sv. Rasmussen Nødebopr. Fredensborg: J en sen C E g F 1603 “

AF ENHVER ART I HELE VOGNLADNINGER. I ■ ----------------------

Brændselsforretninger. (se tillige: Briketter; Brænde; Koks og Cinders; Kul ; Torv). København: Aaangel O Saxog. 30 E g Ev. 1536y Amagerbrogades Kul- & Brændeforr. v.G Andersen Amagerbrog.146 [S] g Am. 2785 Andersen E G Øselsg. 7 [s] g Su. 2201 Andersen Hjalmar Borgev.8 LyngbygLyng- by 690 Andersen Jørgen Utterslevv. I nv I g Be. 3819 Andersen O A Brofogedv. 1 B iNvig Tg. 4507 ARBFJDE ADLER BRÆNDSELS ­ FORRETNING, Thorsg.53EJ g Tg. 1109 & Tg. 5019 ' ARBEJDERNES FÆLLESORGA ­ NISATIONS BRÆNDSELSFORR., Akts., V-Boulevard43E g ★ Cent 6068 Balta Brændsels Kompagni v. Kaj Andersen Omøgade9 føl g Ryv. 4432 Bernstorffsvejens Brændselsforr. ved C Aa- gaard Bernstorffsv.154 Hell. g^Hell.2106 Bohnsen André Ragnag 18 S3 g Ryv. 1860 Borre A E Rebslagerv. [ nv ] g Ta. 8595 Britisk Brændselsforsyning ved V Johansen Badensg. 3 IS1 g Am, 5583 _ . Briton Kul- & Koks Kompagni v.Fru SChri- stensen Hummeltoftev. 17 Lyngbyg Lyngby 1196 Brænde Importen ,v. O Rasmussen btrandg. Wilders PI. IS g Am. 5280 Brændselscentralen ved Th. Hansen Hel- gasv. 5 Holte g Holte 1180 Brændselsforr. Sterling ved T J Hansen Arkona?. 11 E g C. 7373 Brændselsforsyningen v. Axel Ottesen Sta- tionsv. 2 Holte g Holte 1486 & Holte 1487 Byens Brændselsforr. v. A Sønderby Dronn. Tværg. 31 S g Palæ 1621 Christensen Knud Nansensg. 47 K g Cent. 1733 Christensens S Eftf. v. Godtfred Larsen Tycho Brahes Allé 29 [s] g Am. 110 Christiansen P & SønKorsg.37®] g Cent.4847

Koskilde: Koskilde Halmvarefabrik g 980 Flaskehylstre {Eksport).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker